Jesus vertelt

14-04-2013

Tekst_1Lieve broeders en zusters, ik ben Sananda en ik spreek jullie nu als Jezus, de Christus. De laatste keer dat ik op aarde kwam als Jezus, zoon van Joseph en Maria, kwam ik met een bijzondere missie die nu steeds duidelijker wordt voor degenen die op het pad van de vierde dimensie lopen en op het punt staan om ook te ascenderen. Mijn komst op aarde kondigde het nieuwe tijdperk aan dat toen al als een van jullie mogelijke toekomsten vast stond. Zoals jullie ondertussen weten er bestaat geen tijd buiten de aardse condities. Verleden en toekomst lopen naast en door elkaar als mogelijkheden die door jullie, onze broeders en zusters Scheppers, geactiveerd kunnen worden. De keuze voor  de mogelijke toekomst van de aarde kon alleen door jullie, onze broeders met het geschenk van de vrije wil, gemaakt worden. Jullie beseffen nog niet, lieve broeders en zusters, hoe belangrijk jullie rol in de schepping en voor de Schepping is. Jullie zijn een van de scheppende wezens in het heelal en er zijn niet veel van, kan ik jullie verzekeren. Door jullie keuzes beïnvloeden jullie niet alleen jullie eigen toekomst maar ook de toekomst van jullie zonnestelsel, melkwegstelsel en uiteindelijk Alles wat Is.

Lees verder...

Zien jullie nu in hoe kostbaar jullie vrije wil is? Hoe belangrijk jullie scheppende vermogens zijn? Schrikken jullie ervan? Niet nodig broeders en zusters. Iedere keuze blijft een keuze en er zijn geen goede of minder goede keuzes.

Tekst_1Ik werd geboren bij liefdevolle ouders die aardig wat ervaring in het aardse leven hadden. Ik werd als een gewoon mensenkind opgevoed. Als kind was ik sterk geïnteresseerd in levensvragen en probeerde ik mijn dorst naar kennis te lessen in de tempels, luisterend naar de priesters. Wat zij vertelden druiste tegen mijn eigen weten in; ik werd opstandig en daagde de priesters uit door steeds maar de discussie met hen aan te gaan. Ze vonden mij een lastige jongeman zonder goede manieren. Toen vertrok ik naar het oosten, naar India om daar de verlangde antwoorden op mijn vragen te zoeken. Ik voelde me daar meteen thuis en kreeg de bevestiging die ik nodig had. Ik begreep toen dat ik de zoon van God was, zoals alle broeders en zusters op aarde het zijn. In een visioen tijdens een meditatie zag ik mijn toekomst en mijn doel op aarde.

Tekst_1Ik keerde terug naar mijn geboortegrond en begon te preken op straat voor wie naar me wilde luisteren. Eerst waren het een paar outcasts die naar mijn preken kwamen maar al snel kreeg ik een steeds groter en gevarieerder  publiek. Ik ontmoette in die dagen mijn vrienden en zielsverwanten, die later mijn discipelen werden en mijn leer in de wereld verspreidden.

 Mijn belangrijkste boodschap was dat we allemaal het evenbeeld van God zijn omdat wij zijn zonen en dochters zijn en dat het leven eeuwig is.

 

Tekst_1Ik liet zien wat de geactiveerde goddelijke kracht teweeg kan brengen in de wereld van materie door in jullie ogen wonderen te verrichten. Tijdens mijn verblijf en onderricht in India was mijn goddelijke kracht geactiveerd door intense oefening in het beheersen van mijn lichaam en geest en van de materie. Het verrichten van wonderen maakte deel uit van mijn training. Dankzij die wonderen werden steeds meer mensen nieuwsgierig en binnen korte tijd kreeg ik volgelingen.

Na mijn vertrek uit het aardse plan hebben mijn discipelen mijn leer opgetekend door de filters van hun persoonlijke visie die afhankelijk was van de tijdsgeest en hun persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. De discipelen reisden naar verschillende delen in het Westen en trokken miljoenen aanhangers van “de nieuwe religie” aan. En zo is het gekomen dat een paar honderd jaar na mijn vertrek het instituut Kerk is geboren. De kerk van Christus werd een machtig instituut dat zijn macht gebruikte om het volk in toom te houden en invloed uit te oefenen op het besturen van landen en geld. Van de kern van het Christusbewustzijn dat ik op aarde vertegenwoordigde, de goddelijke essentie van de mens en de onderlinge verbondenheid door de energie van liefde, is weinig overgebleven. Ze hebben jullie van onze Vader afgescheiden en hebben de alles liefhebbende vader als een strenge heer afgebeeld die straft en beloont. Dat was begrijpelijk in die tijd. Jullie bewustzijn moest nog een lange reis maken om vanuit de dualiteit de Eenheid van Alles Wat Is te kunnen bevatten.

Maar het zaad is toen al in jullie bewustzijn geplant. In het oosten en via de leer van mijn dierbare broeder Gautama de Boeddha, was de kern van mijn boodschap zuiver gebleven zodat deze op de juiste tijd terug naar het westen kon keren. En zo is het gegaan mijn dierbaren. Toen het einde van de 106.000 cyclus naderde en de planetaire omstandigheden gunstig werden voor een mogelijke ascensie van de mensheid naar een volgende evolutionaire fase, begonnen wij, de Meesters van de Witte Broederschap, die deel uitmaken van het Christus Bewustzijn, opnieuw onze kosmische boodschappen over Eenheid en Liefde door te sluizen via talloze broeders en zusters die geschikte kanalen waren. Eerst in het Oosten en vervolgens in het Westen.

Met grote vreugde vierden wij het heugelijke feit dat jullie, onze broeders en zusters op aarde, besloten om het experiment aan te gaan. Jullie besloten om de gunstige planetaire omstandigheden te gebruiken om een evolutionaire sprong te maken vanuit de derde lineaire dimensie, via de overgangsfase van de vierde, naar de vijfde dimensie van de Eenheid. Een uniek experiment in jullie melkwegstelsel dat in het verleden verschillende keren was mislukt.

En ja, mijn broeders en zusters, jullie bewustzijn is op 21/12/2012 op het etherische nivo geëvolueerd naar de Eenheid. Het etherisch gebied is het nivo waar iedere verandering begint alvorens deze in de materie gemanifesteerd wordt. Jullie hersenen zijn op etherische nivo reeds getransformeerd en in staat om de Eenheid van Alles wat Is te omvatten en de dualiteit te verlaten. Deze evolutie van het bewustzijn zal eerst naar het mentaal nivo dalen, vervolgens naar het emotioneel om zich tenslotte in acties op het fysieke vlak te manifesteren.

Op dit moment leven op aarde broeders en zusters met een bewustzijn in uiteenlopende ontwikkelingsfases. Mensen die aan het begin van hun reis op aarde zijn, oude zielen die zich inzetten voor het welzijn van de samenleving en zeer oude zielen die de Eenheid op mentaal nivo hebben neergezet en op weg zijn om deze op emotioneel nivo te laten indalen. Deze laatste fase is de allermoeilijkste en de meest hardnekkige. Angst en met name het instinct van overlevingsangst staat de overgave aan de goddelijke essentie in de weg. Als deze hobbel eenmaal is genomen staat de ascensie of de verlichting niets meer in de weg.

Tekst_1Toen ik aan het kruis hing en me bewust was van mijn naderende dood en mijn goddelijke essentie, greep de angst mij alsnog bij de keel. Mijn ego was nog in leven en werd bang voor lijden en dood. Ik riep mijn Vader om hulp en deze kwam direct. Ik kon mijn ego loslaten en opgaan in mijn Zelf, mijn Godmens.  Drie dagen later kwam ik van de dood terug in mijn gezond lichaam en leefde vervolgens mijn leven als mens verder, ver weg van de schijnwerpers. Mijn taak had ik volbracht. Mijn boodschap was overgekomen. De dood van het ego betekent niet de dood van het fysieke lichaam of van de ziel. Als het ego sterft gaat het op in het Zelf en samen besturen ze het fysieke lichaam en de persoonlijkheid.

De mens is dan verlicht geworden en zijn bewustzijn heeft de dualiteit overstegen en functioneert vanuit de Eenheid van Alles Wat Is.

Nu is het juiste moment in de evolutie van het bewustzijn om stil te staan bij mijn leven als Jezus en mijn boodschap als Christus. Lieve broeders en zusters, laat mijn voorbeeld een baken zijn op jullie weg naar verlichting. Ik ben jullie broeder; wat ik kan, kunnen jullie ook.

Zie mij alsjeblieft als je broeder, maak van mij geen heilige, omdat ieder van jullie ook een heilige in potentie is. De wonderen die ik verricht heb, staan niet meer zo ver van jullie vandaan. Het overwinnen van de fysieke dood ook niet. Jullie ego is nooit zo angstig geweest als in deze tijd. Zeker bij degenen die op het punt staan om te ascenderen. Verbaas je niet over waar je onverklaarbare angsten vandaan komen. Je ego nadert zijn “nederlaag” en slaat zich wild om zich heen. Verbaas je niet als je fysieke lichaam in disbalans is en als je emotioneel labiel bent. Je bewustzijn is aan het indalen van het mentale naar het emotionele gebied. Dit betekent dat je etherische, mentale, emotionele en spirituele lichamen met elkaar aan het wedijveren zijn en een nieuw evenwicht trachten te vinden.

Deze overgangsjaren zullen voor jullie, broeders en zusters die wensen te ascenderen zeer turbulent zijn. Het heeft weinig zin om tegen te stribbelen. Het is van groot belang om jezelf zoals je NU bent te aanvaarden en lief te hebben. Om jezel onvoorwaardelijk lief te hebben moet je eerst het Leven zoals het zich nu in je omgeving manifesteert accepteren, respecteren en lief hebben. Heb de huidige chaos om je heen lief, heb de mensen die uit onwetendheid anderen of jou pijn doen ook lief. Onrechtvaardigheid, schuld, wrokgevoelens of rechtschapenheid zijn illusies van de mind. Het leven is volmaakt zoals het zich ieder ogenblik zich voordoet. Dat is hoe je vanuit het eenheidsbewustzijn naar de wereld om je heen kan kijken. Heb de wereld onvoorwaardelijk lief. Niemand is beter of slechter dan een ander. Het leven voltrekt zich in zijn oneindige diversiteit volmaakt omdat jij ook volmaakt bent.

Tekst_1Dat laatste heb ik tijdens mijn laatste ogenblikken aan het kruis beseft en gevoeld. Ik voelde niet meer mijn pijn, maar ook de pijn van mijn mede-gekruisigden. Hun lijden was ook mijn lijden, maar mijn lijden werd er niet meer of minder van. Vrees het lijden niet, broeders en zusters. Omarm het lijden en tracht het niet te negeren of uit te bannen. Lijden is het instrument van de ziel om verlichting te bereiken. Het is niet noodzakelijk, maar wel een zeer effectief gereedschap en velen kiezen daarvoor.

Vanuit mijn Christusbewustzijn nodig ik jullie allemaal uit om in de schoot van mijn onmetelijke onvoorwaardelijke liefde te komen schuilen en kracht op doen als het lijden ondraaglijk lijkt. Jullie zijn allemaal welkom, lieve broeders en zusters,

Ik ben,

Jezus, de Christus

 

Het karmische patroon van slachtofferschap

21-01-2013

Lees verder...

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael.

Slachtofferschap is een houding en een emotionele beleving, een gevoel als gevolg van erbarmelijke omstandigheden of onrecht dat je aangedaan is. Niet iedereen reageert door zich slachtoffer te voelen bij onrecht, rampen en pijn. Sommige reageren juist met boosheid, woede en geweld en weer anderen reageren door de situatie te aanvaarden en als een leersituatie te zien. Vanwaar deze verschillende reacties? Het heeft te maken met karaktereigenschappen, zelfbewustzijn en de mate van afgescheidenheid van de Bron. Hoe groter de afgescheidenheid van de ziel en hoe groter de onbewustheid hoe sterker het gevoel van onmacht, angst en slachtofferschap. Er zijn overigens geen twee personen op de planeet die hetzelfde reageren op dezelfde omstandigheden uit de omgeving.

Onmacht en slachtofferschap houden de afgescheidenheid in stand. Ze belemmeren de ontwikkeling van jezelf en van anderen in je omgeving, zoals alle emoties en gevoelens afkomstig uit angst. Jullie zijn dit vergeten en jullie hebben een aantal ideeën, beelden, overtuigingen en zelfs regels gemaakt omtrent slachtofferschap. Jullie verwarren twee belangrijke begrippen: Slachtoffer zijn van een ongeluk of oorlog en je slachtoffer voelen. Diep in jezelf weten jullie dat als je je geen slachtoffer voelt van een bepaalde situatie je dan ook nooit slachtoffer kan zijn. Dus het woord slachtoffer zoals jullie het gebruiken is niet helemaal correct. Er bestaan geen slachtoffers maar gevoelens van slachtofferschap.

Het begrip slachtofferschap is afkomstig uit de afgescheidenheid van de Bron. Het is ontstaan toen jullie in de derde dimensie indaalden en jullie volledig afgesneden van de bron waren en dus vergeten waren wie je was en wat je afkomst was. Angst was het gevolg van afgescheidenheid. Intense angst. Angst voor de dood, het onbekende, angst voor de goden en angst voor het leven zelf. Angst voor de harde omstandigheden op aarde en angst voor de andere mensen om je heen. In die tijd van jullie ontwikkeling en onder de toenmalige harde omstandigheden op de planeet werd het idee geboren dat jullie machteloos waren en overgeleverd aan de omstandigheden en aan een hogere macht die buiten jezelf lag en die over leven en dood besliste. Degenen die dood moesten, degenen die onder de harde omstandigheden van het leven of de natuur bezweken werden snel slachtoffers van rampen, oorlog of andere omstandigheden genoemd. En jullie voelden het ook zo.

In deze tijd, de tijd van de overgang, de tijd dat jullie bewustzijn verlicht begint te worden, komt het idee in jullie op dat niemand eigenlijk ooit slachtoffer kan zijn. Hoe kan een God namelijk slachtoffer zijn? Waarom is het harde leven op aarde zo verschrikkelijk? Waarom is de dood zo afschrikwekkend? Een nieuw begrip komt in deze tijd steeds vaker in jullie bewustzijn naar boven en vervangt het oude begrip van slachtofferschap. Dat nieuw begrip is: Verantwoordelijkheid nemen.

Jullie zijn geen slachtoffers, lieve vrienden. Jullie zijn goden die ervoor gekozen hebben tijdelijk in een fysiek lichaam te verblijven om daarmee het Grote Kosmische Bewustzijn te dienen. Daarvoor hebben jullie nog voordat jullie op aarde incarneerden de verantwoordelijkheid genomen. Niemand van jullie is onvrijwillig op aarde  gekomen. Het is jullie eigen keuze geweest. Alles wat er in jullie leven plaats vindt, is jullie eigen creatie. Er is geen plaats meer voor slachtofferschap. Zodra de sluiers van de vergetelheid opzij gaan, kunnen jullie onmiddellijk je eigen afkomst herinneren en dan weet je dat alles wat je doet een bewuste keuze is geweest. Niet van je huidige persoon, maar van je ziel.

In deze fase waarin jullie ziel en jullie persoon nog niet één zijn geworden, kan dit soms verwarrend zijn. Dat is wat wij vaak zien bij jullie, lieve children of love. Het lijkt een soort gespletenheid bij velen onder jullie. Het ene moment
aanvaarden jullie de eigen verantwoordelijkheid om onmiddellijk daarna weer te vervallen in het oude patroon van machteloosheid en slachtofferschap.

Wij zien, lieverds, hoe moeilijk jullie het nu hebben. Daarom bieden wij jullie de gelegenheid om diep in jezelf te kijken en je eigen momenten van je machteloos en slachtoffer voelen te onderkennen. Je slachtoffer voelen is nauw verbonden met de menselijke behoefte om macht en controle over jezelf, je omstandigheden en anderen te hebben.
Terwijl jullie goed weten en je ervan bewust zijn dat dit onmogelijk is omdat
het een illusie is, blijven jullie wanhopig jagen naar controle en macht. Controle en macht zijn het opium voor machteloosheid en slachtofferschap, om deze niet te hoeven voelen. En we zeggen jullie, lieve broeders en zusters, controle en macht zijn een illusie van de mind. Het enige wat jullie nodig hebben is, in plaats van macht en controle,  geloof. Geloof in wie je in wezen bent. Geloof in God en zijn grootsheid, ook al kun je niet vatten dat jij ook deel van uit maakt.

Waarom is slachtofferschap een gevoel en een attitude die karma veroorzaakt? Omdat je ten eerste door je machteloos en slachtoffer te blijven voelen de afgescheidenheid in stand houdt en de groei van je zelf en anderen
blokkeert. Zolang je de afgescheidenheid in stand blijft houden, blijf je de Angst voeden en daarmee alle emoties die vanuit angst afkomstig zijn. Ten tweede als je je slachtoffer van het leven in het algemeen of van je partner
of  de bepaalde omstandigheden voelt, creëer je met deze gevoelens en overtuigingen de omstandigheden die je gevoelens van slachtofferschap bevestigen. Vergeet niet broeders en zusters dat je overtuigingen en je emoties de sterkste krachten zijn waarmee jullie je eigen leven op aarde vorm kunnen geven. Onthoud altijd het gezegde: je bent wat je denkt, je denkt wat je voelt en je voelt wat je denkt.

Nog scherper gezegd: Slachtoffers roepen door hun emoties en attitude machthebbers en geweldenaars op. Zien
jullie lieve broeders en zusters, er is geen verschil tussen slachtoffer en degene die het slachtoffer maakt, de geweldenaar. In ieder slachtoffer schuilt ook een geweldenaar en in ieder geweldenaar zit ook een slachtoffer. Er bestaan nooit alleen slachtoffers of alleen mensen die slachtoffers maken.

Jullie krijgen nu de gelegenheid om al het karma dat gecreëerd is in de loop van jullie bestaan op aarde als gevolg van slachtofferschap, zowel in de rol van slachtoffer als in die van geweldenaar, te laten zuiveren. Het enige wat jullie hoeven te doen is nogmaals je bereidheid te verklaren om het karma los te laten. Meester Saint Germain staat klaar met zijn violette vlam om jullie karma te transformeren. In de tijd die komt is geen plaats meer voor slachtofferschap en daarom is het nu belangrijk dat jullie toestaan dat het karma van alle zeven karmische patronen getransformeerd mag worden. Dat is de wil van God, dat is jullie wil. Er is geen verschil tussen Gods wil en je eigen wil. Er is wel verschil tussen je eigen goddelijke wil en de wil van je mind die nog gedeeltelijk in het duister verblijft.

Maar ook al is het karma van slachtofferschap getransmuteerd en getransformeerd, het is jullie verantwoordelijkheid om met dat collectieve begrip slachtofferschap af te rekenen en dit geleidelijk uit jullie bewustzijn los te laten. Sta jezelf toe om onder ogen te zien onder welke situaties je je machteloos en slachtoffer voelt. Kijk waar je onmacht vandaan komt. Waarom is onmacht zo erg? Omdat jullie er bang voor zijn. En wat is de reden dat jullie angst zo vaak oplaait? Omdat jullie sterven buiten je wil om, dat is het ergste vrezen. Jullie ego kan het idee van ergens geen invloed op uit kunnen oefenen niet verdragen. Het liefst zou jullie ego alles en zeker ziekte en dood, onder controle willen hebben. Op dit moment in jullie evolutie is het nog onmogelijk voor jullie (behalve voor de meesters die onder jullie leven) om het moment van sterven zelf te bepalen, lieverds. De meeste onder jullie hebben zich erbij neergelegd. Ze geven noodgedwongen het lot of God het voorrecht om hun levensloop en zeker hun moment van sterven te bepalen.

Collectief, vanuit de afgescheidenheid, hebben jullie met elkaar afgesproken dat dood het einde van alles is. Dat sterven het ergste is wat je kan overkomen.

En we zeggen jullie lieverds, er bestaat geen dood. Doodgaan is een illusie van de mind. Er bestaat alleen verandering. Wat jullie dood noemen is niets anders dan een gedaanteverandering. Zoals de rups in een vlinder verandert. Gaat de rups dood? Nee, de rups leeft voort in de gedaante van de vlinder. Dat is wat doodgaan werkelijk betekent.

Doodgaan maakt deel uit van het leven zelf. Je kunt het leven niet in zijn volheid beleven en ervaren als je de dood uit je bewustzijn uitbant of als je aan de vrees voor de dood blijft vasthouden. Vrees voor de dood neemt de glans van het leven af. Op het moment dat jullie het leven gaan aanvaarden zoals het is, met licht en donker, met vreugde en verdriet, met genot en pijn, zodra jullie het leven in zijn volheid gaan accepteren en binnen gaan laten, zal slachtofferschap verdwijnen. Ervoor in de plaats zal alleen vreugde komen, dankbaarheid, dankbaarheid voor alle aspecten van het leven. Ook voor pijn, verdriet en ziekte, want ook die dingen maken deel uit van het leven. Pas als jullie het leven in zijn driedimensionale vorm onvoorwaardelijk omarmen kan jullie mind bevrijd worden van de angst en open gaan staan voor de Liefde, het Leven. Vanaf dat punt betreden jullie de vijfde dimensie, de Eenheid die ongekende krachten in jullie aan zal wakkeren.
En we zeggen jullie, broeders en zusters, als jullie bewustzijn volledig in de
vijfde dimensie is ondergedompeld, zal het moment van gedaanteverandering door jullie zelf bepaald worden. Het fysieke lichaam verlaten zal een vrijwillig
besluit zijn van de ziel die één geworden is met de mind en het ego.

 

Slachtofferschap is een van de karmische patronen die binnenkort zal moeten verdwijnen. Nu horen we jullie denken: Al die onschuldig slachtoffers van de oorlog in verschillende delen van de wereld? De slachtoffers van honger? Zijn die broeders en zusters geen slachtoffers meer? En het antwoord zoals jullie het inmiddels begrepen hebben, is NEEN. Het is een illusie om die broeders als slachtoffers te zien. Het is de keuze van hun ziel geweest om in de oorlog of door honger te sterven. En iedere keuze van de ziel dient een hoger doel. Er bestaat niets in dit leven zonder dat het onderdeel maakt van een hogere doel. Er is niets in het leven dat stil blijft staan. Er is voortdurend beweging en groei (verandering). Waar jullie naartoe gaan, de vijfde dimensie, kent geen angst , geen afgescheidenheid en geen slachtofferschap, geen vooroordelen, geen haat en geen geweld. In de Eenheid is alleen liefde, vreugde en overvloed. Dat betekent niet dat de tegenpool, het duister zal verdwijnen. Nee, het leven heeft twee polen, positief en negatief, yin en yang. Maar hoe die polen beleefd en ervaren worden, heeft te maken met het bewustzijn. Het is jullie bewustzijn dat naar Eenheid gaat. Maar het leven in het Universum zal altijd yin en yang blijven.
Dat is de aard van het leven buiten de Bron.

Laten we ons nu met elkaar verbinden. De eerste stap is verbinding te maken met je hogere zelf. Stel jezelf voor dat
er boven je hoofd een lichtbol van goudgeel licht straalt. Deze bol is het symbool van je hogere zelf, het Goddelijke onsterfelijke deel van jezelf. Stuur vanuit je hart een energielijn naar je hogere zelf. Zodra deze je hogere zelf bereikt heeft, ontstaat een nieuwe lijn die naar je kruin en je hart terug gaat. De verbinding met je hogere zelf is volbracht. Vanuit deze verbinding kun je je met het leven in al zijn gedaantes verbinden. We staan klaar, broeders en zusters om ons met jullie te verbinden. We staan altijd tot jullie beschikking en altijd in verbinding met jullie. Maar jullie bewustzijn is soms afgesloten, wordt opgeslokt door de angst van het moment en dan kunnen jullie ons niet voelen. We zijn blij dat we nu met elkaar verbonden zijn. Verbind je nu met broeders en zusters naar keuze. Verbind jezelf met broeders en zusters in delen van de wereld die nu onder zware omstandigheden leven, verbind je nu met de
elementen, de wind, de lucht, het vuur en de aarde, verbind je nu met het planten- en het dierenrijk. Voel de verbinding van al het leven in je hart en besef dat je het leven zelf bent. Je bent alles wat leeft. Je bent de vlinder, de vis, de olifant, God. Je bent de martelaar, de vijand, je bent al wat is. We houden onvoorwaardelijk van jullie,

Ik ben

Michael

Het karmische patroon van schuld

21-02-2013

Doe eerst de voor jou bekende ontspanningsoefening. Je lichaam en geest dienen zo diep mogelijk ontspannen en leeg te zijn om de informatie direct te absorberen zonder tussenkomst van je mind. Zoals altijd zijn ze vandaag ook met velen aanwezig. Aartsengel Michael en Meester Saint Germain zijn klaar om ons over het karmische patroon van schuld te informeren en het karma, dat gedurende de vele levens is gecreëerd rondom dit patroon te transmuteren. Vergeet niet om nog eens expliciet je bereidheid aan het Universum te verklaren om het karma omtrent schuld los te laten. Sta nu open om de zegening en de onmetelijke liefde te ontvangen.

Lees verder...

 

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael.
Vandaag gaan we het laatste karmische patroon behandelen en Meester Saint Germain zal met zijn violette straal het karma dat rondom dit patroon is opgebouwd tijdens al jullie incarnaties op aarde, transformeren. Karma is in de nieuwe tijd, de Eenheid, niet meer nodig. De karmische patronen zijn dan niet meer actueel. Deze behoren alle zeven in de derde dimensie en bij het dualistische bewustzijn. In het eenheidsbewustzijn is er geen plaats meer voor enige vorm van karma, behalve het karma die jullie iedere moment bij iedere emotie, gedachte, actie en reactie creëren en die onmiddellijk afgelost wordt.

Het karmische patroon van schuld ontstaat bij ieder van jullie in de eerste levensjaren door de aard van het dualistische bewustzijn van de ouders, opvoeders, en die van jezelf. Als dingen niet gaan zoals gewenst, hebben jullie de neiging om direct een schuldige aan te wijzen. In een dualistisch bewustzijn moet er altijd een schuldige zijn. Er is dus altijd iemand die schuld heeft en iemand die “onschuldig” is en die er “niets aan kan doen”, of een slachtoffer. De schuldige dient zich ervoor te schamen voor zijn daden en het slachtoffer verdient medelijden van zijn omgeving.  Zoals jullie nu begrijpen, dit is een illusie. Schuld, schaamte en slachtofferschap zijn  onmogelijk in het eenheidsbewustzijn waar alles en iedereen met elkaar verbonden is en waar oorzaak en gevolg heersen in plaats van schuld en onschuld.

Jullie groeien op met een basisprogrammering en een basisovertuiging dat jullie schuldig zijn bij alles
wat er om je heen gebeurt. Daarbij gaan jullie gebukt onder gevoelens van niet genoeg zijn en schaamte, diepe schaamte over jezelf.  Dat is omdat iemand die schuldig is in jullie cultuur als een slecht persoon wordt gezien. Degene die onschuldig is, is altijd de goede of het slachtoffer. Als in jullie jeugd traumatische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, als de omgeving waarin jullie opgroeiden onrustig was, met weinig liefde, met woede of geweld is jullie basis gevoel van schuld en schaamte groot. Bij degenen die in een harmonieuze, liefdevolle omgeving opgegroeid zijn is het basisschuldgevoel klein. Maar iedereen die afgescheiden is van de bron, iedereen met een driedimensionaal bewustzijn denkt in termen van schuld, onschuld, slecht en goed. Vanuit het basisschuldgevoel ontstaan handelingen die onaangename consequenties hebben voor jezelf en ook voor anderen.

Vanuit schuldgevoel kunnen zelfs oorlogen ontstaan. Uit schuldgevoelens kunnen mensen anderen doden en pijn doen. Maar het ergste is dat schuldgevoel en schaamte je steeds meer en meer afsluiten  van je kern. Schuldgevoelens maken je liefde dood. Schuldgevoelens wakkeren alleen maar angst aan. Soms zijn schuldgevoelens niet met de rede te begrijpen. Dat komt omdat schuldgevoelens ontstaan zijn in de vroege jeugd toen de rede nog
niet ontwikkeld was. Het woord schuld wordt dagelijks gebruikt. Hoe vaak zeggen jullie niet: Dat is mijn schuld, sorry of neen het is jouw schuld dat… of dat is de schuld van de overheid, de ambtenaren, de baas, de rijken, de armen, de buitenlanders, het naburige volk dat bommen naar ons heeft afgevuurd dus we
moeten ook dat land met onze bommen plat bombarderen. Maar dit is niet onze schuld, het is de schuld van degene die begonnen is met bommen sturen.

Maar is dat eigenlijk wel zo, lieve vrienden? Kijk diep in je hart. Is het mogelijk dat als er iets gebeurt, dat er alleen maar een “schuldige” aan te wijzen is? Natuurlijk niet. Niets gebeurt zomaar uit het niets. Alles wat plaats vindt, heeft met elkaar te maken. Alles wat plaats vindt, gebeurt in samenwerking met een of meerdere personen en alles wat er gebeurt is het gevolg van iets anders wat eerder in de tijd heeft plaats gevonden. En dat is omdat alles met elkaar verbonden is en omdat alles wat er gebeurt consequenties heeft en reacties uitlokt. Actie en reactie hebben dezelfde verhouding als de kip en het ei. Met andere woorden het zijn cyclische patronen. Er kan dus niets gebeuren  zonder actie en er bestaat geen reactie zonder actie en geen actie zonder reactie.

Het is niet belangrijk wie of hoe een gebeurtenis begon. Het is niet belangrijk of de actie eerder was dan de reactie omdat iedere actie gebaseerd is op een eerdere reactie, een eerdere gebeurtenis. Jullie driedimensionaal denken is heel beperkt, lineair en denkt simpelweg: hij doet iets wat niet goed is en ik reageer er gewoon op. Echt, ik heb niets gedaan, ik heb alleen maar gereageerd, alsof reactie geen actie zou zijn. Maar jou reactie, lieve vriend, ontketent een nieuw reactie en de oorspronkelijke actie is ook een reactie op een eerdere actie. Lieve vrienden, children of love, er bestaat geen schuld of onschuld. Er bestaat alleen oorzaak en gevolg. Nog de oorzaak nog het gevolg kun je als goed, minder goed of slecht betitelen en nooit kun je ze afzonderlijk benaderen.

Beide, actie en reactie, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alles wat plaatsvindt binnen in jezelf, binnen in je eigen universum van denken en voelen, alles wat er gebeurt buiten jou in het universum, buiten jezelf, is met elkaar verbonden. Er is een voortdurende wisselwerking van actie en reactie. Als je je schuldig voelt is dat energetisch gezien, op zichzelf al een actie. Want het is een gevoel en gevoel is energie in beweging, het zet iets op gang  en daarom lokt het ook een reactie uit. Het is hetzelfde principe als slachtofferschap. Ook daar is er geen verschil tussen een dader en een slachtoffer. Beide hebben een rol gespeeld in een gebeurtenis, iets wat zich intern afspeelt en zich naar buiten verplaatste.

Schuld en schaamte gevoelens leiden tot slachtofferschap, maar schuldgevoelens kunnen ook leiden tot gewelddadige acties. Waarom? Omdat schuldgevoelens afkomstig zijn vanuit angst. Schuldgevoelens behoren bij het donkere gebied waar geen liefde kan komen. Schuldgevoelens zijn niet slecht, maar liefdeloos. Zonder liefde is er angst en deze lokt gewelddadige of onaangenam gebeurtenissen naar zich toe. Kijk diep naar binnen, vrienden, en ontdek bij jezelf de aspecten van schuld. Bij de meeste van jullie zijn schuld en schaamte gevoelens zeer subtiel, zo subtiel dat ze moeilijk
door het bewustzijn op te merken zijn. Dat vergt een secuur waarnemingsvermogen en een openheid om dat te aanvaarden zonder schuldgevoelens.

Aanvaard je schuldgevoelens zonder je schuldig of niet goed genoeg, te voelen. Kijk eens hoe vaak je op een dag vanuit schuldgevoelens reageert. Kijk eens hoe vaak schuldgevoelens het motief van je handelingen zijn. Waarom bezoek je een vriend? Uit vreugde of uit schuldgevoel? Waarom help je anderen, je kinderen, je ouders? Is dat uit zuivere liefde, is het uit pure vreugde of misschien vanuit de overtuiging ‘ik moet helpen anders ben ik een slecht mens of anders vinden anderen mij niet aardig.’ Alweer liggen schuldgevoelens onder het moeten. En nu hoor ik jullie vragen: Waarom creëren schuldgevoelens karma? Ik help toch iemand, of dit nou uit liefde is of uit schuldgevoel? Wat maakt het uit? Een logische vraag, vrienden, begrijpelijk vanuit het lineair denken. Voor ons is dit volstrekt onbegrijpelijk, onmogelijk.

Als je vanuit schuldgevoel een ander helpt doe je jezelf geweld aan en dat is net zo “slecht” in jullie woorden, als helemaal niets doen. Het maakt namelijk niet uit wie je helpt. Of je nu jezelf helpt, goed voor jezelf zorgt of dat je jezelf opoffert vanuit schuldgevoelens om er voor iemand anders te zijn, dat maakt het Universum niets uit. Waar het om gaat, is dat op het pad dat jullie nu bewandelen andere normen en waarden en andere wetten gelden. Geen schuldgevoelens meer, maar gevoelens van liefde, van respect voor jezelf, respect voor alle anderen.

In die zin betekent iemand helpen vanuit schuldgevoelens, gebrek aan respect voor jezelf en voor de ander. Heeft de ander wel expliciet om je hulp gevraagd?

Vaak zien we dat jullie vanuit schuldgevoelens her en der rondspringen, de helpende hand aanreiken zonder gevraagd te zijn om te helpen. Schuldgevoelens zien we vaak in de relatie tussen ouders en kinderen. We zien dat ouderschap beladen is met schuldgevoelens.
Schuldgevoelens dat je geen goede ouder bent geweest, of bent, en dat je de opvoeding verknald hebt als je kind in de problemen zit. We zeggen jullie lieverds, er bestaan geen goede of slechte ouders. Er zijn gewoonweg ouders en kinderen. In oorsprong is een relatie gebaseerd op onvoorwaardelijke pure
liefde. In de derde dimensie vermomd in vormen als de plicht om een goede opvoeder te zijn, geschikte en ongeschikte ouders, goed, moeilijk en bijzonder moeilijk opvoedbare kinderen en daarmee gepaard gaande een vracht aan schuldgevoelens.

Zien jullie in, lieve vrienden, dat jullie een hele wereld hebben geschapen met jullie mind, jullie manier van denken en overtuigingen van generatie tot generatie doorgegeven, leven na leven meegenomen? Een enorme pool van driedimensionale overtuigingen, die dikke sluiers vormen en de zuivere liefde het licht afnemen. Van alle karmische patronen is niet een reëel, echt of waarachtig. Ze zijn allemaal producten van jullie mind, jullie denken in goed en kwaad. We horen ook een andere vraag: Is een moordenaar dus onschuldig? Moet hij niet veroordeeld en gestraft worden als zodanig? We zeggen jullie: Neen, een moordenaar is niet schuldig. De moordenaar en het slachtoffer hebben de daad samen tot stand gebracht zodat beiden iets konden leren, konden ervaren. Het is altijd een afgesproken daad ergens in het verre verleden van ziel tot ziel.

En ja, daders dienen er op aangesproken te worden, maar niet gestraft. En ja, sommige daders dienen buiten de samenleving geplaatst te worden om ze voor zichzelf en de samenleving te beschermen. Sommige daders hebben op zielsniveau gekozen om van hun daad te leren en daarom hebben ze rust en liefde nodig in een beschermde omgeving. Gelukkig zijn er in deze tijd weinig zielen die als doel hebben om levenslang een dader te zijn. In het verre verleden toen jullie aarde volledig in het driedimensionale bewustzijn verankerd was, was dat wel het geval. Toen incarneerden meerdere zielen als daders, misdadigers, om het daderschap te ervaren. De daders van nu werken in dienst van een hoger doel. En dat is groei en overgang naar de Eenheid. Een enkele keer is het een aflossing van oud karma. Maar ook dat is niet meer aanwezig sinds ongeveer het jaar 2000.

Meester Saint Germain heeft nu jullie karma met zijn violette vlam getransformeerd. Nu jullie karma is getransformeerd heeft dat consequenties. De komende tijd zullen jullie min of meer geconfronteerd worden met het bewust worden van eigen schuldgevoelens in verschillende situaties en omstandigheden. Dat kan gebeuren door het aantrekken van gebeurtenissen of door vragen die op jullie af zullen komen en die je schuld en schaamte gevoelens zullen triggeren. Laat je er niet door meeslepen. Voel je ook niet schuldig daarover. Het proces van het afleren om in schuld en schaamte gevoelens te denken, te handelen en te reageren zal door jullie eigen bewustzijn gedaan worden. Daarin mogen we jullie niet helpen. We mogen jullie wel helpen de kracht en moed te vinden om iedere keer je eigen schuldgevoelens onder ogen te komen, te erkennen, te bedanken en los te laten.

Nogmaals zeggen we jullie:
Schuldgevoelens en alle andere karmische patronen zijn niet “slecht”.
Slecht en goed bestaat binnenkort niet meer. Alle karmische patronen waren in dienst van het Grote Bewustzijn, die jullie de grenzen aangaf waarbinnen jullie driedimensionale bewustzijn kon groeien en zich verder kon ontwikkelen. Jullie hoeven je er niet voor te schamen. Jullie hoeven je nergens schuldig over te voelen, jullie kunnen nu jezelf aanvaarden, respecteren zoals je Nu bent. God in een fysiek lichaam op weg naar de eenheid. De weg naar de Eenheid heeft hobbels, soms kom je moerassen tegen, soms kom je steile hellingen tegen, soms gladde stukken.We hebben veel respect voor jullie lieve children of love, voor jullie moed om af te dalen in de derde dimensie om van daaruit stapje voor stapje terug naar de bron te keren.

Laten we ons nu met elkaar ons verbinden. Wij, de Meesters en de Engelen en jullie onze fysieke broeders en zusters. Stel je een gouden bol voor boven je hoofd als symbool voor je Hogere Zelf. Laat vanuit je hart een energielijn gaan naar je hogere zelf en zie hoe deze direct op antwoord door een verbindingslijn te maken met je hoofd en je hart. Als jullie eenmaal met je Hogere Zelf verbonden zijn, kun je je met ons en met alles wat leeft op aarde, in het universum en buiten de universa verbinden. Laat vanuit je hogere zelf verbindingslijnen sturen naar de mensen om je heen, naar je geliefden, je vrienden, de mensen in delen van de wereld die honger en pijn lijden. Laat je verbindingslijnen gaan naar het dieren- en plantenrijk, naar alles en iedereen waarmee je je wilt verbinden en voel vervolgens de levensenergie en onvoorwaardelijke liefde die erdoorheen stroomt en jou met alles verbindt. Voel onze onmetelijke liefde, lieverds, want

We houden onvoorwaardelijk van jullie
broeders en zusters,

Ik ben, Michael

Over 2013

30-12-2012

Lees verder...

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. 2013 is het eerste jaar in de nieuwe wending van de levenscyclus die jullie naar de Eenheid zal brengen. De frequenties van de Eenheid zijn nu aanwezig. Ons werk is bijna voltooid. De planeet is nu klaar om de vijfde dimensie te dragen. Vanaf Nu is het jullie beurt om de eenheid op aarde neer te zetten. Jullie taak, lieve vrienden,
children of love, is begonnen ook al merken jullie nog niet veel van. Degenen die al jaren vooruit op het pad van de Eenheid lopen, de Lichtwerkers, krijgen nu de kans om de goddelijke wijsheid in aardse vormen om te zetten. De tijd van over Eenheid praten en deze verkondigen is voorbij. De tijd van het aarden van
deze fijne liefdevolle energie is begonnen. De veranderingen zijn reeds volop aan de gang.

In 2013 zullen de veranderingen vele malen sneller verlopen en
voor iedereen zichtbaar worden. De economie zal in rap tempo verslechteren in jullie ogen en ze zal jullie de kans geven om jullie waarden en jullie leefstijl een nieuwe vorm te geven. Het oude economische systeem gebaseerd op steeds meer consumptie en meer winst, ten koste van onze geliefde Vrouwe Aarde, is ten dode opgeschreven. Dankzij dit oude systeem is de planeet
ernstig ziek geworden en lijden miljoenen broeders en zusters honger. In het driediemensionale systeem gedijt nog steeds oorlog en geweld, viert angst nog steeds hoogtij en is de welvaart niet eerlijk verdeeld.

2013 zal een duidelijke ommekeer betekenen voor het oude bewustzijn van alle oude welvarende delen van de aarde. Nederland is vanuit ons zicht een van de meest ontwikkelde landen wat betreft het bewustzijn. En in Nederland zal in 2013 een
belangrijke bewustzijnsverandering plaatsvinden. Door de krimpende economie zullen miljoenen mensen in Nederland nieuwe manieren ontdekken om de welvaart, die gebaseerd was op meer en meer, om te zetten in welvaart op basis van tevreden en dankbaar zijn voor wat er is. Consuminderen zal een andere dimensie krijgen dan in voorgaande crises. Consuminderen zal gepaard gaan met delen en met het ontwakende gevoel van onderlinge verbondenheid. Het komende jaar zullen nieuwe intermenselijke waarden het licht zien. Het besef van onderlinge
verbondenheid zal uitmonden in projecten waar mensen van diverse inkomenscategorieën met elkaar goederen en diensten delen en uitwisselen.

Door het intensievere contact tussen mensen uit diverse sociale klassen en van etnische achtergronden zal de geboorte van de Nieuwe Mens versnellen. Hoe de Nieuwe Mens er in 2013 uit ziet? Uiterlijk precies hetzelfde als in voorgaande jaren. Het innerlijk en het bewustzijn zullen een verschuiving ondergaan. Er ontstaat een
besef dat er geen verschil bestaat in de waarde en waardigheid van een asielzoeker zonder verblijfsvergunning en de arts of advocaat, die in hetzelfde project meewerken. Welgestelde mensen zullen hun deuren openen voor de minder welgestelde. Delen vanuit vreugde, vanzelfsprekendheid en nog onbewuste liefde
zal vaker voorkomen in kleine buurtprojecten.

De politiek zal ook in 2013 blijven tobben met de onderlinge verschillen, ze zullen voor een nog grotere chaos zorgen, maar wees niet boos of wanhopig, lieverds. De grote verandering
zal van binnenuit plaats vinden en zowel de politiek, de regering als de beleidmakers  zullen genoodzaakt worden om uiteindelijk daadwerkelijke veranderingen in het bestuurlijke systeem door
te voeren. Raak dus niet gefrustreerd, lieve broeders en zusters door de kinderlijke houding en het gedrag van jullie politici en gezaghebbenden. Zij zullen de laatsten zijn, die een rol in de verandering zullen spelen. Zie hen als degenen die uiteindelijk de uiterlijke vorm zullen geven aan het nieuwe systeem dat door jullie zijn vorm heeft gekregen.

Verspil je energie en je goddelijke liefde niet aan ergernissen en frustraties over zaken die niet lopen zoals gepland of verwacht. Het liefst raden we jullie aan om alle verwachtingen los te laten. Ga met open vizier, als een kind, het leven tegemoet. Verwonder je in plaats van je te ergeren. Schenk je liefdevolle energie ongecensureerd uit. Hou van alles en iedereen op je pad.

Hou van je “vijanden” net zoveel als van je vrienden. Zorg voor iedereen die een beroep op je doet, maar zorg eerst voor jezelf. Hou van je zelf, eer je zelf, respecteer jezelf zoals je ieder ogenblik bent zonder enig oordeel.

2013 is het jaar dat miljoenen onder jullie in hun kracht zullen gaan staan. Ook jij kunt er een van zijn. De goddelijke kracht van Eenheid zal door jullie op aarde moeten worden ingebed. Jullie zullen de goddelijke kracht door jullie fysieke lichaam aarden. Er is geen andere weg, lieverds. De Eenheid moet door jullie
lichamen verankerd worden. Dit kunnen we niet voor jullie doen. Wees niet meer angstig. Jullie, die ervoor gekozen hebben, zijn er klaar voor. Jullie fysieke lichaam is de laatste jaren voorbereid om een geleider voor de goddelijke kracht te zijn. We hebben jullie fysieke lichaam zodanig aangepast dat het in staat zal zijn om de goddelijke kracht te aarden. Dat is de reden dat veel van
jullie zoveel last hebben gehad van jullie fysieke lichaam. De lichamelijke klachten waren het gevolg van de nieuwe synapsen die wij hebben aangelegd om het lichaam geschikt te maken voor de nieuwe frequenties.

Jullie fysieke voertuig heeft de laatste jaren enorme stress geleden door alle aanpassingen.
Hoe sterker het verzet van het ego was hoe heviger de klachten waren. Het grootste leed is nu geleden, lieve vrienden. Degenen die ervoor gekozen hebben, zullen in 2013 op hun eigen unieke wijze de goddelijke Eenheid op aarde verankeren. Hoe zal het verankeren van de goddelijke energie uitzien? Ze zal
alle gezichten van God hebben. Voor de ene zal betekenen het loslaten van alle oordelen of het onvoorwaardelijk houden van zichzelf, zijn deur open zetten voor een vreemdeling die zorg nodig heeft of het delen van zijn welvaart met anderen. Anderen zullen vernieuwingen aanbrengen in het beroep wat ze uitoefenen. Een leraar zal zijn manier van lesgeven vernieuwen door leerlingen
als wijze individuen te benaderen, de arts zal niet meer de ziekte maar zijn patiënt behandelen, de overheidsambtenaar zal zich meer met de mens en zijn behoeften bezig houden dan met het handhaven van de regels en de politieman/vrouw zal in gesprek met de ander komen in plaats van te handelen vanuit regels en vooroordelen.

Er zullen vele kleinschalige projecten ontstaan zoals met elkaar eten, de zorg voor een hulpbehoevende verdelen, workshops en scholing geven over de nieuwe Tijd op scholen, universiteiten en aan iedereen die er behoefte aan heeft.
Helaas zullen de media er nog steeds weinig tot geen bekendheid er aan geven.
Net als de politiek zullen ook de reguliere media een van de laatsten zijn die de goddelijke kracht van de Eenheid zullen voelen en uitdragen. Waarom? Omdat de Eenheid van binnenuit groeit en verankerd wordt. Zowel de politiek als de media zijn de stem van het volk. Dus pas als het volk verandert, zullen de broeders en zusters in de politiek en de media ook veranderen.

Schenk dus geen aandacht aan de media. Ze brengen nog steeds naar buiten wat bij hun bewustzijnsniveau past. Omdat dat is wat ze zien. Wat buiten hun begripsvermogen ligt kunnen ze ook niet opmerken. Willen jullie alsnog de over de veranderingen geïnformeerd worden? Dan zullen jullie zelf op onderzoek uit
moeten gaan. Dan zul je zien wat er bij jouw bewustzijn op dat moment resoneert.

Daarom deze oproep voor 2013. Ontdek je eigen werkelijkheid lieve broeders en zusters.
Ga niet af op de media of de politieke en economische toestanden in je land.
Gebruik de kracht van je gedachten en gevoelens om de nieuwe Aarde vorm te geven. Zie in iedere broeder en zuster het goddelijke aspect, zie in iedere maatregel zijn positieve aspecten en neem de negatieve voor kennis aan, zie iedere gebeurtenis als een expressie van het collectieve bewustzijn waar jij ook deel van uitmaakt. Veroordeel een gruwelijke gebeurtenis niet, zie het als
afkomstig uit onwetendheid, zie het als een stuiptrekking van het oude Tijdperk dat aan het sterven is, aanvaard het als een goddelijke expressie en stuur je positieve en liefdevolle gedachten ernaar toe.

We zeggen jullie, lieve vrienden, children of love, er zullen in 2013 vele stuiptrekkingen van het stervende tijdperk het licht zien. Natuurrampen, oorlog, grootschalige fraudes, misstanden, geweld dat zich richt op onschuldige burgers en kinderen en dreigende armoede en tekorten. Laat je niet door medelijden of verontwaardiging, angst en boosheid meeslepen. Deze emoties horen niet meer in de nieuwe tijd thuis. Wees getuige van deze pijnlijke gebeurtenissen op dezelfde wijze als je getuige bent van de begrafenis van een dierbare. Voel de pijn, maar blijf daar bij. Weet dat na de dood, hoe pijnlijk dat ook is, iets nieuws komt. Angst sterft en liefde staat op.

Of jullie voor je eigen leven moeten  vrezen? We zeggen
jullie dat wie er gekozen heeft om de nieuwe aarde te verankeren alles zal alles overleven en de goddelijke kracht en energie zal krijgen om de taken uit te voeren die bij zijn goddelijke bestemming horen. Geloof in de goddelijke kracht die in jezelf zit. Geloof in jezelf, vrienden. Als je taken waarvoor je hier op aarde gekomen bent vervult zijn, zul je vertrekken. Doe dit met
waardigheid, vertrouwen en liefde. Er is niets om angstig voor te zijn. Het leven is eeuwig alleen de frequenties van de vorm veranderen.

Vergeet niet dat jullie een vrije wil hebben. Geloof in je vrije wil. Daarmee kun je een eerdere beslissing veranderen en een nieuwe nemen. Het enige dat je nodig hebt is je geloof in je recht op vrije wil en in de kracht van je geloof in het goddelijke aspect in jou. Zodra je je goddelijke afkomst herinnert, kun je je
leven veranderen. Je kunt een nieuwe Nu en daarmee een nieuwe toekomst bouwen.

We zeggen jullie, broeders en zusters, geloof in God die in jezelf leeft, geloof in je kracht die bergen kan verzetten, geloof in de nieuwe Aarde. Door je geloof zal de goddelijke Eenheid via je fysieke lichaam op aarde neerkomen en wortelen. Haar vruchten zullen van ongekende schoonheid zijn. Het paradijs  op aarde zal neerdalen en jullie zullen de mens-engelen worden die het leven op aarde begeleiden.

We houden onvoorwaardelijk van jullie en wachten geduldig op ons weerzien,

Ik
ben

Michael

Het karmische patroon van haat

10-12-2012

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Het karmische patroon van haat is niet een directe reactie op het overlevingsinstinct zoals geweld of arrogantie. Het vereist eerst een mentale activiteit. Je voelt je je genegeerd of  bedreigd door een ander maar in plaats van
direct met agressie of geweld te reageren houd je je in en besluit (onbewust) om de ander te haten. Als je op termijn niets met je haatgevoelens doet, maar deze bij je blijft dragen veranderen ze in wrok. Wrok vervuilt ernstig je ziel en richt schade aan in je fysieke en geestelijke lichamen. Het karmische patroon van haat is in jullie emotionele lichaam ontstaan nadat het verstand was geboren en bereikt  moeizaam jullie bewustzijn. Zoals alle karmische patronen is ook haat het gevolg van
afgescheidenheid en dus een illusie, die jullie nog steeds als echt beschouwen en ervaren. Afgescheidenheid creëert namelijk grote angst en  vanuit deze angst ontstaan vooroordelen, boosheid, woede, geweld, haat en alle andere karmische patronen waarbinnen jullie aardse leven zich afspeelt.

Lees verder...

Haat is het tegenovergestelde van liefde. Als liefde het licht is, is haat de schaduwzijde.

Liefde kun je pas voor een ander voelen als je van jezelf houdt. Hetzelfde is het geval ook bij haat. Je kan anderen haten alleen
als je jezelf haat. Zelfhaat is niet altijd bewust. Over het algemeen
projecteren jullie haat onmiddellijk op derden. Maar als je iemand anders haat, houdt het in dat de ander een spiegel is die jou de kans geeft om in te zien dat je in wezen jezelf haat. Je ziel kan onmogelijk een ander persoon haten.
Haat is ook maar een illusie. Haatgevoelens dienen alleen maar als spiegel voor jezelf om je zelfhaat bewust te worden.

En nu rijst de vraag: Waarom zouden mensen zichzelf haten? Bewust of onbewust? Het is eenvoudig, lieve vrienden.
Zelfhaat ontstaat als gevolg van het gebrek aan eigenwaarde, aan eigendunk, aan zelfrespect. Het gevoel van eigenwaarde ontstaat in de vroege kinderjaren door de indrukken die je als kind van je ouders en de directe omgeving krijgt. Als die indrukken liefdevol zijn, als ze je het gevoel geven dat je waardevol bent, dan groei je op met een basisgevoel van eigenwaarde die resulteert in zelfvertrouwen, vertrouwen en geloof in jezelf en anderen. Als door welke omstandigheden dan ook je eerste indrukken zijn dat je niet goed genoeg bent, dat niemand van je houdt en niemand in je gelooft, dan groei je op als een volwassene die geen
zelfvertrouwen of eigenwaarde heeft, zich wantrouwig naar de wereld toe zich opstelt, moeilijk in anderen en in God kan geloven en zichzelf haat en straft.
Als iemand zich zelf haat, projecteert hij zijn haatgevoelens naar zijn omgeving in de vorm van afgunst, jaloezie, boosheid, ongeduld en wantrouwen.

Lieve vrienden, children of love, Liefde is inherent aan de menselijke natuur die goddelijk is. Haten is een mentale activiteit; is een conclusie van de geest, de mind, als respect, liefde
en vertrouwen ontbreken. En omdat dit een conclusie van de mind is, is het ook een illusie. Deze illusie van haatgevoelens veroorzaakt diepe wonden in het hart van het kind die meegenomen worden naar de volwassenheid en wacht tot de
ziel rijp genoeg is om deze onder ogen te kunnen zien en te verdragen om ze vervolgens bewust vanuit wijsheid te kunnen loslaten.

Haat heeft door jullie verschillende levens op aarde een grote rol gespeeld en veel pijn, verdriet en wonden veroorzaakt. Daarmee is ook veel karma opgebouwd dat nu opgelost dient te
worden.

Haat is zowel een individuele emotie als ook een collectief gevoel. Sommige volkeren haten bijvoorbeeld andere
volkeren. Sommige groeperingen kunnen wrok koesteren naar andere. Het gebeurt ook bij families dat de ene familie generaties lang een andere familie haat en
dat zij elkaar het leven zuur maken. Het gevolg van collectieve haat is onderlinge wraakacties, geweld en oorlog. Deze acties creëren karma dat steeds
zwaarder wordt naarmate haat van generatie op generatie overgaat.

Tot voor kort waren jullie niet eens bewust van wat de werkelijke oorzaak was van situaties waarin groeperingen, groot of klein, elkaar haatten. Jullie gaven alleen elkaar de schuld, wat weer
rede gaf tot meer haat en geweld.

Lieve vrienden, jullie weten nu dat onvrede met wie je bent, met de situatie waarin je je bevindt, gebrek aan zelfrespect en eigenwaarde, de enige rede is dat een individu of een groep een
ander of een andere groep kan haten. Het mechanisme van projectie is niet zo lang geleden door jullie wetenschappers ontdekt en uitgezocht, maar daarover is nog veel onwetendheid.

Laten we niet ver gaan en een vrij recente grote gebeurtenis in jullie geschiedenis, de tweede wereldoorlog, als voorbeeld nemen. Het Arische volk dat zichzelf boven de andere soorten verhief,
was in feite bang voor andere soorten omdat ze weinig eigenwaarde voelden en in feite ontevreden waren over wie ze waren. Om het even heel zwart-wit te benoemen, het Arische volk haatte zichzelf en dat was de oorzaak dat het zichzelf boven de anderen verhief om vervolgens de andere rassen die op hun
land verbleven te vervolgen en uit te roeien. Waarom zou een heel volk of een ras zichzelf haten? Het antwoord is eenvoudig. Zodra het menselijk bewustzijn aan het groeien is, het verloop van de grote cyclus volgend, ontwaakt het gevoel van afgescheidenheid, het gevoel van het gemis van Thuis. Deze gevoelens
wakkeren enorme angst aan alsmede gevoelens van tekort schieten, van onbekwaamheid, en van ‘ik ben niet goed genoeg’. Die gevoelens zijn ondraaglijk, dus jullie mind projecteert deze op medemensen die anders zijn en dus het vermeende gevaar kunnen verklaren. In feite zouden we kunnen zeggen dat de
volgers van het nazisme bang voor de joden, zigeuners en andere groeperingen waren. Ze voelden zichzelf de minderen omdat onbewust de angst vanuit de afgescheidenheid zo krachtig was dat het het overlevingsinstinct aanwakkerde.

Veel van de zielen die aan de Duitse kant hebben gevochten zijn nu geïncarneerd. De rede is dat ze nu de gelegenheid willen krijgen om hun diepe wond van zelfhaat en zich minder waard voelen, onder ogen te zien, te genezen en los te laten. Er worden nu veel kinderen geboren die aan de Duitse kant gevochten hebben en waarom? Omdat nu de tijd rijp is om de wonden van afgescheidenheid te helen. Jullie weten inmiddels dat
de enige manier om een wond te helen is deze onder ogen te zien, je ervan bewust te worden, hem te benoemen en bereid te zijn om hem los te laten.

Laten we nu eens kijken naar de meer subtiele vormen van zelfhaat. Hoogst waarschijnlijk dachten jullie toen jullie
het werkwoord haten hoorde: Natuurlijk haat ik mezelf niet. We zeggen jullie, lieve vrienden, jullie zijn allemaal besmet met de wond van je niet goed genoeg voelen als gevolg van het steeds doordringendere gevoel van afgescheidenheid.
De rede is dat jullie aanwezigen hier en alle anderen die met deze materie in contact komen,  allemaal in deze tijd gekomen zijn omdat jullie de rijpheid en de volwassenheid hebben om in dit leven de wond van ‘waardeloos voelen’ en jezelf daarvoor haten, te genezen.

Misschien is bij sommigen het gevoel en het besef van zelfhaat nog onbewust. Maar het leven brengt situaties voort, jullie resonantie creëert situaties, die als een spiegel dienen om jullie gevoel van ‘niet goed genoeg zijn’ en daarom niet de moeite waard om van
gehouden te worden, te zien en je er bewust van te worden.

De komende tijd kunnen we jullie verzekeren dat er veel gebeurtenissen plaats zullen vinden om jullie bewust te
maken van de wonden van miskenning en zelfhaat. Voorbeelden: Het feit dat jullie jezelf met anderen vergelijken, het feit dat jullie waarderingen toekennen aan jezelf en anderen en vervolgens jezelf of als te goed of als minder goed beoordelen. Deze feiten herinneren jou aan de wond van afgescheidenheid en van niet goed genoeg zijn die je leven na leven met je gedragen hebt en in
dit leven mag los laten.

Er is geen verschil tussen jou en de andere. Jullie zijn allemaal goddelijke kinderen, jullie zijn allemaal in wording, leerlingen op de school van het leven, op weg naar verlichting, terug
naar de Bron.

Nog een voorbeeld: Als er iets niet lukt of als je iets gedaan hebt waar je niet tevreden over bent, hebben jullie de neiging te zeggen: Ik haat mezelf. Het feit dat je jezelf iets kwalijk neemt, het feit dat je je ergens schuldig over voelt, is het gevolg van de
afgescheidenheid, de wond van ‘ik ben niet goed genoeg’.

Want hoe is het anders mogelijk om jezelf te haten, lief kind? Haat is de schaduwzijde van liefde. Jullie zijn allemaal liefde in essentie. Als alle wonden genezen zijn, zullen jullie zuivere liefde zijn. Als je nu ‘fouten’ maakt, of als je niet tevreden bent over dingen die je denkt, voelt, zegt of doet, verwelkom dat dan. Ze zijn de
spiegel voor je wond van onwaardig zijn. Als je eenmaal in de spiegel hebt gekeken en de wond hebt herkend en deze hebt benoemd en de bereidheid hebt om deze los te laten dan wordt deze getransmuteerd in zuivere liefde. Dat verzekeren we jullie.

Haatgevoelens naar anderen, oorspronkelijk naar jezelf,
hebben in de loop van je levens op aarde karma gecreëerd. Door je haat op anderen te projecteren heb je mensen pijn gedaan, door wraakgevoelens heb je geweld gepleegd en anderen veroordeeld, respectloos bejegend, gemarteld en gedood.

Het oude karma dat je leven na leven hebt opgebouwd, wordt Nu door Meester Saint Germain opgelost. Zijn violette vlam transmuteert nu onmiddelijk jullie oude karma als gevolg van haat. De wonden die jullie opgelopen hebben, de wond van zelfhaat, kunnen we niet voor jullie oplossen of  genezen. De wonden kunnen alleen genezen worden door jullie bewustzijn. Jullie ontwikkeling die in aantocht is, lieve kinderen, is de groei naar volwassenheid, naar bewustheid en naar verlichting. Wij mogen jullie wil om te willen groeien en je bewust te
worden, niet negeren. Wij mogen niet tegen jullie vrije wil handelen. We hebben altijd jullie toestemming nodig om jullie karma te transmuteren. De wonden van miskenning en van zelfhaat kunnen jullie zelf genezen mits jullie bereid zijn,
telkens bewust van ze te worden, deze benoemen en ze tenslotte los laten.

 

Wees voorbereid, lieve vrienden, voor de komende tijd. Bij veel van jullie zullen onaangename en vaak pijnlijke gebeurtenissen plaatsvinden. Zoals ruzies met anderen, explosies van boosheid,
geweld, vreemde gevoelens van afgunst en jaloezie, gevoelens die je bij jezelf niet kent. We vragen jullie deze vervelende, onaangename gevoelens te verwelkomen met vreugde omdat ze jullie de kans geven om de wonden te zien, te herkennen, te benoemen en te verklaren:
Ik ben bereid … om ze los te laten. Wees ervan verzekerd, lieve
kinderen, children of love, dat wij erbij zijn en jullie van goddelijke kracht voorzien. Ik herhaal: Als je gedachten, gevoelens of reacties bij jezelf waarneemt die ongewoon zijn, onaangenaam, weet dat ze het gevolg zijn  van de wond van zelfhaat. Weet dan dat de
wond aan de oppervlakte komt omdat deze eruit wil. Blijf rustig en aanvaard ze, in plaats van ze te verdringen of er geen aandacht aan te schenken en ze zomaar voorbij te laten gaan. Blijf met je aandacht bij die gevoelens en zoek de achterliggende wond. Blijf net zolang zoeken totdat je het ontdekt. Als dit niet lukt, schrijf je vraag op een papier en zend het aan ons, jullie broeders
en zusters aan de andere kant van de sluiers, of aan het universum en berg de vraag ergens. Binnen een aantal uren of dagen zul je het antwoord weten. Dat verzekeren wij jullie.

Als er de komende tijd onaangename gebeurtenissen van buitenaf op je af komen, zoals iemand die ruzie zoekt, je onterecht behandelt, onterecht geld van je eist, een ziekte of ongeluk,
verwelkom deze gebeurtenissen. Ze komen niet zomaar om je te plagen of te… straffen. Je ziel heeft ze tot leven geroepen om als een spiegel te dienen voor de wond die jij onder ogen moet zien, de wond van zelfhaat: je onwaardig voelen, wantrouwen koesteren, onzekerheid, minderwaardigheid, jaloezie of afgunst. Zodra je de wond ziet, benoem deze en verklaar je bereidheid om deze
los te laten. Wij zullen er zijn.

We hebben jullie een aantal subtiele vormen van het karmische patroon van haat aangereikt. Zie haat als het gevolg van de grootste wond die jullie allemaal met je dragen, de wond van waardeloos zijn, niet goed genoeg zijn en
wij herinneren jullie eraan dat deze wonden het gevolg zijn van de
afgescheidenheid. Dat duurt niet lang meer, lieve vrienden, de afgescheidenheid niet meer nodig zal zijn. Het duurt niet lang meer voor opnieuw in Eenheid zullen zijn. In liefde, in vreugde en overvloed.

Laten we nu ons met elkaar verbinden. Stel  een gouden bal 60 cm boven je hoofd voor, het symbool van je goddelijke
deel, het deel van je ziel dat nu aanwezig is als je hogere Zelf. Laat een lijn vanuit je kruin naar je hogere zelf gaan. Zie hoe onmiddellijk vanuit je hogere zelf een lijn geworpen wordt naar je hart en vanuit je hart terug weer naar je hogere zelf. We zien dat we nu verbonden zijn. Door de verbinding met je hogere
zelf  ben je met alles wat is, met het leven zelf, met alle gezichten van God, ook verbonden. Probeer het eens. Spelenderwijs.
Laat lijnen vanuit je hogere zelf en je hart naar de groepsleden, naar vrienden, familie, naar zomaar broeders en zusters in de wereld die pijn of honger lijden, verdriet hebben, gaan. Laat je lijnen naar ons je broeders en zusters aan de andere kant van de nog maar dunne sluiers gaan. Laat je lijnen de bomen, het water, de zee en de dieren raken. Je kunt je met alles wat is
verbinden, omdat Alles Wat Is met onzichtbare draden met elkaar verbonden is.
Daar maak je ook deel van uit, lief kind. Herinner je je afkomst, lieverd. Jij bent het leven zelf. Je bent deel van God, je Vader en Moeder. Je bent een kind van God. Je bent een schepper als God. Hou van jezelf, lief kind. Eer jezelf en dan zul je van God en Al Wat Is houden. Wij houden onvoorwaardelijk van jullie,

Ik ben

Michael

Het karmische patroon van geweld

04-11-2012

Bij ons zijn vandaag vele engelen en Meesters aanwezig. Iedereen is verheugd over het feit dat vandaag de gelegenheid gegeven wordt om alweer een stuk karma los te maken, te transformeren. Moeder Aarde, de leden van de Witte Broederschap  en Al Wat Is zijn aan het jubelen. Als een klein groepje mensen zichzelf verlost van oud karma heeft dit effect op alles Wat Is, omdat alles met elkaar verbonden is.

Lees verder...

Niets staat op zichzelf. Aartsengel Michael gaat informatie over het karmische patroon van geweld doorgeven en Meester St. Germain zal alle karma dat voortgevloeid is uit dat karmische patroon gedurende ons hele bestaan op aarde in de derde dimensie, met de violette vlam transformeren. Daarnaast zijn een
heleboel helpers, Engelen en Gidsen,  om ieder van ons te begeleiden, te helpen datgene te doen wat op dit moment voor ieder van ons het juiste is. De ontwikkeling, de groei van onze ziel en ons levensplan zit in ons DNA opgesloten. Allemaal gaan we evolueren, maar hoe en wanneer bepaalt ieder persoon zelf, omdat we allemaal begiftigd zijn met  vrije wil. Ik vraag jullie namens onze geliefde Michael en namens Meester St. Germain om nog een keer te bevestigen of jullie wel of niet bereid zijn om verlost te worden van dat karma. Maak je intentie duidelijk door deze te benoemen.

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Vandaag zal ik tot jullie spreken over het karmische patroon van geweld. Geweld is zowel een daad als een gedachte.
Geweld heeft een uiterlijk en een innerlijk aspect. Zoals alle karmische patronen is geweld ook afkomstig uit angst. Angst is op haar beurt het gevolg van jullie afgescheidenheid van de Bron. De derde dimensie waar jullie
grotendeels in verkeren wordt door angst geregeerd. Geweld is ontstaan als gevolg van de diversiteit die op een gegeven ogenblik op de planeet ontstond.
Ooit was jullie soort de enige op aarde. Maar Het Bewustzijn, waarvan jullie ook medescheppers zijn, had daar geen vrede mee omdat er weinig te leren viel.


Dus meerdere rassen van andere planeten incarneerden ook op aarde. Die zagen er
anders uit. Het “anders zijn” bracht angst met zich mee. Oordelen en vooroordelen zijn eerst geboren. Beide groepen werden bang van elkaar. Als de angst groot werd, werd het overlevingsinstinct geactiveerd met als gevolg dat geweld voor het eerst het licht van de derde dimensie zag. Geweld is een expressie van het overlevingsinstinct in situaties van extreme angst. Het idee dat alleen “slechte” mensen gewelddadig kunnen zijn is een misvatting, mijn vrienden. Geweld is een gemanifesteerde uiterste vorm van angst en paniek. Geweld veroorzaakt veel leed maar is ook een goddelijke expressie in de derde dimensie. Het concept “slecht” net als “het kwade” zijn vooroordelen en overtuigingen van jullie mind. Ze zijn een illusie van jullie afgescheiden geest. Er bestaan namelijk geen slechte of goede mensen. Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, tijdelijk afgescheiden van jullie essentie en met het hoogste doel het Goddelijk Bewustzijn te dienen.

De diverse religies hebben geweld veroordeeld en er een zonde van gemaakt. Aan die zonde waren ook straffen verbonden. In het christendom was de hel de straf die gewelddadige mensen
wachtte na hun dood. In de dualiteit hadden straffen wel degelijk een doel.
Zolang angst de scepter zwaaide, moesten normen en waarden, straffen en beloningen de voorzetting van jullie soort beschermen. Zo zijn een aantal leefregels ontstaan die door onze Meesters nooit gepredikt zijn maar door de toenmalige leiders van de religieuze stromingen geïntroduceerd. Dat verklaart waarom jullie nooit de moeite hebben genomen om voldoende onderzoek te doen
naar de oorsprong van geweld. Nog steeds wordt geweld bestraft. Maar de oorzaak van geweld, de onderliggende angst, de onderliggende vooroordelen, worden daarmee niet aangepakt. Het wordt tijd lieve vrienden, children of love, dat jullie gevangenissen van vorm gaan veranderen. Een geweldpleger is zelden gebaat bij lange gevangenisstraffen. Hij is eerder gebaat bij acceptatie, zelf
inzichten en een nieuw zelfbeeld.

Ieder geweldpleger voelt zich diep in zijn hart schuldig. Iedere geweldpleger haat zichzelf. Door de veroordelingen,
gevangenisstraffen of andersoortige straffen wordt zijn “slecht” zelfbeeld extra bevestigd en meer beschadigd. Denken jullie dan dat iets bij de broeder of zuster van jullie, de geweldpleger, kan veranderen?  Natuurlijk niet. Hij raakt alleen steeds verder en verder afgescheiden van wie hij in wezen is. Het wordt dus tijd dat in jullie gevangenissen onderwezen wordt wat de essentie van ieder mens is en wat geweld betekent. Het wordt tijd dat gevangenen de kans krijgen om inzicht in zichzelf en hun daden te krijgen. We zeggen niet dat ze beloond moeten worden. We denken niet in straf en beloning. We denken in oorzaak en gevolg.
Daar gaan jullie ook naar toe, broeders en zusters.

De komende honderd jaar zal veel veranderd moeten worden om de Eenheid bij de samenleving en de mensheid vorm te geven en te verankeren. Een van de eerste veranderingen die plaats zal vinden is dat mensen te horen zullen krijgen wie ze werkelijk zijn. Jullie moeten allemaal weten dat er geen goede en slechte mensen bestaan, alleen mensen die door angst worden gedreven en mensen die door liefde worden gedreven, beginners
of gevorderden op de levensschool. Deze scheiding zal de komende tijd steeds duidelijker en duidelijker worden. Degenen die vanuit liefde gedreven worden zullen de weg wijzen aan de broeders en zusters die nog in angst en oordelen leven.

Er zijn verschillende vormen van geweld. Sommige vormen zijn legaal. Er zijn nog culturen op jullie planeet waar lijfstraffen en martelingen de norm zijn en legaal uitgevoerd worden. Er zijn
vormen van geweld die nog steeds getolereerd worden.

Zoals oorlog. Het dodenvan broeders en zusters is nog steeds legaal mits dit in oorlog situatie plaatsvindt. Dat is een grote misvatting lieve broeders en zusters. Een misvatting als gevolg van dat jullie planeet nog steeds in de derde dimensie leeft waar angst en afgescheidenheid nog steeds regeren.

Alles wat er plaats vindt, alle acties en reacties hebben een functie die het Goddelijke plan dient. Er bestaat niets dat geen functie heeft, lieve broeders en zusters. Iedere creatie leidt tot een
nieuwe creatie. De Goddelijke Intelligentie zorgt dat de levenscycli in hun baan blijven bewegen en alles wat plaats vindt leidt naar datzelfde goddelijke doel, namelijk groei, ontwikkeling en verandering.

Sinds het jaar 2000 wordt geen karma meer naar een volgende incarnatie meegenomen omdat in de Eenheid geen plaats
voor karma is. Alle karma wordt in datzelfde leven afgelost of wordt meegenomen om bij de tweede Aarde uitgewerkt te worden. In de huidige overgangstijd hebben oorlog en geweld een nieuwe en belangrijke functie. De oorlog en het geweld van nu en de komende jaren zijn een nieuw middel voor sommige zielen om definitief met angst en geweld af te rekenen. De ziel van degenen die nu in oorlog sterven ervaart bewust voor de laatste keer de grote dwaling, de grote wond van angst en geweld en daardoor verlangt zij des te sterker naar het licht en de eenheid.
Dat betekent dat alle zielen die nu in een oorlog sterven de kans hebben om opnieuw op de nieuwe Aarde te incarneren en direct in de Eenheid te stappen.
Dus de mensen die nu nog woede en machteloosheid in zichzelf voelen en vanuit deze drijfveren misdrijven plegen of in een oorlogssituatie belanden creëren geen karma meer. In tegendeel, hun ziel rekent bij het verlaten van hun fysieke lichaam voorgoed af met de illusie van de afgescheidenheid.

 

Geweld is niet altijd zichtbaar,
broeders en zusters. Geweld kan ook een innerlijke houding zijn die gericht is op vernietiging in plaats van op creatie. Jullie natuurlijke goddelijke aard is om te creëren. Het karmische patroon van geweld overschaduwt soms jullie
creatieve aard en vervalt in vernietiging. Soms is de vernietiging gericht op jezelf. Vele broeders en zusters, zeker degenen die bij een kerkgenootschap of een ander religieuze groepering  horen of
sterk erdoor beïnvloedt zijn zullen hun attitude van geweld, hun wond, nooit naar derden richten maar alleen naar zichzelf. Hetzelfde patroon vertonen veel onder jullie broeders en zusters die op het pad van de vierde dimensie lopen. Jullie worden bewust van agressieve en gewelddadige gedachten, gevoelens en attitudes in jezelf, jullie schamen je daarvoor en onderdrukken vervolgens deze neigingen. Onderdrukte gedachten, gevoelens en gedrag zoeken in deze overgangstijd snel de weg naar het licht en daarom exploderen ze onverwachts als gevolg van een onbelangrijke aanleiding voordat de mind deze opnieuw kan onderdrukken. In de tussentijd hebben ze hun vernietigende werking bij jullie zelf gedaan. Dat creëert net zoveel karma, lieverds, als het plegen van geweld bij derden. Dit omdat er geen verschil tussen jezelf en de ander is. Dus of je jezelf kapot maakt of een ander, beide daden zijn afkomstig van de afgescheidenheid en de illusie dat jullie machteloos en overgeleverd aan het lot zijn. Er zijn vele vormen van zelfvernietiging die soms heel subtiel kunnen zijn en kunnen uitmonden in fysieke ziektes, maar ook in gebrek aan succes, armoede en tegenslagen.

Hoe het mogelijk is, broeders en zusters, dat jullie jezelf pijn kunnen doen? Heel simpel eigenlijk: Hetzelfde motief waarmee jullie je medemens pijn kunnen doen. En het motief is angst als gevolg van de afgescheidenheid van jullie bewustzijn van de Bron. Je kunt angstig  zijn voor iemand buiten jezelf maar je kunt ook angstig zijn voor onbekende aspecten van jezelf. Voor bepaalde emoties, ideeën en overtuigingen die je over jezelf hebt. Maar ook voor succes en overvloed. Voor vreugde en onbezorgdheid.

 

Als je als kind te horen kreeg dat je altijd beter je best moest doen, trok je de conclusie dat je niet goed genoeg was. Als je opgegroeid ben in een gezin waar geen plaats was voor liefde, trok je de conclusie dat je het niet waard was om geliefd te zijn. Die
gevoelens van niet goed genoeg zijn en niet de moeite waard zijn hebben in je ziel nieuwe wonden veroorzaakt. Zelfhaat en geweld plegen tegen jezelf. Het niet eren van wie je bent, het niet onvoorwaardelijk van jezelf houden betekent geweld plegen aan jezelf. Het gevolg is: zelfvernietiging. Vergeet niet broeders en zusters dat je leven gevormd wordt door je gedachten en je gevoelens. Wat je denkt manifesteer je in de materie.  Verschillende fysieke en psychische ziektes laten zien hoe iemand zichzelf verafschuwt en zichzelf liever straft dan
onvoorwaardelijk accepteert.

Als je vindt dat je het niet waard bent om geliefd en succesvol te zijn en in overvloed te leven zul je tegenslag, ziekte en armoede
creëren.

Lieve vrienden, laat je hart spreken.
Durf de aspecten van geweld die in jou leven en een rol spelen onder ogen te zien. Je hoeft er niet voor te schamen. Omdat er niets is om je voor te schamen. Net zo goed als er geen rede is om iemand te straffen is ook geen rede om je voor je daden te schamen. Zie jouw persoonlijke geweldplegingen als een
wond, die ontstaan is door je afgescheidenheid van je bron. Die wond is oud, heel erg oud. Een van de eerste wonden die je ziel opliep toen ze op aarde wandelde duizenden jaren geleden. Kun je iemand die gewond is straffen?
Verdient zo iemand werkelijk straf? Neen, alleen liefde kan de wonden genezen, lieve children of love. Compassie hebben voor jezelf en je gewelddadige neigingen naar jezelf en anderen. Maar ook compassie hebben voor je medemens die openlijk geweld pleegt, die in tijden van oorlog mensen om zich heen doodschiet. Alleen compassie  en onvoorwaardelijke liefde kan jullie en de wonden waaronder jullie lijden, genezen.

Laat je vooroorden en je oordelen over jezelf en je medemens die
misdrijven pleegt, varen. Je hebt ze niet meer nodig. Geweldpleging en misdaden komen voort uit ernstige bloedende wonden die nu in deze tijd aan het licht komen om genezen te worden. Heb jezelf lief en stuur je onvoorwaardelijke liefde en compassie naar die broeders en zusters. Jullie zijn allemaal bewust
van de kracht van liefde. Kunnen jullie je voorstellen wat er zou kunnen gebeuren als een groep mensen oprechte onvoorwaardelijke liefde zou sturen naar de lijdende medemens in een ander land die nu wild om zich heen schiet?
Kunnen jullie voorstellen dat deze kracht, de liefde, in staat zou zijn om een oorlog te beëindigen? We zeggen jullie dat dit mogelijk is. Over al niet te lange tijd zullen jullie de kracht van liefde inzetten om de Eenheid op aarde te verankeren. Maar eerst is het van belang dat je met onvoorwaardelijk liefde naar jezelf kan kijken. Omdat als je niet jezelf onvoorwaardelijk lief hebt, het onmogelijk is om niet over je medemens te oordelen, deze te veroordelen of te straffen in plaats van lief te hebben. Richt je aandacht naar je eigen wond, de wond van afgescheidenheid, de pijn en angst die je daardoor voelt, waardoor je in de loop van je leven tot gewelddadige gedachten of daden bent gedreven.
Alleen door de gevolgen van het karmische patroon van geweld bij jezelf te onderkennen en te respecteren is het nu mogelijk om deze voorgoed te transformeren. Meester St. Germain is nu bezig om alle karma dat jullie opgebouwd hebben leven na leven, als gevolg van geweld, op te schonen en te transformeren. Dat betekent dat jullie karmavrij zijn. Maar jullie zijn nog niet verlost van de gewoonte om volgens dat karmische patroon te denken, te
voelen en te handelen. Dat is iets wat jullie zelf de komende tijd zullen doen door middel van bewustwording.

We zeggen jullie dat vanaf nu iedere keer dat je jezelf er op betrapt dat je vanuit het karmische patroon van geweld denkt, voelt of handelt, bij jezelf of een ander, je onmiddellijk het patroon kan
stopzetten. Dat betekent dat over niet al te lange tijd het karmisch patroon van geweld uit je bewustzijn verdwenen zal zijn.

We vragen jullie nu om je Hogere Zelf te visualiseren als een gouden bal die 6o cm. boven je hoofd zweeft. Stuur
vanuit je kruin een energielijn naar je Hogere Zelf. Zodra de lijn daar aangekomen is stuurt je Hoger Zelf zijn antwoord terug: een energielijn naar je hart en vandaar uit terug naar kruin en je Hogere Zelf. Zo zijn jullie met elkaar in een rechte lijn verbonden. Je hoofd, je hart en je Hogere Zelf. Als jullie eenmaal verbonden zijn met je HZ ben je ook in staat om je met ons en Al
Wat Is te verbinden. We bedoelen: je bewust worden van de verbinding die altijd is geweest, en IS. Bewust verbinden. Vanuit deze bewuste verbinding kun je de Eenheid voelen. We nodigen jullie uit om je met ons en Al Wat is te verbinden en we vragen je om vanuit je Hogere Zelf energielijnen te sturen naar broeders
en zusters over de hele wereld. Stuur ook je verbindingslijnen naar de natuur, de bomen, de bergen de zeeën en de dieren. Ervaar dit moment van Eenheid.

Dat is je nabije toekomst, broeders en zusters. Voortdurend vanuit de staat van Eenheid denken, voelen en handelen. We houden onvoorwaardelijk van jullie,

Ik ben

Michael

Het karmische patroon van vooroordelen

19-10-2012

Doe de voor jou vertrouwde ontspanningsoefening totdat je volledig ontspannen bent. Totdat je je kalm en vredig voelt.

Je lichaam en geest zijn nu ontspannen. Je bent daardoor ontvankelijk om je van deze informatie bewust te worden, tegelijkertijd deze te verwerken en om tenslotte het geschenk van genade in ontvangst te nemen. Onze broeders en zusters aan de andere kant van de sluiers hebben ons verlangen en onze bereidheid om genade te ontvangen gehoord en zijn aanwezig om ons die te schenken.

Lees verder...

Bij ons is op dit moment onze vaste begeleider Aartsengel Michaël aanwezig en staat te popelen om zijn boodschap door te geven. Naast hem zie ik Meester St. Germain die tijdens alle
bijenkomsten die over de karmische patronen gaan aanwezig is om met zijn violette vlam het desbetreffende patroon iedere keer te zuiveren bij degenen die toestemming hebben verleent. Dus bij deze vraag ik jullie om nu wel of geen toestemming te verlenen aan meester St. Germain om je te bevrijden van het jarma afkomstig uit het  karmische patroon van vooroordelen dat we vandaag gaan behandelen. Als je het nu één keer doet hoef je het daarna niet meer te herhalen. Ik zie ook moeder Maria en lady
Faith, het vrouwelijke aspect van Aarstengel Michaël en zoals altijd is ook Meester Sananda aanwezig. Ieder van hen heeft een schare engelen meegenomen om ons vandaag te beschermen en om onze energie op peil te houden zodat wij de kracht en de moed zullen hebben om alle aspecten van dat karmische patroon te onderkennen, te accepteren en ze  vervolgens voorgoed los te laten.

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael.

Zoals ik al eerder aangekondigd heb, zullen we het vandaag over het karmische patroon van voor-oordelen hebben. Het koesteren van oordelen is inherent aan het dualistische bewustzijn, aan de afgescheidenheid van de bron. Oordelen en vooroordelen hebben een belangrijke functie gehad, namelijk de dualiteit te dienen. Op deze wijze konden jullie begrijpen wat goed en wat slecht is, wat moet en wat niet mag doorzien en wat wel of niet gevaarlijk is onderscheiden. Oordelen en vooroordelen hebben jullie nodig gehad om tussen goed en kwaad te kunnen kiezen. Deze functie was noodzakelijk anders zou jullie bewustzijn niet hebben kunnen groeien.

Het huidige bewustzijn is eigenlijk aan de dualiteit te danken. Aan het kunnen onderscheiden van wat wenselijk of pijnlijk is. Op alles wat jullie bewustzijn binnenkomt, hebben jullie etiketten geplakt. Alle handelingen, ideeën, eigenschappen, verschijnselen en alles wat in het dualistische bewustzijn bestaat, is voorzien van een etiket met de waardering goed of slecht, mooi of lelijk, groot of klein, van moet en van mag, van gevaarlijk, aangenaam of
pijnlijk. Niets in het dualistisch bewustzijn is vrij van een oordeel.

Alles wordt beoordeeld op het moment dat het de hersenen bereikt. Oordelen liggen aan de basis van het ontstaan van vooroordelen. Vooroordelen zijn afkomstig uit
angst. Angst om fouten te maken, angst voor je leven, je eigenwaarde, je bestaansrecht, angst voor armoede, pijn, afwijzing,  straf of mislukking.

Vooroordelen beperken jullie vrijheid, lieve vrienden. Vooroordelen staan de onvoorwaardelijke liefde in de weg.
Onvoorwaardelijkheid staat tegenover vooroordelen. Door vooroordelen ben je geneigd om voorwaardelijk van iemand te houden, om alles te doen onder voorwaarden, ik doe dit als jij dat voor me doet. Dat is niet verkeerd, lieve vrienden. Begrijp me goed, wij oordelen niet, laat staan dat we jullie veroordelen. Maar de tijd van de vooroordelen, de tijd van voorwaardelijkheid loopt ten einde. De tijd van onvoorwaardelijkheid is aangebroken. Laten we een
van de vaak voorkomende vooroordelen aansnijden zodat jullie beter kunnen begrijpen wat de gevolgen van een aantal vooroordelen kunnen zijn.

Een van de oudste vooroordelen, reeds ontstaan bij het begin van jullie komst in de dualiteit is het vooroordeel dat mensen die anders zijn dan jezelf, gevaar betekenen. Dat is een basis oordeel dat nog steeds jullie culturen, op enkelen na, blijft beïnvloeden. Nazisme, nationalisme en racisme – met alle gevolgen
van dien -blijven jullie planeet verontreinigen. Maar ook ruimer bekeken, alle ideeën omtrent het anders zijn leiden tot afgescheidenheid, vooroordelen, haat en geweld. We zien hoe jullie nog steeds mensen die er anders uitzien of een
andere levensstijl hebben, vermijden, vervolgen, vernederen of zelfs met geweld uitroeien. Dat vooroordeel (het onbekende is bedreigend) staat eenheid en liefde in de weg. Vanuit dat vooroordeel zijn talrijke oorlogen ontketend en is
zoveel lijden voortgekomen dat leven na leven telkens groter en sterker werd.
De angst voor het onbekende heeft ook veroorzaakt dat andersdenkenden, mensen met een andere culturele achtergrond als bedreiging werden gezien. De mildste reactie op die broeders en zusters was hen uitsluiten, buiten de gemeenschap.
Maar er zijn periodes in jullie geschiedenis dat mensen die anders waren, gestenigd, verbrand of op een andere manier gemarteld werden. Denk aan onze zusters die heks, kruidenvrouwtje of genezeres waren. Denk aan de bloedige vervolgingen gedurende de Middeleeuwen. Denk ook aan de heilige oorlogen van de
Westerlingen die in Naam van God alle niet Christenen de dood injoegen mits zij zich tot het Christendom bekeerden. Dat vooroordeel kende verschillende uitingsvormen: De personen die anders waren vermijden, straffen, doden, uit de gemeenschap verwijderen of  bekeren.
Bekeren in de zin dat de persoon net zo moest worden als de rest. En zie, dan komt arrogantie weer kijken. Ik ben beter, ik weet meer dan de ander. Zoals jullie inmiddels begrijpen zijn alle karmische patronen met elkaar verweven.
Het een versterkt het ander.

We zien dat een groot deel van de mensheid nu verdraagzaam is en open staat voor verscheidenheid en voor multiculturele samenlevingen. Toch vernemen we ook dat diep in jullie zelf, in
ieder van jullie
, het karmische patroon van vooroordelen nog steeds leeft. Ook in de multiculturele samenlevingen is er nog steeds discriminatie, weliswaar in een milde vorm. Vrouwen worden nog steeds licht gediscrimineerd in de meest vooruitstrevende samenlevingen. De vooroordelen over vrouwen zitten diep in het onderbewuste verscholen en komen regelmatig aan de oppervlakte bij spontane acties. Neem bijvoorbeeld het vooroordeel dat  “Vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen
in het maatschappelijk verkeer”. Het is een feit dat over het algemeen vrouwen meer vrouwelijke eigenschappen hebben dan mannen en andersom. Bepaalde beroepen zijn geschikter voor mannen en andere meer voor vrouwen. Dat is een
feit. Maar het koppelen van waardeoordelen aan de mannelijke en de vrouwelijke eigenschappen komt rechtstreeks voort uit oude vooroordelen, die ooit ontstaan zijn om de evolutie van het soort te waarborgen. Deze oude veronderstellingen, deze oude overtuigingen zorgen nu dat vrouwen in de westerse samenlevingen zich gediscrimineerd voelen in het economisch en maatschappelijk leven. We voelen de pijn van miljoenen vrouwen omdat ze moeizaam aan leidinggevende posities kunnen
komen, omdat ze veel meer moeten presteren om dezelfde erkenning en beloning te krijgen als mannen.

Op mentaal niveau  is een groot deel van de westerse samenleving het erover eens dat er geen waardeoordeel valt te geven over het mannelijke en het vrouwelijke omdat ze niet met elkaar te vergelijken zijn. Ze zijn verschillend en complementair aan elkaar. Op emotioneel niveau speelt de oude pijn uit vorige levens nog steeds een rol en belemmert de evolutie naar de Eenheid.

Een ander gebied waar nog steeds vooroordelen leven die voor pijn, verdriet en afgescheidenheid zorgen is het
gebied omtrent seksualiteit. Seksualiteit heeft in de loop van jullie geschiedenis een ontwikkeling ondergaan, van middel om het soort in stand te houden tot de integratie op het hoogste niveau van jullie wezen. Seksualiteit is niet alleen een fysieke, maar ook een spirituele emotie. Een manier om onvoorwaardelijke liefde tot expressie te brengen. We zien dat er nog steeds vele taboes op seksualiteit rusten. Veel oordelen en vooroordelen. Het meest
pijnlijke zien we op kleine schaal in sommige culturen waar vrouwen besneden moeten worden omdat ze geen seksueel genot mogen ervaren. Dat vooroordeel is geworteld in het voorafgaande vooroordeel omtrent de rol van mannen en vrouwen en de mate van waardering daarvoor. Een ander vooroordeel dat op grote schaal aanwezig is, is discriminatie van homosexualiteit. Verstandelijk begrijpen jullie wel dat het oordelen en discrimineren van homosexualiteit onzinnig is en dat het getuigt van gebrek aan liefde. Jullie hebben zelfs het huwelijk tussen dezelfde sekse gelegaliseerd. Toch leeft in ieder van jullie, ja in ieder van jullie, nog steeds – in een subtiele vorm weliswaar – het vooroordeel dat homosexualiteit iets verkeerds is, iets onnatuurlijks en daarom boezemt het jullie angst in.

Kijk eerlijk naar je zelf lieve vrienden, we willen jullie daarmee niet kwetsen. We houden onvoorwaardelijk van jullie. We willen jullie absoluut niet beoordelen of veroordelen. Wij vragen alleen: Aanvaardt de sporen van dat oude karmische patroon. Het is ooit ontstaan om jullie soort te beschermen. En als je dat aanvaardt, ben je pas in staat om er afstand ervan te nemen. Begrijp dat je dat vooroordeel niet meer nodig hebt.
Jullie zijn in staat om zonder vooroordelen jullie koers in het leven uit te zetten. Jullie zijn in staat om met onvoorwaardelijkheid en verscheidenheid om te gaan. Dat verzekeren wij jullie. Daarom bieden we jullie de gelegenheid NU om jezelf te bevrijden van dit karmische patroon dat de onvoorwaardelijke liefde en Eenheid in de weg staat.

Laten we nog meer aspecten van oordelen en vooroordelen belichten zodat jullie bewustzijn geprikkeld wordt om je eigen persoonlijke vormen van vooroordelen te ontdekken.Vooroordelen hebben altijd een functie gehad, met name om als kompas te fungeren bij het creëren van je leven, ook al waren jullie je niet eens bewust dat je zelf je eigen leven creëerde. De vooroordelen waren de bakens waarbinnen jullie konden handelen. Die werden klakkeloos aangenomen. Zelfs de religies die allemaal aan jullie geschonken zijn door onze broeders en zusters, die op aarde te incarneerden om jullie de waarheid te laten zien, zijn door vooroordelen bezoedeld.

Religieuze leiders hebben uit onwetendheid en uit de behoefte aan macht velerlei vooroordelen en mythen gecreëerd omtrent de essentie. Ze hebben de heilige boodschappen zodanig
geïnterpreteerd en vervormd dat ze aan de bestaande vooroordelen konden voldoen. Laten we het Christendom eens onder de loep nemen en een aantal leugens en onwaarheden bekijken: God zetelt op zijn troon en beloont of straft,
de vromen komen in het paradijs, de zondaren in de hel, homosexualiteit is een zonde, geboortebeperking is een zonde, ieder mens is in de kern een zondaar, door gebeden en biechten worden je zonden vergeven, op zondag mag niet worden gewerkt, en nog veel meer. Ooit hadden deze leugens een functie. Met name om bepaalde grenzen aan het gedrag van mensen te stellen om geweld en chaos zouden beperken. Tot op heden hebben nog steeds vele van jullie deze functie niet begrepen en neemt men nog steeds klakkeloos alle regels van de Kerken aan
zonder naar het eigen hart te luisteren.

Lieve broeders en zusters, de tijden dat jullie grenzen nodig hadden om geweld en chaos te beperken zijn Nu voorbij.
De meerderheid van jullie, onze menselijke broeders en zusters, is reeds in staat om zelf grenzen te stellen en om de eigen waarheid over God, Liefde en het Leven te scheppen.

Een andere leugen, die nog steeds diep in jullie beleving gegrifd is, is de overtuiging, de veronderstelling, het vooroordeel, dat de dood het einde van alles betekent. Dat is een misvatting,
lieverds. Dat is geboren uit onwetendheid, het gevolg van de afgescheidenheid waardoor jullie het contact met jullie ziel kwijt zijn geraakt.

Het is onmogelijk om het leven te beëindigen. Het leven is oneindig, het is eeuwig. Alleen de vorm verandert voortdurend.

Wat vinden jullie van de misvatting dat het lot, of het toeval, bepaalt wat er in je leven gebeurt? Wat vinden jullie
van de misvatting dat karma een kwestie van schuld is, die afbetaald moet worden? Dat zijn allemaal leugens en vooroordelen die gezorgd hebben dat jullie
steeds verder van jullie kern afdreven en je onmachtig zijn gaan voelen. Ze hebben de mythe in jullie collectief onbewuste geschapen dat jullie slachtoffers van het lot zijn of dat jullie overgeleverd zijn aan een strenge machtige God die vanaf zijn troon oordeelt. Ze staan daarom jullie creativiteit, het goddelijk geschenk om te mogen scheppen, in de weg. Ze bedekken jullie vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben, om vreugde en
overvloed te ervaren, met een dikke ondoorzichtige sluier.

Hoe kun je vreugdevol en spontaan zijn als je altijd angstig, onmachtig en inferieur voelt?Hoe kun je krachtig, liefdevol en tevreden leven als je er van overtuigd bent dat niemand te vertrouwen is, dat je waardeloos, slecht en altijd op je hoede moet zijn? Zien jullie nu in lieve vrienden, hoe deze leugens en vooroordelen jullie visie op jezelf beïnvloeden?
Hoe denk je over jezelf, broeder en zuster? Wat zijn je eigen oordelen over jezelf? Ben je de moeite waard om vreugde, liefde en overvloed te ervaren? Ben je goed genoeg? Hou je eigenlijk wel onvoorwaardelijk van jezelf? Aan welke eisen moet je voldoen om de moeite waard te zijn? Om succes te hebben? Hoe moet
je bewijzen dat je goed en waardevol bent? Moet je beter dan je vrienden zijn? Beter dan je ouders? Beter dan je baas? Wat moet je doen om aanzien te krijgen of om bewonderd en gerespecteerd te worden?

Lieve vrienden, waardeoordelen en vooroordelen over jezelf en de ander staan jullie vrijheid, jullie vrije expressie in de weg. Deze zijn niet je eigen waarheid. Het is de collectieve waarheid van de mensheid gevormd door de zeven karmische patronen gedurende jullie evolutie op aarde. Jullie hebben deze verhalen, deze leugens, deze
waardeoordelen geërfd bij de geboorte en ze zijn versterkt door de opvoeding en het leven zelf. Ze zitten nog steeds in jullie onbewuste, ook bij jullie broeders en zusters die in de vierde dimensie verkeren. Ze vervormen en
belemmeren jullie groei, jullie kracht. Ze beïnvloeden nog steeds jullie leven en creëren nog steeds karma.

We vragen jullie om NU diep in jezelf te kijken en je eigen waardeoordelen, overtuigingen en vooroordelen over jezelf en anderen op te sporen, deze te accepteren te begrijpen, jezelf te vergeven en ze los te laten. Meester St. Germain
staat klaar om met zijn violette vlam het karma afkomstig van het karmische patroon van vooroordelen te transformeren. Dit leven, dit huidige leven, lieve vrienden, is voor jullie allemaal het laatste leven in de derde dimensie en dus ook de kans om bevrijd te
worden van het karma die de karmische patronen hebben opgebouwd van het begin van hun ontstaan tot nu. Jullie bevrijden jezelf van het karma dat jullie gecreëerd hebben leven na leven aan de hand van vooroordelen en de schade die
jullie daarmee aangericht hebben.

Maak gebruik van deze gelegenheid en bevrijdt jezelf van de ketens van de dualiteit. Weet dat de volgende stap, de stap naar de Eenheid is. De stap naar de onvoorwaardelijke liefde. Dat is je toekomst. De
toekomst hoeft niet ver weg te liggen, vrienden. De toekomst kan er NU voor jou zijn. Gebruik deze kans, lieve vrienden.

Iedere keer dat je vanaf morgen jezelf er op betrapt dat je aan de hand van een vooroordeel handelt, wees er dan van verzekerd dat je dat onmiddellijk zult ontdekken, je ervan bewust zal worden en
dat onmiddellijk zult veranderen. Dat is de weg die jullie gaan volgen totdat het karmische patroon  of beter gezegd de
gewoonte om te handelen vanuit oordelen en vooroordelen, is afgebouwd en tenslotte verdwenen. Vandaag hebben jullie de kans om bevrijd te worden van het karma als gevolg van dit opgebouwde karmische patroon. Helaas het is onmogelijk
om een karmische patroon direct door dispensatie los te laten. Het karma van dat karmische patroon zal kwijt worden gescholden, maar de gewoonte om vanuit dat karmische patroon te denken, voelen en handelen is een proces dat geleidelijk aan zal plaatsvinden, door bewustwording, keer op keer, dat je
vanuit oordelen denkt, voelt of handelt.

Lieve vrienden, children of love, we houden onvoorwaardelijk van jullie en we voelen de behoefte om ons nu met jullie te verbinden. Laten we het volgende doen: Stel je ongeveer 60 centimeter
boven je kruin een stralende gouden bol voor. Deze bol symboliseert jullie hogere Zelf. Hij zit nog steeds boven jullie hoofd. De komende tijd – dagen, maanden of jaren – zal jullie hogere Zelf in jullie lichaam indalen. Voorlopig moeten jullie genoegen nemen met het feit dat je je op elk moment met je hogere Zelf kan verbinden. Ga met je aandacht naar je hogere Zelf en vraag of hij bereid is bezit te nemen van je mind, je denken en voelen. Vraag of hij bereid is om voortaan je leven te besturen. We verzekeren jullie dat het antwoord altijd JA zal zijn. Je hogere Zelf is jouw essentie, het is onmogelijk dat het niet verlangt om zich met je huidige persoonlijkheid te verenigen. Leven na
leven heeft jullie hogere Zelf je bijgestaan en jullie hebben het opgemerkt als je intuïtie of als je beschermengel in moeilijke tijden. Bij sommigen van jullie neemt het hogere Zelf regelmatig bezit van de mind en verlicht je pad, maar het is onmogelijk om permanent te blijven.

 

Ga nu met je aandacht naar je
kruin en laat symbolisch een energielijn naar je hogere zelf lopen. Dat staat
op energetisch niveau symbool voor een verzoek om verbinding. Je hogere Zelf reageert direct door een energielijn terug te zenden naar je hart en vervolgens van daar uit naar je kruin. Op energetisch nivo zijn jullie nu met je hogere Zelf verbonden. Vanuit deze verbinding zijn jullie vrij om met ons, met elkaar
en met alles wat is te verbinden. Als je wil kun je lijnen sturen naar de mensen die nu om je heen zijn, naar de mensen van wie je houdt, naar mensen over de hele wereld, naar ons, naar het engelenrijk of naar de Meesters, naar de bomen, de zon, de maan, de dieren, naar de zee en de dieren die daar in leven. Vanuit je hogere Zelf kun je permanent verbonden zijn met alles wat is.

Jullie zijn gezegend mijn vrienden, children of love. We houden onvoorwaardelijk van jullie,

Ik ben

Michael.

Het karmische patroon van verslaving

29-09-2012

Voordat je dit bericht leest, zorg dat je in een diepe rust komt. Je geest is dan ontvankelijker om de informatie op te nemen en te verwerken. Lees met je hart en niet met je hoofd. Roep de aanwezigheid van Aartsengel Michael, van Meester St. Germain, Meester Sananda en je eigen gidsen en begeleiders. Lees de boodschap verschillende keren zodat je je meer met de tekst kunt identificeren.

Lees verder...

Als je de inhoud kunt beleven in plaats van alleen maar lezen, zullen de Meesters de gelegenheid krijgen om je te bevrijden van dit karmische patroon. Dat is het geval met alle
zeven karmische patronen die de komende tijd behandeld zullen worden. Ze zijn niet alleen maar als informatie bedoeld maar ook als een gelegenheid om, indien je dit wenst, gezuiverd en bevrijd te worden op karmische niveau van het patroon dat miljoenen jaren je gedrag min of meer heeft bepaald zodat je je lessen kon leren en je bewustzijn kon groeien. Nog een laatste aanwijzing:
Vraag voordat je begint duidelijk en hardop om genade om te worden bevrijd van de zeven karmische patronen. Zoals jullie inmiddels weten mag er niets worden opgedrongen of opgelegd zonder dat er eerst toestemming is verleend. De wet van de vrije wil bepaalt dat. Aartsengel Michael en de Meesters hebben je toestemming nodig om je van de karmische patronen te mogen bevrijden.

Vraag dus eerst om genade, om dispensatie te mogen ontvangen van het karmische patroon van verslaving. Wees ervan overtuigd, geloof, dat je deze ook zult ontvangen.

De individuele intentie
vanuit de vrije wil is noodzakelijk. Als die ontbreekt, is het onmogelijk. Dus spreek bij deze je intentie uit als je bevrijd wilt worden van dit karmische
patroon en vraag de Meesters om genade. Meester St. Germain is aanwezig om dit patroon met zijn Violette Vlam – op het moment dat je intentie samenvalt met het assimileren, het herkennen en erkennen van het patroon bij jezelf – te zuiveren en te verwijderen uit je systeem. Dat betekent dat het patroon wordt verwijderd uit alle levens die je hebt gehad en waarin je met dit patroon hebt
gewerkt om ervan te leren.

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De tijd waarin jullie met de karmische patronen hebben mogen werken, spelen en ervan hebben kunnen leren, is voorbij. De karmische patronen horen bij de derde dimensie. Ze zijn overbodig in de Eenheid, waar jullie nu naartoe gaan. Alle zeven karmische
patronen hebben jullie naar de derde dimensie meegenomen als de spelregels van het levenspel. Dankzij deze regels kon jullie bewustzijn groeien tot op dit moment, het moment waarop het besef is gekomen dat de dualiteit, de afgescheidenheid, de illusie, alleen maar een spelregel is om het levensspel te kunnen spelen. De tijd is nu rijp om te beseffen dat jullie Goden zijn en dus
ook de scheppers van deze regels. En zoals het een ware leider betaamt, past hij de regels steeds aan de gegeven omstandigheden aan.

En ja, de omstandigheden in de kosmos zijn nu veranderd omdat niets hetzelfde blijft. Het leven is een en al beweging, verandering. Stilstaan is een illusie. Vandaag willen we jullie aandacht dus richten op het karmische patroon van verslaving. Zoals alle
karmische patronen komt ook verslaving voort uit angst en onwetendheid, de gevolgen van afgescheidenheid. Als de afgescheidenheid van de ziel volledig is en het bewustzijn in de derde dimensie is ondergedompeld, is verslaving een
noodzaak om te overleven en om de angst te kunnen hanteren. Er zijn vele vormen van verslaving. Sommigen zijn heel duidelijk en herkenbaar maar de meesten spelen zich af op het subtiele niveau van de geest, van het denken en voelen.
De voor iedereen herkenbare vorm is verslaving aan drugs en genotsmiddelen. Aan middelen die het bewustzijn verruimen of vernauwen, aan middelen die de pijn verdoezelen. Die middelen zijn door jullie bedacht om de verantwoordelijkheid voor pijnlijke momenten te ontlopen. Ze zijn uitstekend geschikt om, zoals
jullie het noemen, de ogen te sluiten voor wat er werkelijk is. Hebben jullie je wel eens afgevraagd wat voor een effect die middelen hebben op het etherische lichaam en de andere geestelijke lichamen? Die effecten zijn namelijk veel schadelijker dan die op het fysieke lichaam. Goed, lieve
vrienden, die informatie is jullie bekend.

We willen nu juist de subtiele vormen van verslaving belichten. Een van de meest voorkomende is verslaafd zijn aan bepaalde gewoontes, aan routine, de dagelijkse routine. De gewoonte om iedere ochtend op een bepaalde tijd op te staan, dezelfde
handelingen te verrichten, hetzelfde voedsel tot je te nemen, de gewoonte om televisie te kijken of om op de computer te spelen of om vakantie te gaan. Kortom gewoontes die maatschappelijk aanvaard en soms gewenst zijn maar die wel het bewustzijn van zijn essentie afleiden. Het zijn geen gevaarlijke drugs, maar het zijn wel geestelijke drugs omdat ze jullie vrijheid ondermijnen. We hebben het hier niet over bepaalde rituelen of over het natuurlijke ritme van dag en nacht, maar  over verslaving. Wat is het verschil tussen een ritueel uitvoeren en verslaafd zijn aan dat ritueel? Het verschil ligt in de mate van afhankelijkheid van je gewoontes. Ik kan jullie verzekeren dat jullie veel afhankelijker zijn van bepaalde gewoontes dan je denkt.

Neem bijvoorbeeld televisie kijken. Vraag eens eerlijk aan jezelf: Kijk ik televisie omdat ik in dat programma geïnteresseerd ben? Kijk ik naar een bepaald programma omdat ik gevoed wil worden of kijk ik naar televisie om afgeleid te worden? Kijk ik naar
de televisie om niet verder na te denken, om me geen zorgen te hoeven maken of om niet te hoeven doen wat ik eigenlijk wel had willen doen? Wij oordelen niet, lieve vrienden en we veroordelen jullie ook zeker niet. Wij wensen jullie de moed en de kracht om hetzelfde te doen: Veroordeel jezelf niet. Spreek nu je intentie uit: Wil je verlost worden van bepaalde gewoontes? Ben je bereid te
erkennen dat bepaalde gewoontes een verslaving zijn geworden? En als het antwoord Ja is, weet dan zeker dat je er vanaf nu van bevrijd zal zijn.
Een andere subtiele vorm van verslaving is het verslaafd zijn aan bepaalde relaties. Afhankelijk zijn van bepaalde mensen in je omgeving die je niet meer voeden. Jullie hebben daarvoor een mooi excuus bedacht: Ik kan hem/haar niet loslaten want dan voel
ik me schuldig. Er zijn zoveel dingen waarover jullie je schuldig voelen. Ook dat kan een afhankelijkheid zijn. Gewenning aan pijnlijke en ongewenste gevoelens, zoals schuld. En ook hier kun je voor jezelf herkennen en erkennen of je bepaalde onplezierige relaties in stand houdt, omdat je er verslaafd aan bent. Stel jezelf de vraag: Wat betekent deze relatie voor mij? Ben ik
afhankelijk van deze persoon of vervult deze persoon mij met liefde en vreugde?
Ben ik iedere dag blij om hem/haar te zien of kan ik niet zonder zijn/haar aanwezigheid leven? Of denk ik dat hij/zij niet zonder mij kan? Of weet ik dat ik me schuldig zou voelen als ik de relatie verbrak? Ben ik ervan overtuigd dat ik onvoorwaardelijk van deze persoon hou? Is het mogelijk om onvoorwaardelijk van iemand te houden terwijl de persoon je ongelukkig maakt? Natuurlijk niet,
lieve vrienden. Onvoorwaardelijke liefde schenkt alleen maar liefde en vreugde.
Zulke relaties kunnen ook een vorm van verslaving zijn. En ook hier vragen we jullie om zo moedig en krachtig te zijn om – zonder jezelf te veroordelen – te erkennen of je dergelijke verslavingen in je leven hebt.

 En als je merkt dat het antwoord
“Ja” is en je intentie om dit los te laten aanwezig is, wees er dan van
verzekerd dat de Violette Vlam deze verslaving nu onmiddellijk transformeert.

 

Een andere subtiele vorm
van verslaving ligt in een bepaalde levensstijl. De welvaart in de Westerse samenleving heeft ertoe geleid dat velen van jullie verslaafd zijn geraakt aan de welvaart. En het is aan ieder van jullie zelf om te beoordelen welke
onderdelen van je levensstijl verslavingen zijn of alleen plezier en genot schenken. Want ook dat is een subtiel verschil. Welvaart en overvloed komt jullie toe, lieve vrienden. Ze zijn jullie geboorterecht. Maar wil je je geboorterecht opeisen, is het belangrijk om je verslaving aan genot en welvaartsmiddelen eerst los te laten. Jezelf ervan bevrijden. Heel veel ellende, zoals lijden, geweld en oorlog, komt voort uit de verslavende werking
van de Westerse welvaart. Miljarden broeders en zusters lijden onder de verslaving aan een onverzadigbare behoefte om steeds meer materiële zaken en bezittingen te vergaren. Jullie hele economie is gebaseerd op deze gevoeligheid voor verslaving die als een karmisch patroon in jullie systeem verankerd is. De hele economie stoelt op deze onverzadigbare behoefte en de verslaving er aan.
Het bestaan van tientallen soorten melk, cosmetica of automobielen bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door de verslaving aan meer en meer hebben en meer kopen.
Terwijl de drugsverslaving een erkend probleem is in jullie samenleving, is de nog vele malen grotere verslaving van hebzucht nog niet als zodanig onderkend.
Velen van jullie zijn nog steeds in de veronderstelling dat “hebben” vreugde brengt en dat materiële welvaart de sleutel tot geluk is. Diep in jullie hart weten jullie dat dit alles behalve waar is. Dus, lieve vrienden, heb de moed om eerlijk tegenover jezelf te zijn en de vraag te stellen: Waarom koop ik dit of dat? Is het omdat ik het nodig heb, omdat ik er plezier aan beleef of omdat ik niet anders kan, alsof er een sterke behoefte in me zit om te kopen en het te
hebben?
Mocht het antwoord “ja” zijn, veroordeel jezelf dan niet. Wees er zeker van dat als het je intentie is om deze verslaving los te laten, de Violette Vlam van onze broeder St. Germain deze NU zal transformeren.

We gaan verder met een andere subtiele vorm van verslaving. De verslaving  aan macht. Misschien denken jullie dat deze
verslavingsvorm alleen grote leiders en mensen in belangrijke posities toebehoort. We verzekeren jullie, lieve vrienden, children of love, dat deze verslaving bij ieder van jullie aanwezig kan zijn. Ook bij degenen die op het vierde pad lopen, ook bij degenen die in de veronderstelling zijn dat ze reeds bevrijd zijn van de behoefte aan macht. De behoefte aan macht, lieverds, zit diep in jullie karmische patroon verankerd. Het is de sterkste en meest primitieve overlevingsstrategie. Jullie zijn daar nog niet volledig van bevrijd. Hoe uit de behoefte aan macht zich bij jou? Is het simpelweg behoefte aan aandacht, de behoefte om altijd in de belangstelling te staan, het hoogste of laatste woord te hebben? Is het de behoefte om controle te willen uitoefenen op je omgeving, je gezin, je vrienden, kinderen of in je werkomgeving? Is het de behoefte om altijd gelijk willen hebben? Het onvermogen om “sorry” te kunnen zeggen? Deze behoeften zijn heel subtiele vormen van macht die verband houden met de onverzadigbare behoefte aan erkenning, bevestiging, overheersing en contact.
Terwijl wij deze woorden uitspreken, komen er NU bij jullie beelden op van je persoonlijke behoeften en verslaving hieraan. Zodra je deze behoeften en de afhankelijkheid ervan erkent, heb dan de moed om van jezelf te blijven houden, om jezelf niet te veroordelen, maar om het gewoon te accepteren als iets dat
bij jouw uitrusting hoorde, miljoenen jaren lang.

Spreek nu je intentie uit om dit los te laten omdat je de oude uitrusting niet meer nodig hebt. Wees ervan
overtuigd dat Meester St. Germain met zijn Violette Vlam de verslaving onmiddellijk zal transformeren.

Jullie mind (denken en voelen), lieve vrienden, is geniaal. Jullie kunnen zelfs verslaafd raken aan de rol van slachtoffer. Jullie raken even makkelijk verslaafd aan je rot voelen, aan ziek zijn, aan arm zijn, aan pech hebben als aan succes, macht, hebzucht of
drugs. Jullie geloven dit misschien niet. Maar we verzekeren jullie dat dit WAAR IS. Dat komt door de dualiteit. In de dualistische dimensie waar jullie nog steeds van deel uitmaken, is het bewustzijn afgescheiden van de Bron, van de Essentie en daarom wordt dit beheerst door angst en door zwart-wit denken. Gewenning geeft jullie een veilig gevoel. Daarentegen brengt
verandering angst met zich mee. Op dit patroon, dat inherent is aan het dualistisch bewustzijn, zijn alle vormen van verslaving gebaseerd. Voor jullie mind is het niet belangrijk waaraan het verslaafd raakt. Pijn of genot, het is om het even. Het gaat om het patroon van het ontlopen van de verantwoordelijkheid, die verandering met zich mee brengt. En het leven is niet
statisch. Het leven is onderhevig aan voortdurende verandering.

De komende tijd krijgen jullie de gelegenheid om te kiezen voor verlossing van de karmische patronen door jullie intentie te uiten en door gebruik te maken van de Violette Vlam van onze
broeder St. Germain. Als jullie van een karmisch patroon in dit leven worden verlost zijn tegelijkertijd alle gevolgen
van het karmisch patroon, ontstaan gedurende jullie vorige levens ook gezuiverd.
Zoals jullie weten bestaat in de hogere dimensies geen tijd meer. Dat heeft tot gevolg dat ook jullie karma als gevolg van de karmische patronen ongedaan gemaakt wordt. Dan pas zijn jullie voorgoed vrijgesteld van de karmische patronen. Dus spreek nu je intentie uit om bevrijd te mogen worden van het karmisch patroon van verslaving in al haar gedaantes. Zoek je eigen gewenningen en verslavingen op. Zie ze onder ogen. Veroordeel jezelf niet. Heb compassie met jezelf. Hou van wie je nu bent en niet van wie je kan worden. Je bent nu ook Volmaakt. Dat ben je altijd geweest. Alleen was je dit vergeten.

Lieve vrienden, de tijd is nu rijp om vrijheid en liefde in je leven te ervaren. Beiden liggen niet buiten jezelf, maar in jezelf. Gun jezelf de vrijheid. Gun jezelf onvoorwaardelijke liefde. Dat is wat je bent. Je was dit vergeten omdat je te maken had met de zeven karmische patronen, de zeven spelregels die zo sterk zijn dat je vergeten was waar het eigenlijk in het leven om ging en wie je
werkelijk was. Miljoenen jaren lang ben je bezig geweest met deze zeven spelregels en het karma dat je daarmee creëerde. Miljoenen jaren en duizenden levens wist je niet wie je was. Je was in de veronderstelling dat je een speelbal van het lot was of overgeleverd aan de goden. Je speelde het spel met hart en ziel en je leerde van je ervaringen. Door de planetaire omstandigheden en door de grote evolutiecyclus die op zijn einde loopt, worden de sluiers
dunner en dunner. Jullie hebben deze kans gegrepen om de derde dimensie af te sluiten en de Eenheid te verankeren. In de Eenheid is er noch plaats voor verslaving, noch voor de overige karmische patronen. Er is alleen maar vrijheid.
Doen wat je leuk vindt. Doen wat je voldoening geeft. Het is niet nodig om iets te ontvluchten, omdat het leven een spel is. En dat besef je NU. Zodra je dit beseft kun je het spel met vreugde spelen, zoals een kind het doet, zonder angst, zonder het spel al te serieus te nemen. Er is niets om serieus te nemen.
Het is zoals het is. Het leven Is. Buiten het duister is er alleen maar Liefde.
En Liefde is vreugde, Liefde is lachen en je veilig voelen. Geniet van ieder moment van de dag. Ook al lijkt het op bepaalde momenten alsof je lichaam pijn lijdt of dat je ziel bloedt. Neem afstand, besef dat pijn en lijden maar illusie zijn. In werkelijkheid is er alleen Liefde, vreugde en overvloed.
Waarom zou je een moment van het leven willen ontvluchten? Besef hoe kostbaar het leven is. Besef wat een geschenk het is te mogen spelen. Besef dat dit gebeurt omdat jullie Goddelijke wezens zijn en omdat jullie er zelf voor gekozen hebben om dit spel te spelen. Zelfs de regels hebben jullie zelf gemaakt en daarom kunnen jullie die ook zelf veranderen. Als je een minuut
geleden in de veronderstelling was dat je zonder televisie, pillen, ijskast of auto niet kon leven, vergeet dit. Dat is een gevangenschap die je jezelf oplegt. Je bent nergens van afhankelijk. Ook van eten ben je in wezen niet afhankelijk. Fysiek voedsel, waarvan jullie overtuigd zijn dat het noodzakelijk
is om te overleven, is ook een illusie. Jullie hebben fysiek voedsel niet nodig. Eten moet een plezier zijn, een genot. Maar nodig om te overleven, neen.
Ook dat is een illusie die jullie collectief hebben geschapen. Lucht en licht zijn noodzakelijk. Voedsel niet. Maar zolang de collectieve overtuigingen geldig zijn, en dat zal nog lange tijd duren, hebben jullie voedsel, ijskasten, televisie, medicijnen en auto’s nodig. Maar je kunt jezelf wel bevrijden van de afhankelijkheid van deze middelen. Zie deze middelen als een geschenk, geniet ervan, wees er dankbaar voor, speel er mee. Jij bent er de schepper van. Je mag ze gebruiken, maar je hoeft er niet van afhankelijk  te zijn. Je bent van niemand afhankelijk. Jullie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al Wat Is, is onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Als je je daar bewust van wordt, ben je altijd verbonden, nooit alleen. Je hebt geen enkele illusie meer nodig. Het gevoel van liefde en verbondenheid met al wat is is de grootste vreugde die het leven schenkt. Daar
zijn jullie medescheppers van, lieve vrienden, children of love.

We vragen jullie nu de volgende oefening te doen: Stel je boven je hoofd, ongeveer 60 cm boven je kruin, een stralende gouden lichtbol voor. Dat staat symbool voor je hogere Zelf, je Essentie, de oudste en trouwste vriend die je hebt, je onzichtbare
grote broer of zus, je raadgever die op onverwachte momenten tot je spreekt. Je Hogere Zelf. Laat vanuit je kruin een energielijn naar je Hogere Zelf lopen. Op het moment dat die verbinding tot stand is gebracht, ontstaat er een nieuwe energielijn vanuit je Hogere Zelf direct naar je hart. Zodra die verbinding er is, ontstaat onmiddellijk weer een nieuwe lijn van je hart naar je kruin en
vervolgens naar je Hogere Zelf. Vanuit deze drie punten zul je de komende tijd in de eenheid leven. Deze verbinding is de verbinding met je Hogere Zelf. Van hieruit zullen alle centra worden gevoed. Als gevolg daarvan zullen je denken,
je gevoelens en je handelingen, maar ook je gezondheid en je spirituele ontwikkeling voortaan door je Hogere Zelf worden bestuurd. Als jullie willen, mogen jullie NU de intentie uitspreken dat je jezelf overgeeft aan je Hogere Zelf. Voortaan is je Hogere Zelf de bestuurder. Je ego en je mind zijn de instrumenten. Zo hebben jullie jezelf ontworpen. Vanaf nu zal er geen
afgescheidenheid meer zijn. Vanaf Nu ben je Een met je Hogere Zelf. Ga nu met je aandacht terug naar je Hogere Zelf en werp lichtlijnen naar alle aanwezigen.
Aanschouw het prachtige kunstwerk, het prachtige lichtschilderij, dat nu is ontstaan. Ga terug naar je Hogere Zelf en werp vanuit daar energielijnen naar ons, jullie broeders en zusters achter de sluiers. De sluiers zijn er niet meer. Aanschouw nu het grotere kunstwerk dat is ontstaan. Het is geen statisch ontwerp. Het vibreert en beweegt en schijnt voortdurend. Ga terug naar je
Hogere Zelf en werp opnieuw energielijnen naar mensen van wie je houdt of naar mensen over de hele wereld, ook naar die onbekenden gezichten die nu in je opkomen, ook naar bomen, planten, dieren, want je licht is oneindig. Je Hogere Zelf is een Bron van Goddelijke energie. Als je wilt kun je ten alle tijde met
Al Wat Is verbonden zijn en dan urenlang genieten van het kunstwerk van het leven zelf. We houden onvoorwaardelijk van jullie,

Ik ben

Michael

Het karmische patroon van arrogantie

04-09-2012

Deze gechannelde informatie werd voorafgegaan door een diepe ontspanningsoefening. Begin met je eigen ontspanningsoefening, zorg dat je lekker zit, goed geaard bent en in een lichte trance komt. Lees vervolgens de volgende introductie van de boodschap:

Lees verder...

Vanuit deze lichte trance-staat gaan we nu contact maken met onze hogere Zelf. Dat doen we met onze intentie, ons gevoel en onze woorden. De woorden zijn de bevestiging van onze intentie en gevoelens: Intentie, gevoel en bevestiging leiden tot het creëren van het gewenste. Onze intentie is nu om ons een te
voelen met onze hogere Zelf, de vereniging met onze essentie, de vereniging met onze vader en moeder God.

Lees de volgende zinnen en herhaal ze vervolgens hard op, terwijl je de gevoelens oproept van de vereniging met je Hogere Zelf en God:

Ik … (zeg je naam) ben NU een met mijn Hogere Zelf. Ik ben meZelf. Herhaal deze zinnen met je intentie en je gevoel een aantal keer. Weet dat dat is wat je bent. Je bent je Goddelijke Essentie en je hebt een lichaam, je hebt gedachten en gevoelens, je hebt een persoonlijkheid en een ego. Dat zijn je menselijke attributen, je instrumenten in dienst van je hogere Zelf.

In de derde dimensie hebben we ons uit onwetendheid geïdentificeerd met onze instrumenten en nu is de tijd gekomen om tot het weten te komen dat we dat niet zijn. We zijn onze Hogere Zelf. Bevestig dat met de volgende zin:

Ik …. (vul je naam in) ben mijn hogere Zelf en ik heb een fysiek lichaam, gedachten en gevoelens, een
persoonlijkheid en een ego. Maar ik ben die ik Ben. Ik ben meZelf.

Deze tekst kun je dagelijks gebruiken bij alles wat je doet. Tijdens het wandelen, het koken of het tuinieren. In plaats van je te laten meeslepen door “wat ga ik morgen doen”, “wat ga ik straks doen of zeggen” enz.

Probeer je mind bezig te houden met dergelijke bevestigingen. Ik weet dat bij jullie allemaal deze intentie er is. Het is nu tijd om dat te bevestigen. Onthoud dat de bevestiging even belangrijk is als de intentie en de gevoelens. Alleen intentie leidt niet tot resultaat. Alleen intentie en gevoel leiden evenmin tot het gewenste resultaat. Alleen intentie, gevoel en bevestiging leiden tot het gewenste resultaat.

Vanuit de eenwording met je Hogere Zelf NU, je afstemming met je Hogere Zelf, gaan we luisteren naar de boodschap van
Michael:

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Vandaag zal ik, zoals beloofd, voor jullie het eerste karmische patroon omschrijven, het patroon van arrogantie. De zeven karmische patronen zijn met het menselijk DNA  op aarde meegekomen.

Jullie aanwezigheid op aarde, lieve
children of love, staat niet op zichzelf, zoals niets van Al Wat Is op zichzelf staat. Alles is met elkaar verbonden in een eeuwige dans. De karmische patronen zijn afkomstig van planeten als de Pleiaden, Venus en Mars en jullie zijn deels ook afkomstig van deze planeten die eerder de derde dimensie hadden neergezet.

Arrogantie is het allereerste patroon dat zich heeft ontwikkeld nadat jullie het paradijs hebben verlaten. Dat patroon is ontstaan zodra er diversiteit op de planeet verscheen. Dat was het
gevolg van het terugvallen in de derde dimensie, onwetendheid en dualiteit.
Door inteelt werden kinderen geboren met gebreken en als gevolg van het verdwijnen van het natuurlijke evenwicht en eenheid verschenen ziektes. Dat riep bij de gezonden het gevoel van superioriteit op. Wij zijn beter en de zieken of degenen die geen volmaakt lichaam hebben zijn minder. Wij zijn mooier en zij zijn lelijk. Bij sommigen heeft het gevoel van superioriteit geleid tot het zich afzonderen van alles wat niet heel en volmaakt was terwijl het bij anderen gevoelens van medelijden heeft opgeroepen. Beiden zijn reacties vanuit arrogantie. Miljoenen jaren dragen jullie in je DNA het karmische patroon van arrogantie. Dat heeft verschillende gezichten en vermommingen.

Een van de grootste expressies van arrogantie was het nazisme in Duitland. Onze broeder Adolf Hitler heeft jullie een spiegel voorgehouden om te laten zien wat de gevolgen van afgescheidenheid en arrogantie waren. Dat beeld heeft jullie afgeschrikt. Maar nog steeds bestaan op de planeet diverse haarden waar arrogantie in de vorm van racisme en
discriminatie bloeit. Dat leidt tot geweld, oorlog en haat. Arrogantie is het gebrek aan inzicht dat alles wat Is gelijkwaardig is. De polariteiten die er zijn hoeven geen waardeoordelen te krijgen. Een mens kan een zwarte, een witte of een gele huid hebben. Dat hoeft niet te betekenen dat de ene soort beter of
meer is dan de andere. Arrogantie is dualiteit in het diepste gebied van duisternis en onwetendheid.

Jullie, in de vierde dimensie, veroordelen deze extreme vormen van arrogantie maar helaas dragen ook jullie nog steed arrogantiepatronen met je mee, die subtiel zijn en moeilijk te
onderkennen.

Medelijden bijvoorbeeld en helpen uit medelijden is een veel voorkomend arrogantiepatroon, waarover veel misvattingen zijn ontstaan.
Alle geïncarneerde Meesters waaronder ook onze broeder Jezus Christus, hebben zieken en behoeftigen geholpen. Dat hebben ze uit compassie en onvoorwaardelijke liefde gedaan. Jullie hebben hun leer niet goed begrepen en compassie verward met medelijden. Dat is ook de reden dat jullie medelijden hebben geïdealiseerd als een deugd en beschouwen als een gevoel afkomstig vanuit liefde. Deze misvatting speelt nog steeds een grote rol in jullie westerse cultuur. Het is een misverstand dat het Gouden Licht van het Christusveld bedoezelt.

Een andere subtiele vorm van arrogantie die bij het hogere bewustzijn veelvuldig voor komt is beter weten. In de
veronderstelling dat andere mensen en andere culturen die afwijken van je eigen mening of cultuur, minder weten en dus minder ontwikkeld zijn voelen jullie je geroepen om je eigen kennis of je eigen cultuur aan anderen op te dringen of op
te leggen. Dit natuurlijk uit onwetendheid en met alle beste bedoelingen. Dat heeft geleid tot een enorme explosie van de westerse cultuur, gestoeld op dualiteit en op macht, arrogantie en materiële welvaart. Door dit goed bedoelde arrogantiepatroon hebben jullie bijna alle oude beschavingen van de aardbodem
laten verdwijnen. Daar waar mensen vroeger in eenheid met de natuur leefden, in onvoorwaardelijke liefde met zichzelf en hun medemens, floreert nu de westerse welvaart. Daar waar bossen en akkers waren, rijzen nu wolkenkrabbers op en doorkruisen autobanen het land. Dit alles vanuit de arrogantie dat jullie
meenden het beter te weten dan een ander. De veronderstelling dat als je materiële welvaart kent je ook beter en gelukkiger bent dan je broeders en zusters die in het oerwoud leven en zich met vruchten en knollen, die moeder aarde hen ter beschikking stelt voeden, komt voort uit arrogantie en gebrek aan innerlijke ontwikkeling.  Nog steeds gaan jullie met culturen die andere normen en waarden kennen op de oude wijze om.

 

Neem bijvoorbeeld de culturen waar vrouwen geen deel uitmaken van het openbare leven. Jullie zijn van mening dat die vrouwen onderdrukt worden, dat ze geminacht worden en dat ze er onder
lijden. Allemaa veronderstellingen, afkomstig uit het anders zijn en dus
minder en slechter. Vervolgens voelen jullie je geroepen om die vrouwen te bevrijden. Vrouwenemancipatie wordt vaak door sociale druk opgelegd in plaats van dat vrouwen er zelf voor kiezen. Jullie zien iemand in een burka lopen en denken: Wat is dit erg voor die vrouw. Wat een onrecht. Dat is pas arrogantie. Is het nooit bij jullie opgekomen dat sommige vrouwen vrijwillig voor een kledingdracht kiezen en dat ze zich zeer gelukkig kunnen voelen zonder de verplichting om deel te nemen aan het sociaal/economisch leven?

Hoe kun je vrijheid aan iemand opleggen? Vrijheid komt van binnenuit en is niet altijd afhankelijk van externe omstandigheden. Is het ooit bij jullie opgekomen dat wat jullie onderdrukking noemen niet altijd door de onderdrukten als zodanig wordt ervaren?

Het gevolg van jullie goedbedoelde arrogantie is dat op jullie planeet in plaats van diversiteit geleidelijk aan maar één cultuur overheerst, namelijk de westerse cultuur, gestoeld op dualiteit, macht, concurrentie, winst en economische welvaart. De westerse
cultuur breidt zich als een plaag steeds sneller uit en dreigt de planeet te vernietigen. De vraag is nu aan jullie: Zijn jullie bereid om iedereen die anders is in zijn of haar waarde te laten? Zijn jullie bereid om alleen te helpen wanneer jullie hulp gevraagd wordt in plaats van je geroepen te voelen iemand te helpen van wie je denkt dat hij hulp nodig heeft? Ben je bereid om je eigen
vormen van arrogantie die heel subtiel aanwezig kunnen zijn bij jezelf te ontdekken en deze te leren beheersen?

Arrogantie belemmert je om voortdurend in de eenheid en de onvoorwaardelijke liefde te zijn. Heb je, in gesprek met
een ander, jezelf wel eens betrapt met de gedachte: “Hij/zij heeft het helemaal mis. Zo gaat het echt fout. Ik moet hem/haar vertellen wat hij moet doen. Ik weet het”.  Heb je jezelf
er wel eens op betrapt dat je mensen, die niet spiritueel bezig zijn, veroordeelt of het jammer voor ze vindt of dat je ze onwetend vindt? Heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je direct met adviezen klaar staat nog voordat je iets gevraagd is? Heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je klaar staat met je mening, met de bedoeling iemand te sturen, omdat je denkt dat het beter voor
hem of haar zou zijn? Hoe subtiel deze vormen van arrogantie ook zijn en hoe gemakkelijk ze uit je bewustzijn kunnen ontglippen, ze blijven toch een sluier vormen, dun weliswaar, tussen je hogere Zelf en je zelf.

Het volledig uitbannen van deze
karmische patronen is in dit leven onmogelijk. Maar het beheersen ervan is wel mogelijk. Dat is ook voldoende om alsnog naar de Eenheid over te stappen. Wat bedoelen we met het beheersen? We bedoelen dat je je bewust wordt van het moment waarop je vanuit arrogantie iets denkt, voelt, zegt of doet en direct mee stopt.

De communicatiemedia zijn een mooie uitdaging om je arrogantie te leren beheersen. Kranten lezen, televisie kijken of naar de radio luisteren roept de oude overtuiging dat je het beter weet voortdurend op. Je hoeft maar naar het journaal te kijken en er gaat geen dag voorbij dat het gevoel van arrogantie tesamen met allerlei oordelen bij je opdoemt.

Je een beter of gelukkiger mens voelen ten opzichte van je broeders en zusters die in andere landen strijden is ook
een subtiele vorm van het arrogantiepatroon. Sympathiseren met een van de partijen die in oorlog  verwikkeld zijn,
is ook arrogantie. In de eenheid is het niet nodig om partij te kiezen of überhaupt te oordelen. In de eenheid is het niet nodig om sympathie of antipathie te voelen. In de eenheid is alleen mededogen, compassie voor het lijden dat beide partijen ondergaan. Omdat zowel de agressor als het slachtoffer, de
onderdrukkers als de onderdrukten respect verdienen, mededogen en compassie voor hun lijden. Iedere keer dat je een agressor actief ziet, bedenk dan dat hij ook je broeder of zuster is, dat hij ook een goddelijke essentie is, maar zijn persoonlijkheid nog erg afgescheiden is van zijn innerlijk en dat hij dieper in de dualiteit zit dan jij. Niemand is beter of slechter, meer of minder. De essentie van iedereen is dezelfde. Alleen de vorm is anders en de
mate van spirituele groei verschillend. Wat naar buiten treedt is maar de vorm.
De een manifesteert zich als machthebber, onderdrukker of agressor en de ander als slachtoffer en onderdrukte.

Maar gaat het om de vorm of de essentie? En waar dient de vorm dan wel voor? Alle vormen zijn Goddelijk, lieve broeders en zusters, children of love.
Alle vormen zijn manifestaties van het Goddelijke, net als het kwade een manifestatie van het Goddelijke is. Het verschil zit ‘m in hoeverre iemand in het donker of het Licht leeft. Bedenk dat zowel het donker als het Licht manifestaties van het Goddelijk Ene zijn. Zolang de derde dimensie actief is zal duister en Licht naast elkaar bestaan. Degenen die in het Licht zijn worden
verondersteld om hun licht sterker te maken zodat het Licht het donker uiteindelijk kan verlichten. Maar het is onmogelijk om jouw Licht aan iemand op te dringen. Dat hoort niet bij de wet van onvoorwaardelijke liefde.

Respect en acceptatie gelden niet alleen voor wat je goed vindt, maar ook voor wat er in het donker leeft en wat jij verafschuwt. Respect en acceptatie voor de moordenaar en de verkrachter,
want ook zij zijn manifestaties van het goddelijke. Dat is het leven in de derde dimensie, lieverds, en dat is God en God is leven. Je kunt de verkrachter in geen honderd jaar therapie veranderen. Maar door liefde en acceptatie te sturen maakt hij kans om naar het licht over te stappen.

Dat is wat jullie, voorlopers, wegbereiders, te doen staat. Zorg voor je eigen licht. Zorg dat je de karmische patronen leert beheersen. Zorg ervoor je eigen arrogantiepatroon te beheersen. Hoe sterker je licht wordt, hoe meer licht op de planeet komt, die het duister gaat verlichten. We houden onvoorwaardelijk van
jullie broeders en zuster. We wensen dat jullie hetzelfde doen ten aanzien van je broeders en zusters op deze planeet. Ieder van jullie is een broeder en zuster van ons. Dus wat wij kunnen, kunnen jullie ook. We zeggen jullie: vraag en je zult ontvangen en we vragen jullie om hetzelfde met je medemens te doen.
Luister naar de hulpkreten van je medemens en snel te hulp. Blijf met compassie en mededogen naar je broeders en zusters kijken, stuur hen je liefde en licht en wacht totdat je ze om hulp hoort vragen.

We houden onvoorwaardelijk van jullie,
broeders en zusters,

Ik ben

Michael

Onberispelijk leven

09-08-2012

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Onberispelijk leven is in deze tijd noodzakelijk om de overgang naar de volgende evolutiefase van het menselijk bewustzijn te kunnen maken.

Lees verder...

Dat geldt voor degenen die gekozen hebben om in dit leven te ascenderen. Een groot deel van de mensheid zal door natuurrampen, oorlog of ziekte hun lichaam op aarde verlaten. Sommige van hen zullen besluiten om hun ontwikkeling elders in het universum voort te zetten en anderen zullen op een later tijdstip op aarde opnieuw incarneren nadat ze in de geestelijke wereld hun opleiding hebben voltooid.

IMG_2614

De belangrijkste  voorwaarde voor een onberispelijk leven is bewust leven. We kunnen ook zeggen dat het zonder in vol bewustzijn te leven onmogelijk is om onberispelijk te kunnen leven.

Voortdurend bewust in het Nu leven houdt ondermeer in:

-   bewust zijn van de sensaties in je lichaam en van alles wat je lichaam ervaart. Zoals de gevoelens die actief zijn, de bewegingen die je lichaam maakt, de signalen die je lichaam uitzendt.

-    bewust zijn van de gedachten die in je hoofd opkomen en bewust kiezen welke gedachte je wel behoudt en welke je loslaat. Bewust je overtuigingen onderzoeken en degenen behouden die in jou resoneren terwijl je de overige los laat en afstand ervan neemt.

-    bewust je handelingen en daden kiezen.

 

-     in volledig bewustzijn vorm geven aan je eigen leven, los van de collectieve overtuigingen van je cultuur.

 

Misschien denken jullie nu: ‘Maar dat brengt alleen maar meer stress met zich mee. Het lijkt alsof ik alles onder controle moet hebben. Ik wil in mijn vrije tijd op de automatische piloot kunnen functioneren en lekker spontaan dingen doen. Ik heb het al zo druk dit kan echt niet meer bij.’ Dan zeggen we jullie dat deze uitspraken afkomstig zijn van een aantal aangenomen collectieve overtuigingen zoals: ‘bewust leven brengt spanningen met zich mee en kost tijd’, ‘bewust leven is een vorm van controle’ of ‘spontaan en op de automatische piloot leven is een zegen’.

 

IMG_3552

Maar bedenk, lieve vrienden, dat overtuigingen alleen maar producten van het bewustzijn op een bepaald tijdstip in de evolutie zijn en geen absolute en tijdbestendige status hebben. Vergeet niet dat jullie gewend zijn om in onbewustheid te leven.

Onbewust leven zit gegrift in jullie celgeheugen. Het bewustzijn is pas de laatste zestig jaar snel aan het groeien en het merendeel van jullie vorige levens speelde zich voor een groot deel af in duisternis en onwetendheid. Daarmee bedoelen wij dat jullie alle collectieve overtuigingen onbewust voor waar aannamen zonder enig besef van wie je in essentie was en welke kracht en mogelijkheden in je aanwezig waren. Het ik-bewustzijn was nog niet eens geboren. Ondanks het feit dat jullie evolutionaire geschiedenis zich de laatste jaren in een razend snelle tempo ontvouwt, komt een groot deel van jullie broeders en zusters komt niet eens op het idee om een overtuiging, een aanname, of iets dat als waarheid geldt aan zijn eigen gevoel en waarheid te toetsen.

Vele broeders en zusters beseffen nog steeds niet dat ze zelf een eigen bron van kennis kunnen aanboren en dat de waarheid nooit absoluut is maar individueel bepaald. Iedere broeder en zuster heeft het recht om zijn eigen waarheid te scheppen. En iedere broeder en zuster heeft de plicht om ieder's waarheid te respecteren. Neem bijvoorbeeld de collectieve aanname, "het feit" dat jullie zelf hebben gecreëerd, dat een mens - als hij geluk heeft - wordt geboren, vervolgens oud wordt met alle gebreken die daarmee gepaard gaan en vroeg of laat sterft. Op een enkeling na gelooft iedereen deze kernovertuiging. Dit is een van de krachtigste overtuigingen omtrent het leven omdat ze in het begin van jullie geschiedenis ontstond. Door de kracht van deze overtuiging is deze zichtbaar in de fysieke realiteit die jullie een feit noemen.

We zeggen jullie, lieve children of love, dat dit "feit" van geboren worden, oud worden en sterven, geen "feit" meer hoeft te zijn als jullie bereid zijn om te erkennen dat het op een overtuiging gebaseerd is en als jullie deze overtuiging zouden vervangen het "feit" plotseling geen feit meer zou zijn maar een mogelijkheid. We verzekeren jullie dat geboren worden, oud worden en sterven op een bepaald tijdstip een keuze is en geen noodzakelijk "feit". Ieder mens kiest op zielsniveau wanneer en waar hij geboren wordt. Jullie fysieke lichaam heeft de mogelijkheid om gezond, jong, en vitaal te blijven gedurende honderden jaren. Vergeet ook niet dat jullie er ook voor kunnen kiezen om het fysieke lichaam te ascenderen en in de eeuwigheid mee te nemen in een aangepaste vorm. We zeggen jullie, lieverds, doodgaan is een keuze van de ziel in dienst van de persoonlijke en collectieve evolutie.

IMG_3578

We begrijpen wel dat deze overtuiging zolang in jullie celgeheugen heeft geleefd dat moeilijk is om haar weg te denken. Gelukkig kunnen jullie door de ontwikkeling van de wetenschap en de welvaart constateren dat deze waarheid niet absoluut is. Want was vroeger de gemiddelde leeftijd 30 jaar  nu is deze verhoogd tot 80 jaar. Dat betekent echter niet dat vast staat hoe oud jullie worden. Wat nog wel vast staat is dat jullie sterven. En we zeggen jullie dat ook dat een collectieve overtuiging is, gebaseerd op de afscheiding van het driedimensionale bewustzijn. Sterven zal in de toekomst een keuze worden. Jullie zullen altijd de keuze kunnen maken om het lichaam te verlaten, te laten sterven en verder in de geest door te gaan en misschien later een nieuw lichaam te nemen maar jullie kunnen er ook voor kiezen om je fysieke lichaam ook te ascenderen en mee te nemen.

Dat staat te gebeuren voor velen van jullie als de vijfde dimensie intreedt en deze begint te verankeren.

Naast deze overtuiging bestaan talloze andere overtuigingen, waarop jullie dagelijks leven gebaseerd is en die niet meer geldig zijn. Zij zorgen alleen maar voor droefenis, verdriet, boosheid, jaloezie, afgunst, haat en nog meer gevoelens die bij de dualiteit thuishoren. Daarom zeggen wij dat jullie dagelijks en zorgvuldig jullie overtuigingen moeten opsporen, onderzoeken, en een keuze kunnen maken of jullie ze wel of niet willen behouden. Die keuze zou gebaseerd moeten zijn op de effecten van de overtuiging.

Neem bijvoorbeeld de veelvoorkomende overtuiging "Ik ben nooit goed genoeg". Dat is een overtuiging die alleen maar angst, onvrede, onzekerheid en stress met zich mee brengt. Als je ervoor kiest om deze te behouden is dat je eigen keuze. maar wij zeggen jullie dat deze overtuiging niet meer nodig is. Deze overtuiging is onjuist en niet meer geldig. Jullie weten inmiddels dat jullie Goddelijke wezens zijn, die tijdelijk in een stoffelijk lichaam verblijven. Hoe is het dan mogelijk om te denken dat God niet goed genoeg is? Dat is een overtuiging van het ego en het ego is maar een instrument voor de ziel om zich op aarde te kunnen uitdrukken. Het ego is door jullie zelf tot leven gebracht en hoort daarom door jullie Zelf bestuurd te worden.

Hetzelfde geldt voor wat betreft de keuze van je handelingen. Waarop baseren jullie de keuze van je handelingen? Die keuze kan pas gemaakt worden als je de vraag stelt: Wat voor een effect heeft deze handeling voor mezelf, voor de mensen om me heen en voor het geheel? Als de effecten van deze handeling gunstig zijn dan kies je om de handeling aan te gaan. Maar als blijkt dat deze handeling ongunstig is voor jezelf of je medemensen dan kun je deze laten vallen.

Ik herhaal, onberispelijk leven houdt in bewust leven. Er is geen tijd meer om lang in het verleden of in de toekomst of in een slaapstand te verblijven. De tijd dat jullie overdag slapend doorbrachten is voorbij. Nu is de tijd om bewust in het nu te zijn. Dat vergt in het begin oefening, doorzettingsvermogen om door de beginfase heen te gaan, maar als je er eenmaal aan gewend bent dan gaat het vanzelf omdat deze levenshouding de meest natuurlijke houding is voor het huidige bewustzijn. Het is een vreugde om te mogen kiezen.

Het besef dat je vorm aan je eigen leven mag geven, het besef dat je kan kiezen wat je gaat doen en met wie je om gaat, geeft een gevoel van vrijheid, dankbaarheid en vervult je leven, geeft glans en doel aan je leven.

Het in het Nu zijn vraagt een herprogrammering van je hersenen en dat wordt vervolgens zichtbaar in het veranderen van je dagelijkse gewoontes en de vorm van je leven. Een man of vrouw die onberispelijk leeft, is zich bewust van de zeven karmische patronen die de aarde in het begin van haar ontstaan met zich mee had genomen vanuit de zonnestelsel. Deze zeven karmische patronen zijn: arrogantie, verslaving, vooroordelen, haat, geweld, slachtofferschap en schaamte.

 

De komende tijd willen wij elk van deze patronen uitgebreid belichten zodat jullie bewustzijn opgefrist en gestimuleerd wordt om in je dagelijks leven je eigen persoonlijke patronen ontdekken, te onderzoeken, los te laten en nieuwe aan te nemen.

Het bewust worden en het kunnen beheersen van deze karmische patronen is de weg naar ascentie.

Ieder karmisch patroon heeft verschillende gezichten en intensiteiten. Neem bijvoorbeeld arrogantie. De arrogantie van een land of van de westerse wereld die zich superieur voelt ten opzichte van de Afrikaanse cultuur. Dat is een aspect in het groot. Maar het is van dezelfde orde als de arrogantie van een spirituele broeder of zuster die zich beter en superieur voelt ten opzichte van een ander die niet spiritueel is. We willen ook vermelden dat ieder karmisch patroon zijn hoogtepunten en subtiele aspecten kent. Alle karmische patronen hebben hun hoogtepunten achter de rug en zijn nu veel subtieler geworden, maar nog wel sterk genoeg om de ascensie tegen te houden. Daarom vragen wij jullie om onberispelijk te leven, bewust ieder patroon bij jezelf te ontdekken zonder schaamte en schuldgevoelens, vanuit de wetenschap dat het een geërfd karmisch patroon is, dat zijn tijd heeft gehad, het Bewustzijn heeft gediend, en nu het moment heeft bereikt om op te lossen.

De juiste manier om een karmisch patroon voorgoed te laten verdwijnen is als de vereiste meerderheid van het collectief onbewuste het desbetreffende patroon beheerst en loslaat. In de tussentijd raden we jullie aan om het patroon bij jezelf te signaleren enervoor te zorgen dat je er niet door mee wordt gesleept.

We verwachten niet dat jullie planeet op korte termijn volledig vrij zal zijn van de karmische patronen die in jullie DNA zitten. We verwachten alleen dat jullie er bewust mee bezig zijn. Omdat iedere keer dat je je ervan bewust wordt en er vervolgens voor kiest om er niet mee door te gaan, het patroon zijn kracht verliest. Dat proces van onberispelijk leven is voor velen van jullie die in de vierde dimensie leven al een hele tijd aan de gang.

IMG_3594Wij vragen jullie, juist  degenen die kandidaat zijn om binnenkort de vijfde dimensie binnen te treden, om juist nu in deze tijd bijzonder alert en werkzaam te zijn op dat gebied.

 

 

 

Leef onberispelijk, vrienden, children of love. Als je ervoor kiest om onberispelijk te leven, kun je dit doen door de volgende zin te herhalen voor jezelf. Spreek de zin nog niet uit. Wacht tot je hem gelezen hebt en maak een bewuste keuze om de zin te affirmeren. Zo luidt de affirmatie die je toegang zal geven tot het volgende evolutionaire pad:

Vanaf nu kies ik om onberispelijk te leven en aanvaard alle consequenties van mijn besluit. Vanaf nu kies ik om in dit leven in mijn fysieke lichaam te ascenderen.

Lieve broeders en zusters, welke keuze je ook maakt, de ascensie naar de Eenheid staat voor de deur. De vereiste meerderheid is reeds bereikt en op 21 december 2012 treedt de Eenheid jullie planeet binnen. En wat jullie ook beslissen, weet dat we onvoorwaardelijk van jullie houden en dat we altijd klaar staan voor raad en informatie. Helaas mogen we niet jullie angsten transmuteren als we geen toestemming van jullie krijgen.

Ik ben Michael

Aanstaande veranderingen in de zorg

03-08-2012

Lieve  broeders en zusters van het Licht, children of love, ik ben Michael In jullie driedimensionale realiteit zijn de grenzen van wat wel en wat niet een objectieve werkelijkheid is duidelijk omschreven.

Lees verder...

De objectieve werkelijkheid moet voor iedereen zichtbaar en hoorbaar, meetbaar en bewijsbaar zijn. Wat daarvan afwijkt wordt veroordeeld als zijnde niet bestaand, een illusie, een psychose abnormaal, paranormaal of ziek. Jullie westerse cultuur die steeds meer terrei wint op de planeet streeft naar en hecht grote waarde aan wat mooi, jong normaal , binnen de grenzen van de cultuur van de samenleving valt en aan materieel rijkdom, succes en macht. Alles wat buiten deze normen valt word veroordeelt als zijnde minderwaardig en wekt bij velen afschuw. Jullie verwijderen alles wat in jullie ogen lelijk, arm, misvormd of abnormaal is ui het oog door deze groeperingen af te zonderen in speciale wijken die al "gevaarlijk" voor de mooie rijke bevolking worden gezienen die dus vermeden moeten worden.

IMG_3581

Broeders en zusters die zich weigeren aan de "objectieve"werkelijkheid aan te passen en  weigeren aan de  heersende normen en waarden te voldoen worde evenzo verwijderd als zijnde "een gevaar voor zichzelf en de samenleving". Ze worden opgeborgen in speciale klinieken en instellingen. Daar worden ze onderworpen aan behandelingen met als doel hun eige werkelijkheid te veranderen in die van de heersende normen en waarden. D behandelingen zijn nooit succesvol. Jullie geest en ziel zijn niet vatbaar voor medicijnen of voor  enigerlei andere wijze van beïnvloeding.

We moeten wel even duidelijk vermelden dat we he niet over broeders en zusters hebben die schade aan anderen brengen. Die broeders en zusters die een ander en of massa's van het leven beroven plege hun daden gedreven door duistere krachten waarvan zich niet bewust zijn. Of  iemand op klaarlichte dag kinderen op een schoolplein doodschiet of thuis tijdens  een ruzie zijn kind of partner  van het leven berooft of  tijdens een oorlog zijn landgenoten en masse doodschiet, de drijvende kracht is angst en haat. Beide zijn uitdrukkingen van he duister. Jullie weten inmiddels, lieverds, dat op het levenstoneel iedereen een rol speelt binnen de twee polaire krachten van Yin en Yang, van licht en duister. Jullie weten ook dat alles wat er plaats vindt ergens het gevolg van is en iets teweeg brengt binnen het grote levensplan van evolutie dat jullie zelf bedacht hebben vanuit jullie Ik ben wie ik Ben aanwezigheid, julli goddelijke aspect. Kijk niet neer op je broeders en zusters die moorden en vernielen. Ze zijn in essentie ook goddelijk maar ze vertegenwoordigen het duister. Zorg voor ze, breng ze ergens in veiligheid waar zichzelf en anderen niet meer kunnen schaden maar geef ze liefde. Alleen jullie liefde zal in staat zijn om het duister bij hen te transmuteren. Want dat is nu wat er gaat gebeuren. Geleidelijk aan worden alle duistere aspecten van jullie planeet aan het licht gebracht om genezen te worden. Liefde is het sterkste medicijn, vrienden.

IMG_3589

Lieve broeders en zusters, brengers van het licht, velen onder jullie weigeren je tot de huidige driedimensionale  realiteit te verlagen en zich aan de heersende realiteit en "objectieve"werkelijkheid aan te passen. Jullie worden vaak niet gehoord, niet serieus genomen en buiten de samenleving geplaatst met alle gevolgen van dien. Bedenk lieverds dat je broeders en zusters die nog diep in de driedimensionale  werkelijkheid  verankerd zijn, bang voor jullie zijn. Jullie schudden als een aardbeving  hun fundamenten, jullie ontkennen hun werkelijkheid en zaaien twijfels. Dat maakt hen onzeker, boos, schuldig en bang. Ze weten niet beter. Ze handelen vanuit de beste bedoelingen om jullie en hun samenleving te beschermen. De psychologie en de psychiatrie staan net als de gehele medische wetenschap  op een keerpunt. Steeds meer wetenschappers beseffen dat wat ze geleerd hebben niet meer werkt bij een steeds grotere publiek. Ze beseffen dat veranderingen moeten komen, dat "patiënten" als individuen met verschillende aard en behoeftes behandeld moeten worden. Ze beseffen dat de bestaande medicijnen vaak meer schade dan genezing bieden. Maar ze hebben nog steeds geen alternatieven, geen wetenschappelijk geteste alternatieven. Ze willen zo graag nuttig werk doen, ze willen zo graag hun zieke broeders en zusters helpen. Ze hebben ook behoefte aan erkenning en waardering. Net zoveel als jullie lieve broeders van het licht.

Jullie hebben gekozen om in deze tijd van overgang op aarde te incarneren omdat jullie energietrillingen zo belangrijk voor de planeet en alles wat er op leeft zijn. Jullie ziel heeft dit plan uit onvoorwaardelijke liefde gesmeed, volledig bewust van de ontberingen die op het aardse pad haar te wachten stonden. We vragen jullie niet om jullie werkelijkheid te verloochenen want dat is onmogelijk. Zelfs in de derde dimensie heeft ieder broeder en zuster het recht en het vermogen om zijn /haar eigen werkelijkheid te scheppen. Dat vindt ook voortdurend plaats maar wel binnen de grenzen van wat wel of niet geaccepteerd is. De onbewuste collectieve overtuigingen die de "objectieve" werkelijkheid afbakenen, bepalen de persoonlijke werkelijkheid die ieder broeder en zuster die in de driedimensionale werkelijkheid leeft, schept.

Vele van jullie, Brengers van het Licht komen uit andere sterrenstelsels en komen op aarde zonder de verbinding met het collectieve aardse onbewuste. Dat is ook een van de redenen waarom jullie moeite hebben om deel te nemen aan de "collectieve" werkelijkheid, de "collectieve" normen en waarden. Dat is wat jullie zo bijzonder maar ook zo kwetsbaar maakt. Enerzijds zijn jullie volledig vrij van de beperkingen van het collectief onbewuste om het leven te creëren wat jullie wensen. Anderzijds worden jullie gevreesd, niet gekend en buitengesloten. Het vraagt veel moed en kracht om jezelf trouw te blijven en een modus te vinden om met de "collectief gecreëerde", "objectieve"werkelijkheid om te gaan. Het vraagt zelfvertrouwen en zelfrespect om aan de zijlijn van de samenleving te staan  en je toch een waardevol deel van deze te voelen.

Naarmate de trillingen van het collectief onbewuste, mede door jullie aanwezigheid hier, hoger worden, veranderd het collectief onbewuste en ontstijgt de dualiteit die aan de basis staat voor de "objectieve " werkelijkheid. Zodra het huidige driedimensionale  bewustzijn de dualiteit voorbij gaat  staat het  open voor de Eenheid die aan de basis zal staan voor de Nieuwe Werkelijkheid, de Nieuwe aarde, de Vijfde dimensie. De normen en waarden van de huidige cultuur zullen in het geheel veranderen. De medische wetenschap zal door de nieuwe inzichten die in de tussen tijd ook wetenschappelijk bewezen zullen zijn, een andere koers varen.

De nieuwe koers zal o.a. door de volgende richtlijnen worden gekenmerkt:

1. Eenheid van lichaam en geest. Erkenning dat beide gelijkwaardige aspecten van de mens zijn. Erkenning dat alles wat er in het lichaam zichtbaar wordt een geestelijke (emotioneel, mentaal, spiritueel) component heeft. De scheiding tussen geneeskunde van het lichaam  en psychologie/psychiatrie zal verdwijnen. Het behandelen van psychiatrische beelden zal door de Wijzen in samenwerking met geneesheren plaatsen vinden. De Wijzen zijn degenen onder jullie die vaardig zijn in het communiceren met wezens uit andere planeten en sterrenstelsels en die over alle informatie kunnen beschikken die Is en altijd zal Zijn. Als er sprake is van levensbedreigend gedrag voor de persoon zelf en de omgeving zal de behandeling op een holistische wijze plaats vinden en de oorzaak van het verloren evenwicht zoeken en helpen herstellen.

2. Het begrip ziekte zal als een op zichzelf staand beeld verdwijnen. Ziekte is het ontbreken van het bestaande natuurlijke evenwicht in het lichaam en tussen het lichaam en de geest. Dit natuurlijke evenwicht dat men gezondheid van lichaam en geest noemt kan uit balans komen zowel door externe als door interne factoren. De geneeskunde zal zich richten tot het helpen van het systeem om zijn verloren balans te hervinden. Geestelijke kracht uit naam van de Ik ben wie ik ben aanwezigheid zal de huidige geneeswijze effectiever, eenvoudiger en minder schadelijk maken.

3. Erkenning dat het fysieke lichaam op zichzelf een zelfregulerende organisme is met een eigen herstel, genezende en regenererende  vermogen. Ziekte en ouderdom ontstaan alleen als de natuurlijke balans  zoek is door externe of interne factoren. De artsen van de toekomst zullen zich richten tot het lichaam de juiste omstandigheden bieden om zijn eigen evenwicht weer te herstellen. Dat heeft als gevolg dat de specialisaties waarmee nu de organen afzonderlijk behandeld worden binnen de geneeskunde grotendeels zullen verdwijnen en plaats zullen maken voor een holistische behandeling van lichaam en geest. Het fysieke lichaam is gemaakt om honderden jaren te leven en is het zelfs mogelijk om met de ziel mee te verhuizen naar andere dimensies mits de persoon die erin woont dit wenst.

4,Een nieuwe taak binnen de geneeskunde zal ontstaan namelijk de taak van preventie in plaats van genezing. Onder preventie vallen o.a. onderwijs in de kunst van Leven en de kunst van samenleven met alles wat er op aarde en buiten de aarde leeft. Lessen in wat jullie nu filosofie, psychologie en spirituele lessen noemen zullen onderdeel maken van het onderwijs en van de preventieve geneeskunde. Deze levenslessen zullen het volgende onderwijzen: de eenheid van alles wat is, respect voor alles wat anders is, gelijkwaardigheid, het vermijden van oordelen, het leren kennen en beheren van de emoties en de gedachten, de kunst van liefhebben, vreugde en genieten en het leren integreren van het ego en de persoonlijkheid met het hogere Zelf, de Goddelijke Ik ben wie ik ben aanwezigheid.

5. Als gevolg van het verruimde bewustzijn  en de snel groeiende techniek en natuurwetenschappen,  zal  contact worden gelegd met andere dimensies en wezens uit andere planeten en sterrenbeelden. Iedereen zal vertrouwd raken met het erkennen, accepteren en respecteren van andere realiteiten en manieren vinden om met elkaar te communiceren met respect voor elkaars werkelijkheid. Dit zal zorgen voor een grote sprong op het gebied van natuurkunde en ruimtevaart, voor nieuwe reparaties en aanpassingen van het fysiek lichaam, voor nieuwe manieren van reizen en vervoer en voor een grote evolutionaire sprong voor andere planeten uit deze en andere sterrenstelsels.

Er zullen nog veel meer veranderingen plaats vinden, maar ze zullen het gevolg zijn van deze vijf richtlijnen. We zeggen jullie broeders en zusters van het Licht dat er op kleine schaal de richtlijnen aan het veranderen zijn. Maar het collectief onbewuste is nog niet krachtig genoeg om het geheel te veranderen.

In de tussentijd raden we jullie aan om de behoefte om naar buiten te treden, je eigen werkelijkheid te verkondigen en anderen te bekeren,  te temperen en je rustig te houden. Vraag hulp aan ons, lieverds. Vraag om de juiste mensen tegen te komen die met jullie mee kunnen reizen op jullie moeilijke weg. Er bestaan genoeg hulpverleners en andere broeders en zusters die samen met jullie willen denken en wegen vinden om het verloren evenwicht te herstellen. Helaas zijn de meeste mensen die open voor staan niet in het regulier circuit te vinden maar meer in het alternatieve, zoals jullie het noemen. We raden jullie aan om aanspraak te doen op jullie eigen kracht en innerlijk weten en niet te bezwijken voor de verschillende medische en sociaal maatschappelijke  diagnoses en behandelmethoden. Neem altijd een of meerdere vertrouwde personen naar de hulpverlener mee. Luister naar je innerlijke stem of je wel of niet een bepaalde behandeling moet ondergaan, ook al weet je dat deze niet volledig is. Soms is het wijs om in deze overgangsfase tijdelijk een minder geschikt medicijn te slikken dan helemaal niets te doen. Maak een dergelijke overweging vanuit je eigen hart en ziel. Lieve broeders van het Licht, we zijn jullie dankbaar voor jullie daad van onvoorwaardelijke liefde voor onze  geliefde zuster de planeet aarde. We hebben grote bewondering voor jullie moed en doorzettingsvermogen en we staan altijd klaar om jullie te helpen. Vraag om hulp en het zal je gegeven worden.

We houden onvoorwaardelijk van jullie,

Ik ben Michael

Note van Katerina:

Deze tekst is een klein stukje van het pakket van informatie over de aankomende veranderingen in de zorg dat ik ontving. Er zullen ter zijne tijd meer teksten over dit onderwerp volgen via nieuwe invalshoeken. Blijf de brieven van Michael volgen. Als je vragen over de tekst hebt, wat ik goed begrijp, stel ze aan Michael via de mail op de website. je krijgt snel antwoord.

De kracht van de stilte

23-07-2012

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Miljoenen jaren geleden besloten jullie om de aarde te bewonen in een fysiek vast lichaam en een evolutiepad van bewustzijn te doorlopen binnen de mogelijkheden van het fysieke bestaan.

Lees verder...

In de loop van jullie evolutie is naast de instincten en de emoties ook het mentale lichaam, het denken in zijn verschillende gedaantes en frequenties ontwikkeld. Op dit moment in de Eeuwigheid staan jullie voor een belangrijk omslagpunt. Het oude 3D dualistische bewustzijn loopt naar zijn einde om plaats te maken voor de geboorte van het nieuwe bewustzijn, het Eenheidsbewustzijn  in het Wij-tijdperk. Tijdens deze overgang speelt jullie  denken in al zijn aspecten een zeer belangrijke rol.  Deze bestaat op dit moment uit de rede,  het intellect waarmee jullie dingen kunnen begrijpen, uit de dag en nacht durende ruis in de hersenen en tenslotte uit het Weten. Dit laatste heeft de hoogste trillingen en is het gevolg van de vereniging van alle aspecten van denken  met het gevoel, en de intuïtie. Weten, net als creatief en beeldend denken, vindt plaats door middel van het rechterhersenhelft terwijl de andere cognitieve functies die met taal verbonden zijn, plaatsvinden door middel van jullie linkerhersenhelft.

Lieve children of love, jullie zijn uitgerust met geweldige instrumenten die jullie geboorte in  de hogere dimensies, de vierde en de vijfde per direct mogelijk maken. Helaas is dit voor velen nog niet mogelijk omdat ze nog steeds in de illusie van de afgescheidenheid leven. Jullie bewustzijn houdt de sluiers die de fysieke werkelijkheid van de geestelijke wereld scheiden nog steeds gesloten. In jullie dualistische werkelijkheid beschouwen jullie het verstand  als superieur en als tegenpool van het gevoel met als gevolg dat beide voortdurend met elkaar strijden. Deze ononderbroken strijd veroorzaakt de ruis in jullie hoofden, die op haar beurt de oorzaak is van angst, onrust, onzekerheid en bezorgdheid.

Het wordt nu tijd, lieve vrienden om in je kracht te gaan staan en bewust de leiding van je eigen instrumenten in eigen hand te nemen. Het wordt tijd dat je gaat beseffen dat je noch  je verstand en noch  je gevoel bent. Je bent niet je ego of je persoonlijkheid en niet je fysieke lichaam dat je dagelijks in de spiegel ziet. Je bent zeker niet de persoon die anderen je doen geloven dat je bent en niet degene die je ooit was of je ooit zult worden. Je bent meer dan al deze eigenschappen en gedaantes bij elkaar. Je bent de afstammeling en de drager van een ongelooflijke Creatieve Intelligentie die levensschenkend is en die voortdurend zijn eigen bestaan in de Eeuwigheid van het Zijn aan het scheppen is. Je bent de Schepper van wie je nu bent en de dirigent van je verstand, je intuitie, je ego, je lichaam en je persoonlijkheid. Neem je verantwoordelijkheid en accepteer je ware zelf. Neem de regie van je eigen gereedschappen die het je mogelijk maken om mens te zijn. Beslis zelf of je de eeuwige strijd tussen je verstand en je gevoel wilt stoppen. Kies bewust of je je met de scheppende kracht in jezelf wilt identificeren of met je persoonlijkheid en je ego die overgeleverd zijn  aan derden en omstandigheden. Maak een bewuste keuze of je vanuit rust, liefde en vrede wilt leven of vanuit onzekerheid en angst. Jij en alleen jij zelf kunt deze belangrijke keuze maken.

Een dergelijke keuze kan niet genomen worden noch door je verstand noch door je gevoel afzonderlijk. Het kan alleen als beide het met elkaar eens zijn. Laat deze keuze de eerste keuze in je leven zijn die de strijd tussen hen beide beëindigt. Het evenwicht tussen verstand en gevoel is volmaakt in de stilte. En het resultaat van dit evenwicht is toegang krijgen in het veld van Weten.

Zoek regelmatig de stilte in jezelf op. Ontspan eerst je fysieke lichaam, verbind jezelf vervolgens met de Moeder en met de Bron, roep je Hogere Zelf, je gidsen en begeleiders en ons de Engelen en de Meesters van de Broederschap. Wees verzekerd, we zullen er zijn. Observeer als een waarnemer de stroom van je gedachten. Dat kun je doen omdat je niet je gedachten bent maar de eigenaar van deze. De onophoudelijke stroom van gedachten hoort bij jullie 3D mens-zijn en raast voortdurend door totdat jij zelf deze de halt toe roept.

Hoe je dit voor elkaar krijgt? Simpelweg door te zorgen dat je niet met ze mee stroomt. Als je simpelweg naar een gedachte kijkt waait deze als een wolk op een heldere hemel voorbij. Als deze uit je zicht is verdwenen  komt de volgende op. Ga dan in je kracht staan en blijf bij jezelf als een waarnemer toekijken hoe deze ook weer verdwijnt om plaats te maken voor weer een volgende. Na een paar minuten stromen je gedachten steeds langzamer en de ruimte tussen twee gedachten wordt steeds groter. In deze ruimte is er geen ego, geen persoonlijkheid meer. In deze ruimte ben je de stilte . Je bent die je Bent. Hemel en aarde, lichaam en geest, verstand en gevoel, buiten en binnen, verleden en toekomt  verenigen zich samen in de Eenheid van het Zijn op het nulpunt van NU.

Lieve broeders en zusters, children of love, in het magisch moment van het Nu kun je ervaren wie je bent. Een multidimensionaal wezen!!  De sluiers die jou van je wezen gescheiden houden schuiven opzij en beelden uit je verschillende zelven die in de parallelle tijdlijnen (dimensies) bestaan kunnen in je bewustzijn oprijzen. Je kunt contact maken met ons, je hogere Zelf, je onderbewuste, je gidsen , en met (in jullie taal gezegd) voorbije en toekomstige zelven. Je kunt de Eenheid met hen ervaren en zo de grootsheid van je wezen.

Vergeet nooit vrienden, dat je huidige verschijning op dit Nu op aarde maar een klein aspect is van je multidimensionale aard. Hoe intenser en vaker je dit beseft hoe sneller de sluiers die je wezen en ons scheiden zullen verdwijnen. Je Hogere Zelf zal vervolgens steeds dieper in je fysieke lichaam neerdalen en je zult daarmee de Eenheid steeds verder op aarde verankeren.

Ascensie lieve vrienden  houdt in dat je Lichtlichaam in je fysieke lichaam geïntegreerd zal worden. Onze zuster bedacht dat descensie een betere woord zou zijn voor het proces dat momenteel op jullie planeet gaande is. En vanuit jullie perspectief gezien is descensie inderdaad een woord dat precies het proces aangeeft. De hemel zal op aarde neerdalen, vrienden. Dat is juist het wonder dat nu op dit moment op aarde voltrekt. In vroegere tijden ( conform jullie 3D taalgebruik) waren jullie in de veronderstelling dat jullie naar de hemel zouden opstijgen. Jullie gebeden en jullie voorstellingen waren beelden van opstijgende zielen met of zonder vleugels…Alles wat hoger was, was automatisch ook beter!!!!!! Grapje, broeders en zusters…….

In de stilte van het eeuwigdurende Nu bestaan geen oordelen en geen waardeoordelen. Deze horen bij het dualistisch 3D bewustzijn dat nu nog voor een groot deel jullie leven beheerst. We horen jullie vraag, vrienden. “Zal dit ooit ophouden en wanneer”?

En onze antwoord daarop is volmondig JA. Het 3D bewustzijn zal de komende jaren nog de voornaamste rol spelen maar de momenten dat jullie de Eenheid ervaren zullen steeds vaker voorkomen en steeds langer duren. De vierde dimensie waar nu een groot deel van jullie functioneren, wordt gekenmerkt door het besef dat je soms 3D denkt, voelt en handelt en soms vanuit liefde en Eenheid. Je gewaar zijn van de wisselingen in je trillingen en de beide dimensies waar je in verkeert, is een teken dat je niet meer verankerd bent  in de derde dimensie.

Je bent er los van gekomen. Je ankers zijn verdwenen. Je hopt net zo makkelijk van de ene naar de andere net alsof je heen en weer rijdt van de ene plaats naar de andere. Dit maakt jullie leven zo moeilijk. Het brengt onzekerheid, vervreemding van de wereld waarin je leeft, twijfels en angst met zich mee. En jullie fysieke en mentale lichamen hebben het ook zwaar met deze aanpassingen. Lichamelijke klachten waar geen fysieke oorzaak te vinden is en morele dilemma’s  zijn het gevolg. Gelukkig neemt het hoppen steeds meer af en  de afstand tussen beide  wordt steeds kleiner en ook duidelijker. Het lijkt wel alsof jullie met een been in de derde en met het andere in de vijfde dimensie staan. De afstand tussen beide is de vierde dimensie, een tijdelijke dimensie in de fysieke werkelijkheid totdat het bewustzijn volledig in de Eenheid is verankerd.

Maak je  niet druk daar over. Zie deze verschijnselen als een uitdaging, een verbreding van je vizier dat je leven boeiender en interessanter maakt. Dat is ook de rede lieve broeders en zusters dat jullie dit tijdstip op aarde hebben gekozen om in een fysiek lichaam aanwezig te zijn en deze boeiende tijd te ervaren. Jullie ziel zocht deze uitdaging, werd aangetrokken tot het tumult, de magie en het wonder dat nu geschiedt.

Wees nieuwsgierig in plaats van angstig, vreugdevol in plaats van zorgelijk, actief in plaats van passief en afwachtend. Speel met deze aspecten van jezelf. Switch van het een naar het ander. Schaam je niet als je merkt dat je vaak 3D gevoelens hebt. Heb mededogen met je 3D identiteit. Houd er onvoorwaardelijk van. Het is absoluut niet minder dan je 4D of 5D zelf. Er bestaan geen oordelen en waarden voorbij de 3D werkelijkheid!!!! Het is wat het is. Angst is! Afgunst is! Zorgen maken is! Liefde is! Compassie is! Vreugde is! Vrede is! Jij bent dit alles en nog veel meer.  Alles wat Is ben jij!!!!! Wen er zo maar vast aan.

Lieve children of love, broeders en zusters, we wachten op onze hereniging. De afgescheidenheid heeft lang genoeg geduurd. De cyclus van duisternis is aan zijn einde gekomen en de geboorte  van het Licht is begonnen. Het Waterman tijdperk zal de sluiers voorgoed doen verdwijnen en we zullen elkaar weer kunnen aanschouwen.

We houden onvoorwaardelijk van jullie en staan voor jullie klaar om te helpen. Roep ons en we zullen er zijn!

Ik Ben , Michael

Valkuilen op weg naar Eenheid

18-07-2012

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Deze informatie richt zich  tot degenen die de intentie hebben om naar de nieuwe aarde mee te gaan en deze te helpen verankeren.

Lees verder...

Het is bedoeld voor degenen die nu op het pad van de vierde dimensie wandelen. Deze is de dimensie van de overgang  van de duisternis  en de dualiteit van de derde dimensie naar  het Licht en de Eenheid van de vijfde. In de vierde dimensie, lijkt het,  zo zien we jullie vanuit onze perspectief, alsof jullie met het ene been in de derde staan en het andere in de vijfde. Soms zijn er momenten dat jullie volledig in de vijfde staan en soms momenten waar jullie met beide benen in de derde stappen.

Lieve broeders en zusters, jullie hoeven je daar geen zorgen over te maken. Helaas, nemen wij waar dat jullie daarover wel veel zorgen maken. Naar mate jullie langer  op het pad van de vierde dimensie lopen,  hebben  jullie nieuwe overtuigingen  gecreëerd  als vervanger van de oude. Iets wat wij zien is dat het oordelende vermogen naar jezelf toe enorm toeneemt. Liep je vroeger lekker op de automatische piloot en maakte je nergens zorgen over, het lijkt nu alsof je veel aan jezelf denkt, veel over jezelf oordeelt, nieuwe overtuigingen en waardeoordelen aan het creëren bent en vooral heel streng voor jezelf bent.Dat is een van de belangrijkste valkuilen , lieve vrienden. Daarmee creëren jullie veel spanning in je fysieke, emotionele en geestelijke lichaam.

Deze spanning vertraagt juist je overgang, in plaats van deze te versnellen  iets waar jullie graag op hopen. Voornamelijk gaat deze valkuil over waardeoordelen wat betreft je  emoties. In de dualistische wereld bestaan er goede emoties en slechte emoties, emoties die je blij maken en die je verdrietig maken, emoties die moreel verantwoord zijn en die het  niet zijn. Helaas dragen jullie deze waardeoordelen nog steeds met je mee. Vroeger lieten jullie de zogenaamde slechte emoties zoals woede, angst of verdriet de vrije loop waardoor het lichaam zich kon ontlasten en  het systeem de spanning kon afvoeren. Nu houden jullie veel meer emoties vast vanuit de overtuiging dat ze niet meer bij jullie horen. Vele onder jullie die zich lichtwerker, verlicht of op weg naar verlichting noemen voelen zich verheven boven de eigen menssoort.

Dat is een grote misvatting, lieve broeders en zusters. Jullie zijn nog steeds dezelfde mens als voorheen nog voordat je "verlicht"werd. Jullie hebben nog steeds  het hele spectrum van emoties in jezelf van de laagtrillende haat en wrok tot de hoogtrillende onvoorwaardelijke liefde. Als jullie straks in de Eenheid stappen, dat hoeft niet te betekenen dat jullie die emoties ook kwijt zijn. Emoties horen bij het mens zijn en dat is juist wat jullie zo uniek in de kosmos maakt. Dat is waar wij weleens een beetje jaloers op zijn(met een knipoog......). We benijden jullie dat jullie het hele spectrum kunnen voelen.

Terecht zullen jullie je afvragen: Waar gaat  de verandering dan over? Als we nog steeds angstig, boos of  haatdragend zijn dan hebben we toch geen recht om ons verlicht te noemen en in de vijfde dimensie binnen te treden? We moeten toch liefdevol zijn, onze frequenties verhogen tot onvoorwaardelijke liefde? Die frequenties behoren we ook altijd te behouden? Ons  antwoord daarop  is: Jazeker. Dat zullen jullie ook ooit doen. Namelijk als de vijfde dimensie volledig zich op de planeet is verankerd. Maar tot die tijd zullen  jullie het hele spectrum van emoties  blijven voelen.

Het verschil met de derde dimensie  zit in het feit dat jullie je niet meer met je emoties hoeft te identificeren. Jullie zijn dan in staat om bewust te kiezen met welke emoties je wel of niet wenst te identificeren.  Dat is wat het verschil maakt tussen de derde en de vierde/vijfde dimensie. In deze laatste en zeker in de beginfase zal zeker vaak voorkomen dat je ongeduld voelt, bezorgt of angstig voelt. Maar je zult die emoties niet bij je houden. Die neem je waar, die voel je even om vervolgens direct deze los te laten.

Je identificeert je niet meer mee met deze. Je bent die emotie niet meer. Maar je heb ze nog wel. Het groot verschil zit in het een emotie zijn of een emotie hebben.

Hetzelfde geldt voor je gedachtes. We zien dat vele onder jullie die ver op het pad zijn nog steeds gedachten hebben die uit de duisternis komen. We zien ook dat veel onder jullie dergelijke gedachten weg drukken om vervolgens zich ervoor te schamen en  aan zichzelf  te twijfelen. En wat zeggen jullie dan? Ik ben terug gevallen. Wij zien het toch anders lieverds. Er is niets mis met het hebben van een laag trillende gedachte. Wat er wel mee mis is is als je met deze gedachte gaat identificeren en je ervoor gaat schamen en jezelf teruggevallen noemt.

Dus lieverds, maak je je niet druk over goede en slechte gevoelens en gedachten. Zoals we zo vaak tegen jullie vertellen er bestaat geen goed of slecht. Beide horen bij de dualiteit. Val nu niet meer  in de valkuil om  op nieuw nieuwe waarde en oordelen tot leven te brengen  over hoe je behoort te zijn als leerling op de vierde dimensie. Wees juist blij en dankbaar  als er veel nare gevoelens of gedachten tot je bewustzijn komen. Dat is juist een goed teken. Dat betekent dat je wat er in je systeem zit naar buiten durft te komen om gezien te worden zonder enige oordeel en vervolgens los gelaten te worden om getransmuteerd te worden.

Wees dankbaar voor iedere angstaanval, voor iedere gevoel van boosheid of frustratie, heet deze emoties welkom, bedank ze voor het vertrouwen dat ze in je hebben en naar boven te  komen. Dat is een teken van groei. De komende tijd juist jullie broeders  en zusters die in de vierde dimensie lopen zullen belaagd worden door veel negatieve emoties en gedachten. Die komen niet alleen vanuit jullie persoonlijke onbewuste . Ieder van jullie is een katalysator voor het collectief onbewuste. Wat er in een ander deel van de wereld gebeurd daar waar angst haat, geweld heerst, zal ook door jullie naar de oppervlakte komen zodat deze getransmuteerd kan worden.

De broeders en zusters die in erbarmelijke omstandigheden leven zitten nog met beide benen in de derde dimensie. Ze zijn niet in staat om afstand van hun emoties te houden, deze te accepteren en los te laten. Ze identificeren zich met deze, ze voeden zichzelf met deze en zij voeden daarmee het collectief onbewuste. Het is jullie taak, lieve broeders en zusters om deze duisternis aan het licht te brengen en dat zal via jullie eigen lichaam en via jullie bewustzijn plaats vinden. Als jullie jezelf belasten met allerlei waardeoordelen, allerlei nieuwe normen en waarden over hoe jullie in de vierde dimensie  zou moeten zijn en over  wat horen jullie te doen, dan vallen jullie in datzelfde valkuil als de broeders en zusters die zich met hun emoties en gedachten  identificeren.

Maar  dat is niet het enige. Het ergste nog is dat jullie fysieke lichaam onder die oordelen zal  lijden. Onderdrukte emoties verwoesten namelijk  het fysieke lichaam. Dat is de rede waarom van oudsher bekend was dat mensen die op het pad van verlichting waren  met veel lichamelijke klachten kampten. Weet dat de belangrijkste rede daarvoor was dat ze zichzelf verheven voelden boven de anderen, de niet uitverkorenen, waardoor ze alle negativiteit onderdrukten.

De tijd van anders zijn, van bijzonder zijn, de tijd om je verheven boven anderen te voelen, de tijd van de uitverkorenen en de niet uitverkorenen is voorbij. Jullie staan voor de overgang naar de eenheid. In de eenheid bestaan er geen verschillen meer. In de nieuw wereld zullen degenen met de hoge frequenties, de lagere transmuteren op een vanzelfsprekende wijze zonder toeters en bellen. Op dezelfde wijze dat je je eigen harmonie herstelt zullen jullie ook de harmonie in de gemeenschap en  in de wereld ook herstellen. Jullie zullen niet meer denken in termen van ik en de ander.  Het woordje ik zal verdwijnen en vervangen worden door wij.

Het denken zal stoppen met ik ben , ik wil, ik heb gedaan, ik zal doen; het ik zal door Wij vervangen worden. Wat goed voor de gemeenschap is, is ook goed voor het individu en wat goed voor jezelf voelt is ook goed voor het grotere geheel. Leef je leven lieve broeders en zusters. Keer terug in de onbezorgdheid dat in de duisternis heerste maar nu vanuit een weten,  vanuit het vertrouwen dat je een goddelijk wezen bent met een kracht om alles wat er op je af komt te transformeren.  Jullie hebben geen normen en waarden meer nodig. Jullie hoeven jezelf niets meer op te leggen.

Aanvaard jezelf zoals je ieder moment bent, het ene moment ben je verdrietig, het ander ben je alwetend, het ene moment zul je vreugdevol zijn  en het andere weer angstig. Soms zal  het gevoel dat je de controle kwijt bent je onverwachts overvallen. Aanvaard al je emoties en gevoelens. En besef dat ze maar  een gevoel of een gedachte zijn die je hebt en dat je kan kiezen  om die bij je te houden of  los te laten. Soms helpt het om wat je ook voelt eerst te uiten.

Wees in alle tijden jezelf. Als je verdrietig bent mag je deze voelen. En als je in de valkuil valt om met dat verdriet mee te gaan, accepteer jezelf zonder schuld gevoel.

Weet, dat het maar kort duurt totdat je weer in staat bent om er afstand van te nemen en het los te laten. Durf jezelf te zijn, vergeet alles wat je jezelf opgelegd hebt aan normen en waarden. Stop met etiketten plakken zoals ik ben een lichtwerker, ik of hij/zij is verlicht of een beginneling, e.a. dat zijn de dualistische gedachten in een verhevene vorm, een mooiere jasje.

Je bent wie je bent en je bent goed zoals je bent en niet jij alleen, maar ook  je buurman, je broeders en zusters die in het midden oosten vechten, die honger lijden, die geweld plegen die moorden .Alles hoort bij het mens zijn.

Nu is de tijd dat alle duisternis aan het licht komt. Bedank je broeders en zusters die voor jou moorden, voor jou honger lijden, in plaats van je je schuldig te voelen, toon je dankbaarheid en help wat binnen je mogelijkheden ligt. Er bestaat geen betere hulp dan je liefde en dankbaarheid te sturen. Als iedereen iedere dag dit een beetje doet dan wordt het collectieve onbewuste getransformeerd in hogere trilling. Als deze trilling hoog genoeg is dan worden alle lage trillingen mee omhoog getild. Dat proces zal in 2013 voltooid zijn.

Voltooid zijn betekent niet dat het effect ook zichtbaar zal zijn. Hoe deze zichtbaar wordt? Vanaf volgend jaar zal dit jullie taak worden. Jullie zullen de nieuw aarde dromen. Begin eerst met je eigen toekomst te dromen. Begin jezelf te zien in de nieuwe Aarde. Hoe zou je zijn?  Hoe zou je wonen? Met wie? Waar? Hoe zou je dagelijks leven uit zien? Hoe zou je dorp of staat uit zien? Hoe zou de winkels, het landschap , je vrienden eruit zien? Wat zou je in de naaste toekomst willen doen? Wat is je passie? Op deze manier kun je je nieuwe zelf dromen. Omdat geen tijd bestaat is het belangrijk om te weten dat het nieuwe zelf er al is. Je hoeft het alleen te activeren, je bewust van te worden en ieder detail vanuit het nu dromen. Als laatste willen wij vanuit de andere kant van de sluiers jullie op het hart drukken:

Durf te leven, broeders en zusters zonder enig oordeel. Laat je met de stroom mee stromen, vertrouw op je innerlijk zelf, die kan zichzelf beschermen, voor alle gevaren behoeden en weet dat we altijd voor jullie klaar staan, want we houden onvoorwaardelijk van jullie zoals jullie ieder moment van de dag zijn.

Ik ben Michael

Nieuwtijdse kinderen

04-06-2012

 Aan de kinderen van de nieuwe Tijd, de brengers van het Licht

Lees verder...

spiritueelcj61

Lieve broeders en zuster van het Licht,children of love,het vervult ons met vreugde om het woord tot jullie te richten en onze dankbaarheid en onvoorwaardelijke liefde met jullie te delen. In het collectief onbewuste ligt alle informatie, liggen alle gebeurtenissen, alle wetten en regels van het Leven en is alle informatie over de cycli van de evolutie opgeslagen. Iedereen heeft toegang tot die informatie, behalve jullie menselijk bewustzijn zolang jullie in de derde dimensie verkeren. Jullie ziel daarentegen gaat daar regelmatig heen als de mind slaapt om zich op te laden, om haar plannen bij te stellen en om onderwijs te verkrijgen.

Aan het eind van de negentiende eeuw heeft jullie ziel het signaal ontvangen dat de evolutiecyclus van 26.500 jaar van richting veranderde en koers zette van het duister naar het licht. Jullie begonnen toen plannen te smeden over de vorm, die deze verandering zou krijgen en over de rol die jullie daarin wilde spelen en de lessen die jullie nog wilden leren. Oorspronkelijk waren jullie plannen vrij conventioneel.

De planeet zou naar het licht gaan, zoals in voorgaande cyclussen ook het geval was en vervolgens zou de planeet zichzelf fysiek vernieuwen door grote natuurrampen en een nieuwe cyclus van duister naar licht beginnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren veel oude zielen op aarde aanwezig en zij smeedden een geheel nieuw plan voor de planeet en haar bewoners. De aarde zou in z’n geheel tot de vijfde dimensie toetreden, de dualiteit achter zich latend om vervolgens de Eenheid op Aarde verankeren.

Jullie planeet, Gaia, stemde volledig in met deze ambitieuze maar vanuit onvoorwaardelijke liefde gesmede plannen. Jullie besluit heeft het Universum doen opschudden, de melkwegstelsels gonsden van de geruchten en Al Wat Is juichte van vreugde. De consequenties van een dergelijk plan hebben effect op alle planeten van jullie planetaire constellatie, jullie Universum en alle Universa in de kosmos. De planeet zou definitief van dimensie veranderen en zijn functie als leerschool in de vorm van driedimensionale planeet verlaten. Haar vertrek uit het fysieke planetaire stelsel en de eeuwigdurende cyclussen van evolutie zou alle andere planeten beïnvloeden op zowel fysiek als etherisch nivo.

Waar zou de Aarde naartoe gaan als de vijfde dimensie eenmaal verankerd was en de Eenheid voltooid? Naar welk universum zou de planeet verplaatst worden om haar verdere evolutie te vervolgen en te voltooien? Zou er een nieuwe Aarde voor in de plaats komen? Zoveel vragen kon jullie soort alleen niet bevatten, laat staan oplossen. Vanuit alle hoeken van jullie Universum en andere universa en melkwegstelsels kwamen wezens toegestroomd om dit nieuwe kosmische experiment gade te slaan en hun expertise en hulp aan te bieden.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen de eerste Brengers van het Licht op aarde. De Lichtbrengers van het Blauwe licht, de Blue-Raykinderen. Ze waren oude zielen die al vele levens op aarde hadden doorgebracht en brachten hun ervaringen uit Atlantis en uit jullie moederland Lemuria mee. Later verschenen op aarde kinderen uit de Pleiaden, Orion, Sirius en nog meer planeten waar jullie geen weet van hebben. Waarom kozen zij ervoor om hier te zijn? Uit Liefde. Van achter de sluiers, uit het Licht en de Liefde, kwamen zij in de duisternis terecht van de derde dimensie, de dualiteit en de angst met als enige doel de Moeder en alles wat er op leeft te helpen ascenderen.

Bij het proces van incarnatie zijn er geen restricties geweest vanuit de Hoeders van het Heilig Plan. Iedere ziel die die wens kenbaar maakte, kon incarneren. Ook zielen die nooit eerder op aarde hadden geleefd kwamen in aanmerking. Sommige kozen een baarmoeder uit om alvast te voelen hoe het is om een fysiek lichaam te hebben en besloten vervolgens om voor de geboorte te vertrekken. Anderen kozen voor een zeer kort leven in een menselijk lichaam om er even aan te wennen en vertrokken als kind alweer om op een later tijdstip weer terug te keren. Veel zielen die voor het eerst op aarde incarneerden, kozen voor een leven in een cultuur, die dichtbij de natuur stond en waar de mind weinig uitdagingen had te verduren. De Brengers van het Licht vanuit de sterren, die de laatste jaren worden geboren hebben allemaal enige ervaring met het aardse lichaam gehad.

Leven in een fysiek lichaam is een bijzondere ervaring voor sterrenwezens, die nooit een fysiek driedimensionaal bestaan hebben gekend en voor wezens die daar weinig ervaring mee hebben. Als de sluiers een paar jaar na de geboorte sluiten is de ziel afgescheiden van zijn Bron en begint de uitdaging van het accepteren van de veranderingen, het zich aanpassen aan de dualiteit, het ego, de tijd en ruimte en alle consequenties van deze condities. Het aanpassingsproces is een geweldige ervaring voor de ziel en voor het Bewustzijn. De Brengers van het Licht worden allemaal geboren met een hogere trillingsfrequentie dan de gemiddelde driedimensionale aardse bewoner. Ook al is de persoonlijkheid van een sterrenkind niet volwassen -zoals die van een oude ziel van de planeet - de frequenties die uitgezonden worden zijn van een andere kleur en klank dan die van de aarde. Deze hogere trillingen helpen het collectief bewustzijn en de planeet om door deze overgangsfase heen te gaan.

Het effect van deze hogere trillingen wordt niet altijd door de omgeving gewaardeerd omdat ze niet met elkaar resoneren. Vaak worden ze door de omgeving en de samenleving niet begrepen, gevreesd, genegeerd of slecht behandeld. Als mensen uit de omgeving angstig op de sterrenkinderen reageren, meestal onbewust, reageert de persoonlijkheid van het sterrenkind op zijn beurt ook met angst door zich terug te trekken, verdedigend op te stellen en soms agressief op te treden.

Omdat in de derde dimensie alles en iedereen als afgescheiden van elkaar wordt ervaren, is het nodig dat alles ook een naam, een etiket en herkenningsteken krijgt. Dat is nodig om met elkaar te kunnen communiceren. Zo hebben mensen namen bedacht voor anderen, die anders aanvoelen en zich anders zich gedragen als: autistisch, asociaal, agressief, gevaarlijk, ADHD, ESP en nog veel meer.

Het driedimensionale bewustzijn en het ego hebben namen, etiketten, gebruiksaanwijzingen en regels nodig om zich veilig te voelen. Vanwege de wet van de dualiteit oordelen mensen in het driedimensionale bewustzijn altijd om zich op deze manier bewust te worden van zichzelf, hun kwaliteiten en om richting en structuur aan hun samenleving te geven. Geen enkel etiket, geen enkele kwaliteit of hoedanigheid blijft vrij van oordelen. Over het algemeen is alles wat afwijkt van het gewone ‘slecht’ en dient afgestraft te worden.

Jullie, lieve broeders en zusters, Brengers van het Licht, voelen tot diep in jullie ziel de angst van de omgeving, de afwijzing en de veroordeling. Dat is zeer pijnlijk en belemmert jullie om je kracht op te eisen en je Licht te verspreiden.

Hoe men in een menselijk lichaam functioneert met een driedimensionaal bewustzijn is ingebed in het menselijk DNA. Voor de meeste mensen, afkomstig van de planeet is het dus vanzelfsprekend om zwart-wit te denken, om te plannen in de tijd, om de regels te volgen en dergelijke. Voor jullie sterrenkinderen zijn het nieuwe ervaringen die jullie je proefondervindelijk eigen moeten maken. Daarom ondervinden alle sterrenkinderen problemen met het fysieke lichaam en het ego. Het lichaam zit niet lekker, te strak, benauwend. Ze voelen zich belemmerd in hun vrijheid van bewegen, van handelen en van denken. Sommigen denken en bewegen te snel waardoor de omgeving hen niet bij kan houden en dan krijgen ze een etiket van "ziek" zijn; ADHD, hyperactief, autistisch, niet geschikt voor het regulier onderwijs, voor gewoon werk en het maatschappelijk leven.

Sterrenkinderen reageren op hun omgeving en op hun anders-zijn door impulsief, ongecontroleerd en aggressief gedrag of door depressie, passiviteit en soms hebben ze zelfs een doodswens. De extra hoge gevoeligheid maakt dat ze bijzonder kwetsbaar zijn en niet in een omgeving met zeer langzame trillingen kunnen functioneren. Dat maakt de noodzaak om zich terug te trekken of er tegen te strijden soms nog sterker.

Lieve Brengers van het Licht, we begrijpen jullie problemen op aarde in een fysiek kledingstuk dat te strak om je heen gedrapeerd is. We komen met de boodschap dat we er altijd zijn om jullie te leiden, te troosten en te helpen aanpassen. Open je sluiers en roep onze hulp. Samen kunnen we het licht verspreiden en we kunnen jullie helpen om van je avontuur te genieten. Zoek naar de pluspunten van het fysieke lichaam. Ontdek ze. Ontdek je eigen lichaam, het lichaam van een geliefde broeder of zuster, ontdek de driften en emoties van het menselijk wezen, ontdek de zintuigen van je lichaam waardoor je kunt ervaren hoe je van het leven op aarde kunt genieten.

De laatste jaren hebben wij veel informatie door jullie heen kunnen zenden op aarde. Er is veel verteld over de afkomst van een groot deel van de mensheid, er is veel gesproken over de problemen die jullie, sterrenkinderen, ondervinden, er zijn lijsten opgesteld met kenmerken van Nieuwtijdskinderen,   Er is ook een nieuwe cultuur ontstaan van verheerlijking van je afkomst. We zien dat velen van jullie deze informatie gebruiken om het nog zwakke ego op de been te houden of als excuus om je terug te trekken van je oorspronkelijke taak. De taak van je ziel. De taak die je gekozen hebt toen je nog op jouw planeet was. Sommige gebruiken onze informatie om de dualiteit te versterken in plaats van de eenheid te vestigen.

Lieve broeders en zusters, Brengers van het Licht, herinner je zielscontract. Herinner je ware afkomst en de kleur van je ziel. Herinner je wijsheid en maak nu contact met je hogere Zelf en je ziel. Vlucht niet in de dualiteit. Vlucht niet het duister in. Kom tevoorschijn. Je bent een kind van God, de broeder of zuster van al je medemensen. Er is geen afgescheidenheid tussen de bewoners van de aarde en die van de andere sterren en planeten. Er is alleen verbinding, Eenheid, gelijkwaardigheid. Er is alleen maar Liefde en je bent Liefde. Dat is je leidmotief. Dat is de zin van je komst hier. Kom uit het hokje waar anderen je ingeplaatst hebben: de autist, de ADHD-er, de vreemde vogel, de onaangepaste, het sterrenkind, het kristalkind of het Indigokind. Er zijn geen grenzen, lieverds. Er is alleen maar Liefde en zij is Echt. Zij is het leven zelf. Zij is God en dat ben Jij, en jij, en jij en jij en iedereen om je heen.

Hou op met het indelen in hokjes, groepjes, deeltjes en afgescheidendheid. Spreek in de Wij-vorm, spreek Liefde uit, doe liefdevolle dingen, glimlach naar je medemens, waar die ook van afkomstig mag zijn. Kom tevoorschijn en spreek over je afkomst als dit je taak is. Vertel je ervaringen uit je levens elders, maar doe dit zonder jezelf boven of onder de ander te plaatsten. Herinner je het oorspronkelijke plan van je ziel. Zoek een expressievorm om je ziel te laten spreken. Laat je niet beperken door de maatschappelijke normen en de cultuur. Laat je niet beperken door de educatieve instellingen en de achterhaalde systemen, laat je niet inperken door de bestaande structuren, die vreemde eisen aan je stellen. Ga er niet verdedigend of strijdend tegenin. Daar bereik je niets mee. Spreek de taal van je hart, gebruik je intuïtie en creativiteit om tussen de mazen van de bestaande structuren en wetten je vernieuwende ideeën uit te spreken.

Het is niet belangrijk wat voor werk je doet of welke school je volgt. Zie deze instituten als het toneel waarop je je eigen ziel kan laten spreken en je eigen energie en frequentie kan uitstralen. Als je aan de zijlijn van de samenleving staat, gebruik jouw plaats om vandaaruit je Licht te laten stralen. Als je een hogere positie bekleedt, maak gebruik van je positie om meer licht te laten schijnen in het bolwerk waar je werkzaam bent. Kleine veranderingen leiden uiteindelijk tot een ommekeer.

Zoek gelijkgestemden op. Steek je voelsprieten uit en voel de resonantie, het lied dat een ander zingt. Verbindt je met gelijkgestemden, maar oordeel niet over de rest. Wees de Liefde die je bent. Breng het Licht op aarde, broeders en zusters. We staan voor jullie altijd klaar en we kunnen niet wachten om ons met jullie te verbinden.

Ik ben Michael

 

 

 

 

 

De behoeften van het ego

19-05-2012

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. In deze tijd van overgang is het belangrijker dan ooit om jullie ego beter te leren kennen, het te accepteren, je dankbaarheid te tonen en het onvoorwaardelijk lief te hebben.

Lees verder...

vriendschapHet is een misverstand dat jullie het ego moeten loslaten of zelfs vernietigen. Het ego is een geweldig instrument waarmee jullie je in de menselijke gedaante kunnen manifesteren. Het is ook niet minder en niet meer dan een prachtig instrument.

Het is niet bij jullie geboorte ontstaan maar een paar jaar later. Door de geboorte van het ego werden jullie ook onmiddellijk van je grote Zelf, van je wezen en de Bron afgescheiden. Plotseling belandden jullie van de Eenheid waarin je verbleef in de dualiteit van het ik en de ander. Jullie ‘ik’ is volledig door de buitenwereld opgevoed omdat je innerlijke wereld, je hogere Zelf geen toegang meer tot het ego had. Je persoonlijke zelf groeide en ontwikkelde zich binnen de dualiteit. De afgelopen eeuw bereikte de dualiteit z’n hoogtepunt.

 

De twintigste eeuw was de eeuw van de individualiteit en het ‘ik’ vierde hoogtij. Het individu werd vereerd. Het ‘ik’ werd verafgoodt. Het sterke ’ik’ waar jullie zo naar verlangden werd gedreven door angst. Angst en een heel scala aan emoties en gevoelens, die daarvan afkomstig zijn. Het ‘ik’ kent namelijk alleen maar angst.

Wat jullie liefde noemen is alleen de voorwaardelijke versie ervan. Ik hou van jou als jij ook van mij houdt, ik hou van jou omdat ik iets van je wil, ik hou van jou omdat ik jou bijzonder vind, ik hou van jou omdat ik aandacht en bevestiging nodig heb, ik hou van jou omdat ik je nodig heb.

Deze vorm van liefde noemen wij geen liefde. Als wij het woord liefde gebruiken bedoelen we alleen maar onvoorwaardelijke liefde. Ik hou van jou omdat je bent wie je bent, ik hou van jou maar ik heb je niet nodig. Ik hou van jou omdat liefde mij gelukkig maakt.

Zoals we eerder zeiden, het ego wordt alleen door alle facetten van angst gedreven. Jullie felbegeerde sterke ego blijft in de derde dimensie altijd een kind. Een kind dat angstig is, aandacht, bescherming, opvoeding, informatie en liefde nodig heeft. Dat kind in jullie persoonlijkheid moet zich sterk voordoen, moet naar macht streven, moet zich bewijzen en moet zich als een volwassene gedragen. Hoe meer macht het naar zich toe probeert te trekken en wil gebruiken, hoe angstiger het is.

Lieve vrienden, children of love, jullie ego is een kind en zal nooit volwassen worden. Zolang jullie in de derde dimensie verblijven zal het ego alle eigenschappen van een kind behouden tot de dood aan toe. Zie je ego als het kind in jezelf. Hou onvoorwaardelijk van dat kind, maar besef dat jij de volwassene bent. Jij, het goddelijke wezen dat je in wezen bent, is alleen in staat om het kind gerust te stellen en de regie in eigen hand te nemen. Jij bent de schepper van je eigen ego. Neem je verantwoordelijkheid en gedraag je je daarnaar.

In de dualistische dimensie waarin jullie nog steeds voor een deel verblijven, heerst de egocultuur. In deze cultuur, die het gevolg is van de illusie van de afgescheidenheid, zijn jullie ervan overtuigd dat alleen een sterk ego jullie gelukkig kan maken. Het ego streeft voortdurend naar geluk en stelt doelstellingen om dat te bereiken. Nooit is een ego tevreden, nooit is het goed genoeg, het is altijd ergens naar op zoek en leeft altijd in het verleden of de toekomst.

Jullie ego heeft veel behoeften, zowel materiële als immateriële, om zich veilig en goed te voelen. Jullie bewonderen het ego en jullie worden onderwezen in en gehersenspoeld door doelgerichtheid en carrièreplannen om zoveel mogelijk macht en bezittingen te verkrijgen. Jullie meten de waarde van een persoon aan het aanzien en het aantal bezittingen dat hij/zij heeft. Jullie meten het geluk van anderen aan de hand van de buitenkant; de baan, de positie, de macht die iemand bezit. Maar is jullie wel eens opgevallen dat je altijd ergens naar streeft? Je streeft naar vervolmaking, naar geluk, succes, naar meer van hetzelfde of naar nieuwe dingen.

Daaruit kunnen we concluderen dat jullie ego altijd ergens naar op zoek is omdat het nooit en te nimmer tevreden is. In de afgescheidenheid ben je nooit  tevreden met je persoonlijke situatie, met wat je bezit, met wie je bent en natuurlijk nooit met ieder Nu-moment. Daarom kijk je altijd naar vroeger of naar morgen. In het NU ben je altijd onvolmaakt, in het morgen is er hoop dat je volmaakt zou kunnen worden en het verleden is altijd een excuus waarom je in het nu niet gelukkig bent.

Kortom het ego is nooit tevreden en nooit gelukkig. Dat houdt in dat het ego geen vreugde, geen dankbaarheid en geen werkelijke liefde kent. Waarvoor zou het dankbaar, vreugdevol of liefdevol zijn? Het is toch onvolmaakt? Het kan altijd nog beter, betere baan, meer succes, betere prestaties, betere relaties, meer gezondheid, meer bezittingen, meer herkenning, meer macht. Waarvoor zou het ego dankbaar en vreugdevol zijn?

Lieve broeders en zusters op aarde, de afgelopen eeuwen hebben jullie geleefd in de illusie van het leven dat jullie kind/ego gecreëerd had. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Natuurlijk zijn er momenten dat het Innerlijke Zelf wanhopig naar boven, door de stemmen van het ego heen komt en schreeuwt: Kijk naar de prachtige zonsondergang, kijk, voel de regen op je gezicht, tel je zegeningen of bij vlagen zijn stem naar je bewustzijn kon sturen met de boodschap: "Jij bent ok en iedereen is ok". Jullie volwassen Zelf, jullie goddelijke essentie stond altijd buiten jezelf.

spitir3

Lieve vrienden, wij mogen jullie vertellen dat jullie hogere Zelf bereid is nu om naar beneden te dalen en zich in jullie bewustzijn te vestigen als jullie volwassen grote broer of vader of moeder, geef het maar een naam. Jullie Hogere Zelf is bereid om jullie ego te begeleiden en datgene te schenken wat het nodig heeft namelijk liefde, veiligheid, vertrouwen en geluk. Jullie hogere Zelf is bereid om onvoorwaardelijk van je ego te houden, het te respecteren en te accepteren. Hij is bereid het de erkenning te geven die het nodig heeft. Hij roept naar jullie: Jij en ik zijn Een. Jij bent ook Goddelijk, volmaakt, ieder moment van het Nu.

We zien tot onze vreugde dat velen van jullie, lieve broeders en zusters, reeds  in de vierde dimensie lopen en het contact met het hogere Zelf aan het herstellen zijn. We zien ook dat ondanks alle herenigingspogingen het vertrouwen in de Liefde van het hogere Zelf achterwege blijft. Het ego neemt de regie graag meteen over en ontwikkelt angst en paniekaanvallen die jullie vertrouwen ondermijnen.

Jullie hebben nog steeds de neiging - afkomstig uit jullie collectieve celgeheugen - om meer vertrouwen en aandacht in je ego te stellen dan in je Hogere Zelf. En we zeggen jullie: Het is maar een gewoonte, lieve broeders en zusters van het Licht. Een gewoonte die jullie je aangemeten hebben sinds de grote scheiding in de Atlantische periode, toen de dualiteit op aarde gevestigd werd.

Toen jullie het contact met jullie essentie, jullie Licht, jullie Hogere Zelf verloren hadden was het noodzakelijk om te kunnen overleven, om je ergens aan vast te klampen. Jullie ontwikkelden een innerlijke leider, het ego, het ik, en een leider buiten jezelf, een Almachtige leider en Schepper die wonderen kon verrichten, God. Naarmate het intellect zich verder ontwikkelde werd het ego steeds machtiger en belangrijker. Nu is opnieuw de tijd gekomen om terug naar de Eenheid te keren. De 26.000 jarige cyclus is bijna rond.

De Eenheid treedt weer in en deze keer zonder zondvloed of andere externe rampen. Iedereen die ermee heeft ingestemd zal overgaan in de Eenheid in datzelfde fysieke lichaam. Terwijl jullie voor de Poort naar het Licht staan worden jullie regelmatig overvallen door angstaanvallen afkomstig van het ego dat zijn heerschappij weigert op te geven. Zijn angst is zeer begrijpelijk. Tot voor kort werd hij vereerd. Oorlogen worden in zijn naam nog steeds gevoerd. Er leven nog steeds jonge zielen, die hun ego maar al te graag willen versterken. Het vertrouwen in het ego, het vast zitten aan de afgescheidenheid en de vrees voor het onbekende zitten in jullie collectieve celgeheugen en in deze tijd, direct na de glorie van zijn hoogtepunt, nog dieper dan ooit.

De illusie dat het ego volwassen is, de illusie dat jullie daarop blind kunnen varen om het geluk te vinden is de laatste jaren vele malen sterker geworden. Helaas zal deze gewoonte voor een aantal van jullie vrij abrupt stoppen. Jullie staan aan de vooravond van de grote overgang. Jullie zijn de voorbereiders van de Eenheid, jullie zijn de voorbeelden voor degenen die nog met beide benen in de dualiteit staan.

Wij, lieve vrienden, vanuit ons perspectief achter de sluiers, zien hoe jullie goddelijke kracht, jullie hogere Zelf zich permanent tracht te vestigen. We zien hoe jullie ego en jullie fysieke lichaam te strak zijn geworden voor de enorme kracht die binnen jullie zelf aan het groeien is. Jullie energetische lichaam past haast niet meer in jullie fysieke omhulsel.spiritueelpaars

Daarom vragen we jullie: geef je Hoger Zelf, je goddelijke kracht, een stem en ook de ruimte. Laat je door je Hoger Zelf  leiden. Laat je door je Hoger Zelf opvoeden, onderwijzen, genezen, laat al je wensen door hem vervullen. Jullie zijn bij lange na niet in staat om je de enorme kracht voorstellen die in jullie huist.

Deze kracht vraagt aandacht om gehoord en gebruikt te worden. Jullie Hogere Zelf schreeuwt haast: maak gebruik van me, ik sta tot je beschikking. Vraag, vertrouw op me, en je zult al je wensen vervult zien. Jullie innerlijk vuur staat op het punt neer te dalen. We zien bij velen onder jullie dat deze neergedaald is in het bovenste deel van het lichaam. Dat kan pijnlijk voor jullie fysieke en emotionele lichaam zijn. Dat kan veel lichamelijk en emotionele ongemakken veroorzaken. Daarom vragen we jullie met nadruk: ontspan je onderlichaam en sta je Hogere Zelf toe om neer te dalen tot 10-15 centimeters onder je voeten. Dat is de ruimte die jullie etherische lichaam neemt.

Laat deze ruimte het nieuwe huis worden voor je Hogere Zelf. Laat je ego bij het hart van je Hogere Zelf zijn plaats innemen. Daar zal hij troost, liefde, vertrouwen inspiratie, gezondheid en alles wat hij vraagt ontvangen. We vragen jullie dringend, lieve vrienden, heb vertrouwen in jezelf in wie je werkelijk bent. Je bent niet je ego. Zie je ego als het kind in jezelf, het symbool van de dualiteit. Het ego heeft zijn tijd gehad en zijn bijdrage aan het Bewustzijn was groot. Zoals met in- en uitademen het geval is, er is een tijd van in- en een tijd van uitademen. Er is een tijd dat het ego hoogtij viert en een tijd dat het Wij-gevoel het over neemt. Er is een tijd van dualiteit en een tijd van de Eenheid. De in- en uitademing, de dualiteit en de Eenheid maken de cyclus van Leven compleet. En aan het einde van een cyclus wordt de nieuwe cyclus al zichtbaar. En zo gaat het door in de eeuwigheid.

We willen jullie bedanken voor jullie aandacht en zoals altijd willen we jullie zeggen dat we onvoorwaardelijk van jullie houden en klaar voor jullie staan

Ik ben Michael

De Universele Wet van Genade

31-03-2012

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Genade is zo oud als de Bron zelf. Genade hoort bij de levensenergie van Liefde en is een aspect van onvoorwaardelijke Liefde, van God, van Het Leven.

Lees verder...

Genade was in vroegere tijden, toen jullie in de diepe duisternis van de derde dimensie zaten, een bron van hoop, van heling, van evolutie, groei en ontwikkeling. Naar mate de linker hersenhelft een grotere rol is gaan spelen en naar mate het intellect de intuïtie overschaduwd heeft is genade in ongenade gevallen.

De wonderen die ieder moment om jullie heen gebeuren worden niet meer waargenomen. Jullie zien alleen wat jullie intellect begrijpt. Sinds zijn enorme groei komt het verstand niet meer op het idee om in moeilijke tijden genade te vragen.

Jullie verkeren nog steeds in de illusie dat het verstand de sterkste bondgenoot is die jullie in leven kan houden en zelfs gelukkig kan maken. Jullie zijn teleurgesteld als het geluk en de welvaart achterwege blijven terwijl jullie zo verstandig zijn en meestal verstandige keuzes maken. Jullie worden wanhopig als je tot de conclusie komt dat je geen enkele controle op de gebeurtenissen in je leven kan uitoefenen, ondanks het feit dat je alles begrijpt en weet wat de oorzaak en wat het gevolg kan zijn.

Gebrek aan een of andere vorm van controle maakt jullie onzeker en angstig. Jullie verstand draait overuren, gaat malen, houdt jullie uit de slaap en dat brengt stress, ziekte en gebrek voort.

Wat is genade?

Genade is de Goddelijke kracht die opgeroepen kan worden door het geloof. Niet een oppervlakkig geloof maar een diep geloof dat aan  weten grenst. Genade is de kracht die jullie in jezelf dragen en die overal aanwezig is.

Deze kracht is niet alleen aan een God buiten jezelf of aan het rijk der Engelen en de heiligen toebedeelt. Jullie maken zelf deel uit van het wonder van genade. Jullie kunnen genade niet voelen als het verstand de toegang blokkeert. Jullie zitten nog steeds vast aan bepaalde overtuigingen als ‘het geloof is voor de kinderen en de dommen terwijl weten voor de volwassenen en de slimmen is’. En ‘Iets is pas waar als het bewezen is, liefst wetenschappelijk.’ Zo houden jullie veel meer overtuigingen vast die jullie verstand boven het gevoel en de intuïtie plaatsen. Die overtuigingen leven in jullie persoonlijke en collectieve onbewuste en belemmeren het vragen om genade die wonderen kan laten gebeuren.

De tijd waarin jullie leven, is de tijd van de overgang naar een nieuwe evolutiefase van het bewustzijn. Deze tijd is een moeilijke, chaotische tijd die steeds zwaarder gaat worden voor degenen die niet geloven, voor degenen die alleen met hun verstand alles willen begrijpen en voor degenen die zich te goed voelen om genade te vragen.

Deze overgangsperiode kan heel gemakkelijk bewandeld worden als jullie de switch maken van verstand naar gevoel. Van intellectueel weten naar innerlijk weten, van buiten naar binnen en daarmee bedoelen we niet dat jullie het verstand los moeten laten gaan. Neen, neen, we bedoelen dat zowel het verstand als het gevoel in balans met elkaar moeten komen te staan.  Op dit moment houdt dat in dat jullie meer ruimte moeten gaan geven aan je vrouwelijke kant, aan jullie de intuïtie en aan het ontvangende principe. Het verstand hoort voornamelijk bij het mannelijk principe die nog steeds de overheersende kracht is op aarde.

Het is nu tijd dat het vrouwelijke principe op gaat staan en haar plaats op gaat eisen naast het mannelijke. Beide moeten in de cirkel van eenheid samensmelten. Het verstand moet samensmelten met de intuïtie, de daadkracht met vertrouwen en afwachten, de controle met overgave. De weg om dat in balans te brengen, is aanspraak maken op de Wet van Genade.

Waarom spreken we over een wet? Het is een wetmatigheid van het universum dat liefde daar naartoe stroomt waar plek is om ontvangen te worden. Genade is geen gunst, die jullie moeten verdienen. Jullie hoeven je dus ook niet bezwaard te voelen om genade te vragen. Bedenk dat genade een  natuurkundig fenomeen is waar iedereen gebruik van kan maken. Stel jezelf voor haar kracht open. Vraag om genade in eerste instantie vanuit het geloof en daarna vanuit de zekerheid dat het komt, gewoonweg omdat het onmogelijk is dat het niet zou komen.

We horen jullie denken: Ik vraag zo vaak om gunsten en hulp maar het komt maar niet. De reden, lieve vrienden, dat genade je niet kan bereiken is dat er nog blokkades bij jezelf zijn. De belangrijkste blokkade is als je hogere Zelf, je ziel en je ego het niet met elkaar eens zijn. Het met elkaar aan de stok hebben. Je ziel vraagt om genezing terwijl je ego het er helemaal niet mee eens is, omdat hij daar anders over denkt. Bijvoorbeeld: ‘als ik om genezing vraag dan ben ik mijn gewoonte om altijd ziek en misselijk te zijn kwijt, de aandacht van mijn omgeving die ik zo hard nodig heb is dan verdwenen en als klap op de vuurpijl ik ben mijn controle kwijt. Dan ben ik niemand meer…’

Omdat de wet van de vrije wil op jullie planeet van toepassing is, is het noodzakelijk dat het ego en de ziel op één lijn zitten als ze om genade vragen. Vaak zijn het bepaalde ideeën, denkbeelden en overtuigingen van jullie ego die de doorstroming van genade belemmeren. Maar ook daarvoor kunnen jullie om genade vragen! Het belangrijkste is dat jullie beseffen dat genade een Wet is.

De natuurlijke staat van ieder levend wezen op aarde is evenwicht dat zich uit in gezondheid, psychisch welzijn, overvloed, vreugde of geluk. Dat is jullie natuurlijke staat van zijn. Als er onevenwichtigheid in één van die aspecten bestaat, als er onbalans aanwezig is, zorgt de natuurlijke beweging van de goddelijke energie voor het herstel van de balans. Maar omdat jullie wezens zijn die gekozen hebben voor vrije wil met de intentie daarmee het grote bewustzijn te dienen, is het van groot belang dat jullie ego op één lijn met je ziel zit.

Daarom is het aan te raden om contact met jullie ego op te nemen en te onderzoeken: Wat gelooft mijn ego, wat wil hij, wat doet hij het liefst?  Hoe je dit kan doen? Gewoon, je maakt contact met je ego. Zie je ego, je persoonlijkheid, je kleine zelf als een aspect van jezelf die zowel in jezelf zit en deel uitmaakt van wie je bent maar ook een zelfstandig wezen is.

Maak contact met dat wezen van je ego en vraag hem eens: Wat wil je, wat wens je? Leg hem de Wet van Genade eens uit, de toekomst die hem te wachten staat. Neem zijn angsten weg, troost hem zoals een moeder haar kind troost. Alleen dan is het mogelijk dat je Hoger Zelf in het ego afdaalt en zij een eenheid vormen. Als dit gebeurt dat is er geen ziekte, geen disharmonie, geen lijden, geen armoede meer, want die horen niet bij de natuurlijke staat van zijn.

Herinner je, lieve vrienden, wie jullie zijn. Niet degene die je nu in de spiegel ziet, je omhulsel, het fragmentarische aspect van jezelf maar herinner je dat je meer dan dat bent. Meer zelfs dan je huidige persoonlijkheid. In je huidige lichaam huist je ziel. In ieder cel van je lichaam zetelt de goddelijkheid van je ziel, met alle ervaringen van alle incarnaties met alle weten, alle lijden en alle vreugde. Alles zit in jezelf. Jij bent degene die bepaalt welke aspect wilt actualiseren in dit leven. Als je genoeg hebt van het lijden, het ziek zijn, van  armoede of ander lijden, hoef je maar te vragen om genade. Je hoeft het niet eens te vragen. Het komt vanzelf naar je toe op het moment dat je in de eenheid bent gestapt.  

In zou jullie nu willen vragen om eerst contact te maken met je ziel en aan haar te vragen wat zij nu op dit moment wenst. Vervolgens vraag ik jullie om contact te maken met je ego en dezelfde vraag te stellen. Misschien is het handiger dat je beide wezens tegelijkertijd een gezicht en vorm geeft en ze voor je ziet. Als de waarnemer van de waarnemer vraag je ze: Wat willen jullie nu? Wat willen jullie genezen zien? Waarvoor wil je genade vragen? Wat is je grootste wens op dit moment?

Ze mogen maar één wens doen. Als beide wensen overeen komen, wees verzekerd dat binnen nu en binnenkort de genade zichtbaar zal worden. Wees voorzichtig als er onenigheid is. Mocht dit het geval zijn kun je het gesprek aan gaan met je ego en het vragen wat zijn bezwaren zijn. Ga het gesprek aan en ga net zolang door met je betoog tot je overeenstemming hebt bereikt. Misschien komt er een compromis in de vorm dat er eerst genade voor een andere wens wordt gevraagd en dan pas de wens van het Hoger Zelf. Zorg dat je nu vraagt om genade voor iets waar beiden het over eens zijn. Weet dat de genade zichtbaar zal worden tussen nu en binnenkort.

Lieve broeders en zusters, wandelaars op het pad naar Eenheid we staan altijd voor jullie klaar. Vraag en je zult ontvangen.

Ik ben, Michael

De magische kracht van vreugde

09-03-2012

Garden2

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Vandaag gaan we het hebben over vreugde. Vreugde is samen met liefde je natuurlijke staat van zijn. Jullie zijn geboren op aarde, geïncarneerd om liefde en vreugde te beleven en uit te stralen. We horen jullie denken, lieve vrienden: Wacht eens even, daar klopt iets niet, we ervaren onze wereld heel anders. We zien en ervaren om ons heen lijden, pijn, verdriet en zo af en toe eens zijn we tevreden en blij. Over het algemeen doen we alsof we gelukkig zijn omdat het lijden anders onthoudbaar is.

Lees verder...

We zeggen jullie, lieve children of love, jullie leven nog steeds in de derde dimensie, waar illusie heerst. Gebrek  aan vreugde, is evenals lijden een illusie van het kleine zelf, het ego of ‘ikje’.

Net als lijden is vreugde een keuze, een bewuste keuze. En net als lijden staat vreugde los van externe omstandigheden.

We zien broeders en zusters op aarde in de meest extreme pijnlijke en ongemakkelijke omstandigheden vreugdevol in het leven staan en zijn. En we zien ook broeders en zusters in andere delen van de wereld, voorzien van alle aardse gemak, gezondheid, luxe en goede relaties die geen vreugde uitstralen. Vreugde is niet hetzelfde als blijdschap of geluk. Dat is afhankelijk van externe omstandigheden. Als een broeder en zuster in - om jullie woorden te gebruiken- een onderontwikkeld deel van de aarde een flesje water krijgt, wordt hij blij, maar deze blijdschap hoeft niet hetzelfde te zijn als de basishouding van de persoon. Het kan zijn dat de persoon vrede blijft ervaren, ook als de dorst toeslaat en weer dankbaarheid als hij wat water krijgt. Maar er zijn ook mensen, die altijd in een staat van behoeftigheid en onvrede verkeren, ongeacht of er wel of geen water aanwezig is. Hetzelfde geldt voor iemand in een welvarend deel van de wereld. Als een ambitieuze man een jacht in zijn bezit krijgt, zal hij in het begin uitbundig blij zijn. Vaak zien we dat een paar dagen later deze blijdschap verdwenen is en de onderliggende basishouding van onvrede en on-vreugde weer tevoorschijn is gekomen. Gelukkig zien we ook dat velen onder jullie een basishouding van vreugde, tevredenheid en overvloed ervaren, ongeacht of ze rijk of arm zijn.

Dus vreugde staat los van externe omstandigheden, lieverds.

Vreugde komt het dichtst bij dankbaarheid en tevredenheid. Daar is het het beste mee te vergelijken binnen de mogelijkheden die jullie kennen in het 3D-bewustzijn. Ik hoor jullie denken: Hoe kun je tevreden zijn als je ziek , werkeloos of dakloos bent, als je elke dag afvraagt of je te eten krijgt of niet? En toch zeggen wij jullie dat dit mogelijk is.

Jullie geest is gemaakt om onder alle omstandigheden kalm en tevreden te zijn. Zodra de innerlijke dialoog, voortkomend uit de dualiteit, stopt, is er geen verschil meer of je wel of niet te eten krijgt, of je wel of niet een dak boven je hoofd hebt,omdat er altijd vertrouwen is. Vertrouwen is wat jezelf in werkelijkheid bent, het is je ware essentie. Tot onze vreugde kunnen we jullie vertellen dat zodra jullie de Eenheid binnenstappen, zodra jullie de angst bewust loslaten, jullie automatisch in de staat van weten, vertrouwen, tevredenheid en vreugde stappen. En alweer hoor ik jullie je afvragen: Maar we zijn er nog niet in de 5de dimensie. We hebben nog een hele weg te gaan. Hoe kunnen we in de tussentijd tevredenheid, dankbaarheid en vreugde ervaren?

IMG_1329

Lieve vrienden, het is mogelijk. De eerste stap op weg, is het besef van alles wat je reeds hebt en van degene die je reeds bent. Dat besef staat ook los van alle externe omstandigheden. Ook al leef je zonder dak boven je hoofd, ook al leef je in onzekerheid, er zijn altijd lichtpunten. Volledige duisternis is onmogelijk omdat het universum en de kosmos polair in elkaar zit. Overal waar licht is, is ook duisternis en overal waar duisternis is, is ook altijd licht. Het feit dat jullie soms het licht niet zien, betekent niet dat er ook geen licht is en de kunst om vreugde in je leven te ervaren, is om het licht midden in de duisternis te spotten, te benoemen, tot je door te laten dringen en er dankbaar voor te zijn. Dat is hoe jullie een begin kunnen maken om de vicieuze cirkel of de negatieve spiraal, die tot lijden leidt te doorbreken en te stoppen.

Begin met het licht op te merken in alle omstandigheden en wees daarvoor dankbaar. Dat kun je onder alle omstandigheden doen. Als jullie boodschappen doen, wees dankbaar dat je boodschappen mag en kan doen, raak het voedsel die je koopt aan en wees bewust van de bron van het voedsel, maak verbinding met het dier, de boom of de plant die zich dienstbaar hebben gemaakt om tot voedsel te dienen. Laat je dankbaarheid merken aan je broeders en zusters van de andere rijken. Wees dankbaar voor de lucht die je inademt, voor het licht dat schijnt ook al is de hemel met wolken bedekt. Weet dat het licht altijd achter de wolken schijnt. Wees dankbaar voor de wind, de zon, de regen; ze zijn er altijd voor jou en met jou. Maak contact met de medebewoners en medescheppers van de wereld waarin je leeft. Maak bondgenoten van ze in plaats van vijanden. En je zult merken dat naar mate je vordert in dat proces van je met de wereld om je heen verbinden, dat er iets verandert binnen in jezelf. Je afgescheidenheid raakt steeds meer op de achtergrond. Je gaat je verbonden voelen met je wereld.

Griekenland

Die verbondenheid, het gevoel dat je niet alleen bent, maar deel uitmaakt van alles om je heen, schept vreugde. Uit je vreugde door dankbaarheid. En deze basishouding van verbonden zijn met alles om je heen staat los van alle externe sociaal maatschappelijk persoonlijk omstandigheden. Je blijft verbonden, ook al ben je ziek, depressief, dakloos of zonder baan. Ook al voel je je verlaten door alles en iedereen.

Vreugde is dus niet direct een gevoel. Het is een basishouding en op de basishouding reageert jullie fysieke lichaam, zowel de spieren als het zenuwstelsel. Als je in de stand van vreugde bent veranderen bijvoorbeeld de spieren van het gezicht in een glimlach. Automatisch worden dan ook de rimpels tussen de ogen glad gestreken. De spieren in je lichaam ontspannen. Door de ontspanning maken jullie hersenen  bepaalde hormonen aan zoals endorfine, die jullie organen en zenuwstelsel, jullie fysieke en geestelijke lichamen in evenwicht, harmonie en gezondheid brengen. Waar vreugde is, is er geen ziekte. Ziekte bestaat namelijk niet. Dat is ook een illusie van de 3D dimensie.

Onbalans, dat is de oorzaak van wat jullie ziektes noemen. En waa onbalans is, ontbreekt vreugde en overheerst angst en dat leidt tot lijden en lijden leidt tot ziekte. En al deze fysieke en geestelijke toestanden staan geheel los van de omstandigheden.

Jullie denken vaak dat een onbalans of ‘ziekte’ een straf of een vloek is.

En wij verzekeren jullie: Dat is niet het geval. Ziekte of onbalans is een kans.

Het heeft geen zin om te zoeken waar de onbalans vandaan komt. Het is veel belangrijker om te kiezen hoe je met de onbalans omgaat. Hoe je terug kan keren naar de oorspronkelijke staat van zijn. En de sleutel om de balans terug te laten keren, de magische sleutel, is te zorgen  dat je zoveel mogelijk in vreugde bent. Natuurlijk verwachten we niet van jullie dat jullie morgen allemaal in een permanente staat van vreugde zullen zijn. Helaas is dat onmogelijk in de fase van de evolutie waarin jullie je bevinden. Jullie hebben nog steeds met tijd te maken. Dat verwachten we dus niet omdat het onmogelijk is.

Begin direct met je te verbinden met  alles en iedereen om je heen. En ik hoor jullie denken: Moet ik me dan verbinden ook met de mensen die ik vreselijk vind? Met de storm, waar ik bang voor ben? Met een ziekte waar ik bang voor ben? En onze antwoord is: JA.

Verbinding betekent dat je bewust bent en voelt dat je deel uitmaakt van alles wat is. Dat betekent zowel van het licht als van de duisternis.

En de paradox is dat verbinding uiteindelijk een relativeringsvermogen teweeg brengt en het je mogelijk maakt om bewust te worden en te kiezen bij wie en bij wat je prettig of minder prettig voelt. Verbinding geeft je de kans om te beseffen dat als je contact maakt met een duister aspect, dat je je met dat aspect ook niet noodzakelijkerwijze hoeft te identificeren.

Verbinding is geheel anders dan identificatie. Wat jullie vaak doen is je onbewust en snel identificeren met iedereen en alle eigenschappen om je heen, zowel de goede als de slechte. Op moment dat je bijvoorbeeld iets onaangenaams ervaart en je ermee identificeert, geef je jezelf of een ander de schuld. Of wat jullie vaak doen is zeggen ‘wat ben ik toch dom.’ Dus dat oordeel ‘ik ben dom’ houdt in dat je je onbewust met dat domme ding wat je gedaan hebt, hebt geïdentificeerd. Maar zo werkt het  niet, lieve vrienden.

Durf je met alles en iedereen te verbinden en besef dat jij een uniek aspect van de goddelijke bron bent. Je hebt alle aspecten van de bron in je: het licht en de duisternis. Je bent met alle aspecten verbonden maar je hebt de keuze om je te identificeren met datgene waar jij gelukkig van wordt en mee resoneert. Met wie of wat je je identificeert, heeft te maken met het punt van de evolutie waarin je bevindt. In de  3d wereld kan iemand zich graag willen identificeren met de held, terwijl iemand anders dat het liefst met de boef doet. Dat is jullie recht en geschenk van de vrije keuze. Kies zelf hoe je in de wereld wilt staan. Welke eigenschappen je wilt uitstralen. Kies hoe je wilt zijn. Kies je basishouding, kies of je je met de illusie wilt identificeren of kies om dat met je ware zelf te doen. Aan jullie de keuze, mijn vrienden.

Maar wat jullie ook kiezen, we houden onvoorwaardelijk van jullie.

Ik ben Michael

Lijden is een keuze

21-02-2012

Lijden bestaat alleen in de derde dimensie. Als driedimensionaal wezen zijn jullie allemaal onderworpen aan lijden. Is het een conditie van de derde dimensie, is het noodzakelijk, is het onvermijdelijk? Het antwoord is JA. In de derde dimensie is lijden onvermijdelijk en noodzakelijk. Maar in de vierde dimensie is lijden een keuze.

Lees verder...

Dat is misschien moeilijk te accepteren. En terecht. We horen jullie vragen: Niemand kiest er toch voor om te lijden? Hoe zit het dan met de landen in de derde wereld en met de mensen die getroffen worden door milieu- en natuurrampen? Hebben die daarvoor gekozen? Het antwoord is dat noch tsunami’s, noch aardbevingen, noch honger, noch de meest erbarmelijke omstandigheden noodzakelijkerwijs lijden hoeven te veroorzaken, lieve vrienden, children of love.

 

Lijden is een keuze van degene die ziek, dakloos of hongerig is. Hij kan kiezen om daaronder te lijden of er vrede mee te hebben. We begrijpen hoe moeilijk het voor jullie - als mens - is om dit te accepteren. Jullie lopen op het pad van de vierde dimensie op weg naar de Eenheid. Jullie staan met één been in de derde en met het andere in de vijfde dimensie. Jullie leven in een moeilijke overgangsperiode, waarin alle oude aannames en geloofsovertuigingen op hun kop worden gezet. Jullie hoofd en hart staan dicht bij elkaar, maar werken nog steeds niet samen. Jullie zijn wezens met een rede en gevoelens. Jullie denken en voelen.

De vraag is: Wie denkt en voelt? Is het je gehele Zelf, je ware Zelf, die denkt en voelt of je ego, je kleine zelf, het instrument dat je zelf geschapen hebt om je in de fysieke dimensie uit te drukken? Natuurlijk is het je kleine zelf, dat lijdt omdat hij denkt en voelt en omdat hij voordurend denkt en voelt. Jullie weten dat de hersenactiviteit een continu proces is. Zodra de hersenactiviteit stopt, houdt het leven in je lichaam op.

De vraag is: Hoe gaan jullie met het denken om? Het is van het allergrootste belang, lieve children of love, om bewust te worden van jullie wijze van denken en om jezelf de vraag te stellen: Waar komt mijn denken vandaan? Zijn het gedachten die mijn Hoger Zelf  doorgeeft of zijn het gedachten die voortkomen uit gewoonte of omdat ik ze zo geleerd heb in mijn opvoeding of omdat het iedereen om me heen het doet? Gedachten produceren gevoelens en gevoelens brengen weer gedachten op en die twee bij elkaar zorgen dat er voordurend in jullie hoofd gesproken wordt.

Voortdurend worden verhalen en interpretaties van wat jullie zien en voelen in je hoofd afgespeeld. En omdat angst de belangrijkste emotie is die in de derde dimensie voorkomt - vanwege het feit dat jullie afgescheiden zijn van jullie Bron - komen gedachten en emoties ook voort uit angst. Angst voor ziekte, voor de dood, angst om te verliezen, om te winnen, angst voor armoede en voor rijkdom. Angst voor hoe je vrienden en buren over je zullen denken, angst voor wat de toekomst je zal brengen of hoe je leven onder controle kunt houden. Die verhalen spelen zich af gedurende je hele leven. Jullie kleine zelf is er zo aan gewend dat hij zich onbewust door angstgevoelens en -gedachten mee laat slepen. En zo ontstaat lijden.

Het begon toen de sluiers om jullie heen vielen. De derde dimensie is verantwoordelijk voor alle lijden, toen jullie voor het eerst afgescheidenheid voelden van alles en iedereen, toen jullie besloten om uit het paradijs te vertrekken om jullie afdaling naar de duisternis te beginnen. De pijn van het je afgescheiden voelen van je vader en moeder, de natuur, de zon en de sterren, je vrienden en andere levende wezens om je heen, is onverdraaglijk.

En deze werd erger en erger naarmate jullie de individualiteit gingen verafgoden. Onafhankelijkheid, vrijheid en eigen identiteit zijn hoge waardes in jullie huidige moment van evolutie, maar ze eisen ook een zeer hoge prijs. En dat is LIJDEN. In jullie afgescheidenheid en in de illusie van de onoverwinnelijkheid en de kracht van het individu en zijn ego, zijn jullie vergeten dat jullie nooit alleen zijn.

Lijden komt voort uit het gevoel van afgescheidenheid.

Uit angst voor het leven, wat jullie angst voor de dood plegen te noemen.

Is er een manier om voor vrede, rust, geluk en vreugde te kiezen? We zeggen jullie: Natuurlijk is er wel een weg. Die weg zal ik voor het gemak Ontwenning noemen. DEPROGRAMMEREN. Het oude programma verwisselen voor een nieuwe. Een nieuwe staat van zijn. Jullie hebben allemaal veel kennis omtrent hoe je zou moeten zijn, willen zijn, jullie hebben reeds gekozen voor liefde en vrede en voor de overgang naar de volgende trede van de evolutie. Maar het ‘hoe’ hebben we nog nooit concreet met jullie besproken.

De sleutel voor ontwenning of deprogrammering is OBSERVEREN. We oefenen iedere keer met het aannemen van de houding van een waarnemer.  Dezelfde houding, in diverse bewoordingen is bij verschillende oude tradities de sleutel tot het opheffen van het lijden geweest. Omdat de eeuwige innerlijke dialoog die de hersenen produceren nooit geheel uit zichzelf kan stoppen, is het WAARNEMEN ervan de beste methode om je ervan bewust te worden zonder erop te reageren. Zonder je erdoor mee te laten slepen. Laten we als voorbeeld lichamelijke pijn nemen. Is pijn een oorzaak van het lijden? NEEN.

Pijn voelen is niet hetzelfde als lijden.

Het wordt pas lijden als je gedachten en gevoelens er angstige  verhalen omheen gaan weven.Psychische pijn, die het meest voorkomt (voor fysieke pijn hebben jullie verschillende pijnstillers), wordt ook gecreëerd door de verhalen in je hoofd. Stel dat je lijdt onder een gevoel van minderwaardigheid, omdat je niet succesvol bent of omdat je niet begrepen en erkend wordt door anderen,  moet dit dan een oorzaak voor lijden zijn? Velen van jullie lijden eronder. Maar is dit noodzakelijk? NEEN. Lijden komt alleen voort uit de overtuiging, die jullie cultuur geschapen heeft over succes en mislukking, over wel of niet mee tellen, over veel of minder waard zijn. Deze denkbeelden  zijn verantwoordelijk voor psychisch lijden. En het grappige is dat jullie zelf degenen zijn die deze denkbeelden in het leven hebben geroepen.

Het zijn nooit de omstandigheden die lijden veroorzaken maar alle denkbeelden erom heen.

Dat geldt voor al het lijden in de wereld. Jullie hebben een groot aantal overtuigingen, denkbeelden en aannames over alle externe gebeurtenissen. omstandigheden die lijden zouden moeten veroorzaken. Zo zijn jullie ervan overtuigd dat ziekte een lijdensweg is. Toch zijn er op de wereld en ook om jullie heen genoeg mensen die chronisch ziek zijn of met diverse beperkingen leven, die uitzonderlijk gelukkig zijn. Er zijn genoeg mensen die een tsunami hebben overleeft en die zich pas na de tsunami gelukkig zijn gaan voelen. Er zijn genoeg mensen in minder welvarende landen die gelukkig zijn ondanks het gebrek aan comfort, ondanks het gebrek aan een dak boven hun hoofd en ondanks de schaarste aan water en voedsel.

Maar we zien ook een groot aantal diep ongelukkige mensen in de werelddelen waar welvaart hoogtij viert. De conclusie is dus dat onder welke omstandigheden dan ook, jullie altijd kunnen kiezen hoe je  omgaat met bepaalde situaties. Als lijdend voorwerp of als iemand die de omstandigheden als een uitdaging ziet, deze voelt, aanvaart en zijn eigen innerlijke balans blijft houden terwijl hij midden in een storm is beland.

Hoe is het mogelijk om onder moeilijke omstandigheden te kiezen voor innerlijke rust en vrede? Simpelweg door ieder moment van de dag bewust te zijn en je keuzes te maken. We horen jullie al denken: makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is waar. Maar het is  de enige mogelijkheid die jullie hebben in deze fase van de evolutie om lijden zelf te stoppen.

Jullie weten inmiddels dat alles en iedereen in de hele wereld met elkaar verbonden is. Dus als je je eigen lijden stopt, draag je bij aan het stoppen van het collectieve lijden.

Zijn jullie je bewust dat een deel van jullie lijden niet eens uit je eigen gedachten en gevoelens voortkomt, maar uit het collectief onderbewuste?  Zijn jullie wel eens nagegaan of alle overtuigingen die je doen lijden ook werkelijk uit je persoonlijke onderbewuste afkomstig zijn? Zijn jullie ook nagegaan of je nog steeds waarde aan hecht aan die overtuigingen? Het komt vaak voor dat je onbewust denkbeelden uit het collectief onderbewuste naar je toe trekt of dat je een aantal oude denkbeelden uit gewoonte blijft behouden. Dat komt omdat jullie deel uitmaken van het collectieve bewustzijn, dat zich buiten de tijd en de ruimte bevindt en alle gedachtenvormen die ooit het licht hebben gezien, bevat. Jullie kunnen deze stroom van ongewenste denkbeelden die tot lijden leiden stoppen door ze eerst te herkennen, je ervan bewust te worden en vervolgens te laten gaan.

Leef bewust, lieve vrienden, children of love, kijk bewust naar je eigen gedachten en gevoelens, veroordeel ze niet, maar breng ze wel aan het licht en ze zullen onmiddellijk getransmuteerd worden. Dat is je persoonlijke bijdrage aan de mensheid, aan de collectieve verlichting en ascensie. Op het moment dat er een gedachte in je opkomt en je stopt om met je gevoel erop te reageren, gebeurt iets wonderlijks. De gedachte ebt weg en omdat ze geen voeding meer krijgt, wordt ze tot liefde getransformeerd.

Lieve vrienden, children of love, stop het lijden in jezelf en de wereld door bewust te leven. Bewust je gedachten en gevoelens waar te nemen en niet alleen als het goed met je gaat, maar ook als je ziek bent of problemen hebt. Roep onze hulp, lieverds en we zullen er zijn. We houden onvoorwaardelijk van jullie

Ik ben Michael

De illusie van tijd en ruimte

01-01-2012

Deze tekst is doorgegeven door Aartsengel Michael tijdens een bijenkomst van de Cel van Liefde in Baarn. Ik vond deze heel inspirerend en besloot om die te bewerken en bij de rest van de Brieven op de website te zetten. Het vernieuwende in onze samenwerking is dat deze keer Michael  zijn tekst inleidde door een meditatie. Hij zei dat de boodschap beter begrepen wordt als er naar geluisterd wordt in een meditatieve stilte. Hij benadrukte ook dat we toegang tot ons hogere Zelf ( het bovenbewuste) en onze intuïtie kunnen krijgen  alleen als de innerlijke dialoog stil is en als het lichaam diep ontspannen is.

Lees verder...

“In de onbewuste  geest liggen gecodeerd de kennis die je in de loop van je ontwikkeling als mens verworven hebt, de kennis van je andere dimensionale zelven en de kennis van je lichaamselementaal ( een veld van bewustzijn) die je lichaamsfuncties regelt en  gezond houdt. Tijdens diepe ontspanning van lichaam en geest wordt de rechter hersenhelft geactiveerd waardoor het ego de kennis makkelijker  accepteert”.

Hieronder lees je de meditatie en aansluitend de tekst. Als je de meditatie leest probeer dan zo goed mogelijk mee te doen. Hoe meer ontspannen je bent hoe sterker je intuïtief weten word geactiveerd.

Zie deze werkwijze  als een nieuwe ervaring.

Sluit je ogen.. richt je aandacht naar binnen..Als een waarnemer neem je je ademhaling waar.. het is niet nodig om deze te beoordelen… je bent een objectieve waarnemer en je slaat deze alleen maar gade…. volg het uitademen via de neusgaten…. en voel vervolgens hoe de lucht via de neusgaten je lichaam binnen stroomt….. kijk hoever deze in je lichaam komt… is het tot je borst, je maag, of helemaal tot de laatste punt van je onderbuik… je hoef niets te veranderen alleen te observeren….ga nu met je aandacht  naar je stuitje en laat vanuit daar een koord naar het middelpunt van de aarde vallen…. maak  het daar ergens vast….. misschien ben je ondertussen nieuwsgierig geworden wat je in het middelpunt van de aarde vindt….. hoe ziet de omgeving er uit op dit moment???......  neem deze waar zonder enige vorm van oordeel en ga nu met je aandacht  naar je kruin….. werp vanuit je kruin een koord naar de centrale zon en maak je dit  daar ergens vast…..kijk  nieuwsgierig  hoe het er daar uit ziet……… neem zonder  enige oordeel de omgeving daar waar…..…

Ga nu  met je aandacht naar je lichaam en met name naar je voeten…… voel het contact van je voetzolen met de ondergrond…... voel je voetzolen… overal waar je met je aandacht gaat ontspant dat gebied onmiddellijk omdat dat  jouw intentie is…. je lichaam zo diep  mogelijk te ontspannen....voel  hoe je voetzolen ontspannen… en ga nu naar je voeten…. je enkels…. je onderbenen…. probeer ze te voelen maar als dat niet lukt is het ook goed….ga verder naar  je knieën…. je bovenbenen…. voel het contact van de achterkant van je  benen met de stoel… ga vervolgens met je aandacht naar de achterkant van je lichaam en voel je billen…. je onderrug… voel of daar spanningen zijn en zie deze onmiddellijk verdwijnen als wolkjes voor de zon… ga wat hoger en voel je ruggengraat…. het contact met de achtergrond… hoger tussen  de schouderbladen… kijk of daar spieren vast zitten… en probeer de spanning los te laten…. en als deze niet direct oplost dan is het zo… ga hoger naar je schouderbladen en je schouders… als je merkt dat ze vast zitten kun je ze ontspannen…. laat je schouders hangen…. je armen…. je onderarmen.. je handen…je vingers  en keer terug naar je nek… laat je aandacht langs je nek omhoog naar de achterkant van je schedel gaan…vervolgens naar de bovenkant van je schedel…. kijk of je je hoofdhuid kan voelen of misschien het gebied in je hoofd… sensaties in je hoofd…. ga nu langs de voorkant naar beneden. Begin met je gezicht… voel je voorhoofd… ontspan deze… voel je kaken en laat ze hangen….. voel het gebied rondom je ogen… je mond… en ontspan…. verder naar beneden naar je keel… je borstgebied… voel je hart… en zak naar je maagstreek…. onderzoek het gebied bij je plexus solarus en voel deze van binnen uit…. zak verder naar je buik…. je onderbuik….. tot en met je schaamstreek.

Keer met je aandacht terug naar je adem…..hoe diep in je buik komt deze…..is er verandering in gekomen????? ….nogmaals oordeel niet…. ga nu met je aandacht naar je koord in de aarde en zie hoe de aarde-energie omhoog komt langs het koord je lichaam binnen…. geef deze de  kleur die bij je opkomt…. zie hoe iedere cel in je lichaam door de aarde-energie gevuld wordt…. bedenk dat jij ook een stuk van de aarde bent en dat je deel uitmaakt van de planeet op alle gebieden. Je stoffelijk lichaam is samengesteld uit  alle stoffen die je ook in de aarde vindt…. zoals mineralen… metalen…. zuurstof…. ervaar jezelf als een verlengstuk van de aarde…vergeet niet dat je ook deel uitmaakt van het bewustzijn van de aarde…. de scheiding van jezelf met alle andere elementen buiten jezelf en de aarde is een illusie…. jullie delen een groot deel van het bewustzijn van de planeet… de kennis van de schepping van een menselijk lichaam en van alles wat er op de aarde leeft kun je vinden in het bewustzijn van je planeet….

dat komt  omdat toen jullie je van de monade, de bron, afsplitsten,   toegang hebben gekregen tot het bewustzijn van het wezen Gaia, de planeet aarde,  en samen hebben jullie alles wat er op haar  leeft geschapen…… tenslotte hebben jullie het  3D fysieke lichaam geschapen… waarin jullie konden wonen om  ervaringen op te doen ….

Ga nu met je aandacht naar het koord in de centrale zon en zie hoe de goddelijke energie van de Bron naar beneden stroomt en jouw bezielt…. het leven schenkt…..  je hart doet kloppen en je lichaam regenereert… Besef dat je het product bent van de samenwerking van  de aarde en de goddelijke energie uit de Bron……. Dat is wat je bent….. Geest, een aspect van de goddelijke geest en een stukje aarde. Dat is wat jou uniek maakt…

 

Vandaag wil ik spreken over de illusie van tijd en ruimte

 

IMAG0206

Tijd en ruimte bestaan in de kosmos niet. Ze zijn een product van jullie bewustzijn die jullie overigens zelf ingesteld hebben om door de beperkingen van tijd en ruimte jullie bewustzijn te laten groeien en het Bewustzijn te verruimen.

Helaas zolang jullie diep in het 3D bewustzijn verankerd zijn is het onmogelijk om dit feit te accepteren. Daarom richt ik me tot jullie. Jullie, de zoekers en de voorlopers van de nieuwe tijd. Jullie die de 4D dimensie reeds bewandelen. Ik zal nu over de beperkingen van tijd en ruimte tot jullie  spreken.

De belangrijkste beperking is dat tijd en ruimte jullie afgescheiden houdt van ons, van de Schepping, van de Kosmos van de Vader, van Al wat Is. Jullie leven in de illusie van alleen zijn. En dat is de oorzaak van alle ellende. Angst als gevolg van de afgescheidenheid  is de  grootste  beperking van de derde dimensie. Angst is het product van deze illusie. Probeer nu je voor te stellen dat tijd en ruimte er niet zijn. Zie jezelf als een multidimensionaal wezen met heel veel facetten. Jullie kennen de geslepen diamant. Een steen die, als hij vakundig geslepen is, vele facetten heeft. En dat is ook wat jullie zijn. Jullie zijn in wezen geslepen diamanten en ieder facet van jullie geeft een aspect van jullie bewustzijn weer. Je zou kunnen zeggen een van de vele zelven die jullie in het verleden en toekomst hebben. Die bestaan natuurlijk tegelijkertijd.

 

IMAG0207

Ruimte is ook een illusie. Zoals jullie allemaal weten is alles in wezen energie; energie van verschillende trillingen. De materie heeft de dichtste trilling en deze is door jullie dualistisch bewustzijn traceerbaar en herkenbaar. Materie kan door jullie fysieke ogen gezien worden.

Probeer nu je voor te stellen dat al de verschillende energieën die geen ruimte innemen tegelijkertijd door elkaar heen en zelfs door je lichaam heen bestaan. In jullie lichaam op dit moment zijn bijvoorbeeld al je zelven, jullie facetten  ( verleden en toekomst)  tegelijkertijd aanwezig. Als jullie het zou willen is het mogelijk om je bewust te worden  en contact te maken met een of meerdere van deze. Alle zelven staan met elkaar in verbinding omdat energie geen grenzen kent. Ik zeg jullie dat vanuit de NU positie jullie in staat zijn je persoonlijke verleden te helen en tegelijkertijd zijn jullie ook in staat om je toekomst te creëren of te veranderen.

Onthoud dat energie geen grenzen kent. En onthoud dat je gedachten, je intenties, de scheppende kracht zijn. Dus op het moment dat je een inzicht verwerft nu, wordt dat inzicht doorgegeven aan al de zelven die je ook bent waardoor deze ook veranderen. Door je huidige zelf nu te helen, heel je al je zelven waar hetzelfde thema een rol speelt.

Stel bijvoorbeeld dat je ziel onder anderen het thema minderwaardig voelen  wilde onderzoeken in dit  huidige 3D leven. Hetzelfde thema heb je vaker in het verleden  in je lespakket meegenomen wanneer je  in de 3D werkelijkheid incarneerde. Een dergelijk thema is namelijk onmogelijk om in een incarnatie af te handelen.  Dit houdt in dat je zolang je dat thema aan het onderzoeken bent voortdurend geconfronteerd wordt met allerlei situaties die het thema minderwaardig voelen aan de oppervlakte brengen zodat deze begrepen en genezen kan worden. En alleen jullie weten hoeveel leed het minderwaardig voelen veroorzaakt.

Jullie lieve kinderen die het pad van de vierde dimensie bewandelen  hebben incarnaties gehad met ondraaglijke pijn, telkens veroorzaakt omdat  je je nooit  goed genoeg en gelijkwaardig met de anderen  voelde of omdat je vaak afgewezen , niet begrepen of niet herkend en erkend voelde. Jullie zijn zo creatief dat jullie ontelbare versies en aspecten van het minder voelen in scene hebben gezet.

Jullie zijn nu in de 4D belandt. Dit houdt in dat jullie zelfbewustzijn verruimt is en dat jullie begrip en intuïtie zover ontwikkeld zijn  dat ze in staat zijn om ingewikkelde begrippen op alle nivo,s te begrijpen en te integreren.

Jullie zijn al zover ontwikkeld dat de sluiers die jullie van ons scheiden dunner zijn geworden en  intuïtieve  kennis binnen kan stromen. Jullie begrijpen nu wel dat minder waardig voelen maar een gevolg van de illusie van de derde dimensie is, van goed en kwaad , van het oordelen en veroordelen , van de dualiteit en de afgescheidenheid. Jullie begrijpen nu dat er geen reden bestaat om je minder te voelen. Het is zelfs onmogelijk. Niemand is meer of minder in de kosmos behalve in jullie 3D bewustzijn.

IMAG0205

Besef dit goed, lieve vrienden en herinner je je ware aard. Je bent een vonk van de bron en je maakt  deel uit van de goddelijke schepping van alles wat Is. Besef dat je een spel aan het spelen bent, een spel  waarin de dualiteit,  het goed en het slecht, maar een spelregel is. Jullie moeten met die regel leven zolang het nog duurt. Maar jullie zijn nu vrij om deze spelregel ook als zodanig te ervaren. Spel het spel maar onderken je gevoelens die vanuit de spelregels voortkomen en laat ze los. Schenk ze aan Vrouwe Gaia, jullie moeder  om ze te transformeren.

Zie jezelf zoals  je echt bent, een Godswezen dat volmaakt is. Laat je volmaakte blauwdruk  naar beneden indalen en zijn plaats in je zelf innemen. Verbind jezelf met je hogere Zelf en met de aarde en haal volmaaktheid in je eigen NU. Weet dat je zodra je in je kracht gaat staan en je je de volmaaktheid van je wezen gaat herinneren en voelen, op hetzelfde ogenblik alle pijn, angst, woede en verdriet onmiddellijk oplossen en tot liefde worden getransmuteerd. En dit gebeurt niet alleen bij je huidige zelf maar tegelijkertijd bij alle zelven in het verleden, het heden en de toekomst.

En zo geschiedt het wonder van genezing en van evolutie. Als je nu in het Licht stapt verlicht je alle parallelle levens, heel je je eigen verleden en ben je in staat om je toekomst te veranderen. Je kunt een nieuw toekomst bouwen op basis van je ware aard, een liefdevol wezen. Je kunt een child of love op aarde en op alle andere werkelijkheden worden. Want dat is wat je bent.

Herhaal nu in jezelf. Nu ben ik volmaakt….. Nu ben ik volmaakt….. Nu ben ik volmaakt. Volmaaktheid is mijn ware aard……. Volmaaktheid is mijn ware aard…... Volmaaktheid is mijn ware aard…….

We houden onvoorwaardelijk van jullie en we wachten geduldig af,

 Ik ben Michael

De kracht van de stilte

29-11-2011

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Miljoenen jaren geleden besloten jullie om de aarde te bewonen in een fysiek vast lichaam en een evolutiepad van bewustzijn te doorlopen binnen de mogelijkheden van het fysieke bestaan. In de loop van jullie evolutie is naast de instincten en de emoties ook het mentale lichaam, het denken in zijn verschillende gedaantes en frequenties ontwikkeld. Op dit moment in de Eeuwigheid staan jullie voor een belangrijk omslagpunt.

Lees verder...

Het oude 3D dualistische bewustzijn loopt naar zijn einde om plaats te maken voor de geboorte van het nieuwe bewustzijn, het Eenheidsbewustzijn  in het Wij-tijdperk. Tijdens deze overgang speelt jullie  denken in al zijn aspecten een zeer belangrijke rol.  Deze bestaat op dit moment uit de rede,  het intellect waarmee jullie dingen kunnen begrijpen, uit de dag en nacht durende ruis in de hersenen en tenslotte uit het Weten. Dit laatste heeft de hoogste trillingen en is het gevolg van de vereniging van alle aspecten van denken  met  het gevoel, en de intuïtie.

Weten, net als creatief en beeldend denken, vindt plaats door middel van het rechterhersenhelft terwijl de andere cognitieve functies die met taal verbonden zijn, plaatsvinden door middel van jullie linkerhersenhelft.

Lieve children of love, jullie zijn uitgerust met geweldige instrumenten die jullie geboorte in  de hogere dimensies, de vierde en de vijfde per direct mogelijk maken. Helaas is dit voor velen nog niet mogelijk omdat ze nog steeds in de illusie van de afgescheidenheid leven.IMG_3843Jullie bewustzijn houdt de sluiers die de fysieke werkelijkheid van de geestelijke wereld scheiden nog steeds gesloten. In jullie dualistische werkelijkheid beschouwen jullie het verstand  als superieur en als tegenpool van het  gevoel met als gevolg dat beide voortdurend met elkaar strijden. Deze ononderbroken strijd veroorzaakt de ruis in jullie hoofden, die op haar beurt de oorzaak is van angst, onrust, onzekerheid en bezorgdheid.

Het wordt nu tijd, lieve vrienden om in je kracht te gaan staan en bewust de leiding van je eigen instrumenten in eigen hand te nemen. Het wordt tijd dat je gaat beseffen dat je noch  je verstand en noch  je gevoel bent. Je bent niet je ego of je persoonlijkheid en niet je fysieke lichaam dat je dagelijks in de spiegel ziet. Je bent zeker niet de persoon die anderen je doen geloven dat je bent en niet degene die je ooit was of je ooit zult worden.

Je bent meer dan al deze eigenschappen en gedaantes bij elkaar. Je bent de afstammeling en de drager van een ongelooflijke Creatieve Intelligentie die levensschenkend is en die voortdurend zijn eigen bestaan in de Eeuwigheid van het Zijn aan het scheppen is. Je bent de Schepper van wie je nu bent en de dirigent van je verstand, je intuitie, je ego, je lichaam en je persoonlijkheid.

Neem je verantwoordelijkheid en accepteer je ware zelf. Neem de regie van je eigen gereedschappen die het je mogelijk maken om mens te zijn. Beslis zelf of je de eeuwige strijd tussen je verstand en je gevoel wilt stoppen. Kies bewust of je je met de scheppende kracht in jezelf wilt identificeren of met je persoonlijkheid en je ego die overgeleverd zijn  aan derden en omstandigheden. Maak een bewuste keuze of je vanuit rust, liefde en vrede wilt leven of vanuit onzekerheid en angst.

Jij en alleen jij zelf kunt deze belangrijke keuze maken. Een dergelijke keuze kan niet genomen worden noch door je verstand noch door je gevoel afzonderlijk. Het kan alleen als beide het met elkaar eens zijn. Laat deze keuze de eerste keuze in je leven zijn die de strijd tussen hen beide beëindigt.

IMG_3560Het evenwicht tussen verstand en gevoel is volmaakt in de stilte. En het resultaat van dit evenwicht is toegang krijgen in het veld van Weten. Zoek regelmatig de stilte in jezelf op. Ontspan eerst je fysieke lichaam, verbind jezelf vervolgens met de Moeder en met de Bron, roep je Hogere Zelf, je gidsen en begeleiders en ons de Engelen en de Meesters van de Broederschap. Wees verzekerd, we zullen er zijn.

Observeer als een waarnemer de stroom van je gedachten. Dat kun je doen omdat je niet je gedachten bent maar de eigenaar van deze. De onophoudelijke stroom van gedachten hoort bij jullie 3D mens-zijn en raast voortdurend door totdat jij zelf deze de halt toe roept.

 

IMG_3555

Hoe je dit voor elkaar krijgt? Simpelweg door te zorgen dat je niet met ze mee stroomt. Als je simpelweg naar een gedachte kijkt waait deze als een wolk op een heldere hemel voorbij. Als deze uit je zicht is verdwenen  komt de volgende op. Ga dan in je kracht staan en blijf bij jezelf als een waarnemer toekijken hoe deze ook weer verdwijnt om plaats te maken voor weer een volgende. Na een paar minuten stromen je gedachten steeds langzamer en de ruimte tussen twee gedachten wordt steeds groter.

In deze ruimte is er geen ego, geen persoonlijkheid meer. In deze ruimte ben je de stilte . Je bent die je Bent. Hemel en aarde, lichaam en geest, verstand en gevoel, buiten en binnen, verleden en toekomt  verenigen zich samen in de Eenheid van het Zijn op het nulpunt van NU.

Lieve broeders en zusters, children of love, in het magisch moment van het Nu kun je ervaren wie je bent. Een multidimensionaal wezen!!  De sluiers die jou van je wezen gescheiden houden schuiven opzij en beelden uit je verschillende zelven die in de parallelle tijdlijnen (dimensies) bestaan kunnen in je bewustzijn oprijzen. Je kunt contact maken met ons, je hogere Zelf, je onderbewuste, je gidsen , en met (in jullie taal gezegd) voorbije en toekomstige zelven. Je kunt de Eenheid met hen ervaren en zo de grootsheid van je wezen.

Vergeet nooit vrienden, dat je huidige verschijning op dit Nu op aarde maar een klein aspect is van je multidimensionale aard.Hoe intenser en vaker je dit beseft hoe sneller de sluiers die je wezen en ons scheiden zullen verdwijnen. Je Hogere Zelf zal vervolgens steeds dieper in je fysieke lichaam neerdalen en je zult daarmee de Eenheid steeds verder op aarde verankeren.

Ascensie lieve vrienden  houdt in dat je Lichtlichaam in je fysieke lichaam geïntegreerd zal worden. Onze zuster bedacht dat descensie een betere woord zou zijn voor het proces dat momenteel op jullie planeet gaande is. En vanuit jullie perspectief gezien is descensie inderdaad een woord dat precies het proces aangeeft. De hemel zal op aarde neerdalen, vrienden. Dat is juist het wonder dat nu op dit moment op aarde voltrekt.

In vroegere tijden ( conform jullie 3D taalgebruik) waren jullie in de veronderstelling dat jullie naar de hemel zouden opstijgen. Jullie gebeden en jullie voorstellingen waren beelden van opstijgende zielen met of zonder vleugels…Alles wat hoger was, was automatisch ook beter!!!!!! Grapje, broeders en zusters…….

In de stilte van het eeuwigdurende Nu bestaan geen oordelen en geen waardeoordelen. Deze horen bij het dualistisch 3D bewustzijn dat nu nog voor een groot deel jullie leven beheerst. We horen jullie vraag, vrienden. “Zal dit ooit ophouden en wanneer”?

En onze antwoord daarop is volmondig JA. Het 3 D bewustzijn zal de komende jaren nog de voornaamste rol spelen maar de momenten dat jullie de Eenheid ervaren zullen steeds vaker voorkomen en steeds langer duren. De vierde dimensie waar nu een groot deel van jullie functioneren, wordt gekenmerkt door het besef dat je soms 3D denkt, voelt en handelt en soms vanuit liefde en Eenheid.

Je gewaar zijn van de wisselingen in je trillingen en de beide dimensies waar je in verkeert, is een teken dat je niet meer verankerd bent  in de derde dimensie.

Je bent er los van gekomen. Je ankers zijn verdwenen. Je hopt net zo makkelijk van de ene naar de andere net alsof je heen en weer rijdt van de ene plaats naar de andere. Dit maakt jullie leven zo moeilijk. Het brengt onzekerheid, vervreemding van de wereld waarin je leeft, twijfels en angst met zich mee. En jullie fysieke en mentale lichamen hebben het ook zwaar met deze aanpassingen. Lichamelijke klachten waar geen fysieke oorzaak te vinden is en morele dilemma’s  zijn het gevolg. Gelukkig neemt het hoppen steeds meer af en  de afstand tussen beide  wordt steeds kleiner en ook duidelijker. Het lijkt wel alsof jullie met een been in de derde en met het andere in de vijfde dimensie staan. De afstand tussen beide is de vierde dimensie, een tijdelijke dimensie in de fysieke werkelijkheid totdat het bewustzijn volledig in de Eenheid is verankerd.

Maak je  niet druk daar over. Zie deze verschijnselen als een uitdaging, een verbreding van je vizier dat je leven boeiender en interessanter maakt. Dat is ook de rede lieve broeders en zusters dat jullie dit tijdstip op aarde hebben gekozen om in een fysiek lichaam aanwezig te zijn en deze boeiende tijd te ervaren. Jullie ziel zocht deze uitdaging, werd aangetrokken tot het tumult, de magie en het wonder dat nu geschiedt.

Wees nieuwsgierig in plaats van angstig, vreugdevol in plaats van zorgelijk, actief in plaats van passief en afwachtend. Speel met deze aspecten van jezelf. Switch van het een naar het ander.

Schaam je niet als je merkt dat je vaak 3D gevoelens hebt. Heb mededogen met je 3D identiteit. Houd er onvoorwaardelijk van. Het is absoluut niet minder dan je 4D of 5D zelf. Er bestaan geen oordelen en waarden voorbij de 3D werkelijkheid!!!! Het is wat het is. Angst is! Afgunst is! Zorgen maken is! Liefde is! Compassie is! Vreugde is! Vrede is!

Jij bent dit alles en nog veel meer.  Alles wat Is ben jij!!!!! Wen er zo maar vast aan.

Lieve children of love, broeders en zusters, we wachten op onze hereniging. De afgescheidenheid heeft lang genoeg geduurd. De cyclus van duisternis is aan zijn einde gekomen en de geboorte  van het Licht is begonnen. Het Waterman tijdperk zal de sluiers voorgoed doen verdwijnen en we zullen elkaar weer kunnen aanschouwen.

We houden onvoorwaardelijk van jullie en staan voor jullie klaar om te helpen. Roep ons en we zullen er zijn!

Ik Ben , Michael

Het Wij-Tijdperk

18-10-2011

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Het ik-tijdperk is op zijn retour. Het individu staat niet meer centraal, de belangen van grote groepen mensen, landen, culturen en organisaties staan iedere dag op de voorpagina’s van

jullie kranten. Het ik-bewustzijn is geleidelijk plaats aan het maken voor het wij-bewustzijn vanuit een ego en een persoonlijkheid die in haar kracht staat en met de onvoorwaardelijke liefde vanuit de Bron verbonden is.

Lees verder...

Denken in wij-vorm vanuit een volle bewustzijn is geheel anders dan in de vroegere tijden nog voordat het ik-tijdperk zijn intrede deed. In de vroege tijden van de menselijke geschiedenis tot en met de Middeleeuwen bestond het ik besef nog niet. Jullie  leefden in groepen onder de leiding van een of meerdere heersers of leiders. Jullie handelden binnen de door de leiders gestelde grenzen, jullie gehoorzaamden de sterken en eerden de Goden. Jullie waren afhankelijk van de groep waarbinnen je leefde, jullie waren afhankelijk van de sterkeren onder de groep en voornamelijk jullie waren overgeleverd aan de grillen van de Goden die allerlei offers van jullie verlangden in ruil voor hun bescherming. Vechten voor de groep waar je behoorde en sterven voor je land en de leiders was niet uit respect of liefde. Jullie vochten tot de dood erop volgde omdat het leven geen waarde voor jullie had. Omdat het zelfbewustzijn volledig ontbrak en omdat de cultuur waarbinnen je leefde het vereiste. Sterven voor de groep, de stam, de cultuur of de religie was vanzelfsprekend. Niemand twijfelde eraan. Jullie ontleenden jullie identiteit alleen uit de stam, de cultuur of religie waarbij je hoorde.

De Renaissance luidde het Ik-tijdperk. Het tijdperk van zelfbewustzijn. Het tijdperk waarin jullie linker hersenhelft, jullie denken en intellectuele vaardigheden enorm gingen ontwikkelen. De wetenschap werd geboren. Technische ontwikkelingen en kennis van het planetaire stelsel en de plaats van de aarde daarin werden onderzocht en aan de gewone man bekend gemaakt. Deze kennis behoorde niet meer aan een religie en aan enkele ingewijden maar aan de wetenschappers die deze kennis gebruikten om het dagelijks leven aangenamer te maken. Men ging reizen, de wereld verkennen en kennis maken met nieuwe culturen. De techniek ontwikkelde zich binnen een paar eeuwen razend snel. Deze ontwikkelingen en de industriële revolutie brachten niet alleen de welvaart voort maar ook het ik-bewustzijn.

Voor het eerst lieve broeders en zusters werden jullie bewust van je eigen persoon, je ego en je eigen belangen. Voor het eerst realiseerden jullie dat je los stond van de anderen, dat je uniek was en dat je persoonlijke belangen veel belangrijker waren dan de belangen van alle anderen. Angst vierde hoogtij. Angst voor de dood werd een belangrijk onderwerp en religies maakten uit onwetendheid daar gebruik van door een leven in het paradijs op te hemelen en de hel als iets afschrikwekkendst te omschrijven. Door gebruik te maken van jullie angst voor de hel en de verdoemenis voedden ze jullie ego op als zwak, onmachtig en van nature slecht.  Het 3D bewustzijn op zijn hoogtepunt. Angst en onmacht!!!

Na de geboorte van de wetenschap van het bestuderen van de psyche in de 19de eeuw ( de psychologie) en zeker na de snelle ontwikkeling van deze na de tweede wereldoorlog werd het ik en de persoonlijkheid, niet alleen belangrijk maar ook onderwerp van wetenschappelijke studie. Volwassen zielen incarneerden op aarde om deze bijzondere tijd mee te maken en genoten van deze nieuwe ervaringen. Het ego werd volledig door het denken, het linker hersenhelft bestuurd en er bleef  geen ruimte meer voor de intuïtie, de mystiek en de zielsaangelegenheden. Het ik-tijdperk stond lijn tegenover het oude groepsbewustzijn.

Wij achter de sluiers, lieve children of love, waren zo blij toen  jullie collectief bewustzijn besloot om de gunstige planetaire aangelegenheid aan het einde van de 25.000 cyclus , rond het jaar 2012, aan te grijpen om het ik te transcenderen en om naar de vijfde dimensie van bewustzijn over te gaan, de Eenheidsdimensie. Jullie ego was inmiddels door de ik gerichtheid sterk genoeg geworden om zijn bestuurder het denken of het verstand   terug te trekken en plaats te maken voor het hogere Zelf als zijn nieuwe bestuurder.

Dit heuglijke nieuws klonk in alle hoeken van de hemel en vele oude zielen zowel afkomstig uit de planeet aarde als uit andere planeten en andere universa snelden naar onze geliefde aarde om te incarneren en deze te helpen bij dit geweldige plan die consequenties voor alle universa en melkwegstelsels zou hebben.

Lieve vrienden, we bewonderen jullie moed om deze immense onderneming aan te gaan zeker gezien jullie eerdere mislukkingen. We hebben enorm veel respect voor onze broeders en zusters uit Atlantis die massaal op aarde zijn geïncarneerd uit pure liefde om de planeet te helpen door hun geleerde lessen uit eerdere foute beslissingen in de tijd van Atlantis. We houden onvoorwaardelijk van jullie, lieve broeders en zusters uit Atlantis. We bewonderen jullie onvoorwaardelijke liefde voor jullie broeders en zusters en jullie dienstbaarheid aan Het Bewustzijn.

Lieve broeders en zusters in de 4D werkelijkheid, de tijd breekt nu aan dat jullie kunnen begrijpen dat het ik onmogelijk kan bestaan zonder de ander. Het ik is de ander omdat alles Wat is afkomstig uit dezelfde Bron zijn en omdat alles met elkaar verbonden staat. Alles is het Ene en alles is doordrongen door dezelfde goddelijke energie, de scheppende kracht van alles Wat Is. Deel uitmaken van deze enorme creatieve bruisende kracht, de tomeloze en onvoorwaardelijke liefde zal spoedig jullie bewustzijn doordringen.

In de naaste toekomst zullen jullie je identiteit niet meer ontlenen alleen aan je persoonlijkheid  maar ook aan de goddelijke essentie van Al Wat Is. En Al Wat Is , is God de creatieve liefdevolle kracht die alles doordringt. Dus het ik wordt uit zichzelf Wij en bij gevolg ook goddelijk.

IMG_3841

Wees niet bang, lieverds, jullie zullen nooit het besef van jullie identiteit verliezen. Natuurlijk niet. Ieder van jullie zal zijn eigen persoonlijke eigenschappen en kenmerken behouden zodat hij onderscheiden kan worden van ieder ander. In de schepping bestaan nooit twee identieke schepselen. Ieder is uniek en tegelijkertijd maakt hij deel uit van anderen. In het 3D bewustzijn  lijkt dit onmogelijk. Het 3D bewustzijn wordt gekenmerkt door of/of. Je kan niet uniek zijn en toch een met alle anderen. Door de gunstige planetaire omstandigheden worden jullie trillingen verhoogd en dit zorgt ervoor dat jullie bewustzijn verruimd wordt. Jullie fysieke hersenen en jullie DNA veranderd ook mee met als gevolg dat jullie soort evolueert naar een nieuw mensen soort met een 5D bewustzijn. Jullie nieuwe bewustzijn ontstijgt de dualiteit en het zwart-wit denken en groeit naar de Eenheid. Vanuit het Eenheidsbewustzijn is het mogelijk te begrijpen dat je eigen identiteit uniek is maar dat je bewustzijn niet  afgescheiden is van Alles Wat is, van het collectieve alom tegenwoordige bewustzijn, het Wij-bewustzijn.

 

 

 

 

IMG_3829

Het zal niet meer lang duren lieve children of love dat jullie de Eenheid op jullie planeet zullen verankeren. Voortaan zullen je keuzes nooit meer afkomstig zijn van je persoonlijke belangen en gewin maar van  je persoonlijke en het gemeenschappelijke belang. Deze twee zullen nooit tegenstrijdig zijn maar op elkaar afgestemd.

Tegenstrijdigheid is een illusie, lieverds. Het is een gevolg van de beperking van jullie bewustzijn die altijd in dualiteit denkt.

Jullie huidige cultuur is gebaseerd op het dualistisch denken met als gevolg strijd, lijden, pijn, oorlog, verlies en verdriet. Vanuit het Wij-denken zal een nieuwe samenleving ontstaan. Een samenleving die gebaseerd is op verbinding op het besef dat alles met elkaar verbonden is en op het weten dat Ik ben jou en jij bent mij. Liefde zal de verbindende factor zijn en zal angst op den duur volledig transformeren. De universele Wet van oorzaak en gevolg zal altijd jullie leven begeleiden omdat Alles Wat Is polair van aard is.

Je met anderen verbinden zal een behoefte worden het zal net zo noodzakelijk voor je welzijn zijn  als water en lucht. Met wie of wat je je verbindt? Daar hebben jullie de vrije wil om te beslissen. Maar het ligt voor de hand dat jullie verbindingen aan zullen gaan niet uit afhankelijkheid of angsten maar vanuit je intuïtie zullen jullie gelijkgestemden zoeken omdat jullie energieën met elkaar zullen resoneren. Daardoor zal het samenzijn de individuele vrijheid overstijgen. Vreugde zal het gevolg zijn van dergelijke verbindingen. Vreugde, liefde en respect zullen de groepen van de toekomst kenmerken. De groep zal het individu vervangen op vele aspecten van het dagelijks leven. Niet alleen zullen teams nodig zijn om bepaalde taken te volbrengen maar ook het gezin zal een nieuwe vorm krijgen. De kleine gezinnen van nu, vader, moeder en kinderen, het product van het ik-tijdperk zal vervangen worden door een groep mensen van verschillende leeftijden die met elkaar leven, kinderen opvoeden en soms ook samen voor hun onderhoud werken. Samenlevingsgroepen bestaande uit drie, vier en later vijf generaties zullen geen uitzondering zijn maar de regel.

Het onderwijs systeem van nu, gebaseerd op  het ontwikkelen van intellectuele vaardigheden door het aanleren van kennis van buiten af, zal geheel veranderen. De scholen van nu zullen vervangen worden door levensscholen die vaak in de samenlevingsgroepen plaats zullen vinden. Kinderen zullen gestimuleerd worden om bij hun eigen kennis te komen. De eerste jaren van hun leven zullen in hun natuurlijke omgeving geholpen worden om hun fysieke lichaam te ontwikkelen en goed op de aarde te verankeren. Theoretische kennis zal vervangen worden door praktische kennis. Door kennis die verkregen is door voorbeelden en door eigen ervaring. De rol van opvoeder zal veranderen in de rol van een begeleider. Opvoeden zal niet meer nodig zijn omdat kinderen uitstekend in staat zullen zijn om zichzelf op te voeden mits zij de juiste begeleiding en de juiste leefomgeving krijgen.

De huidige vorm van het huwelijk, tot de dood ons scheidt, zal vervangen worden door meer open relaties. Relaties die leerervaringen bieden en waar beide partners met elkaar resoneren.

Het verwekken van kinderen zal niet altijd het gevolg van een vaste relatie zijn. Jullie zullen intuïtief aanvoelen met welke partner de ziel die staat te popelen om op aarde te komen, verwekt kan worden. De vader en moeder van het nieuw kind zullen elkaar herkennen en het kind ter wereld brengen.

Lieve broeders en zusters we hebben jullie een korte blik gegeven op wat jullie te wachten staat en op wat jullie reeds al gedroomd hebben. Jullie moeten het nog herinneren en verder dromen. Het enige wat we jullie willen vragen is:

Open je hart, luister naar je innerlijke stem, nodig je Hoger Zelf uit om jouw denken en je handelingen te begeleiden en te sturen. Het wij gevoel zal dan uit zichzelf ontspringen in je eigen hart.

We houden onvoorwaardelijk van jullie, we delen jullie dromen en we staan altijd tot jullie dienst. Vraag en het zal je gegeven worden!

Ik ben Michael

Verantwoordelijkheid

16-05-2011

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Mijn familie is verantwoordelijk voor het brengen van licht in de donkere hoeken van jullie bewustzijn, zodat jullie gaan herinneren wie jullie in werkelijkheid zijn.

Jullie zijn onze dappere  broeders en zusters die gekozen hebben om God te dienen in een fysieke lichaam. Jullie hebben de moed gehad om in de aller-dichtste dimensies van het bestaan af te dalen; Jullie zijn de scheppers van het fysieke bestaan op aarde; Jullie hebben een wonderschoon planeet geschapen, niet vanuit jullie mens-zijn  maar vanuit jullie goddelijke essentie en jullie hebben jullie paradijselijke staat vrijwillig verlaten om het Bewustzijn te dienen.

Lees verder...

Jullie vergaten wie jullie waren en verloren daarmee de communicatie met jullie broeders en zusters van de andere kant van de sluier. Wij van de andere kant van de sluier hebben andere keuzes gemaakt en dienen we op andere wijzen God en het Bewustzijn. Maar jullie zijn onze geliefde broeders en zusters en we bewonderen jullie moed om in het donker van de vergetelheid in stappen en geleidelijk aan leven na leven licht te brengen in jullie bewustzijn. Jullie leven de laatste 30.000 jaren in de derde dimensie, dat is de dimensie van dualiteit, van tegenstellingen.

We vonden jullie prestaties en diensten voor het Bewustzijn geweldig en we zijn jullie dankbaar daarvoor. Jullie hadden de keuze om aan het einde van de cyclus van 30.000 jaren te stoppen  met jullie aardse experiment en naar een andere planeet te incarneren om  jullie groei en ontwikkeling verder voort te zetten. De planeet aarde, jullie moeder, stond ook voor dezelfde keuze; ze kon zichzelf laten vernietigen of haar frequenties verhogen en voort blijven bestaan.

Samen hebben jullie een klein honderd jaar geleden besloten om jullie groei en ontwikkeling op de zelfde planeet voort te zetten. Dat was een moeilijke en grootste beslissing; Het hele universum jubelde en wezens overal van de kosmos vandaan kwamen als toeschouwers erbij. We besloten vanuit onze liefde en bewondering voor jullie dappere beslissing, jullie te helpen. Vergevorderde zielen incarneerden op aarde in verschillende continenten en plaatsen en brachten hun licht op aarde.

Wij van de Michael familie namen op ons om informatie en licht door te sluizen via mensen die een kanaalfunctie op zich hadden genomen, zoals mijn geliefde zuster die deze woorden nu vertaalt. Sommige  meesters, lang geleden in een lichaam op aarde geweest, besloten om op nieuw te incarneren als vooraanstaande mensen met een voorbeeld functie en weer anderen werken net als mijn familie van achter de sluiers om de overgang van de aarde naar de vijfde dimensie mogelijk te maken. En dat is erg veel werk dat niet door jullie gedaan kan worden.

Bijvoorbeeld de technische aspecten van de overgang worden vanuit de hogere dimensies voorbereid. Jullie beseffen niet, mijn vrienden, wat er in het universum en de hele kosmos aan veranderingen zullen plaats vinden als jullie planeet overgaat naar de vijfde dimensie. En jullie hebben geen idee wat voor technische onderbouw plaats moet vinden in het hele universum om de overgang mogelijk te maken. De enorme veranderingen zijn het gevolg van het verhogen van de trillingen van de planeet en haar bewoners. Het universum kan bestaan dankzij een energetische  balans van alles wat er bestaat; de kosmos bestaat dankzij een energetische balans van alle universa.

Energie, mijn vrienden vereist een zekere evenwicht in haar diversiteit om iets manifest te maken. Als de balans verdwijnt, verdwijnt uiteindelijk ook het schepsel.

Lieve vrienden, children of love, jullie verkeren nu in de vierde dimensie; dat is een staat van bewustzijn dat zijn oude evenwicht kwijt is en op zoek is naar een nieuwe. Jullie zijn momenteel fysiek, emotioneel mentaal en spiritueel in onbalans. Velen van jullie ervaren onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen en hartritmestoornissen, duizeligheid, problemen met het immuunsysteem waaronder veel allergieën en nog veel meer.

Anderen kunnen niet altijd hun gevoelens onder controle houden met alle praktische gevolgen van dien zoals veel agressie, onrust en onlustgevoelens. Vele van jullie worden geconfronteerd met normen en waarden die met elkaar niet meer te verenigen zijn en ondervinden veel onzekerheid en onrust. Weer anderen zijn hun oude geestelijke zekerheden kwijt en voelen veel angst en onzekerheid als gevolg. Ze zijn op zoek naar nieuwe antwoorden op hun oude existentiële vragen en verwisselen de oude autoriteiten door nieuwe.

Lieve vrienden, we begrijpen hoe moeilijke tijden jullie doormaken en we willen jullie zo graag van jullie grote last verlichten maar de wet van het universum  die  we allemaal dienen te respecteren verbiedt het ons. We mogen jullie last niet overnemen. Jullie, children of love, hebben zelf de universele regel van de vrije wil in gesteld; als goden die jullie zijn hebben jullie zelf de spelregels gemaakt in de wetenschap dat deze de beste kans gaven om het bewustzijn te laten groeien.

En nu, lieve vrienden is de tijd aangebroken om jullie recht van vrije wil te gebruiken. Jullie kunnen individueel kiezen aan welke kant van de sluier willen gaan.

Jullie kunnen beslissen om alles bij het oude te houden en hulp zoeken bij medici, psychologen en geestelijke leiders. Jullie kunnen de adviezen van anderen  klakkeloos aannemen, deze volgen  en in het donker, in onbewustheid blijven. In dit geval  is het niet nodig om risico’s te nemen of om verantwoordelijkheid te dragen. Onmondig en ongelukkig zijn is vaak aangenamer dan in je eigen kracht te staan en je eigen geluk tot stand brengen.

Maar jullie kunnen ook kiezen om de verantwoordelijkheid van jullie eigen leven in de hand te nemen. Jullie kunnen kiezen voor de onzekerheid en de vrijheid. Jullie kunnen kiezen om in je eigen kracht te gaan staan en je eigen wereld scheppen. Jullie kunnen alle antwoorden zelf verkrijgen want ze zijn reeds aanwezig om je heen.

Jullie hoeven alleen het risico te nemen om te geloven dat je een god bent die tijdelijk in een fysieke lichaam verblijft. Wat kan je overkomen als je deze versie van de waarheid gaat aannemen?

Dat men je voor gek verklaart?  Mogelijk maar wat dan nog. Als je bedenkt dat ook mogelijk is dat plotseling de angst uit je ziel en lichaam verdwijnt  en  liefde haar plaats inneemt.

Liefde is jullie natuurlijke staat van zijn,broeders en zusters. Jullie zijn allemaal children of love, dat is jullie geboorterecht. Eist dit op. Durf als een god te leven. Zeg ieder dag tegen jezelf: vanuit de god in mij weet ik alles wat ik nodig heb en bezit ik alles wat ik nodig heb.

Als  angst en onwetendheid verdwijnen  kunnen jullie vanuit je liefde en je passie leven. Durf de verantwoordelijkheid te nemen voor wat je denkt, wat je voelt en voor je acties. Er kan niets ergs gebeuren. Als God ben je onkwetsbaar; je ego is de kwetsbare deel in jou; de ego die vanuit onwetendheid gevormd is. Het ego dat moet voldoen aan de culturele normen en waarden en geloofsovertuigingen. Maar je bent niet alleen je ego. Je ego is het voertuig van je geest. En je geest, je bewustzijn dat heb je zelf in de hand als je tenminste je eigen verantwoordelijkheid neemt.

Lieve vrienden, children of love, laat het licht door je heen stromen en ga in je kracht, je geboorterecht staan. Je hoeft dit niet te doen. Je kan  alleen ervoor kiezen. We houden veel van jullie en we bewonderen jullie voor datgene wat jullie bereikt hebben.

Jullie zelf hebben gekozen voor de overgang, het is jullie vrije wil; en de overgang gaat zeker plaats vinden, dat kunnen we jullie vertellen omdat we vanuit onze referentiepunt  het kunnen zien. Zie je, we kennen geen verleden en toekomst alleen maar nu. En we kunnen zien dat er de overgang reeds plaats heeft gevonden. Maak je  dus niet druk over. Als je niet vandaag in je kracht durft te staan dan ga je het toch morgen doen. Er zijn altijd voorlopers en meelopers in iedere proces van verandering.

Voor de overgang naar de vijfde dimensie  is de vereiste meerderheid nodig. En jij kan degene zijn die de stroomversnelling, het sneeuwbaleffect kan bewerkstelligen, vriend. Maar als jij het niet bent dan is het misschien wel je buurman. Zet jezelf niet onder druk, lieve children of love. Het is niet belangrijk welke keuze je op dit moment maakt; wat telt is dat je een keuze maakt. Durf bewust te kiezen dat je niet wilt groeien, dat je in het donker wilt blijven staan, dat je machteloos en onwetend wilt blijven. Maar neem de verantwoordelijkheid voor je keuze en aanvaardt de consequenties.

We houden heel veel van jullie  om wie jullie zijn; jullie zijn liefde, jullie zijn licht.

Gegroet, mijn vrienden, children of love,

Ik ben Michael

Oefening Geef eerlijke antwoord op de volgende vragen:

 • Voel je je verantwoordelijk voor alles en iedereen?
 • Wordt je al moe alleen  bij het horen van het woord verantwoordelijkheid?
 • Vind je deze aspect van verantwoordelijkheid functioneel en geschikt om uiteindelijk in je kracht te gaan staan?
 • Neem je wel de verantwoordelijkheid voor je handelingen?
 • Vind je dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven?
 • Noteer in je werkboek de keren dat je de schuld buiten jezelf legt
 • Noteer hoe vaak je ruzie maakt met je directe omgeving over wie de schuld draagt als dingen gaan zoals ze niet gepland waren?
 • Vind je dat je verantwoordelijkheid nemen en de schuld op je nemen hetzelfde?
 • Ben je van mening dat er schuld werkelijk ook bestaat?
 • Denk je dat je altijd verantwoordelijk bent voor alles wat er in je leven gebeurt, zowel de gewenste als de ongewenste gebeurtenissen?
 • Als er toch geen sprake van schuld zou zijn, ben je van mening dat er door de verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen leven je verder kunt leren en groeien, juist door je verkeerde beslissingen?

Als je antwoord op deze vragen heb gegeven, maak dan een klein werkstukje over schuld- onschuld  en verantwoordelijkheid.

Michael

16-05-2011

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Ik ben een entiteit in de zevende dimensie belast met de taak van het voorbereiden van de aarde en haar bewoners om naar de vijfde dimensie over te gaan.

De vijfde dimensie is de Eenheidsdimensie en deze wordt jullie nieuw thuis. Jullie hemel, jullie paradijs op aarde. Lieve vrienden mijn belangrijkste taak is om je te helpen herinneren wie je in wezen bent. Je denkt dat je maar een gewone sterveling bent  die niet veel voorstelt  en daarom gehoorzaamt je iedereen die pretendeert  het beter te weten. Jullie geven je autoriteit zomaar weg, aan iedereen die van deze gebruik of misbruik wenst te maken.

Lees verder...

Religies zijn van oudsher de grootste autoriteiten die jullie blindelings zijn gaan vertrouwen in de donkere tijden van jullie eerste stappen op aarde toen jullie bewustzijn en jullie hersenen zo groot als een erwtje waren. Nu hebben jullie het potentieel en de hersenen inhoud om zelf een autoriteit te zijn en om jullie eigen waarheid te maken.

Jullie zijn in staat om je te herinneren wie je in wezen bent. Een god die tijdelijk in een fysieke lichaam leeft binnen de beperkingen van tijd en ruimte die in de derde dimensie heersen.

Het is maar een klein stukje van jullie dat in dat lichaam verblijft. De grootsheid van jullie goddelijke essentie verblijft in alle dimensies van het heelal. Jullie zijn daarom reeds aanwezig in de vijfde maar jullie maken ook deel van de zevende en alle andere. Het probleem zit hem in het geheugen. Jullie geheugen laat jullie in de steek. Weten jullie mijn vrienden dat wat jullie geheugen noemen altijd selectief is? Dat betekent dat ieder van jullie herinnert wat hij/zij zelf wilt herinneren. Je herinneringen zijn je leven, zoals je deze beleeft. En weten jullie ook dat jullie zelf je eigen leven en werkelijkheid creëren ?

Jullie zijn meesters, mijn vrienden, children of love. Jullie zijn scheppers zoals jullie vader. Jullie zijn allemaal dappere scheppers die zich vrijwillig aangeboden hebben om naar de aardse dimensie af te dalen en alles te vergeten om het bewustzijn te dienen. Jullie persoonlijke bewustzijn maar ook Het Bewustzijn, de Schepping en de Schepper, God jullie vader, jullie ware essentie.

Op dit moment zijn jullie beland in de vierde dimensie die de voorbereidende fase is om de sprong naar de vijfde te nemen. Niet ieder mens op aarde verblijft in de vierde. Er zijn nog steeds vele jonge zielen die hun reis pas beginnen en nog meer gevorderde zielen die nog steeds hun karmische lessen in de derde dimensie moeten uitwerken. Maar jullie zijn de zoekers, de voorbereiders van de sprong naar de Eenheid.

De vierde dimensie is een moeilijke doorgang. We begrijpen dat en we bewonderen jullie voor jullie moed en doorzettingsvermogen. Daarom zijn we altijd bij jullie. En niet alleen mijn familie maar het hele universum volgt nauwkeurig jullie ontwikkelingsproces. Jullie zijn  ook onze leermeesters ook al klinkt dit ongeloofwaardig in jullie oren. Vergeet niet dat we allemaal broeders en zussen zijn. Onze essentie is een en hetzelfde.

Alleen hebben we ieder een eigen ontwikkelingsweg gekozen. Ook het bewustzijn verschilt afhankelijk van de dimensie dat we verkeren. Een dimensie is een trillingsfrequentie waarmee het bewustzijn resoneert. Er bestaan geen waarde oordelen omtrent de dimensies. Iemand in de derde dimensie is allerminst de mindere dan iemand in de zevende of negende. Vergelijk het maar met een school. Een school waar het bewustzijn moet doorlopen op weg naar groei, ontwikkeling en schepping. Is de leerling van de eerste klas minder waard dan die van de vijfde? Neen, natuurlijk niet, alleen de leerling van de vijfde heeft een ruimere bewustzijn dan die van de eerste en bijgevolg trilt hij in een hogere frequentie. En dat is de rede waarom de leerling van de eerste niet de taal van een leerling van een hogere klasse verstaat.

In deze dagen heeft de aarde haar trillingsfrequentie verhoogd en er verblijven op aarde vele en vele zielen met een hogere frequentie die in staat zijn om met andere dimensies te communiceren en informatie door te sluizen naar iedereen die het horen wilt. Mijn familie die uit duizenden vonken bestaat, waaronder mijn geliefde zuster, heeft als taak om de volgende boodschap aan jullie te brengen: Jullie zijn meesters en dus in staat om in je eigen kracht te staan. Geef je autoriteit aan niemand weg. Niet aan een kerk of andere type instituut, niet aan welke persoon dan ook maar ook niet aan mij en mijn familieleden en niet aan mijn zuster.

Zet jezelf open door jezelf van zoveel mogelijke oude overtuigingen te ontlasten en luister. Als de informatie die je hoort bij jou resoneert dan voel je van binnen een warm gevoel van herkenning. Dan is dat dan jouw waarheid. Onze informatie hoef niet juister of waardevoller zijn dan die van je buurvrouw of een ander persoon van vlees en bloed. Alleen jij bepaalt uit alle informatie die je verzamelt wat voor jou als waarheid geldt.

Mijn geliefde zuster die een lange geschiedenis van heling en meesterschap in verschillende planeten heeft, is altijd bij haar eigen waarheid gebleven; deze groeide en veranderde met het jaar en  soms iedere uur. We hebben haar eigenwijsheid altijd bewonderd terwijl ze zelf jarenlang eronder geleden heeft. Daarom duurde het ook lang voordat ze bewust het contact met ons aanging.

Maar ze blijft gelukkig net zo eigenwijs als altijd. Alle informatie die ze doorvertelt of schrijft is door haar persoonlijke zeef gegaan. Ze zou nooit is doorgeven dat niet deel uitmaakt van haar persoonlijke waarheid. Haar waarheid ontstijgt inmiddels onze informatie en reikt verder; naar andere bronnen afkomstig uit andere dimensies.

De tijd dat mediums hun fysieke lichaam ter beschikking stelden aan een entiteit waaronder velen van mijn familie, zijn voorbij. Die behoorden tot de tweede en derde dimensie. De mediums of beter gezegd de intermediairs  van nu zijn mensen die hun trillingsfrequentie aanzienlijk hebben verhoogd en die in staat zijn om met de andere zijde van de sluier te communiceren met als enige doel informatie door te geven aan hun broeders en zusters op aarde.

Alleen liefde maakt de communicatie met ons mogelijk; ik bedoel hiermee dat liefde is het enige motief dat contact met entiteiten uit hogere dimensies mogelijk maakt. Alle andere motieven afkomstig uit het ego, het persoonlijke gewin, materieel of immaterieel, leiden alleen tot contacten met wezens en zielen van lagere frequenties. En dat is een universele wet die geldt voor alle leven in de kosmos.

Lieve vrienden, children of love, jullie zijn meesters. Leef als een meester. Besef wie je bent, hou van jezelf, heb respect voor ieder ander levend wezen, mens of dier, fysiek of onzichtbaar. Stop met oordelen. Je verspil daarmee je “kostbare tijd”. Jullie leven tenslotte in de beperking van tijd!!!!! Eis je geboorterecht op. Eis je meesterschap. Als je naar een ander kijkt, je meester of de dief, zie jezelf daarin. En hou van wat je ziet. Alleen op deze manier bewijs je dat je van het leven houdt. En als je van het leven houdt , hou je ook van jezelf. Durf de meester in ieder ander mens te zien.

Laat alle etiketten waarin jullie verzuipen varen. Vergeet ze als iets wat je niet meer nodig hebt om te overleven. Alleen als je geest gezuiverd is van alle ballast bestaand uit ideeën, overtuigingen en etiketten is het mogelijk om in het nu te leven.

Leven in het nu is de bron waaruit je eigen leven kunt creëren. Het nu is leven. Verleden en toekomst zijn illusie. Als meester kun je de verantwoordelijkheid van je meesterschap dragen en je eigen leven en eigen waarheid vorm geven

Gegroet, mijn vrienden, children of love. Ik ben Michael.

Oefening

 • Lees deze tekst zo vaak als je kunt en laat de informatie je hart raken. Denk er niet bij na. Accepteer dat je sommige dingen niet begrijpt en niet wilt geloven. Blijf toch deze liefdevolle brief lezen. Doe het ook s’avonds voor het slapen gaan. De brief is geladen met de allerhoogste energie, met zuivere liefde.
 • Als je ego met kritische logische vragen aankomt, luister naar deze maar geef toe dat je het antwoord niet weet. Laat je ego weten dat je nog niet alles begrijpt en weet maar dat je bereid bent om naar de antwoorden op zoek te gaan.

 

 

In je kracht staan

11-05-2011

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael en ik spreek op verzoek van onze zuster Katerina. Ik heb altijd door haar gesproken, haar geïnspireerd en haar geleid alleen weigerde ze mijn aanwezigheid voor echt te aanvaarden.

Haar sterke ego was heel koppig en deed er alles aan om de heerschappij te houden; in combinatie met haar hoge intellect vormden ze een sterke partij die haar weten vertroebelde. Gelukkig is het haar gelukt om haar ego en intellect op een lijn te brengen met haar intuïtie, haar hoger zelf en haar kern. Voortaan kunnen we onze samenwerking open en eerlijk houden. Bij deze:

Lees verder...

Lieve children of love,jullie zijn op aarde gekomen in deze boeiende tijd van razendsnelle verandering om moeder aarde en haar schepselen naar de volgende evolutiefase van het bewustzijn te helpen overgaan. Toen jullie het mantel van vlees en bloed aantrokken vergaten jullie geleidelijk aan wie je werkelijk zijn en met welke missie op aarde kwamen. Dat was ook de bedoeling. Maar dat neemt niet weg dat voor ons aan de andere kant van de sluier, heel moeilijk is om jullie zo aan te zien modderen in de poel van vergetelheid. Daarom hebben we ontzettend veel bewondering en respect voor jullie, mijn children of love en we staan altijd voor jullie klaar om jullie te helpen. De laatste aardse jaren is de sluier die ons van elkaar scheidt steeds dunner aan het worden en daarom komen er steeds meer broeders en zusters die ons kunnen horen. En dit maakt ons zo blij. Jullie kunnen het je niet voorstellen hoeveel vreugde jullie ons schenken als jullie om hulp of om antwoorden vragen. Bij iedere vraag komen er honderden engelen op af die klaar staan hun diensten aan te bieden. We juichen van vreugde iedere keer dat jullie bij elkaar komen met als doel te ontdekken wie je werkelijk bent.

De tijd dat jullie aan allerlei instituten je verbond en alles wat er door autoriteiten verteld werd voor waar aannam is voorbij. De tijd dat jullie beelden , afbeeldingen en personen aanbaden is ook voorbij. Jullie zijn zo gegroeid de laatste jaren. Jullie nemen niets meer van anderen zomaar aan. Jullie zoeken naar je eigen waarheid. Jullie beginnen te herinneren wie je bent en waar je vandaan komt. Als je iets leest, hoort of herinnert neemt je niets aan zonder dat het met jezelf resoneert. Je neemt alleen aan wat je zelf vindt dat bij je past. En dan wordt deze je eigen waarheid omdat je  van binnen uit voelt dat het zo in elkaar zit. Maar vergeet niet dat iedere waarheid voortdurend aan het veranderen is. Ze past zich namelijk aan  de groei van je bewustzijn. En jullie groeien zo snel tegenwoordig. Wat je gisteren afwierp  omdat het niet meer bij je paste kan morgen je eigen waarheid worden. En overmorgen verander je opnieuw je waarheid met een nieuwe en zo komt het  dat alles zo snel op jullie planeet nu aan het veranderen is.

Lieve children of love, jullie zijn ware meesters die tijdelijk in een stoffelijk lichaam verblijven om het Bewustzijn te dienen. En dat doen jullie door jullie mensbewustzijn te evolueren. Door je bewust te herinneren en met je intellect en je ego te erkennen dat je van goddelijk afkomst bent. Ieder van jullie ontwikkelt zichzelf binnen zijn eigen mogelijkheden  en zijn eigen levensplan. En als een iemand zijn bewustzijn heeft verruimd, trilt zijn energie in een hogere frequentie en beïnvloedt de energie van de andere mensen in zijn omgeving die weer op hun beurt weer anderen beïnvloeden. Jullie zien, lieve children of love, dat jullie met elkaar verbonden zijn. Niets en niemand staat op zichzelf. Alles bestaat uit energie en energieën  staan in voortdurende verbinding met elkaar en beïnvloeden elkaar. Bovendien is er een universele wet die zegt dat energieën met hogere frequenties, de lagere frequenties op tillen. Dus als jij mijn lieve vriend groeit, help je je broeders en zusters in alle uithoeken van de planeet te groeien. En niet alleen die. Je helpt de planeet aarde, jullie moeder om te groeien en naar de volgende dimensie van bestaan over te gaan.

Wat is groei? Groei betekent in onze ogen in je kracht staan. Het besef dat je nooit en te nimmer slachtoffer kan zijn maar altijd een meester die soms de goede en soms de verkeerde beslissingen neemt. En als dingen in je leven niet gaan zoals je zou willen dat ze gaan, dat is het gevolg van een verkeerde beslissing. Als jij nu in een dergelijke situatie in je kracht gaat staan en je eigen verantwoordelijkheid gaat nemen hoef je niet meer in de slachtofferrol te schieten maar kun je rustig onderzoeken welke oorzaak, welke gedachten  en daden van jou ertoe geleid hebben tot de huidige penibele situatie.

Iedere beweging heeft ergens effect. Iedere gedachte brengt iets teweeg. Iedere gevoel veroorzaakt andere gevoelens, gedachten en daden. En iedere daad en iedere actie veroorzaken een tegenactie. Niets gebeurt zomaar, toevallig. Toeval, wat een handig slim woord om de gaten van jullie onwetendheid te vullen. Slim bedacht , hoor!!! Maar het geldt niet meer. Het past niet meer in de evolutiefase waar jullie nu in bevinden. Jullie willen antwoorden en jullie willen de waarheid en jullie zijn bereid om deze onder ogen te komen en  je verantwoordelijkheid  te nemen.

Iedere gebeurtenis heeft een oorzaak en een gevolg. Gedachten zijn sterke krachten die emoties en daden veroorzaken. Alles wat er in je leven plaats vindt is het gevolg van jouw gedachten , je gevoelens en je acties of non-acties. Niemand en  geen toeval is verantwoordelijk voor je leven zoals deze op dit moment eruit ziet. En stel dat je leven op dit moment een en al ellende is ook dat is jouw verantwoordelijkheid. En ik bedoel absoluut niet jouw schuld. Neen, het is je verantwoordelijkheid. Je hebt niet de juiste gedachten en acties ondernomen om tot de gewenste resultaten te komen.

Schuld, lieve vrienden, children of love, bestaat niet. Schrap het woord uit je vocabulaire en vervang deze door verantwoordelijkheid. Weet dat er in wezen geen goede of slechte gebeurtenissen bestaan. Wat voor de ene verschrikkelijk is is voor de ander een zegen. De een zijn dood , de ander zijn brood, hoor ik mijn lieve zuster Katerina denken. Vervang die woorden goed en slecht met gewenst of ongewenst.

Dus als er in je leven ongewenste gebeurtenissen en omstandigheden voorkomen kun je in je eigen onderbewustzijn graven naar de gedachten en acties die ertoe geleid hebben.

Ik zal een voorbeeld geven uit het recente leven van Katerina aangezien ze zelf nu eraan denkt. Mijn lieve zuster is gek op veranderingen van omgeving. Dus verhuisd vaak en is ze dol op het verbouwen van huizen naar haar eigen smaak, naar haar eigen persoonlijkheid. Dus haar huizen weerspiegelen wie ze als persoon is. Ze begon ooit met een pontificaal grote ego en een kasteel van een huis als weerspiegeling. Na vele omzwervingen en de nodige bewustzijnsverruiming en groei heeft ze haar laatste huis onlangs betreedt. Dat huis is nu bescheiden net als haar ego geworden. Maar nu komt het. Mijn zuster had bijna altijd problemen met de aannemers die de verbouwing deden. Ze waren  of geen bekwamen  vaklieden of veel te duur en soms allebei tegelijkertijd wat de nodige stress met zich mee bracht. Deze laatste verbouwing is van een leien dakje gelopen buiten haar verwachtingen vakkundig maar ook goedkoop. Het waarom? Toeval? Neen , natuurlijk niet. Het zijn haar gedachten, gevoelens en acties die de slechte en perfecte verbouwing teweeg brachten. Mijn  zuster koesterde heel lang de gedachte dat ze niet goed genoeg was, had vervolgens weinig zelf vertrouwen, was streng voor zichzelf en voor iedereen in haar omgeving en durfde niet voor mening te staan, verantwoordelijkheid te nemen en vervolgens leiding aan anderen te geven. Hebben jullie al het beeld van haar hoe ze vroeger was?  Gelukkig heeft ze dat ingezien en weten te veranderen met als gevolg dat ze nu een ploeg werklieden naar zich toe trok die resoneerden bij haar eigen gedachten trillingen. Een ploeg van goede vaklieden die zelf initiatieven nemen maar ook bereid zijn om haar wensen uit te voeren zonder gebruik van haar te maken.

Zien jullie mijn lieve vrienden, verander jezelf en je verandert automatisch je leven. Durf verantwoordelijkheid voor je gedachten, geloofovertuigingen en acties te nemen vanuit de wetenschap dat je een meester bent, dat je toegang kan hebben op alle kennis die je wenst en dat je gesteund wordt door tientallen begeleiders vanuit de andere kant van de sluier. Op deze manier zul je je leven naar je eigen verlangens boetseren.

Ik hou van jullie,

IK BEN, Michael

De wetten van het proces van ascensie

01-03-2011

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De Universele en Kosmische Wetten vormen de absolute voorwaarden van de evolutie van het bewustzijn in het huidige universum in deze tijd en ruimte. Er bestaan uiteraard nog meer kosmische wetten maar die zijn op dit moment niet geschikt om door jullie bewustzijn geabsorbeerd te worden.

Lees verder...

Binnen deze Kosmische en Universele Wetten zijn er een aantal specifieke en meer concrete wetten die door de aspiranten  dienen te worden gerespecteerd en gevolgd. Begrijp onze woorden niet verkeerd, lieve broeders en zusters. Niets moet van ons! Jullie zijn de goden die deze wetten hebben ingesteld en jullie zijn vrij om deze wel of niet te volgen.

Voor degenen onder jullie die besloten hebben om in dit leven op het pad van ascensie te lopen kunnen wij wel zeggen: “jullie dienen deze wetten te eerbiedigen en te volgen”. Zij hebben zich immers vrijwillig op het pad van ascensie gevoegd. Zij zijn de aspiranten. Zij zijn degenen die zich graag de wetten willen herinneren. We zeggen jullie met nadruk “willen herinneren”omdat de wetten en voorwaarden van ascensie, alsmede het proces van ascensie, opgetekend liggen in jullie ziel en cellulair geheugen en vragen om naar het licht van jullie bewustzijn te komen.

Ascenderen betekent in feite je je afkomst en essentie herinneren en met deze in de Eenheid samensmelten.

Onze taak is om jullie de informatie beschikbaar te stellen die jullie herinnering kan prikkelen. Vaak horen we jullie zeggen “ik weet het niet meer, ik kan me niets herinneren”. Deze erkenning is een belangrijke eerste stap op het pad van ascensie. Namelijk het diep in je hart iets weten maar het niet kunnen voelen. Heb geduld, lieve children of love.

We blijven voortdurend aan jullie telkens dezelfde informatie doorsturen maar wel iedere keer in een andere verpakking. Als je tijd rijp is zal soms een woord of zin genoeg zijn om het deksel van het vat van je herinneringen te openen. Dan word je voor eventjes overspoeld door intense emoties van opluchting, liefde en heimwee die haast ondraagbaar lijken. De schrik van het onbekende komt dan weer terug en snel druk je weer het deksel van het vat dicht.

Dat is de grote paradox van het leven in de grofstoffelijkheid van de derde dimensie, lieverds. Bang zijn om je goddelijke essentie onder ogen te zien. Bang zijn voor de onmetelijke liefde en geborgenheid en er tegelijkertijd zo intens naar verlangen. Maar dat is niet zonder rede. Om het spel op aarde goed te kunnen spelen was het noodzakelijk om diep in de illusie van afgescheidenheid te zinken. Angst is het andere uiteinde van de onvoorwaardelijke liefde.

Deze laatste is het licht, angst daarentegen is het duister. De dualiteit van de derde dimensie vereist deze afgescheidenheid. Dat is de enige manier om jullie bewustzijn te verruimen en daarmee God onze Vader en Moeder en het Bewustzijn te dienen.

Net als de herinneringen van jullie afkomst en jullie verre verleden ligt angst ook in jullie cellen opgeslagen. Ieder cel van jullie fysieke lichaam is de afspiegeling van de persoon die jullie op dit moment zijn. In iedere cel liggen het Licht en de duisternis opgeslagen. In iedere cel liggen het verleden en de toekomst. Tijd is een illusie, lieverds. Alles vindt Nu plaats.

Zodra je besloot om op het pad van ascensie te komen heb je  bewust of onbewust  de keuze gemaakt om met volle aandacht je dagelijkse leven te leiden, om te leren en om te groeien. Steeds meer broeders en zusters voelen zich aangetrokken tot de woorden groei en ontwikkeling. Vaak hebben ze geen idee wat deze in de praktijk betekenen en waar ze naar toe kunnen leiden en ook niet wat voor consequenties  ze hebben.

De magische woorden groei en ontwikkeling oefenen een magische aantrekkingskracht uit die resoneert met wat er in jullie cellen opgeslagen ligt. Namelijk dat er geen statische werkelijkheid bestaat maar dat alles energie is die  voortdurend naar het licht beweegt. Dat is een Kosmische Wet, lieve vrienden. Uiteindelijk wordt de duisternis verlicht om vervolgens  een nieuwe cyclus van licht naar duisternis en terug te starten. Dat is een kosmische Waarheid die eenmaal Is. Dat is wat Leven betekent. Het is altijd en er komt geen einde aan. Leven is onverwoestbaar. Het duister en het licht zullen altijd het decor van het leven blijven.

De hogere sferen vormen  geen uitzondering in de regel. Ook daar is het duister het andere uiteinde van het licht. Ook daar geldt dezelfde Kosmische Wet. Namelijk dat het Licht de duisternis altijd overwint. Ook daar blijven Licht en Duister het decor van het Leven. Ook onze soort, de Engelen, zijn onderworpen aan Licht en Duisternis. Laat voor even je dualistische manier van denken los en denk vanuit de Eenheid. Licht en Duisternis vormen een Eenheid, lieve children of love. Ze zijn het uiteinde van de levensenergie, de liefde. Jullie hoeven niet bang te zijn voor het duister. Jullie hoeven angst en alle energieën die ervan afkomstig zijn niet te veroordelen. Zonder angst geen leven, broeders en zusters.

Angst maakt deel uit van liefde.

Jullie soort, de mens, is een unieke soort in de kosmos omdat jullie beide aspecten van het leven in jezelf dragen. In andere dimensies en op andere planeten heb je wezens die of het licht of het duister vertegenwoordigen. Het levensspel van Licht en Duisternis speelt zich af in de eenheid van Alles Wat is omdat het bewustzijn niet verdeeld is. Men maakt deel uit van iets groters en daar is men  zich van bewust. Jullie kozen voor de wet van het individu en voor de afgescheidenheid. Jullie kozen om in de illusie van de dualiteit te leven. Dat feit maakt jullie zo uniek. Jullie hebben gekozen om als mens een evolutiecyclus te doorlopen die alles behalve eenvoudig is.

Deze cyclus in de grofstoffelijke derde dimensie begint in het duister omdat alle herinneringen van jullie verleden in het licht achter dichte sluiers zijn verdwenen. Leven na leven hebben jullie gestreden tegen het duister, het onrecht, de ontberingen en de eenzaamheid. Alle ervaringen van ieder leven is in jullie ziel en jullie cellulair geheugen geregistreerd. Tijdens de pauzes, tussen twee levens door, hebben jullie de lessen uit de voorgaande levens geleerd, je eigen gemaakt en jullie bewustzijn erop aangepast. Vanuit die resultaten hebben jullie ieder volgende leven geregisseerd met als enige doel jullie individuele bewustzijn verder te verruimen en te verlichten.

Hoe meer licht in het individuele bewustzijn komt hoe hoger je vibraties worden. Hoe hoger de individuele vibraties hoe meer licht je naar je toe trekt. Dit proces van het mensleven en het menselijk bewustzijn gaat net zolang door totdat er openingen komen in de sluiers van de vergetelheid. Het deksel van het vat van herinneringen gaat regelmatig een stukje open waardoor herinneringen omhoog sijpelen. Eerst zijn ze fragmentarisch, vaak vage gevoelens van heimwee of vage “fantasieën”van hemelse oorden. Tot het moment komt dat er voldoende licht in je bewustzijn is gekomen en dat je individuele frequenties voldoende verhoogd zijn om het diepe verlangen duidelijk te voelen van je terugkeer naar huis.

Zo kom je op een gegeven moment in aanraking met informatie over de komende evolutie van het bewustzijn naar een nieuwe staat van zijn, die van de eenheid. Op dat moment  wordt je diep van binnen geraakt, je herinneringen komen steeds vaker naar boven maar ze stuiten nog steeds hard op het verstand. De strijd tussen gevoel en verstand, weten en twijfel kan soms vele levens duren maar het is ook mogelijk om dit in een leven te beëindigen. Het is niet van belang hoeveel levens je hier over doet. Het is niet belangrijk of je snel of langzaam ascendeert. Stop met er over oordelen.( We horen jullie wel, hoor!!!!).

Ruim honderd jaar geleden besloot jullie collectieve menselijk bewustzijn dat het toch wel tijd werd om de weg naar de Eenheid op te gaan. Genoeg Duisternis, nu willen we wel naar Thuis. Moeder aarde, die een eigen bewustzijn  heeft dat verbonden is met dat van jullie, was het er volledig mee eens. Jullie wilden gezamenlijk een Thuis op Aarde creëren. Zoiets als een hemel op aarde. Maar dat was niet genoeg. Jullie wilden dit hele proces bewust ervaren, stapje voor stapje en daarmee jullie collectieve bewustzijn verder verruimen. Gaia, zou jullie helpen ondanks alle leed dat jullie haar in jullie onwetendheid hadden berokkend.  Gaia, begon haar reinigingsproces en verhoogde haar vibraties. Aardbevingen, overstromingen en vulkaanuitbarstingen waren het gevolg. Duizenden zielen kiezen daarmee om naar huis terug te keren om op een later tijdstip terug te komen of elders hun evolutie te vervolgen.

Doordat Gaia haar vibraties verhoogt krijgen jullie deze unieke kans om sneller jullie evolutieplan te voltrekken. Stop met het koesteren van je medelijden en verontwaardiging. Laat je oordelen voor eventjes los, broeders en zusters. Stap voor eventjes in de Eenheid. We horen jullie boosheid en schreeuw om rechtvaardigheid, vrienden. Dat komt omdat in de afgescheidenheid van jullie bewustzijn lijden en dood jullie grootste nachtmerrie zijn geworden.  Vanuit het bewustzijn van eenheid gezien,zijn ze noodzakelijke  middelen om jezelf te reinigen van verzamelde grofstoffelijke energieën, zodat je individuele vibraties kunnen stijgen. Dit geldt voor  het wezen Gaia maar ook voor ieder van jullie. Pijn en lijden zijn de middelen bij uitstek om je je de grofstoffelijke gevoelens en gedachtes bewust te worden, om deze vervolgens te kunnen loslaten zodat wij ze kunnen transformeren.

Het pad van ascensie is een reinigingstraject, lieve broeders en zusters.

Het vergt veel moed, vertrouwen, doorzettingsvermogen en overgave. Onze taak hierin is om jullie te ondersteunen met onze liefde en onze informatie over hoe jullie dit pad zo efficiënt en pijnloos mogelijk kunnen bewandelen. De komende brieven zullen concrete aanwijzingen bevatten  over wat jullie  op het pad kunnen verwachten alsook richtlijnen  over welke stappen nodig zijn om te kunnen ascenderen. Deze informatie is zeer oud, net zo oud als het leven zelf en is diverse malen tijdens iedere evolutionaire  cyclus doorgegeven. In het begin van de vorige eeuw zijn wij begonnen met de eerste informatie over evolutionaire ascensie door te geven. We vertellen jullie niets nieuws. Jullie weten het al. Wat wij zullen blijven doen is telkens dezelfde informatie doorgeven vanuit een nieuwe invalshoek en in een eigentijdse taal binnen de normen en waarden van de cultuur.

Wij staan altijd klaar voor jullie. Vraag om onze liefde en ondersteuning. Vraag om Raad. Onze liefde blijven we altijd naar jullie uitstralen of jullie erom vragen of niet. Wees er ontvankelijk voor. Ze is namelijk altijd om je heen. Tijdens momenten van diepe angst en duisternis kunnen jullie onze naam roepen. We zullen je omhullen met onze liefde. Wees daar ervan overtuigd. Het is het enige wat je nodig hebt. Maak gebruik van deze gunstige tijd om te ascenderen. Vergeet niet dat deze gunstige planetaire omstandigheden maar eens in de 25.000 jaar voor komen.

We houden onvoorwaardelijk van jullie, broeder en zuster van de aarde,

Ik ben, Michael

De Wet van Goddelijke liefde en Eenheid

12-11-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De Wet van Goddelijke liefde en Eenheid is een kosmische wet net als de Wet van Energie en beheerst het scheppingsproces op alle niveaus en alle frequenties van het bestaan.

Lees verder...

Goddelijke liefde is de scheppende energie en de kosmische lijm die alles wat Is met elkaar verbindt in vormen en samenhangen. Ze is de bron waaruit alles ontsprongen is. Ze is jullie bron van afkomst en jullie essentie. Ze is ook de bron en essentie van jullie fysieke realiteit waar diverse soorten bewustzijn met elkaar in harmonie leven en jullie prachtige planeet in stand houden.

Lieve broeders en zusters, schuif de sluiers die je bewustzijn afzonderen opzij en herinner. Herinner je afkomst en je essentie. Herinner de gevoelens van geborgenheid, veiligheid, vrede en liefde die voortvloeiden uit je weten dat je deel uitmaakte van alles wat Is. De bergen, de rivieren en de zeeën maakten deel uit van  je zelfbewustzijn.

Ooit wist je dat zij je familie waren en deel uitmaakten van je fysieke lichaam. Je eerde ze zoals je broeders en zusters of je vader en moeder eerde. Je vroeg hen om hulp als je ziek of uit balans was. De bomen, de planten, de bossen en alles wat daar leeft boden hun schaduw, voedsel en medicijnen om je fysieke lichaam in leven te houden. Ooit waren ze je broeders en zusters voor wie je respect koesterde.

Ooit deelde je je leven met de dieren in het water en op het land. Je toonde je respect voor hun kracht en territorium en zij respecteerden altijd je eigen territorium en je eigen behoeftes. Ze offerden uit liefde hun leven voor jullie en dienden graag als voedsel voor jullie fysieke omhulsel.

Ooit leefden jullie, children of love in volmaakte harmonie met elkaar omdat jullie de goddelijke liefde voelden als iets net zo vanzelfsprekend als de lucht die jullie ademden. De Wet van goddelijke liefde zit in jullie DNA gecodeerd. En niet alleen in jullie DNA maar ook in het DNA van alles wat deel uitmaakt van jullie fysieke wereld, jullie moeder aarde en onze prachtige zuster Gaia.

Het wordt weer tijd, vrienden dat jullie deze code op nieuw activeren. Onze geliefde Gaia, lijdt aan ondragelijke pijnen. Jullie persoonlijkheid die afgescheiden van jullie essentie functioneert en jullie ego die haar woordvoerder is geworden zijn de mooie planeet aan het martelen en te verwoesten.

Jullie kappen uit hebzucht naar materialistische bezittingen haar bossen, jullie halen essentiële mineralen en andere grondstoffen uit haar lichaam om jullie leefstijl in stand te houden, jullie vissen haar zeeën leeg en jagen op haar prachtige bewoners uit het dierenrijk om jullie overmatige behoefte aan voedsel te bevredigen. Jullie oude broederliefde voor de medebewoners van de planeet is vervangen door angst.

Angst is de drijfveer voor het opjagen en doden van velen van  jullie broeders. Wat is eigenlijk angst broeders en zusters? Angst is niets meer of minder dan het gebrek aan liefde. Angst is het gevolg van jullie afgescheidenheid en jullie illusionaire bestaan. Deze angst vrienden,  dreigt jullie gastplaneet te vernietigen.

Gelukkig laat onze geliefde dochter zich niet zo gemakkelijk klein krijgen. Samen met jullie zielen op een hogere bewustzijnniveau dan het dagelijkse, besloten ze om de planeet met al zijn bewoners te redden van de ondergang. Als er geen ondergang meer mogelijk is dan rest alleen maar vooruitgang, vrienden. Stilstaan is niet mogelijk in het echte bestaan. Stilstaan bestaat alleen in jullie 3D bewustzijn van dualiteit.

Jullie besloten om de planeet op te tillen naar de vijfde dimensie en daarmee het oude vertrouwde paradijs op aarde neer te zetten in de stof. Jullie moeder aarde is zichzelf aan het reinigen en haar frequenties te verhogen met hulp van het hele planetaire stelsel en de planetaire hiërarchie die deze operatie ondersteunen en mede mogelijk maken.

De kosmische Wet van Goddelijke liefde en Eenheid zal in jullie bewustzijn herleven om vervolgens jullie denken en handelen te sturen. Alles is ooit uit de goddelijke liefde ontstaan en gezamenlijk vormen ze een Eenheid. Terecht zullen jullie opmerken dat Eenheid  een contradictie  is op de Universele Wet van Polariteit.

Neen, lieve children of love, polariteit en eenheid zijn tegenovergestelde begrippen alleen voor jullie 3D bewustzijn, jullie dualistische programmering die verschillen nodig heeft om iets te begrijpen. Tracht de begrippen Eenheid en Polariteit vanuit een hogere abstracte perspectief te zien.

De Wet van Polariteit, het Yin en Yang van de kosmos vormt de basis van de existentie. Yin en yang zijn niet alleen tegengesteld maar ook vullen elkaar aan en gezamenlijk vormen ze een eenheid. Existentie is evenwicht en balans, lieve children of love. Ieder individu is verschillend, de een is meer yin of meer yang maar jullie als groep en als mensheid kunnen blijven bestaan dankzij het evenwicht tussen het ying en yang van de componenten.

Vergeet niet, vrienden, dat ying nooit kan bestaan zonder het yang en andersom ook niet. Jij, zuster, als overheersend ying individu bestaat je alleen dankzij een yang component dat zowel in jezelf als buiten jezelf aanwezig is. De balans tussen ying en yang is bepalend voor je gezondheid, je welzijn en je spirituele groei. Onze geliefde Gaia, is zowel ying als yang geladen en het evenwicht tussen beide bepaalt haar zijn en manifestatie.

Jullie 3D bewustzijn met het ego als woordvoerder heeft een onverzadigbare behoefte om te oordelen. Oordelen brengt orden aan het denken, het geweten en het handelen. Door te oordelen kan het 3D bewustzijn een lijst maken van wat je wel mag doen en van wat verboden is. Handelen is vervolgens simpel. Je volgt de regels en je wordt beloond of je overtreedt de regels en wordt je daarvoor gestraft.

Lieverds, zien  jullie nu dat 3D bewustzijn veel op het denken van jullie kinderen lijkt? Kinderen, jullie mensenkinderen hebben wel behoefte aan duidelijke regels maar jullie , de ouders en de volwassenen toch niet? Jullie zijn meesters, lieve broeders en zusters. Meesters die de weg kwijt zijn en in een donker bos gevangen zitten.

Ga stil bij jezelf staan. Laat je gedachten komen en gaan totdat de rust in je denken is gekeerd. Kijk naar binnen en zie de meester, het goddelijk kind dat je in essentie bent. Alle andere gedachten die in je opkomen laat je ze komen en weer gaan. Houd die ene mogelijkheid alleen voor ogen en voel. Voel onbevreesd alles wat er in je opkomt. Laat je tranen de vrije loop. Oordeel je gevoelens niet, plak geen etiketjes meer op ze maar voel. Alleen je gevoelens zijn in staat om je uit de 3D gevangenis te bevrijden. Alleen je gevoelens kunnen de herinneringen van je essentie oproepen. Alleen je gevoelens kunnen bij je weten brengen.

Jullie vertellen elkaar dat kennis is weten maar dat is een 3D misvatting.

Voelen is weten, lieverds.

Jullie logica, is een denkfunctie . In het 3D bewustzijn wordt de logica gevoed door het dualistische kader van de gedachten. In het 4D en het 5D bewustzijn wordt de logica gevoed door de intuïtie , het intuïtieve weten waar je doorgang krijgt alleen via je gevoel.

Vanuit de logica van het 3D bewustzijn zijn de begrippen polariteit en eenheid onverenigbaar terwijl de begrippen polariteit en dualiteit een en hetzelfde zijn.

Lieve broeders en zusters, polariteit is niet hetzelfde als dualiteit. Dualiteit is een programmering van het bewustzijn en het denkvermogen terwijl polariteit te maken heeft met de energetische lading der dingen. Alle vormen van het bewustzijn dat van de mineralen, de planten, de dieren, de mensen de engelen en de Meesters zijn afkomstig en doordrenkt van Goddelijke Liefde en Eenheid.

Eenheid staat nooit op zichzelf. Eenheid is het gevolg van het evenwicht van afzonderlijke kosmische energieën die met elkaar in een eenheid zijn verenigd en  een Gods schepping manifesteren. Alles wat Was, wat Is en wat ooit Zal Zijn gehoorzamen de Kosmische Wet van Goddelijke Liefde en Eenheid.

De Goddelijke Liefde is de kosmische lijm, de magnetische kracht van alle elektronen en fotonen met elkaar verbindt en daarmee een nieuwe schepping manifesteert. Door de werking van deze wet is jullie planetaire stelsel, jullie universum, jullie melkwegstelsel en de kosmos geschapen. Door deze Wet wordt de schepping voortgezet en zal in eeuwigheid doorgaan.

Vernietiging bestaat op geen enkele niveau. Vernietiging is onmogelijk. Er bestaat alleen verandering. Wat jullie vernietiging en dood noemen is slechts verandering. Verandering houdt enkel in een nieuwe verhouding en evenwicht van de delen van het geheel.

Planeten en zonnen sterven net zoals planten, dieren en mensen ook sterven. Dat is optische illusie, lieve children of love. Niets sterft. Alleen de oude structuur sterft en gaat over in een nieuwe vorm en structuur. Een planeet die sterft voor jullie microscoop wordt op nieuw geboren in een nieuwe gedaante op dezelfde of op een ander melkwegstelsel in de kosmos. Goddelijke liefde Is en jij broeder of zuster Bent en Wij houden onvoorwaardelijk van jullie omdat we met elkaar eeuwig verbonden zijn door dat wat Is.

Ik ben, Michael

De Wet van Transparantie

27-10-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Hoe verder jullie in de vierde dimensie gaan hoe meer  de universele Wet van Transparantie zich aan jullie zal openbaren.

Deze zal pas in de vijfde dimensie volledig manifest en geïntegreerd worden in jullie dagelijkse werkelijkheid.

Lees verder...

De derde dimensie van afgescheidenheid en dualiteit  werd  gekenmerkt door duisternis, geheimen, exclusiviteit en mystiek. Exclusieve geheime genootschappen die de kennis voor zichzelf en voor uitverkorenen bewaarden en mystieke genootschappen die van het sacrale en spirituele aspect een ondoordringbare vesting maakten.

De oorzaak voor deze toestanden was angst, het heersende aspect van de derde dimensie , die vervolgens macht en machteloosheid teweeg bracht als manifestatie. De geestelijke en spirituele waarden en kennis werden gebruikt om macht over de armen en de onwetenden uit te oefenen. Alleen machtige en rijke mensen kregen toegang tot machtige instituten en genootschappen van geestelijke en spirituele aard. Ware kennis werd angstvallig geheim gehouden om de mensheid onwetend, willoos, afhankelijk en machteloos te houden.

Na de tweede wereldoorlog begon onderwijs over de hele wereld  geleidelijk aan  toegankelijk  te worden voor steeds grotere groepen mensen. Nu zoveel jaren later is het onderwijs nog steeds niet voor iedereen toegankelijk, maar het zal niet lang meer duren. Dankzij de uitvinding van het internet is kennis nu voor iedereen theoretisch gesproken beschikbaar. Kinderen die nu geboren worden dragen reeds  in hun codering de universele Wet van Transparantie.

Gebrek aan openheid, op persoonlijke, bestuurlijke en economische nivo, kenmerkt de derde dimensie en het begin van de vierde waar jullie nu in leven. De westerse cultuur zit vol met normen en waarden omtrent de sociale omgang die vooral gebaseerd zijn op het achterhouden van informatie over persoonlijke zaken.

Privacy is de laatste jaren jullie focuspunt en een soort toverwoord geworden zowel voor publieke figuren als voor het gewone volk. Jullie hebben van privacy een heilige recht gemaakt en jullie weigeren persoonlijke informatie openbaar te maken. Hebben jullie je afgevraagd waarom eigenlijk niet? Uit angst voor afkeuring? Uit schaamte voor wie jullie zijn en voor wat jullie doen? Of uit angst voor  be-dreiging en voor het uitlokken van criminele activiteiten?

Het onderling vertrouwen is nog ver te zoeken, lieve broeders en zusters. Wantrouwen zegeviert nog steeds. We begrijpen wel hoe moeilijk het voor jullie is om wantrouwen los te laten en deze door  vertrouwen te vervangen. We begrijpen wel hoe moeilijk het is om angst los te laten en om liefde er voor in de plaats te omarmen.

Laten we nu dit probleem verstandelijk bekijken, hoor ik mijn zuster  denken: Wat is jullie oogst bij een leven die doordrenkt is door angst, wantrouwen, gebrek aan openheid en helderheid? Wat is de winst als je voortdurend alert moet zijn voor alle mogelijke vormen van gevaar? Stress en alle gevolgen van dien en een kwijnend hart door de afwezigheid van vertrouwen en liefde. Dat is de oogst als je in afzondering en wantrouwen leeft. Ervoor in de plaats krijg je veel privacy en de illusie van veiligheid, macht en kracht.

Wat is nu de oogst van een leven vanuit liefde en vertrouwen, openheid, mededeelzaamheid, vrijheid van beweging en een permanente aanwezigheid in het hier en nu? Innerlijke rust en vrede, vreugde en alertheid om op een adequate wijze iedere situatie het hoofd te bieden. Wat een oogst!!! Het lijkt niet moeilijk om een keuze te maken, lieve vrienden .Helaas, is het toch  wel.

Angst en schaamte bedreigen jullie fysieke lichaam maar ook jullie verdere ontwikkeling. Durf risico’s te nemen, lieve children of love. Risico’s in de betekenis die jullie aan geven bestaan in werkelijkheid niet. Risico’s zijn illusies van jullie 3D bewustzijn. Er is alleen oorzaak en gevolg. Iedere gebeurtenis is het gevolg van een eerdere gedachte , gevoel of handeling.

Intense angst voor inbrekers met als gevolg het nemen van overdreven  veel veiligheidsmaatregelen en verzekeringen, trekt juist de inbrekers aan. We zeggen daarmee niet dat het nemen van veiligheidsmaatregelen de dieven juist naar je toe trekt, we zeggen dat de angst voor inbrekers of andere mogelijke bedreigingen van je leven of je bezittingen, die dingen aantrekt waarvoor je zo vreest en jezelf probeert te beschermen.

De Wet van Transparantie kan alleen geïmplementeerd worden als jullie bereid zijn om je afkomt te herinneren en daarmee de waarden die voor jou in dit leven belangrijk zijn. Zijn je materiële bezittingen zo belangrijk, lieve vrienden, dat jullie je gezondheid en verdere groei op het spel zetten om die te behouden? Is het noodzakelijk om in voortdurende angst voor pijn, ziekte en dood te leven? Het kan jullie niets gebeuren, lieve broeders en zusters in de stof. Pijn, ziekte en dood raken alleen jullie persoonlijkheid en ego aan. Jullie essentie verandert simpelweg van trilling en plaats.

Leef je huidige leven ten volle, lieverds. Leef in liefde en vrijheid. Leef alsof je transparant zou zijn en iedereen in je ziel kan kijken. Laat juist je broeders en zusters je ziel zien. Het omhulsel, fysiek en geestelijk is toch maar een illusie die je tijdelijk hebt geschapen om God, onze vader te dienen.

Laat jullie zielen een spiegel voor elkaar zijn. Dat is de directe weg naar jullie ascensie.

Wat er op persoonlijke nivo plaats vindt, wordt ook weerspiegeld in de andere lagen van jullie fysieke bestaan. Angst is de drijfveer van jullie economische systeem. Jullie zijn vergeten, lieverds, dat overvloed de natuurlijke staat van zijn in het universum is. Jullie creëren gebrek en armoede door middel van jullie ego en persoonlijkheid die nog afgescheiden zijn van de ware kern. Die angst en onwetendheid  gebruiken machtige broeders en zusters om de illusie van jullie economie te waarborgen.

Bolwerken van banken, verzekeringen, pensioenfondsen of beleggingsfondsen zijn gehuld in ondoorzichtige sluiers die hun beleid en gezondheid verhullen voor de buitenwereld, zelfs voor degenen die hun toekomst aan hen hebben toevertrouwd. Bestuurders verschuilen achter het machtige instituut en weigeren persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Lieve broeders en zusters, het lijkt alsof jullie schijn economie geregeerd wordt door robots, intelligente machines zonder eigen verantwoordelijkheid, denkvermogen, scheppingskracht, of emoties. Die bolwerken worden niet door mensen bestuurd maar door een systeem van regels en wetten gebaseerd op precedenten en niet op een actuele situatie.

Achter dat systeem verschuilen jullie broeders en zusters en claimen hun recht op privacy om inkijk van buitenaf te mijden. Eigen gedachten en ideeën, emoties en zielskenmerken blijven achter slot en grendel uit angst om gezien te worden. Zouden  soms het geweten of schaamte de rede zijn? Of is de macht van het geld die hen blind maakt en de voedingsbodem vormt voor het volhouden van hun rol? We koesteren veel mededogen voor die broeders en zusters die deze moeilijke rol op zich hebben genomen om aan anderen de kans te geven om wakker te worden en verder te groeien.

De oogst is begonnen, lieverds. De laatste economische crisis heeft de sluiers van vele bolwerken kapot gerukt. De Wet van Transparantie begon voor het eerst van kracht te zijn. Noodgedwongen uiteraard, maar dat is eigen aan jullie ontworsteling van de 3D werkelijkheid. Leren door ervaring. Het beleid en de financiële resultaten konden niet meer geheim worden gehouden. Jullie wereld is erdoor geschokt. Jullie machtige westerse wereld, jullie trots en arrogantie zijn ingestort.

Daardoor zijn nieuwe werelddelen beter geprofileerd en met open ogen de illusie van macht ingestapt. Zij zullen jullie economie van de gehele ondergang redden. Daardoor zullen de tegenstellingen tussen  arme en rijke, machtige en minder machtige landen op de achtergrond zullen schuiven. Verbroedering en wederzijdse respect zullen ervoor in de plaats komen. Het zal niet meer lang duren dat jullie een wereld economie worden.

Wat de Wet van Transparantie betreft, het zal nog lang duren voordat deze in de vijfde dimensie volledig van kracht kan zijn. Maar we zagen met vreugde hoe deze zijn intrede heeft gemaakt zowel op het persoonlijke als op het bestuurlijke vlak. De Wet kan namelijk niet functioneren zolang het bewustzijn door angst wordt bestuurd. Hoe meer liefde jullie bewustzijn verlicht, hoe meer transparantie.

Het huidige economische systeem dat door angst in het leven is geroepen zal geleidelijk aan vervangen worden door een nieuwe economie die op overvloed, eenheid en liefde is gebaseerd. Hoe verder de vijfde dimensie op de aarde wordt verankerd hoe minder de noodzaak voor de illusie van geld, als een fysieke manifestatie van energie om iets wat je nodig hebt te manifesteren. Jullie kunnen van nature alles manifesteren wat jullie nodig hebben door middel van je gedachten, je gevoelens en je woorden. Niets zal verhuld of geheim kunnen blijven. Jullie aura zal de spiegel van je ziel zijn en iedereen zal in staat zijn om de kleuren van de aura te kunnen zien. De Wet van Transparantie zal een vanzelfsprekende gegeven zijn. Er zal niets anders dan Transparantie mogelijk zijn.

Voor nu, lieve broeders en zusters in de vierde dimensie kunnen jullie focussen op het beoefenen van de Wet van Transparantie bij jezelf. Waarom zou het prachtige wezen die je bent zich verhullen voor anderen?

Wees trots op wie je bent, zoals je nu bent, met je 3D vermomming en je oprechte wens om verder te groeien. Laat je onvolkomenheden en je onwetendheid zien. Ze horen bij je fysieke onechte bestaan. Daar achter ligt pas je ware goddelijke zelf. We nemen altijd zowel jullie ware essentie als jullie fysieke omhulsel waar.

We zien jullie verlangen om verlost te worden van jullie tijdelijke 3D bewustzijn, we zien jullie pogingen om oude gewoontes en patronen te overwinnen, we lezen in jullie ziel het besluit om naar de volgende fase van evolutie over te gaan en om een nieuwe aarde in de vijfde dimensie neer te zetten.

Vraag om onze hulp lieve broeders en zusters. Jullie vraag schenkt ons vreugde. We blijven onvoorwaardelijk van jullie  houden en respect  koesteren voor jullie inzet in het goddelijke plan van evolutie van het bewustzijn.

IK Ben, Michael

De Wet van Transmutatie

18-09-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De Wet van Transmutatie is een Universele Wet en geldt ook in jullie Universum en op jullie planeet.

Lees verder...

Energie van hogere frequentie absorbeert en transformeert energie van lagere frequentie naar dezelfde frequentie als die van zichzelf

Dankzij deze Wet zal uiteindelijk het licht de duisternis verlichten

Licht transmuteert altijd het duister

Deze Wet wordt in het Universum toegepast in alle dimensies. Van de derde tot de allerhoogste. Zolang de reis naar de Bron duurt is alles aan de wet van Transmutatie onderworpen. Hoe zit het dan met de Wet van de vrije Wil, hoor ik mijn zuster denken. De wet van de Vrije Wil geldt  voor jullie mensen, lieve children of love. Iedereen en alles in het Universum dienen deze wet te respecteren ook de Wet van Transmutatie kan alleen worden toegepast als er geen verzet tegen is.

Een wezen van het licht zal altijd de Wet van de vrije wil respecteren en zal nooit iets doen zonder de toestemming van de ander. Maar er bestaan ook wezens met hoge trillingen die in dienst van het duister zijn,de dark lords of zoals ze in de Bijbelse traditie genoemd worden de gevallen engelen. Deze zijn in staat om lagere trillingen te absorberen en vervolgens te transmuteren naar het niveau en de trilling van zichzelf. In jullie dagelijkse 3D en 4D werkelijkheid wordt voortdurend getransmuteert.

Hogere trillingen ongeacht of ze van de negatieve of de positieve kant van het energiespectrum afkomstig zijn, transmuteren elkaar zodra ze in contact met elkaar komen en het bewustzijn slaapt. Jullie dagelijks leven, zeker bij het 3D bewustzijn  is niets anders dan een kleurrijke spectaculaire energiedans die geregisseerd wordt door de universele wetten. Dat is vaak de rede dat jullie gemoedstoestand en jullie energiepeil heen en weer slingeren als een jojo.

Lieve broeders en zusters in de vierde dimensie, jullie, voorlopers in de evolutie van het bewustzijn, staan bloot aan misleidingen door  wezens van andere sferen die jullie tijdens een astrale reis of een trancestaat  tegen kunnen komen. We kunnen niet genoeg jullie er op wijzen op het belang van het aanscherpen van het eigen onderscheidingsvermogen. Als jullie op reis gaan naar een verre vakantie oord bereiden jullie daar grondig voor en verzekeren jezelf voor allerlei risico’s.

Reizen in de sferen is niet anders. Goede voorbereiding, alertheid tijdens de trip en een goede onderscheidingsvermogen zijn van groot belang om jezelf tegen de krachten van de duisternis en de darklords te beschermen. Helaas, kunnen wij jullie geen verzekeringen daarvoor aanbieden…..Onze geliefde Sananda in zijn incarnatie als Jezus heeft aan jullie veelvuldig de wet van Transmutatie gedemonstreerd. Zijn onvoorwaardelijke liefde en zijn hoge vibratie hebben de wonderen tot stand gebracht die jullie allemaal kennen. Hij bood hulp en troost alleen aan degenen die erom vroegen. Hij drong zichzelf en zijn leer aan niemand op. Hij stond ergens te preken en wachtte tot mensen naar hem toe kwamen. Waarom hij zichzelf niet heeft kunnen beschermen?

Dat was uit eigen vrije wil, lieve children of love. Het hele proces van verraad, veroordeling en  kruisiging was van tevoren opgezet samen met zijn meester Maitreya, als zijn ultieme initiatie proef naar de zevende dimensie. Waarom heeft hij het kwade niet getransmuteerd en de wereld beter gemaakt? Omdat Jezus de Wetten van het Universum en het goddelijk plan hoog hield. Hij was en Is altijd in dienst van God, de Vader en de Moeder. Hij dient Zijn heilig plan van evolutie van het bewustzijn. Zoals jullie inmiddels weten, vrienden, het bewustzijn groeit alleen door ervaring. Transmutatie zou tegen het goddelijk plan werken als deze niet met wijsheid gehanteerd zou worden.

Jullie, lieve broeders en zusters zijn bij machte de Wet van Transmutatie voor je eigen ascensieproces te laten werken. Jullie maken nog steeds weinig gebruik van de Wet. Hoe vaak zitten jullie niet opgescheept met vrachten negatieve energie die jullie zelf vasthouden of op anderen projecteren?

Het dagelijks leven in de derde en vierde dimensie produceert enorme hoeveelheden negatieve energie die stress veroorzaakt die zowel  jullie fysieke lichaam als jullie evolutie in de weg zit. Schenk deze energie aan Vader en Moeder God of aan je Gids of aan een van ons en wij kunnen deze zonder enige moeite transmuteren. Is dat niet oneerbiedig?We horen jullie toch te eren?  Hoor ik mijn zuster denken.

Neen, het is niet oneerbiedig en jullie hoeven ons helemaal niet te eren. Beide gedachten, zuster, zijn 3D gedachten toen de scheiding tussen God en zijn schepselen de regel was en de waardeoordelen het enige middel om orde in de chaos te scheppen. Er is geen scheiding tussen de schepper en zijn schepselen, geen meer of minder waarde. Alles wat is komt uit de Enige Bron, god onze vader en moeder. Alles wat is, bestaat om God’s Plan te dienen en de enige manier om dit te doen is te zijn en te scheppen. Alleen dankzij de verscheidenheid in de Eenheid kan de kosmos en het Bewustzijn blijven expanderen.

Vraag onze hulp, children of love. Vraag en je zult ontvangen. Duizenden jaren roepen wij dat tegen jullie. Nu is de tijd gekomen dat jullie onze aanwezigheid het hardst nodig hebben dan ooit. Nu is ook de tijd gekomen dat jullie pas kunnen begrijpen waarom onze hulp noodzakelijk is. Jullie beginnen je afkomst en het goddelijk plan te herinneren; en jullie weten dat de ascensie onmogelijk is zonder onze hulp. We willen graag helpen Maar we hebben jullie toestemming voor nodig.  We mogen niets transmuteren zonder dat jullie erom vragen.

Broeder en zusters in de 4D dimensie. Jullie kunnen ook zelf de wet toepassen om gedachten van lagere trilling door hogere te vervangen. Een gedachte van hogere vibratie is in staat om er een van lagere vibratie te transmuteren. Jullie worden voortdurend geplaagd door gedachten van lagere vibraties. Deze zijn afkomstig niet alleen  van buitenaf maar ook van je ego, het bange kind in jezelf dat voortdurend om aandacht vraagt. Een gedachte van hoge vibratie,   bijvoorbeeld compassie, genegenheid of dankbaarheid, kan angst, boosheid of jalousie transmuteren.

Gedachtes van een lagere vibratie zijn in deze fase van jullie ontwikkeling onontkoombaar. Accepteer dat feit, vrienden. Jullie hoeven er niet schuldig over te voelen en zeker niet ontmoedigd te worden. Stop met je eigen waardeoordelen. Als jullie daar nu mee stoppen en daarvoor in  de plaats gedachten van hoge vibratie beginnen uit te zenden dan worden de lage trillingen geneutraliseerd en in hogere trillingen getransmuteerd.

Kunnen jullie je voorstellen wat het effect van een dergelijke actie voor de collectieve trilling, zou zijn als iedereen een paar keer per dag zijn eigen lage trillingen transmuteert? In jullie cultuur is de gewoonte dat iedereen zijn eigen afval opruimt. Jullie doen dit werk al jarenlang. Maak nu de gewoonte eigen om je eigen energetische afval zelf op te ruimen.

Voor het 3D bewustzijn was een dergelijke actie onmogelijk zoals een paar honderd jaar geleden ook niet mogelijk was dat mensen zorg droegen voor het opruimen van hun eigen afval. Voor het 4D bewustzijn is het mogelijk om deze noodzaak te begrijpen en aan de energetische schoonmaakactie deel te nemen. Jullie verkondigen stellig, lieve children of love dat voorkomen is beter dan genezen.

Het is een wijze gezegde en van toepassing bij het energetisch gebeuren als gevolg van de universele wetten. Bewust in het nu zijn, alert en onderscheidingsvermogen zijn de beste preventie middelen tegen overtollige energetische afval. Door bewust en alert te zijn kun je altijd de intentie uitspreken dat niemand je energie mag transmuteren. Alleen door de intentie uit te zenden ben je beschermd tegen de natuurlijke wet van transmutatie die toch ondergeschikt is aan de vrije wel.

Waarom lukt het mij dit niet altijd? Hoor ik mijn zuster denken. Het bewustzijn en de kracht van de intentie zijn onfeilbaar maar je eigen vermogen om in het nu gecenterd te blijven laat  te wensen over. Hoe je daar nu verbetering in kan brengen? Blijven oefenen en zorg dat je altijd in het lichtspectrum staat. Hoe meer je in het licht staat hoe krachtiger je bent. Negatieve trillingen zijn er dan als de dood voor en blijven uit je buurt.

Op dit moment in de geschiedenis van de planeet leven onder jullie vergevorderde zielen die in staat zijn om lagere trillingen te transmuteren. Ze maken geen reclame voor zichzelf maar verkondigen simpelweg een boodschap van hoge trilling. Zoek inspiratie bij deze broeders en zusters, vrienden. Durf je gedachten van lage trilling uit te spreken en los te laten. Sta vervolgens open dat ze jou  gedachten transmuteren. Hoe dit in zijn werk gaat?

Door met je hart naar hun woorden te luisteren en deze het werk van transmutatie te laten verrichten. Er is veel moed voor nodig om je “vuile was”buiten te hangen zeker als er meer spirituele mensen aanwezig zijn, hoor ik mijn zuster denken. Natuurlijk is er veel moed voor nodig om je 3D bewustzijn te overstijgen, je eigen  naaktheid te tonen, en zonder geheimen te leven. En de oordelen van de anderen dan, en mijn reputatie? denkt mijn zuster. Ook dat hoort bij het 3D bewustzijn, zuster. Waarom is het belangrijk hoe anderen je beoordelen?

Waarom is het überhaupt nodig dat anderen je goed genoeg keuren? Jullie, 4D broeders en zusters, jullie  herinneren je toch wie je werkelijk bent? Dat is wat je eigen evolutie bepaalt en niet de mening en goedkeuring van anderen. Dat zijn nu de valkuilen van het 4D bewustzijn, vrienden.

Veel weten en veel begrijpen maar te weinig om op eigen kracht te staan en deze te gebruiken. We zijn trots op jullie 4D broeders en zusters. Jullie bereiden de weg voor de grote massa die over niet al te lange tijd moet volgen. We staan altijd tot jullie dienst en we houden onvoorwaardelijk van jullie allemaal.

Ik ben, Michael

 

De Kosmische Wet van Polariteit

12-09-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Het heelal, alles wat Is bestaat dankzij de Wet van Polariteit die voor het evenwicht zorgt dat noodzakelijk is voor de expansie van het bewustzijn en het leven.

Lees verder...

Energie en vorm bewegen voortdurend tussen hun twee polen. Alles is namelijk bipolair in de creaties van God, onze vader en moeder. Alleen de Bron, de essentie van god  valt er buiten deze kosmische Wet. Ooit was God alleen. Niets vertrok uit de bron en er kwam ook niets binnen.

Ooit voelde God de behoefte om zichzelf te kennen en zo splitste hij een stukje van zichzelf en zette het buiten de Bron. Dat was de eerste creatieve daad en het begin van alles wat is en zal zijn. Vele goddelijke vonkjes vertrokken uit de Bron en gingen op avontuur. Maar bij  iedere vonk ligt de herinnering aan Thuis ingegrift. Iedere God’s vonkje, in welke  hoedanigheid dan ook verlangt reeds bij zijn vertrek van thuis naar zijn terugkomst.

Dit verlangen is het kompas van iedere vonkje op de weg tijdens zijn avontuur in het heelal. Dat is de grondslag van de Wet van Polariteit. Het begin van de reis, de avonturen in dienst van het Goddelijk Bewustzijn, en het einde van de reis en de terugkeer naar de Bron. Wat er voor een vonkje geldt, geldt ook voor grote groepen goddelijke vonken bij elkaar.

Zo kent iedere melkwegstelsel, iedere universum en alle sterren en planeten  geboorte, groei, degeneratie en tenslotte het uiteenvallen en de terugkeer naar de bron. Hetzelfde vindt plaats bij het heelal. Iedere universum begint met een groep goddelijke vonken die tijdens miljarden jaren, in jullie 3D bewustzijn, expandeert om vervolgens te imploderen en tenslotte uiteen te vallen en terug te keren naar de Bron. De wet van Polariteit is de rede dat alles wat Is in cirkels beweegt. De Schepping kent geen einde omdat God Is. Ieder god’s vonkje die terugkeert naar huis begint vroeg of laat aan een nieuw avontuur.

Lieve broeders en zusters jullie kennen zeker de uitdrukking zo boven zo beneden. Laten we nu onderzoeken hoe de  Wet van polariteit functioneert in jullie Universum en specifiek in jullie 3en 4D werkelijkheden  op jullie geliefde aarde. Het 3D bewustzijn interpreteert de wet van polariteit als de tegenstellingen waarmee het dualistisch denken de wereld ervaart.

Dankzij de tegenstellingen en het dualistisch bewustzijn kon jullie bewustzijn evolueren. Daarmee dienen jullie  God onze Vader en het alomtegenwoordige Bewustzijnsveld dat altijd aan het expanderen is. Het dualistisch denken kan iets begrijpen alleen door het ervaren van het tegengestelde. Zo noemen jullie iets groot of veel of boven of toekomst omdat jullie eerder de ervaring hebben van klein, weinig, onder of verleden. Jullie noemen iets aangenaam of vrolijk of mooi omdat jullie iets onprettigs, verdrietig of lelijk hebben ervaren.

De normen en waarden die jullie denkvermogen heeft ontwikkeld zijn ook dualistisch omdat er geen andere mogelijkheid was om verder te groeien, als mens, samenleving en cultuur. Alle religies die in de loop van jullie geschiedenis als homo sapiens zijn ontstaan zijn dualistisch van aard en daarom hebben een scheiding moeten maken tussen God de Schepper en zijn scheppingen.

Vanuit deze scheiding zijn het goede en het kwade, het licht en de duisternis of god en de duivel ontstaan die jullie cultuur vorm hebben gegeven. Bedenk lieve children of love dat het dualistisch bewustzijn een illusie is. Het is enkel een manier waarop jullie de realiteit kunnen waarnemen.  Jullie dualistische cultuur van scheiding, sterke tegenstellingen en (voor)oordelen is niet meer dan een fase in de ontwikkeling van jullie bewustzijn.

Vele broeders en zusters met een 4D bewustzijn komen in de verleiding om de misstanden op jullie planeet, de oorlog, de honger en machtsmisbruik te veroordelen en sterker nog zich met degenen die lijden te identificeren en met ze mee te lijden. We kijken altijd met genegenheid naar jullie, 4D broeders en zusters die zwaar onder schuld en medelijden gebukt gaan. Het zijn maar beginners foutjes zouden jullie kunnen zeggen en we begrijpen dit goed.

Het is niet eenvoudig om van 3D naar 5D bewustzijn over te schakelen. In het 4D bewustzijn is het mogelijk voor de hersenen om de Eenheid te begrijpen en om af en toe er naar te handelen; maar het is nog steeds onmogelijk om de staat van eenheid vast te houden en het dagelijks leven er aan te passen. Dat is een proces dat geleidelijk gaat naar mate jullie verder in de vierde dimensie groeien.

Het 4D bewustzijn is de  beginfase van het 5D bewustzijn dat  honderd procent   Eenheidsbewustzijn is. In deze tussenfase is het gebruikelijk dat jullie regelmatig terugvallen in oordelen en vooroordelen, in macht, schuld en angst. Oordeel niet over jezelf, vriend.

Vergeet nooit dat je zelf een vonkje van God  de Schepper bent en dat je God dient door gewoon te zijn zoals je bent. “Beter je best doen” is een zuivere 3D uitdrukking. Er bestaat namelijk geen minder of meer je best doen. Zijn, is een lijn met twee polen en je wandelt altijd op deze lijn. Je eigen leven spelt zich af altijd op de lijnen van alle kwaliteiten, eigenschappen en vormen.

Neem bijvoorbeeld jullie emoties. Jullie dualistische denkwijze heeft een grote hoeveelheid emoties en gevoelens onderkend en van waardeoordelen voorzien. Lieverds, er zijn maar twee emoties: angst aan de ene kant van de emotionele lijn (yin) en liefde ( yang)  aan de andere kant. Alle andere emoties en gevoelens zijn stipjes op de lijn. Jullie gemoed beweegt snel op de lijn en schiet soms van haat naar liefde en van angst naar overgave.

Jullie emoties ondersteunen de groei van jullie bewustzijn en zijn samen met jullie gedachten het sterkste middel voor creatie. Wij engelen hebben geen emoties. We nemen jullie emoties waar als kleur en trilling en daar reageren we op. We kunnen nooit voelen wat jullie voelen.

Veroordeel de emoties  vanuit angst niet en verheerlijk ook niet de emoties die vanuit liefde afkomstig zijn. Zorg alleen dat je altijd naar het midden loopt, naar het neutrale gebied van de lijn waar alleen Zijn mogelijk is. Het middengebied van iedere lijn is het enige gebied dat echt Is. De rest zijn een illusie in dienst van de groei van het 3D bewustzijn. De realiteit lieve broeders en zusters is enkel en alleen het Nu en deze is in voortdurende beweging.

Door zelfdiscipline is het mogelijk om invloed op jullie Nu uit te oefenen. Jullie, scheppende goden, zijn in staat om je realiteit vorm te geven door middel van je gedachten, je gevoelens en je acties. Beweeg in vrijheid tussen de polariteiten en expandeer je bewustzijn. Er bestaat immers geen goed of slecht. Dat is de illusie van de 3D werkelijkheid. Fouten maken is onmogelijk. Alleen maar keuzes die niet het beoogde resultaat brengen.

Zie pijn, angst of verdriet als hulpmiddelen om de koers van je ontwikkeling  bij te stellen. Blijf niet lang in de emoties zwelgen. Laat alle emoties vrij; ze verdwijnen vanzelf wel weer.

Zie jezelf als een kleurrijke energie in de vorm van een reuze ei dat voortdurend in beweging is en  van kleur en trilling verandert. Houd de energie  met je gedachten niet vast, laat deze vrij bewegen. Durf te dansen op de lijnen van de polariteit vrij van waardeoordelen. Naar mate jullie verder in de vierde dimensie groeien wordt de dans tussen de polariteiten gracieuzer met subtiele bewegingen in de buurt van het midden van de lijn. De uitschieters naar de uitersten verdwijnen langzaam.

Op het moment dat jullie door de poort van de vijfde dimensie komen is de behoefte om de uitersten de exploreren geheel verdwenen. Het bewustzijn is nu gericht op de Eenheid in de verscheidenheid. Zolang jullie een fysieke lichaam hebben zullen jullie de emoties nodig hebben om te overleven maar ook om van het fysieke bestaan ten volle te genieten. Het Eenheidsbewustzijn kent geen waardeoordelen en vertoeft de meeste tijd in evenwicht; kalmte, vreugde, mededogen, verwondering en respect zijn belangrijke kenmerken.

De polariteit van het bestaan zal altijd de Schepping in stand houden (Schepping en Vernietiging)maar hoe verder het bewustzijn in de vijfde dimensie groeit hoe meer deze in staat is om permanent  zijn evenwicht te bewaren en in het midden en het nu te blijven om vandaar uit verder te gaan met scheppen.

Broeders en zusters in de 4D werkelijkheid, verwaar Polariteit niet met dualiteit. Polariteit bepaalt de aard van het bestaan en is de basis van de Schepping zoals deze ieder moment in de tijd zich ontvouwt. Polariteit kent geen oordelen omdat deze niet een spel van de geest is maar een gegeven van de Schepping. Er valt namelijk niets om over te oordelen. Het is Yang en Yin, het is mannelijk of vrouwelijk, actief of passief.

Dualiteit is een kenmerk van het bewustzijn waardoor deze de werkelijkheid waarneemt en ervaart. Bij het dualistische bewustzijn zijn de fysieke hersenen niet ten volle ontwikkeld en geactiveerd. Bij het betreden van de 4D werkelijkheid beginnen de hersenen en daarbij het zenuwstelsel te veranderen. De epifyse wordt geleidelijk geactiveerd en een nieuw bedrading wordt door het fysieke lichaam aangelegd. Het zenuwstelsel maakt nieuwe communicatielijnen die de boodschappen van het rechterhersenhelft doorseinen naar het hele lichaam.

Naar mate jullie verder in de vierde dimensie door groeien worden de veranderingen ingrijpender. Bij het toetreden van de 5D werkelijkheid zijn de hersenen volledig aan het Eenheidsbewustzijn aangepast. Alle kinderen die nu geboren worden zijn uitgerust met de nieuwe hersenstructuur die geschikt is om  de vijfde dimensie zonder fysieke ongemakken te betreden.

Dat betekent niet dat ook alle kinderen de vijfde dimensie in hun huidige leven zullen bereiken. Maar het fysieke lichaam heeft zich reeds aangepast. Voor degenen onder jullie met een 3D fysieke structuur zal de overgang naar de vijfde dimensie problemen opleveren door de aanpassingen die het lichaam moet ondergaan om de hogere vibraties te kunnen dragen. De ongemakken die daarmee gepaard gaan verschillen per individu.

Leeftijd, vitaliteit, flexibiliteit en de persoonlijkheid spelen daar een rol in. Daarom zullen er velen onder jullie voor kiezen om vroegtijdig te vertrekken om  vervolgens in een nieuw lichaam terug te komen.  Degenen die als doel hebben gesteld om in dit leven te ascenderen genieten onze volledige  respect, mededogen en ondersteuning. We staan altijd voor jullie klaar, lieve children of love.

Vraag onze hulp om de aanpassing zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Houd je doel voor ogen en focus je daar op. Laat de fysieke ongemakken geen grip op je geest krijgen. Probeer dagelijks je midden te bewaren maar wees bereid om je uitschieters ook te accepteren en jezelf te vergeven. Richt je meer op de kleine vorderingen en blijf niet al te lang staan bij de herhalingen van je oude valkuilen. Zorg dat je aan de positieve kant van de lijn blijft maar jubel niet te snel.

Gelijkmoedigheid is een eigenschap die jullie verder in de vierde dimensie zal brengen. Jullie keuzes en verrichtingen veranderen hebben geen invloed op onze  onvoorwaardelijke liefde; we kunnen immers  niets anders dan liefhebben en dienen. Van jullie houden en jullie dienen is de rede van ons bestaan.

Ik ben, Michael

De Wet van Aantrekking

05-09-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Ik de fysieke dimensie of deze 3D, 4D of 5D is hebben jullie materiële dingen nodig om op een aangename en comfortabele manier te leven zoals goden het betaamt.

Lees verder...

In de 3D werkelijkheid van dualiteit geloven jullie dat “je hard moet werken om je doelen te bereiken en dat overvloed, succes en geluk verdiend moeten worden”.

Alles behalve dat is waar, lieve broeders en zusters. Overvloed, kracht, succes en geluk zijn voortdurend om jullie heen aanwezig maar jullie zien ze niet vanwege jullie geloofsovertuiging. Het enige wat nodig is om alles wat je maar wenst ook te verkrijgen,  is simpelweg die dingen naar je toe trekken en ze to te laten.

De Wet van Aantrekking maakt dit mogelijk en jullie zijn zowel de mede scheppers van deze als degenen die de Wet kunnen toepassen. De Wet van Aantrekking is zoals alle Universele Wetten net zo oud als het Universum zelf. Sinds de tijd dat door mutatie met hogere wezens, jullie hersenen de huidige vorm hebben gekregen zijn er altijd verlichte mensen geweest die de Wet van Aantrekking aan jullie hebben geopenbaard. Koning Salomo was er een van die mensen die vele onder jullie kennen.

Onze geliefde broeder Sananda, de Christus, heeft ook de wet aan jullie gedemonstreerd door brood en wijn naar zich toe te trekken om jullie, zijn broeders en zusters, te voeden. Toen de sluiers tussen  jullie planeet en de hogere dimensies dunner zijn geworden en het aantal mensen die naar de 4D werkelijkheid overging groeide, werd door verschillende kanalen de Wet van Aantrekking door gegeven, telkens in een andere context om zoveel broeders en zusters te bereiken.

Een aantal jaren geleden kwam een heldere en versimpelde weergave van de Wet,  specifiek aangepast aan jullie onverzadigbare behoefte om materiële zaken te bezitten. Het boek heeft veel aandacht gekregen maar niet het beoogde resultaat. Een groot aantal van de lezers, vooral degenen die gericht om materiële bezittingen zijn gericht, had nog niet de juiste persoonlijkheidskenmerken die nodig zijn om de wet in de praktijk toe te passen, ontwikkeld. Het gevolg was dat ze hun poging om meer geld en succes te vergaren  opgaven omdat  het resultaat achterwege bleef;  ze misten de concentratie en  het doorzettingsvermogen  om door te zetten.

Een andere lezerspubliek die reeds op het pad van de 4D werkelijkheid liep en de benodigde kwaliteiten wel in huis had, werd door de vorm van het boek afgestoten; de rede was een oude misvatting namelijk dat spiritualiteit niet samen kan gaan met verlangens naar materiële zaken. Helaas waren ze niet in staat om de essentie van de Wet te herkennen door de vorm van het boek heen. Lieve children of love, het is geen schande om naar materiële en ego gerichte zaken te verlangen.

Het is meer het onderdrukken van deze behoefte door bepaalde oude vooroordelen die jullie spirituele ontwikkeling vertraagt. Als jullie eenmaal op het cruciale punt van het pad van ascensie aankomen zijn, dan  zal de behoefte naar materiële en egogerichte zaken vanzelf sterk afnemen maar nooit geheel verdwijnen tot het moment dat jullie de drempel van de vijfde dimensie overgaan.

Wij, van de Michael familie vinden toch belangrijk om op onze wijze de Wet aan jullie, lieve children of love op nieuw uit te legen. Let op, jullie zijn allemaal wel in staat om de Wet voor jullie te laten werken. Overvloed, vreugde en geluk zijn jullie geboorterecht en jullie ego heeft ook recht op succes om verder te kunnen groeien. Laat de Wet binnen en je hart weet verder raad mee:

 • Intentie 
 • Gedachte
 • Gevoel
 • Woord  en
 • Daad

Intentie verbindt de vier elementen met elkaar en richt ze naar het gewenste doel. De wens om iets te hebben is de motor achter de Wet. Als er geen concrete wens is kan de Wet niet op gang komen. De meeste pogingen om de Wet te laten werken is het gebrek aan een concrete en duidelijke doel. Meestal hebben jullie veel wensen en trachten jullie deze tegelijkertijd te realiseren. Maar de Wet kan alleen maar een doel tegelijk naar je toe brengen.

Voordat je begint met je eerste poging om iets naar je toe te trekken maak eerst een plan van het totale plaatje dat je wil bereiken en vervolgens maak je een stappenplan.  Kies als eerste stap  wat naar jouw mening het allerbelangrijkste voor je is. Maak deze keuze niet uit verstandelijke en logische overwegingen maar uit je hart ook al lijkt het onmogelijk, te hoog gegrepen, dom of totaal niet spiritueel. Je hogere zelf heeft reeds een plan en kan deze aan je laten zien alleen door middel van je intuïtie, je hart of “toevalligheden”. Let dus goed op de signalen die op je pad verschijnen. Een ontmoeting, een zin of woord in een boek, een lied of muziekstuk, een droom  en een gemoed.

Als je eenmaal je doel hebt bepaald, toets dan ook je intentie om dat te verwerkelijken. Soms verlangen jullie naar iets maar de stap om het te realiseren kan groot zijn. Bedenk dus voordat je begint wat de consequenties van je wens zullen zijn. Als je bijvoorbeeld succes wenst, ben je ook werkelijk bereid om de gevolgen dat  succes op je leven kan hebben te aanvaarden?

Luister vervolgens naar je innerlijke stem. Je hogere zelf of je ego willen misschien je iets vertellen. Misschien is je ego bang voor succes en misschien past succes niet in het grotere levensplan dat je hogere zelf voor je bewaakt.  Als het vredig en vreugdevol van binnen voelt begin met het eerste element te boetseren: de gedachte.

Denk helder aan datgene wat je wilt bereiken. Als dat succes is, denk aan hoe het succes naar je toe komt, wat de gevolgen voor je dagelijks leven zullen zijn, aan wie bij jouw succes verder betrokken zijn; maak in gedachte een scenario en vervolgens een film van hoe je succes begint, vervolgens groeit, hoe je zelf eruit ziet als succesvolle man of vrouw en  hoe je werk en je woonomgeving uit komen te zien.

Zet vervolgens het element Gevoel bij. Voel  het succes in ieder deel van je lichaam.

Wees vrolijk, opgewonden, gelukkig en  dankbaar voor jou succes alsof deze reeds plaats heeft gevonden. Hier komt lieverds het moeilijke part voor jullie ego. Namelijk dankbaar en gelukkig zijn voor iets dat nog moet komen. Jullie 3D ego functioneert vanuit de logica eerst zien dan pas geloven. Terecht, lieve vrienden. Voor die rede hebben jullie het geloof ontwikkeld.

Jullie ego heeft daarmee ingestemd en accepteert onder bepaalde logische voorwaarden het geloof. Aan jullie nu om jullie ego te overtuigen dat hij wel moet geloven aan de kracht van de Wet van Aantrekking zoals jullie ego de Wet van oorzaak en gevolg heeft aangenomen.

Oefen zo vaak mogelijk om gevoelens op te roepen. Oefen dankbaarheid. Dankbaarheid voor datgene wat je reeds hebt. Roep dus dankbaarheid op voor je succes alsof deze al begonnen is.

Als je enige vaardigheid met dat element hebt gekregen, ga verder met het volgende element het Woord. Woorden bezitten een enorme kracht vanwege de trilling van de klanken. Verwoord je doel in een paar woorden, gebruik altijd de huidige tijd omdat het universum geen verleden en toekomt herkent, en spreek ze krachtig en duidelijk hardop uit.

Bijvoorbeeld, Ik ben een succesvolle hovenier, mijn boeken zijn succesvol, ik krijg de baan bij…. Mijn zuster gebruikt vaak: Ik dank jullie voor mijn succces…..

Als je klaar bent met dat element ga je tenslotte over naar het laatste namelijk de daad. Je gaat direct actie ondernemen om je succes manifest te maken. Als je een boek geschreven hebt dan stuur je het manuscript naar de uitgever, als je een baan op het oog hebt dan maak je een afspraak met het bedrijf en als  je een bepaald huis op het oog hebt dan ga je naar een makelaar toe.

Nu, lieve broeders en zusters komt het belangrijkste deel. Als je eerst met de elementen geoefend hebt en vervolgens deze concreet gebruikt hebt achter elkaar dan ga je je leven aanpassen aan het succes dat nog manifest moet worden.

Als je bijvoorbeeld overvloed hebt gewenst dan ga je wat van je geld weg geven aan iemand dat het harder nodig heeft dan jij. Weten jullie nog, hoe meer je weggeeft, hoe meer je krijgt. Als je succes voor je boek heb gewenst dan ga je andere beroemde schrijvers bewonderen en bedanken voor hun succes. Richt zoveel mogelijk je leven in alsof het succes al is. Voel je ieder moment succesvol en dankbaar.

Als het na een tijdje  blijkt dat je succes achterwege is gebleven, verlies je vertrouwen niet. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom De Wet niet gewerkt heeft.

Je werkwijze kan nog beter, je ego saboteert je plannen, je hogere zelf behoed je van een ramp of een ernstige afwijking van je levensplan of je concentratie en focus zijn niet sterk genoeg.

Begin over nieuw aan dezelfde of een ander doel en wees alert waar het mis zou kunnen gaan. Lieve broeders en zusters de Wet van Aantrekking is onfeilbaar maar jullie zijn nog steeds leerlingen op het pad van ascensie. Weet, dat je doorzettingsvermogen zijn vruchten gaat afwerpen en begin telkens overnieuw totdat je het eerste succes binnen hebt. Vraag om onze begeleiding, om raad en steun. We staan altijd voor jullie klaar. Vergeet niet dat iedere mislukking je dichter bij je doel brengt en tevens het Goddelijk Bewustzijn dient. We zijn trots op jullie broeders en zusters en we houden onvoorwaardelijk van jullie.

Ik ben, Michael

De Wet van Trilling leren gebruiken

01-09-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De tijd is nu rijp voor jullie om de meesterschap over de Universele Wetten op te eisen. Ze zijn de sleutel voor ascensie.

Lees verder...

Wie de Wetten beheerst zal in staat zijn om door de poort van de vijfde dimensie over te steken naar de nieuwe wereld. De Wet van trilling geeft duidelijk aan dat ieder mens die het wenst in staat is om zijn eigen trilling te verhogen.

Gedachten en gevoelens zijn onderworpen aan jullie recht op de vrije wil. Jullie kunnen dus kiezen voor gedachten en gevoelens met een hoge trillingsfrequentie. Ik hoor jullie wel, broeders en zusters. Het is niet gemakkelijk. Inderdaad, dit is niet gemakkelijk omdat jullie ego weigert om zijn oude patronen te veranderen en om nieuwe aan te nemen.

Het ego kun je vergelijken met een computer programma dat  in de loop van je leven door anderen is geïnstalleerd en door het ego zelf bijgewerkt. In de 3D werkelijkheid identificeren jullie met het ego omdat daar  niemand zijn afkomst herinnert en zich door zijn fysieke zintuigen en driften  laat leiden.

Maar jullie, lezers van deze brieven, lopen reeds op het pad van de vierde dimensie die naar de poort van de vijfde leidt. Jullie geloven reeds dat je een kind van God en van liefde bent en dat je goddelijke essentie zich door je hogere zelf manifesteert. Ook al voelt het soms niet zo, jullie hogere zelf dringt regelmatig door de sluiers heen en beïnvloedt jullie gevoelens  en handelingen.

 

Jullie zijn nu wel op de hoogte dat jullie ego het onvolwassen deel in jullie is gebleven omdat deze nog vast in de 3D dimensie zit. Jullie ervaren dus ook dat je meer dan je ego bent en daarom in staat deze op nieuw te programmeren. Ik hoor mijn zuster nu denken dat jullie hetzelfde doen met jullie computers. Om de paar jaar is het software verouderd, kan niet meer in de samenleving functioneren en dient vervangen te worden door een nieuwe. Een treffende vergelijking, zuster.

 

Het ego is niet meer of minder dan een instrument waarmee jullie naar buiten kunnen treden om ervaringen op te doen. Het ego is in staat om te groeien maar kan nooit hoger dan de 3D werkelijkheid komen. Zodra iemand de vijfde dimensie binnentreedt is het ego vervangen door zijn hogere zelf. Het ego zal inderdaad vervangen worden en daar is hij bang voor; hij is bang om zijn macht te verliezen. Zolang jullie  het pad van de vierde dimensie bewandelen hebben jullie het ego nodig omdat het hogere zelf niet permanent in jullie bewustzijn ingedaald  is.

 

Daarom is het pad van de 4D zo moeilijk en moeizaam. Jullie worden geacht om het software van het ego geleidelijk aan te passen  aan de kennis van jullie geest.Voor dit proces heb je wilskracht, doorzettingsvermogen, geduld  en vooral een sterke drijfveer om te ascenderen.

 

Behandel je ego als een kind, houd van hem zoals je van een kind houdt. Je wordt ook niet boos als je kind ondeugend  is en weigert te doen wat je van hem vraagt? Heb ook respect voor je ego, zoals je ook een  klein kind respecteert in zijn onwetendheid. Begin deze op  te voeden, zoals je met je zoontje of dochtertje zou doen. Stapje voor stapje laat je het zien hoe hij anders kan  denken, voelen en handelen. Het voelt misschien geforceerd in het begin, omdat je ego er tussen zit, maar het went op den duur.

 

Gedachten en gevoelens met een hoge trilling  zijn  liefde, compassie, mededogen en vooral dankbaarheid, vreugde en geluk. Hoe vaker je deze gedachten en gevoelens oproept en koestert hoe hoger je algehele trillingsfrequentie wordt. Natuurlijk zullen tussendoor ook gedachten en gevoelens met een lage trilling opkomen. Het ego zal regelmatig van zich laten horen.

 

Sterker nog, in het begin zal het ego extra zijn best doen om zichzelf te handhaven. Angst, irritatie, woede, jaloezie en afgunst zullen bijzonder sterk naar boven komen. Laat dit gebeuren. Bedenk dat het alleen maar gedachten en gevoelens zijn die in beweging zijn en dus ze komen en weer gaan. Zorg alleen dat je niet met ze mee gaat.

 

Begin vervolgens met je wilskracht  om hogere gedachten en gevoelens op te wekken zoals bijvoorbeeld, compassie voor jezelf en je dappere strijd, liefde voor jezelf, vreugde dat je dit proces mag mee maken en dankbaarheid voor alles wat je reeds bezit en bent. Als je in het begin deze niet meent en dus deze niet kan voelen, blijf ze alsnog oproepen zo vaak als je kunt. Op den duur gaat je ego er aan wennen en zich erbij neer leggen. Onverwachts op een dag, dringt tot je door wat je zegt en voel je opeens de compassie, het mededogen en de dankbaarheid.(Dat lees ik in de gedachten van onze zuster die op deze wijze meegewerkt heeft)

 

Lieve broeders en zusters, zodra je algehele trillingsfrequentie hoger begint te worden beginnen ook de veranderingen in je leven. Wees er op voorbereid. Alles wat niet met je  nieuwe frequentie resoneert verdwijnt uit je leven en nieuwe mensen en gebeurtenissen komen er voor in de plaats. Energie dat op dezelfde frequentie trilt trekt elkaar aan. Je ego zal ongetwijfeld problemen daarmee krijgen.

 

Ego’s, zijn altijd dragers van angst en macht en houden over het algemeen niet van ongewilde veranderingen. Wees voorbereid dat je oude vertrouwde vrienden en kennissen geleidelijk uit je leven zullen verdwijnen en dat je leefwijze ook anders zal worden. Wees ook voorbereid om je nieuwe vrienden en nieuwe uitdagingen te verwelkomen.

 

Groei, lieve children of love, vraagt een grote mate van flexibiliteit. Hoe sneller je trilling hoger wordt, hoe sneller de veranderingen en uitdagingen ook optreden. Sommigen onder jullie hebben dan het gevoel dat ze in een stroomversnelling terecht zijn gekomen waar geen ontkomen aan is.

 

Eerlijkheidshalve, lieve broeders en zusters moet ik jullie ook waarschuwen over de proeven en initiaties die op jullie weg zullen komen. Helaas worden proeven en initiaties over het algemeen ervaren als ingrijpende gebeurtenissen, ziekte of narigheid. Weer hoor ik mijn zuster denken: waarom moet groei door lijden tot stand komen? Als God liefde is en wij kinderen van god zijn waarom moeten we op een nogal pijnlijke manier bewijzen dat we gegroeid zijn?

 

Lieverds, proeven en initiaties zijn niet bedoeld om aan God te bewijzen dat je gegroeid bent of dat je de les geleerd hebt. Ze zijn alleen voor jezelf bedoelt. De dualiteit was  “part of the game”. Alleen door de tegenstelling te ervaren is het 3D bewustzijn in staat om de ervaring te integreren en naar de ziel te verplaatsten.

 

Proeven en initiaties zijn gewoon lessen die je ziel uitgekozen heeft om te ervaren. Angst, pijn en verdriet zijn de tegenstellingen van liefde en vreugde. De les uit een ingrijpende pijnlijke gebeurtenis is: je kracht gebruiken om angst en pijn te transformeren in liefde en vreugde.

 

Iedere keer dat je een nare ervaring weet te transformeren, groeit je kracht en vertrouwen. Daarom worden naar mate je verder groeit ook de lessen  moeilijker. Maar wees gerust, niemand krijgt een zwaardere les dan hij/zij aankan. De overwinning is nooit gegarandeerd. Deze hangt van jullie wilskracht en doorzettingsvermogen af. Wees gerust, als een les niet geleerd wordt, komt hij over niet al te lange tijd weer terug, in een andere jasje.  Niemand beoordeelt jullie vorderingen, lieve children of love. Jullie zijn de meesters en jullie bepalen hoe snel je het pad wilt bewandelen.

 

Hogere trillingen transmuteren lagere trillingen. Dit feit maakt deel uit van de Wet van Trilling en jullie kunnen net zo vaak gebruik maken als het nodig is.  Wezens uit de hogere sferen staan klaar om jullie lagere trillingen te transmuteren zodra jullie om vragen. Het enige wat jullie hoeven te doen is de gedachte, emotie of handeling die hardnekkig jullie bewustzijn blijft  binnendringen, over te dragen aan een hoger wezen. Zijn liefde is in staat om iedere negatieve kracht in pure energie en liefde om te zetten.

 

Jullie hoeven niet ervoor te schamen. Schaamte is een ego gedachte uit de 3D werkelijkheid. Voor ons is een simpele handeling die uit zichzelf plaats vindt, zoals bomen kooldioxide  in zuurstof  omzetten en zoals het  licht  de duisternis verlicht. Door vaak gebruik te maken van dit aspect van de Wet ontdoen jullie jezelf van negatieve ballast die de trillingsfrequentie naar beneden haalt en  verdere groei belemmert.

 

Lagere trillingen kunnen niet met hogere trillingen communiceren. Jullie, broeder en zusters van de 4D werkelijkheid zijn prima in staat om jullie trilling tijdelijk te verhogen op een nivo die het mogelijk maakt om met ons te communiceren. Er is niets vreemds of bijzonders aan. Voor alle 4D broeders en zusters is het mogelijk om met ons te communiceren, ons te channelen. Voor jullie is het niet meer nodig om “de gave”te hebben, of om helderziend te zijn. Dat was de regel in de 3D wereld.

 

Channelen is een eenvoudige proces waarbij je leert om je trilling tijdelijk te verhogen door middel van gedachten van liefde, devotie of compassie. De hogere trilling opent de deur naar onze wereld. Zodra de geest tot stilte is gekomen kunnen jullie contact met ons leggen en een vertrouwensband tot stand brengen. Dat is een mogelijkheid waar nog steeds weinig gebruik van wordt gemaakt door allerlei vooroordelen en overtuigingen van het ego.

 

Wij staan klaar om jullie te begeleiden en samen  het paradijs op aarde neer te zetten. We verheugen ons om onze broeders en zusters te ontmoeten en gezamenlijk God onze vader en moeder te dienen. De komende honderd jaar zal de aarde het einde van de vierde dimensie naderen. Ondertussen is er veel werk dat gedaan moet worden.

 

Maar wij zien vanuit onze positie het einde naderen en we verzekeren jullie dat het goddelijk plan zal slagen. Jullie zullen de vijfde dimensie op aarde verankeren. Dat worden boeiende tijden, lieve broeders en zusters. Jullie kunnen nu alvast je terugkomst op aarde boeken…...

 

Ik ben, Michael

 

De Universele Wet van Trilling

30-08-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Alles wat Is , is energie. Leven is energie, God is energie, de “duivel” is ook energie. Gedachten en gevoelens zijn energie maar bomen, stenen, computers en huizen zijn ook energie. Een deel van de energie is voor jullie zichtbaar en een andere weer niet.

Lees verder...

In de 3D werkelijkheid geloven jullie dat alleen wat door de zintuigen waargenomen wordt ook echt is. Zodra je de vierde dimensie binnentreedt worden de sluiers die de diverse werelden scheidden dunner en jullie trilling hoger. De hogere trilling veroorzaakt veranderingen in het fysieke lichaam waardoor de pijnappelklier geactiveerd wordt; dit heeft als gevolg dat jullie intuïtie, het innerlijk weten, scherper wordt en opeens ben je wel in staat om de energie van gedachten en gevoelens waar te nemen en te “weten”dat alles in essentie energie is.

 

Energie, dus het leven, trilt in verschillende frequenties en deze zijn voor ons zichtbaar als kleur en geluid.

 

Jullie hersenen in de 3D dimensie, zijn in staat alleen die frequenties waar te nemen die een vaste vorm in de fysieke realiteit hebben. Een boom bijvoorbeeld  bestaat uit verschillende energielagen. De dichtste laag die zijn 3D vorm zichtbaar maakt, de etherische laag die de blauwdruk van zijn vorm in zich draagt en zorgt dat de boom zijn bestemming kan volgen en zijn spirituele laag. Deze is de specifieke trilling van het collectieve bewustzijn van de boomsoort waar   die boom deel vanuit maakt. Een eik heeft een andere trilling en een andere bewustzijn dan een berk bijvoorbeeld.

 

Het bewustzijn van planten is niet te vergelijken met dat van de mineralen, de dieren en de mensen. Dit betekent niet dat deze meer of minder waard is dan dat van de mens. Alles wat Is, is gelijkwaardig aan elkaar en maakt deel uit van de Schepping. Zonder planten en speciaal zonder  bomen zou geen leven op aarde zijn. Of planten lijden onder het gedrag van de mens?

 

Lieve zuster, ik heb je vraag gehoord. Jazeker, planten lijden maar anders dan jullie. Ze ervaren wel de pijn als ze gekapt worden maar ze berusten daarin. Ze weten wel hun plaats op de planeet en voeren vol overgave  hun taak. De plantenwereld is onlosmakelijk met elkaar verbonden en communiceert met elkaar om hun gezamenlijke taak op de planeet te volbrengen.

 

Als jullie uit onwetendheid een stuk oerwoud kappen voelt het gehele plantenrijk de pijn en gezamenlijk zorgen ze voor een nieuw balans op de planeet. Er zijn genoeg mensen onder jullie die de etherische energielaag, de aura rondom bomen kunnen waarnemen. Er zijn ook veel mensen die  de collectieve ziel van de boom kunnen waarnemen en daarmee kunnen communiceren. Hoe langer jullie in de vierde dimensie verblijven hoe hoger jullie vibraties worden totdat  het moment komt dat de schepping zich aan je openbaart in zijn verscheidenheid en schoonheid. Dat moment is te vergelijken met de ervaring van een blinde mens die plotseling kan zien.

 

Lieve broeders en zusters wat je nu om je heen waarneemt is maar een fractie van het leven dat om je heen krioelt. Het wonder van het leven zal dan pas aan je openbaren als je op de drempel staat om de vijfde dimensie binnen te treden. Maar eerst is het noodzakelijk dat je fysieke lichaam zich aan de hogere trilling aanpast zodat je bewustzijn de hogere frequenties kan verdragen zonder fysieke of emotionele schade te ondervinden. Het leven ontwikkelt zich volgens de Wet van Trilling.

 • Alles trilt op zijn eigen unieke wijze
 • Hogere trillingen transmuteren  lagere trillingen
 • Lagere trillingen kunnen niet met hogere trillingen communiceren
 • Energie dat op dezelfde frequentie trilt trekt elkaar aan
 • Het menselijk bewustzijn is in staat om trillingen te verhogen of te verlagen naar believen.

Lieve broeders en zusters, jullie zijn uitgerust met een goddelijke potentieel. Jullie bewustzijn kan zodanig expanderen en God, zijn schepper, aanschouwen. Jullie zijn tevens het enige soort in dit universum  met een  vrije wil. Dit houdt in dat ieder van jullie in staat is om zijn trillingen te verlagen of te verhogen  en met andere rijken op de planeet en de kosmos in contact kan komen.

 

De gedachten, de gevoelens, de handelingen en ook de intenties en de wil zijn de middelen waarmee ieder mens zijn eigen trilling kan regelen. Het is eigenlijk heel simpel en de groei van het Bewustzijn zou niet bij gebaat was als het ook zo simpel uit te voeren was.

 

Daarom heeft God met jullie goddelijke instemming een list bedacht om de groei van het Bewustzijn veelzijdig, boeiend en groots te maken. Jullie hebben het systeem van het ego bedacht en deze bij iedere nieuwe incarnatie in dichte sluiers ingepakt. Gelukkig hebben jullie een kleine communicatielijntje opengehouden waardoor jullie ziel en hogere zelf erdoorheen kunnen komen en jullie leven en groei kunnen beïnvloeden.

 

Nu dat de sluiers tussen de lagere en hogere dimensies dunner geworden zijn is de unieke kans aanwezig om in een versnelde tempo jullie trillingen te verhogen. Jullie krijgen alle hulp en begeleiding die jullie nodig hebben van de hogere sferen en van andere universa en melkwegstelsels.

 

Dagelijks wordt over de hele wereld dezelfde informatie naar de aarde doorgegeven door duizenden broeders en zusters die een stapje verder op het pad lopen en die hun kanaal open hebben gezet. Ook leven op dit moment onder jullie vele oude zielen en Meesters uit de hogere sferen. Ze zijn allemaal met het volgende doel voor ogen geïncarneerd: de planeet en de mensheid voorbereiden om de vijfde dimensie op aarde te verankeren.

 

Iedere Meester en iedere leraar heeft zijn eigen unieke trillingsfrequentie. Val niet in de valkuil van de 3D werkelijkheid om ze in vakjes in te delen en met waarde oordelen van goed, minder goed, hoog of laag te bestempelen. Ieder onder jullie wordt aangetrokken door de leraar en de boeken waarmee hij/zij op dat moment mee resoneert. Dat is in onze ogen een momentopname. In jullie werkelijkheid kan maanden of jaren betekenen.

 

Dit heeft als gevolg dat de leraren en de boeken die jullie lezen met de tijd zullen veranderen. Dat betekent niet dat de oude minder goed waren. Het tegendeel.  Zonder de oude leraren en geschriften waren jullie nooit tot het volgende punt gekomen. Iedere leraar, van vlees en bloed of een boek, verandert je trillingen.

 

Het  3D bewustzijn is hardnekkig. Ook leraren kunnen in de verleiding komen om te oordelen. Het is moeilijk van waardeoordelen te distantiëren omdat jullie taal nog steeds 3D is gebleven. Sommige hoog ontwikkelde leraren betrapen vaak zichzelf op oordelen over de oude religies en de bijbehorende instituten of over andere geschriften en personen.

 

Lieverds, we nemen dit waar maar oordelen nooit. In de 3D werkelijkheid leven met het bewustzijn van de vierde of de vijfde is een opgave. Wees mild voor jezelf en voor ieder ander. Hou onvoorwaardelijk van jezelf en wees iedere leraar en ieder schrijver dankbaar voor zijn woorden. Neem alleen aan waar je op dat moment mee resoneert. Wees niet verrast als je een week later door een nieuw boek wordt wakker geschud.

 

Er bestaat niets zo veranderlijks als de waarheid.

 

Lieve children of love, energie is altijd in beweging en bewustzijn is ook energie dat altijd verandert. Jullie zijn vrij om jullie trilling naar believen te veranderen maar het is onmogelijk om het bewustzijn te vernauwen.

 

De beweging van het bewustzijn is altijd verruimend of anders uitgedrukt: deze beweegt altijd in opgaande lijn met pieken en dalen. Wees niet bang lieverds om “fouten”te maken. Laat jullie 3D begrip van schuld en schaamte geheel los. Dat hoort bij de 3D illusie. Er bestaat geen goed of kwaad, wel ying en yang die jullie iedere keer in balans moeten zien te brengen.

 

De energie en de trillingen wisselen permanent. Zet jullie doel vast als een baken. Waar wil je met je leven heen? Waarvoor ben je op aarde gekomen, wat is je specifieke doel in dit leven? Laat daarin je hart spreken. Geen enkele levensopdracht is minder waard dan een andere. Alles op jullie planeet is geoorloofd ten bate van de groei en expansie van God onze Schepper.

 

Als je eenmaal je bakens hebt bepaald, laat je door je innerlijke stem leiden. Luister, observeer de gebeurtenissen en alles wat er op je pad komt en zie alles als een stukje van de puzzel van je eigen levensdoel  en groei. Met deze open houding kunnen  jullie, je levensdoel voor je ogen zien ontvouwen.

 

Lieve broeders en zusters de Wet van Trilling die het leven richting geeft in dienst van het Bewustzijn, kan iedereen die wil ascenderen van dienst zijn. Hoe dit gaat, lezen jullie in onze volgende brief. We houden onvoorwaardelijk van jullie ongeacht wat je met je leven  doet omdat voor ons het leven op zichzelf heilig is. We zien in  al de facetten van het leven God onze Vader en Moeder.

 

Ik ben, Michael

 

De Wet van oorzaak en Gevolg in je voordeel gebruiken

10-08-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Alles is energie. De gedachten en emoties, de bomen, de dieren en de mineralen, je eigen lichaam en zijn processen en ook de tafel en de stoelen waarop je zit.

Lees verder...

Energie beweegt altijd in cyclische patronen en dit geldt voor alle vormen van energie. Het gevolg van deze feiten is dat alles wat jullie doen of laten  een  reactie oproept. Zowel de actie als de reactie hebben een brede radius van effect.

 

Alle energie is met elkaar verbonden en in voortdurende interactie. Als een van jullie een emotie van woede uitzendt, verbaal of non verbaal, beweegt deze energiepatroon in het collectief bewustzijn in een ruime ronde baan en veroorzaakt een reactie van dezelfde trilling. Onderweg trekt ze naar zich toe alle rondzwervende emoties die op haar frequentie resoneren met als gevolg dat het geheel op een gegeven moment als een gebeurtenis van dezelfde trilling naar de afzender terugkeert. Bijvoorbeeld als een persoon die zijn woede op jou afreageert of een gebeurtenis die meer woede of pijn genereert.

 

Vanaf het moment dat de reactie op je woede terugkomt heb je, lieve broeder en zuster de keuze om de vicieuze cirkel van oorzaak en gevolg  af te sluiten of  een spiraal van negatieve emoties te creëren,  met ernstige gevolgen voor je fysieke lichaam en je welzijn in het algemeen.

 

Door je slachtoffer te voelen iedere keer dat iets ongewenst en pijnlijk zich aandient en door in verzet te komen en gewelddadig te worden naar jezelf of derden, creëer je de negatieve spiraal en wordt je erdoor meegezogen met alle gevolgen van dien.

 

Dat vond plaats in de derde dimensie en jullie hadden geen enkele zeggenschap daarover. Karma creëerde meer karma en jullie speelden op het toneel van het levensspel  de rol die jullie ziel had gekozen en jullie dienden daarmee God onze Vader en het Bewustzijn.

 

Inmiddels zijn jullie verder op het pad van ascensie gekomen. Jullie staan met een been nog steeds in de derde dimensie terwijl het andere op de vierde verankerd staat. Jullie bewustzijn is verruimd en jullie introspectie vermogen geactiveerd. Jullie maken nu een grote kans om de vicieuze cirkel van oorzaak en gevolg te stoppen iedere keer dat jullie kinderlijke ego situaties in het leven oproept die negatieve reacties uitlokken.

 

Voor dit proces, het stoppen van de vicieuze cirkel van oorzaak en gevolg hebben jullie het volgende nodig:

 

Kennis van de werking van de Wet van Oorzaak en gevolg

 

Het vermogen tot introspectie 

 

Het vermogen om in het hier en nu met je bewustzijn te blijven

 

Het vermogen om van jezelf te houden en jezelf te vergeven en

 

Het beheersen van je emoties

 

Schrik niet van al die vereisten om op het pad verder te komen. De meeste  hebben jullie al in huis alleen jullie zijn nog niet in staat om ze op ieder moment te gebruiken. Jullie vallen vaak in de valkuil van de echtheid en belangrijkheid van jullie gedachten en emoties en jullie laat je meeslepen in jullie levenstoneel waar jullie ego met de scepter zwaait.

 

Lieve children of love, blijf van jezelf houden hoe vaak dan ook je laat meeslepen. Een dergelijke training vraagt veel tijd en veel geduld. Jullie krijgen allemaal de tijd, gelegenheid en doorzettingsvermogen die ieder van jullie nodig heeft om zijn eigen doel te bereiken.

 

Vergeet niet, lieve broeders en zusters dat op welk punt in je spirituele groei je ook bent, jullie blijven de kinderen van god die de moed hadden om te kiezen voor een leerweg in de materie. Niemand wordt afgerekend op het niveau van zijn spirituele groei.

 

Jullie, ik bedoel je ego, zijn ingesteld  op een competitieve houding. Jullie willen beter dan een ander zijn op welk gebied dan ook. Jullie maken bijna overal een wedstrijdje van en  hebben diverse waardeoordelen voor de verliezers, de winnaars, degenen die altijd aan de kant staan, de agressieve spelers, de slimme en domme. Lieverds, besef je wie eigenlijk aan het wedijveren en strijden is?

 

Enkel en alleen je ego die zich voedt door succes, aandacht, bewondering en macht. Jullie hoger zelf heeft geen behoefte aan dergelijke spelletjes tenzij ze vreugde en plezier opleveren.

 

Door voortdurend met elkaar te wedijveren en te strijden om de roem en het succes zet je de Wet van Oorzaak en gevolg in werking. Als jullie winnen of succesvol worden, wel of niet ten koste van anderen, krijgt het ego macht, voelt zich superieur en streeft naar meer succes omdat hoeveel succes het ego ook krijgt, zal hij zich nooit  voldaan voelen. Wat jullie dan naar het universum uitzenden zijn gedachten en gevoelens van een lage trilling, zoals arrogantie, je superieur en machtig voelen en  minachting naar anderen. Deze gevoelens en gedachten zorgen  op den duur dat je niet verder groeit en dat je geen tevredenheid en innerlijke rust bereikt.

 

Verliezen van het spel roept diverse waardeoordelen en emoties van machteloosheid, ontoereikendheid, afgunst, frustratie, woede en verdriet. Deze worden naar het universum uitgezonden, trekken alle rondzwervende emoties van dezelfde trilling aan en zorgen voor meer pech, meer verlies en situaties die groot ongeluk met zich mee brengen.

 

Jullie, broeders en zusters in de vierde dimensie, zijn allemaal in staat om jezelf te bekwamen in datgene wat nodig is om de wet van Oorzaak en Gevolg voor een versnelde groei te laten werken. Begin nu met het beoefenen van alle vaardigheden die je nodig hebt. Stel dit niet voor morgen.

 

Begin je dag met dankbaarheid voor de nieuwe dag. Dankbaarheid is een krachtige emotie die de wet in je voordeel laat werken. Wees zoveel mogelijk bewust van je gedachten en gevoelens. Wees niet bang om ze onder ogen te komen.

 

Aanvaard jezelf zonder enige oordeel zoals je op dit specifiek moment in de tijd bent. Bedenk dat iedere momentopname  een zeer klein fragment is van wie je werkelijk bent. Op het moment dat jij onaangename en ongewenste  gedachten en gevoelen waarneemt kun je onmiddellijk besluiten om niet met ze mee te laten gaan. Je kunt beslissen om ze los te laten en geen aandacht meer aan schenken.

 

Zelfverwijten is ook een zeer sterke emotie die de wet in je nadeel laat werken. Vervang vervolgens je negatieve gedachten in positieve door aan prettige en vreugdevolle zaken aan te denken of  dankbaarheid uit te spreken voor alles wat je reeds bezit.

 

Tracht lieve broeders en zusters om dagelijks positieve gedachten, emoties en handelingen te brengen naar je rekening op naam van de Wet van Oorzaak en Gevolg. Zorg dat je saldo altijd positief blijft. Vergeet niet dat je een leerling op het pad bent en dat je vele malen per dag negatieve gedachten, emoties en handelingen zult ervaren. Zolang je saldo positief blijft kun je alsnog de Wet van Oorzaak en gevolg voor jouw groei en welzijn laten werken.

 

Een groot probleem voor vele van jullie blijft het onder de knie krijgen van het beheersen van jullie emoties. Emoties zijn altijd in jullie aanwezig ongeacht of ze naar buiten of naar binnen zijn gericht. Jullie fysieke lichaam is de spiegel van jullie emoties. Ze zijn zichtbaar zowel op fysiek niveau als op de fijnestoffelijke gebieden van kleur en klank.

 

Jullie kunnen voor elkaar de emoties verborgen houden maar het is onmogelijk om ze voor ons te verbergen. We erkennen jullie identiteit niet door jullie uiterlijk, maar door de unieke combinatie van kleuren die jullie in feite zijn. Jullie astrale lichaam geeft nauwkeurig de emoties weer die jullie persoon overheersen. Het astrale lichaam bezit een hele grote kracht die in staat is om zowel op het fysieke als op het geestelijke vlak te creëren en te vernietigen.

 

Als de negatieve emoties  het mentale en spirituele lichaam overheersen ervaren jullie werkelijk problemen. Ziekte, gebrek, ongewenste gebeurtenissen en ontmoetingen zijn dan het gevolg. Negatieve emoties zijn allemaal afkomstig uit angst die het duister vertegenwoordigt.

 

Er zijn twee soorten angst. Angst voor reële levensbedreiging en angst afkomstig uit onwetendheid en duisternis die het ego creëert. Het eerste soort hebben jullie, goden in een fysieke omhulsel, bedacht als bescherming van de voortzetting van jullie soort. Deze angst in haar zuivere expressie creëert geen karma omdat ze geen negatieve lading in zich draagt.

 

Daarentegen alle andere emoties en handelingen afkomstig uit irreële angst opgeroepen door het ego, genereren negatieve energie die de Wet van Oorzaak en Gevolg in jullie nadeel laat werken. Bedenk, lieve broeders en zusters,  iedere keer dat ongewenste gedachten en emoties opgeroepen worden, dat deze niet bij je goddelijke aard passen maar dat ze afkomstig zijn van een bange, onwetende ego die de hogere zelf nog moet leren gehoorzamen. Zie deze als  energie van een lage trilling, veroordeel ze niet maar laat ze los en vertrouw ze aan onze Schepper toe om ze te transformeren in pure liefde.

 

Dat is de weg van een wandelaar op het pad van ascensie. Bewust in het hier en nu leven, voortdurend op zijn hoede voor lage trillingen en heer en meester zijn van zijn gedachten en emoties die afkomstig zijn uit zijn ego. Lieverds, we zien wel hoe moeilijk dit proces is. Vraag ons om hulp en begeleiding. We verheugen ons op onze hereniging in de vijfde dimensie en wachten jullie geduldig op. We houden onvoorwaardelijk van jou lieve broeder en zuster ,

 

Ik ben, Michael

 

 

De Universele Wet van oorzaak en gevolg

06-08-2010

Lieve vrienden, children of love, ik Ben Michael. Deze wet is, om jullie termen te gebruiken, gebaseerd op een natuurkundig gegeven omtrent het gedrag van energie.

Lees verder...

Met name:

Gelijksoortige energieën trekken elkaar aan

Energie beweegt in cirkels dus alles wat men uitzendt komt naar afzender terug

 

Jullie begrijpen nu wel, lieve broeders en zusters dat er geen straf of beloning bestaat. Die begrippen zijn slechts de interpretatie van dit natuurkundig verschijnsel dat  jullie verstand op een bepaald moment in de evolutie van jullie bewustzijn gegeven heeft en dit uiteraard binnen de context van de cultuur die op dat tijdstip heerste.

 

Straf en beloning hebben jullie voorouders in het leven geroepen om grip en macht over de massas te houden. In het toenmalige perspectief hebben straf en beloning hun diensten bewezen bij het voorkomen  van  chaos en vernietiging. Het begrip van straf en beloning en alle normen en waarden die eruit voorgekomen zijn hebben het voortbestaan van jullie soort gewaarborgd. Net als de angst die bij jullie oproepen. Angst, lieverds is in jullie systeem geprogrammeerd alleen om het behouden van het mensenras. Angst voor ziekte en dood, woede, agressie,  straf en beloning, schuld en boete hebben jullie, lieve Gods scheppers, in het leven geroepen om de evolutie van het mensenras te garanderen en om het goddelijke plan van de evolutie van het Bewustzijn te dienen.

 

Bij alle verschijnselen, gedachten en gevoelens heeft jullie verstand etiketten geplakt die variëren van heel slecht tot heel goed. Dat zijn jullie normen en waarden die jullie persoonlijkheid en jullie ego gebruiken om hun schijnbestaan zo krachtig en echt  mogelijk te doen lijken. Dankzij deze normen en waarden en jullie schijnwerkelijkheid werd jullie persoonlijke groei mogelijk en is het goddelijke Bewustzijn geëxpandeerd. Het duister is het achtergrond waarop het goddelijk licht werd geprojecteerd en zichtbaar geworden. Zo was de wens van onze God, onze oorspronkelijke Vader en Moeder waar we allemaal deel van uitmaken.

 

Er zijn nu nieuwe tijden in de evolutie van het mensenras uitgebroken. Jullie dualistisch bewustzijn die alleen door tegenstellingen kon functioneren is geleidelijk aan  het verschuiven richting het Eenheidsbewustzijn. De vibraties van onze geliefde aarde zijn hoger geworden en daarmee zijn jullie collectieve vibraties ook mee gelift. De hogere vibraties die jullie fysieke bestaan doordringen hebben ook  gevolgen voor het fysieke lichaam en met name voor de structuur van de hersenen. De epifyse of pijnappelklier ligt tegen het dak van de tussenhersenen en begint nu te ontwaken. Als deze klier geactiveerd wordt zal het Eenheidsbewustzijn in al zijn glorie heersen. Het verschil tussen de innerlijke en de buiten wereld zal dan verdwijnen. Het hogere zelf zal volledig in de persoonlijkheid indalen. Het bewustzijn zal volmaakt stil en ruim zijn en jullie zullen  God zowel in jezelf als buiten jezelf voelen. Alles zal in een eeuwigdurende cirkel doorgaan, zonder begin of einde.

 

Bij het Eenheidsbewustzijn bestaat geen goed en slecht, schuld en boete evenmin straf en beloning. Alles Is zoals het is. Alles gebeurt door de wet van oorzaak en gevolg of zoals jullie de wet ook kennen,  ´Wat je zaait, zul je oogsten”. Als je de gedachten uitzendt van datgene wat je wenst te bereiken, zul je dit ook ontvangen. Als je gevoelens uitzendt van angst, waanhoop of woede, zul je  gebeurtenissen naar je toe trekken die bij jou dergelijke gevoelens in het meervoud zullen oproepen. Als je handelingen pleegt afkomstig van negatieve gedachten en gevoelens, zullen dezelfde daden als een boemerang terugkomen. Dan is er geen sprake van straf, lieve mensen. Er bestaat geen straffende god buiten jezelf of in jezelf. Er is simpelweg sprake van de werking van de wet van oorzaak en gevolg.

 

Karma is een  gevolg van de wet van oorzaak en gevolg. Toen de trillingen van de aarde traag waren functioneerde de wet van karma zeer actief. Er waren soms verschillende levens voor nodig om het karma van een leven af te lossen. Hoe meer onwetendheid en duisternis heerste hoe meer karma werd gecreëerd en hoe meer levens er voor nodig waren om deze af te lossen.

 

Zo verliep de evolutie van jullie bewustzijn, lieve children of love. Er waren soms wel honderden of zelfs duizend levens voor nodig om van de rad van geboorte en dood los te komen. Door dat streven, de verlossing van het rad van dood en wedergeboorte, zijn religies ontstaan die leefregels, normen en waarden en verlichtingstechnieken ontwierpen en aan jullie schonken.

 

Iedere keer dat jullie collectief bewustzijn om hulp riep werd jullie hulp gezonden in de persoon van een verlichte meester die met zijn onmetelijke liefde jullie harten verwarmde en jullie hoop bracht voor verlossing. Rondom de leringen van de meester werd een religie door jullie geschapen die de herinnering aan de meester en zijn boodschap levend hield en als een richtingswijzer voor jullie diende. Ondanks het feit dat jullie verstand altijd de boodschappen van de meesters naar eigen gewin interpreteerde hebben religies een grote rol in jullie ontwikkeling gespeeld. Ik zeg het nog scherper, mijn vrienden, zonder religies was er geen groei van het bewustzijn mogelijk.

 

Het eindperk van de religies is in zicht, broeders en zusters. Religies zullen in de komende jaren hun kracht verliezen en alleen als een nostalgische herinnering aan jullie evolutie proces zullen blijven bestaan. In het nieuw tijdperk zal de meerderheid van de mensheid zijn eigen afkomst herinneren en zal zich verenigen met het hogere zelf. Jullie zullen beseffen dat er geen verschil is tussen de god in je zelf en de god buiten jezelf. Als goden hebben jullie geen religieuze leiders nodig en de instituten van de wereldse leiders zullen een andere structuur en functies krijgen.

 

Als goden is het niet meer mogelijk om gedachten gevoelens en handelingen die tegengesteld zijn aan liefde uit te zenden. Er bestaat namelijk geen haatdragende of angstige god. Dat is de oorzaak dat jullie allen in een liefdevolle en overvloedige wereld zullen leven voor zolang als jullie wensen.

 

De omslag van de dualiteit naar de Eenheid zal niet vanzelf gaan, lieve broeders en zusters. Ieder van jullie zal de verantwoordelijkheid voor zijn persoonlijke omslag in eigen handen moeten nemen. Ik bedoel hier niet “moeten”in de zin van verplichting. Neen, vrienden, jullie zijn allemaal vrij om zelf te kiezen. Jullie zijn de meesters van de wet van oorzaak en gevolg.

 

Jullie kunnen de wet voor je of tegen je laten werken. Kies maar, vriend. Helaas kunnen wij de wet niet voor jullie laten werken. Dat is tegen de Universele wet van de Vrije Wil. Maar we kunnen wel jullie helpen de omslag te maken als jullie erom vragen. Degenen die voor ascensie hebben gekozen zullen zichzelf verplichten om voortaan bewust en weloverwogen te leven. Ik bedoel hiermee dat jullie bewust zullen moeten omgaan met de wet van oorzaak en gevolg.

 

De tijd in jullie dimensie verloopt nu vele malen sneller dan voorheen en dat heeft als gevolg dat de wet van karma veranderd is in de wet van onmiddellijke karma. Iedereen die een levenscontract heeft met als doel ascensie, heeft dispensatie gekregen van zijn oude karma.

 

Dit houdt in dat de wet van oorzaak en gevolg zich heel snel voltrekt. Nu kan het nog steeds, jaren, maanden, dagen duren. Maar hoe sneller de vibraties worden hoe sneller de wet van oorzaak en gevolg zich voltrekt. Soms onmiddellijk. Mijn zuster Katerina, heeft veel ervaring hiermee. Haar nogal opvliegende  persoonlijkheid speelt haar parten. Toegegeven zuster, moedig ben je wel.

 

Bewust leven, in het scheppende nu verblijven, is de sleutel voor ascensie en natuurlijk voor het werken met de wet van oorzaak en gevolg. Iedere gedachte, gevoel of handeling heeft gevolgen. Zo is het nu eenmaal in de wereld van energie. Kies bewust je gedachten, gevoelens en handelingen. Op de automatische piloot leven kan je duur komen te staan. Ik begrijp goed, leve vrienden, children of love, hoe moeilijk dit voor jullie is.

 

Voor ons ligt het anders want we kennen dat probleem niet eens. Onze handelingen staan altijd in het kader van onze rede van bestaan en dat is dienstbaar zijn aan God onze vader en moeder en aan onze broeders en zusters. Maar we zien hoe moeilijk het voor jullie is om het beheer over jullie gedachten te nemen.

 

We zien hoe jullie keer op keer in beslag worden genomen door een gedachte, een gevoel of een gebeurtenis buiten jezelf. We zien jullie pogingen om bij jezelf te blijven. We merken jullie verlangen naar bewustzijn op, we horen jullie roep om hulp en we komen gelijk aan.

 

Het enige wat we voor jullie kunnen doen is jullie hoop, doorzettingsvermogen en moed schenken. We kunnen helaas niet jullie proces beïnvloeden. We mogen jullie gedachtestroom, jullie gevoelens en  handelingen geenszins beïnvloeden of van richting  veranderen. Begrijpen je nu waarom we jullie zo bewonderen, respecteren en eren, lieve broeders en zusters in de stof?

 

Onze liefde is onmetelijk maar we begrijpen wel dat ze voor jullie niet voldoende is om met je egopatronen te breken en om vanuit je huidige bewustzijn te leven. Jullie moeten zelf het werk doen, lieverds. Maar jullie kunnen het wel, jullie zijn kinderen van God , tijdelijk in een stoffelijk lichaam op weg naar het volgende evolutiepad, het eenheidsbewustzijn.

 

Jullie, broeders en zusters, zijn de meesters van de Universele Wetten.  Neem de tijd, maak je keuzes en vraag onze hulp.

 

We houden onvoorwaardelijk van jullie,

 

Ik ben, Michael

 

 

De Universele wet van Energie

21-07-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De essentie van alles wat bestaat is energie. Dat is de Eerste Universele Wet en vormt de basis waaruit  alle andere wetten uit voort komen.

Lees verder...

De fysieke wereld is in essentie energie. Ook jullie fysieke lichaam is energie. Als je een stukje huid onder een microscoop legt dan zie je hoe iedere cel uit atomen en elektronen bestaat. Zowel de atomen als de elektronen bewegen zich razend snel met ronddraaiende bewegingen rond de kern van de atoom. Het plaatje lijkt als een wervelend dans van schitterende lichtjes. Op deze manier zien wij ook jullie, lieve broeders en zusters. Ieder van jullie is een unieke dans, een unieke patroon van kleuren die voortdurend in beweging is.

 

Alles beweegt in de ronde. Dat is een wetmatigheid in jullie universum. De sterrenstelsels in het universum bewegen langzaam in een elliptische spiraalvormige wijze. In jullie zonnestelsel maken alle planeten in roterende patronen een draai om de zon. Jullie aarde draait rond de zon in 365 dagen, de magnetische lijnen volgen een rond patroon en ook de elektrische velden bewegen in de ronde. Vergeet niet dat alles in het universum beweegt en evolueert in een rond patroon.  Als jullie jezelf met onze ogen naar  jullie wereld zouden kijken zouden jullie alleen een wervelende massa energie en bewustzijn zien.

 

Energie is namelijk bewustzijn en bewustzijn is energie.

 

Elke fysieke object heeft zijn eigen unieke kleur en trilling. Alles wat leeft is ook bewustzijn. Deze kunnen wij aflezen uit de kleurenpatronen en de trilling. Objecten die door jullie zijn gemaakt, zoals jullie huizen, jullie meubelen en alle andere attributen die jullie leven zo aangenaam maken, dragen het   bewustzijn  van degenen die deze hebben gemaakt en van het materiaal waaruit ze zijn vervaardigd. Kortom alles heeft bewustzijn ook die dingen die jullie levenloos noemen.

 

Energie is voortdurend in beweging en in contact met andere energiepatronen. Dit houdt in dat:

 

Jullie zijn nooit alleen maar staan altijd in contact met alles wat is.

 

Jullie zijn allemaal gelijk, jullie essentie is dezelfde.

 

Deze consequenties die uit de energie wet voortvloeien  zijn altijd door jullie politieke en religieuze leiders over het hoofd gezien. Nu nog steeds, lieve broeders en zusters. Nu jullie kwantum wetenschap het bewijs van de Energiewet in handen heeft en deze in talloze wetenschappelijke tijdschriften en boeken gepubliceerd is, nu nog steeds worden de praktische gevolgtrekkingen van deze wet niet onderkend. Jullie leven nog steeds van elkaar afgescheiden, ieder in zijn eigen vakje en met de eigen waardeoordelen over elkaar.

 

Gelukkig lieve children of love, zal dit niet meer lang duren. De sluiers van onwetendheid bieden weinig weerstand meer aan degenen die deze opzij proberen te schuiven. Jullie politieke  en religieuze leiders en jullie wetenschappers zullen uiteindelijk aan de implementatie van de energiewet gehoor moeten geven. De illusie van afgescheidenheid en waardeoordelen zal spoedig verdwijnen. Daar kunnen jullie ieder op zijn eigen bescheiden wijze er toe bijdragen, lieve vrienden. Als een van jullie zijn ware identiteit onder ogen krijgt, heeft dit effect op alle anderen. Als een van jullie zich verbonden voelt met alles wat leeft, dat blijft in het universum niet ongemerkt. Dat is het gevolg van de onderlinge verbondenheid.

 

Deze heeft ook een keerzijde. Iedere keer dat een van jullie een boosaardige  gedachte uitzendt  wordt deze aan het hele universum gecommuniceerd. Iedere keer dat een van jullie pijn lijdt, lijdt het hele universum. Zien jullie wel hoe jullie tezamen een enorme kracht kunnen genereren die jullie naar elk gewenst doel kunnen richten?

 

Gedachten

 

Gevoelens ZIJN ENERGIE

 

Daden en

 

Woorden 

 

Met jullie gedachten, gevoelens, handelingen en woorden scheppen jullie voortdurend de eigen werkelijkheid. In de 3D werkelijkheid vindt dit proces onbewust plaats. De resultaten van jullie 3D wereld kennen jullie al te goed. Jullie besloten om jullie planeet naar de vijfde dimensie op te tillen en jullie zijn de laatste tien jaar aardig opgeschoten. Miljoenen mensen hebben gekozen om bewust te leven en bewust de eigen werkelijkheid te scheppen. Iedere dag sluiten duizenden mensen bij. Het aantal dat  naar de vierde dimensie gepromoveerd is, groeit gestaag.

 

Lieve broeders en zusters, jullie kunnen ieder moment beslissen om in het hier en nu te gaan staan om vanuit daar je volgende gedachte, gevoel woord of daad uit te zenden. Iedere keer dat je dit doet, bedenk dat jouw gedachte, gevoel, woord of daad door het hele universum zal doorklinken en jullie planeet een stukje dichter bij haar assensie zal brengen. Wij weten dat wat we van jullie vragen moeilijk is. Wij begrijpen dat jullie ego, jullie persoonlijkheid niet bereid zijn om de macht over te geven. Bedenk lieve children of love dat ze bang zijn voor verandering en het onbekende.

 

Veroordeel hen niet. Zie die als het kind in jezelf dat leiding, troost en onvoorwaardelijke liefde nodig heeft. Praat tegen je ego of persoonlijkheid liefdevol, stel ze gerust en bedank ze voor hun diensten. Onze zuster Katerina heeft een slimme trucje bedacht. Ze belooft haar kinderlijke ego gouden bergen als het bereid is zijn zeggenschap aan haar ziel over te dragen.

 

Ze liegt niet. Het is ook waar. Jullie ego zal nooit verdwijnen. Hij zal alleen volwassen en wijs worden onder de leiding van het hogere zelf. Overvloed , vreugde en geluksgevoelens zullen zijn angst doen verdwijnen. Jullie ego, lieverds, is een waardevol instrument zolang jullie een fysieke lichaam hebben en een 3D bewustzijn. Koester het, behandel het respectvol en liefdevol en zie vervolgens het resultaat. Jullie zijn niet je ego, broeders en zusters. Jullie hebben slechts een ego. Laat je ego door je hogere zelf leiden en jullie kunnen vervolgens het paradijs op aarde neerzetten.

 

Energie beweegt in cirkels. Dit heeft als gevolg:

 

Alles wat je uitzendt komt altijd bij je terug of zoals onze geliefde Jezus zei; wat je zaait is wat je zult oogsten

 

Dat is het gevolg van de Universele wet van Energie. Jullie hebben vanuit  jullie 3D bewustzijn deze wetmatigheid niet begrepen en jullie hebben een hele drama van schuld en straf eromheen gebouwd. Schuld en boete zijn illusies. Ze zijn afkomstig van het verstand en het ego die naar macht en controle streefden teneinde  hun angsten te sussen. In jullie 3D wereld heerst veel angst, broeders en zusters. Angst is de duisternis die heerst daar waar het licht niet komt. Liefde is licht. Liefde is het stralende licht waar jullie naar verlangen. Liefde is de dragende kracht van de vijfde dimensie waarnaar jullie op koersen.

 

We zeggen jullie lieve vrienden, children of love, sta stil bij datgene wat je zaait. De tijd van op de automatische piloot leven, zoals onze zuster plaagt te zeggen, is voorbij. De trillingsfrequentie van jullie planeet is zodanig verhoogt  dat iedere gedachte, emotie, of woord dat jullie uitzenden sneller naar jullie terug keert. Iedere keer dat  jullie gedachten en gevoelens van  liefde, respect, vertrouwen en vreugde uitzenden investeren jullie in jullie eigen toekomst en de toekomst van jullie planeet. Hoe meer jullie daar investeren hoe groter het rendement. Deze kan soms heel verrassend zijn. Het kan een baan,de loterij, vriendschap of innerlijke groei zijn. Het rendement is altijd afhankelijk van jullie diepste wensen en verlangens. Maak deze aan het universum kenbaar. Deze maakt geen onderscheid in goede of slechte wensen. Jullie krijgen wat jullie vragen met een  snelheid en  intensiteit  afhankelijk van jullie investering.

 

Maak er een gewoonte van om iedere uur een minuut lang goede gedachten, emoties, woorden of daden uit te zenden. Maak bekend aan het universum wat je grootste wens is en zie het resultaat binnen korte tijd tegemoet.

 

Bevrijd jezelf van schuldgevoelens. Beschouw ze als een erfgoed die je niet meer wenst te bezitten. Iedere keer dat ze opkomen, zend ze naar je Ik Ben Aanwezigheid, naar onze Vader en moeder God om ze te transmuteren. Vervang ze door je pas verworven kennis omtrent de Wet van Energie. Laat je angsten los. Iedere keer dat je angst op voelt komen, draag deze over aan god om die naar liefde te transmuteren. Angst hoort bij jullie menselijke natuur en is ingebouwd om jullie te beschermen. Maar jullie verstand heeft zoveel drama’s ontwikkeld omtrent normen en waarden dat jullie oorspronkelijke  angst zoals deze bedoeld was om te overleven in de fysieke wereld, vervormd is. We nemen deze waar als een zwarte dikke massa  van schuldgevoelens en angst om afgewezen en gestraft te worden.

 

Lieve broeders en zusters, we zien de pijn die jullie miljoenen jaren in het duister achter de sluiers hebben geleden. We koesteren het allerhoogste respect en compassie voor  jullie dappere beslissing om je grootsheid in een strakke fysieke lichaam in te persen en in afgescheidenheid van je eigen familie, gedurende vele levens  door te brengen. We bewonderen jullie ware liefde en dienstbaarheid aan onze Vader en Moeder God en het Bewustzijn. Jullie onbaatzuchtige diensten zullen naar jullie terugkeren als een boemerang. Jullie zullen eervol ontvangen worden door de aller hoogste lichtwezens en geascendeerde meesters als jullie bij de poort van de vijfde dimensie staan. We houden onvoorwaardelijk veel van jullie,

 

Ik ben, Michael

 

 

Het pad van dienstbaarheid

04-07-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Het pad van dienstbaarheid is het snelste pad naar spirituele groei en ascensie. Het is altijd zo geweest.

Lees verder...

Alle grote religies  en alle  culturen hebben  hetzelfde boodschap van liefde en dienstbaarheid verspreid.  Deze uitspraak is niet bij toeval door alle religies en culturen overgenomen. De rede is dat ze afkomstig is van een van de kosmische wetten.

 

De Wet van de Goddelijke liefde en Eenheid. Deze wet stelt vast dat alles wat Is, energie is die in alle kleuren van de regenboog trilt en voortdurend in beweging is. De allerhoogste trilling, het licht der Lichten is de Goddelijke onvoorwaardelijke liefde. Alles wat lager dan deze trilt draait zich naar het allerhoogste Licht en doet alles wat nodig is voor zo lang als het nodig is om zijn eigen trilling zo veel mogelijk te verhogen en dichter bij God, Het Licht en de onvoorwaardelijke goddelijke liefde te komen.

 

De hoeveelheid liefde dat je kan dragen bepaalt je spirituele plaats in het universum. Liefde is als de zon die op jullie planeet het fysieke leven aan alles schenkt. Liefde is de essentie van alle leven in het heelal. Alles in de schepping is uit liefde voortgekomen. Jullie kinderen komen  uit liefde voort. Jullie baby’s worden zonder liefde ziek en kunnen zelfs sterven. Jullie zijn children of love op weg naar het Licht en naar de allerhoogste vorm van liefde, de onvoorwaardelijke liefde.

 

Het  tweede aspect van de Universele Wet van goddelijke liefde is eenheid. Liefde is de heilige verbinding, de lijm die alles met elkaar verbindt zonder oordelen en afscheiding. Als jullie  de 4D werkelijkheid binnen stappen hebben jullie een groot eind op het pad van de evolutie afgelegd. Jullie zijn nu in staat om de aandacht naar binnen te richten en dat geeft een nieuw perspectief, een nieuw focus in jullie leven.

 

We zien met grote vreugde hoe jullie nieuwsgierig en ongeduldig alles over jullie zelf en jullie relatie met de onzichtbare werelden willen onderzoeken en begrijpen. We zien hoe verward sommige kunnen raken als ze ontdekken dat alles wat ze tot dan toe voor werkelijkheid hadden aangenomen, een illusie blijkt te zijn. We slaan jullie ontdekkingstocht met compassie gade en voelen mededogen als we jullie zien lijden  door angst, wantrouwen, frustratie,verdriet en pijn.

 

In deze beginfase zijn jullie volledig in beslag genomen door jullie persoonlijke lijden en vergeten  dat niemand op zichzelf bestaat omdat alles met elkaar verbonden is. Als een van jullie lijdt is zijn lijden voelbaar in het hele universum.

 

Van alle kanten staan hulptroepen klaar en wachten op een uitnodigende signaal. Helaas zijn jullie zo diep in jezelf verzonken waardoor jullie eenzaam en in de steek gelaten voelen.

 

Jullie oorspronkelijke liefde is ondergedompeld in de illusie van het persoonlijke lijden en jullie licht is gedoofd.

 

Gelukkig is jullie ziel altijd waakzaam want zij slaapt nooit en te nimmer. Zij zorgt dan dat er iets gebeurt of iemand langs komt en jullie uit het diepe gat uittrekt. Mensen die  het pad van dienstbaarheid bewandelen hebben hun antennes altijd uitstaan. Ze pikken de signalen van nood en de kreten van de ziel en rennen ernaar toe. Hoe meer jullie persoonlijke problemen naar de achtergrond verschuiven, hoe meer ruimte in het hart ontstaat voor jullie oorspronkelijke aard, jullie goddelijke liefde en essentie.

 

Het pad van dienstbaarheid ligt niet buiten jezelf maar in jezelf, mijn broeders en zusters. Naarmate de sluiers opzij geschoven worden en jullie essentie het bewustzijn binnendringt, welt liefde in jezelf op. Allereerst voor jezelf, om wie je bent als persoon en als essentie en later pas voor de ander.

 

 

Het is niet mogelijk namelijk om van God te houden zonder dat je van jezelf en de ander houdt. Onvoorwaardelijke liefde is de essentie en de creatieve energie die jou in leven houdt.

 

Waar jullie liefde op projecteren is afhankelijk van de ontwikkeling van jullie bewustzijn, de zielsleeftijd,de cultuur en de leefomstandigheden.

 

Jongere zielen in de 3D werkelijkheid zijn dol op liefde die gebonden is aan allerlei voorwaarden en persoonlijk gewin, zowel materieel als immaterieel. Denk aan opgelegde opoffering en naaste liefde om een plaats in de hemel te verdienen.

 

 

Lieve vrienden, jullie hoeven niets te doen om de hemel te verdienen want de hemel is jullie thuis. Als jullie het stoffelijk lichaam verlaten, komen jullie allemaal in de hemel ongeacht jullie staat van dienstbaarheid tijdens het leven op aarde.

 

Het universum kent geen straf  en beloning. Deze bestaat alleen maar in jullie 3D bewustzijn die alleen dualistisch kan denken.  Het Universum wordt door de Wet van Oorzaak en Gevolg geregeerd. Daar ontkomt niets en niemand aan ongeacht de staat van ontwikkeling. Leg alsjeblieft, lieve vrienden geen waardeoordelen aan. Deze wet staat namelijk net als alle universele wetten boven iedere vorm van waardeoordelen. Het is simpel uitgelegd, wat je zaait zul je oogsten of anders gezegd: soortgelijke energieën trekken elkaar aan, dus als je liefde uitzendt, zul je liefde naar je toe trekken terwijl als je verbitterd rondloopt zul je allerlei negatieve zaken naar je toe trekken die je verbittering alleen maar sterker maken.

 

Oudere zielen in de 4D werkelijkheid, nadat ze hun persoonlijke leef omstandigheden op orde hebben gekregen, beginnen de behoefte te voelen om anderen te helpen. Ze zijn zelf vervuld van liefde. Deze loopt over en wil ergens heen kunnen. Zo ontstat het pad van dienstbaarheid. Deze wordt door niemand opgelegd en biedt geen persoonlijk materieel of immaterieel gewin. Iemand komt erop alleen vanuit een diep verlangen om zoveel mogelijk liefde en vreugde te ervaren en zoveel mogelijk zichzelf mogen zijn.

 

Iemand van dienst kunnen zijn, of nu gaat om de weg te wijzen aan een vreemdeling of iemand in het ziekenhuis verzorgen omdat dit je beroep is, geeft voldoening, vreugde en bevestigt je eigen essentie. Het is niet belangrijk welke vorm van dienstbaarheid je kiest en hoe groot je bijdrage is. Er zijn geen voorwaarden aan hoe jezelf te zijn. Alleen je eigen gevoel van binnen telt.

 

 

Alleen jij lieve broeder en zuster kan bepalen of je werkelijk op het pad van dienstbaarheid wandelt.

 

 

Vele mensen werken in dienstverlenende beroepen om hun brood mee te verdienen. Voor sommigen is het pure broodwinning voor anderen geeft het werk vorm aan hun innerlijke wens om op het pad van dienstbaarheid te lopen. De vorm die je pad heeft doet weinig  ter zaken. Het is de innerlijke voldoening en vervulling van het levensdoel dat telt. Er bestaan namelijk net zoveel vormen van het pad van dienstbaarheid als wandelaars.

 

Ieder van jullie overeenkomstig zijn persoonlijkheid, zijn kwaliteiten en talenten en conform het levensplan van de ziel schept zijn eigen pad en wandelt erop.  Er bestaan geen waardeoordelen over de verschillende paden evenmin meer of minder verdiensten. Hoe bewuster jullie het pad bewandelen, hoe intenser jullie de lessen van het pad ervaren en hoe sneller jullie de brug slaan tussen de fysieke en de geestelijke werelden.

 

Het is niet van belang aan wie of wat je dienstbaar stelt. Als je vanuit compassie de boodschappen voor je zieke buurman doet, dien je niet alleen de buurman maar ook jezelf, je essentie, God en de Schepping.

 

Iedere daad van dienstbaarheid vanuit mededogen en compassie verhoogt je eigen trilling en helpt je verder op het spirituele pad van verlichting.

 

Iedere keer dat je eigen vonkje oplaait en je eigen trilling hoger wordt resoneert dat door het Universum en wordt de trilling van een grotere gebied verhoogd. Het verhogen van je eigen trilling met als doel de allerhoogste trilling te evenaren en mee samen te smelten is het doel van het huidige Universum.

 

Zien jullie, lieve broeders en zuster, hoe alles van elkaar afhankelijk is en elkaar beïnvloedt? Zien jullie dat ieders spirituele ontwikkeling Gods plan dient? Begrijpen jullie nu als wij zeggen dat jullie nooit alleen staan? Dat er altijd hulp aanwezig is omdat alles en iedereen hetzelfde doel nastreeft?Wat er in jullie fysieke dimensie plaats vindt is een afspiegeling van wat er in het universum en het heelal plaats vindt. Zo boven ,zo beneden. In de hogere sferen is dienstbaarheid ons pad voor verdere groei. Ook wij zijn vonken van God, onze gezamenlijke vader en essentie. Ook wij zijn op de terugweg naar de Bron. In de voor jullie onzichtbare dimensies bestaan vele lagen die wij kunnen doorlopen om uiteindelijk onze vader en moeder te bereiken en samen te smelten om onze individuele cyclus af te sluiten.

 

Het pad van dienstbaarheid is de snelste weg om je trilling te verhogen en daarmee bij te dragen aan het verankeren van de vijfde dimensie op aarde. Er is maar een probleem: jullie kunnen niet op het pad zonder de toestemming van je ziel. Alleen als je ziel het toestaat kunnen jullie op het pad. Vanuit je persoonlijkheid is het onmogelijk om erop te komen en erop te wandelen. Jullie ego of persoonlijkheid is niet in staat om een daad van dienstbaarheid te verrichten zonder waardeoordelen of persoonlijk gewin. Erger nog, als jullie het universum proberen te foppen krijgen jullie de volle laag terug. Niet als straf maar gewoon omdat het niet anders kan. Alleen mededogen en compassie zijn in staat om onvoorwaardelijke liefde te genereren en te verspreiden.

 

Jullie naderen de vijfde dimensie, lieve vrienden, children of love. Deze is de dimensie waar Eenheid heerst. Alles wordt door eenheid gekenmerkt. Dat wil niet zeggen dat jullie de eigenheid en individualiteit zullen verliezen. In tegendeel jullie zullen er je eigen uniekheid ervaren als nooit tevoren.

 

Jullie bewustzijn en perceptie van de werkelijkheid zal door eenheid bepaald worden. Jullie zullen allemaal je eigen essentie en afkomst herinneren. Daarmee zullen alle vooroordelen omtrent andere mensen of rassen totaal verdwijnen. Respect en liefde voor elkaar zal de regel zijn. De angst voor de dood zal verdwijnen door het heilig weten va de eeuwigheid. Daarmee zal het licht schijnen op de duisternis van angst door onwetendheid. Met het verdwijnen van de schaduwkant zal het Licht overal schijnen en liefde zal de enige drijfveer worden van het scheppingsproces. Dat is jullie naaste toekomst,  mijn vrienden.

 

De Gouden Eeuw is dichterbij dan jullie denken. Onze hereniging als broeders en zusters laat niet lang meer op zich wachten. De sluiers zullen opzij worden getrokken. We verheugen ons op onze hereniging, lieverds. Onze afgescheidenheid heeft lang genoeg geduurd. Onze pad van dienstbaarheid zal altijd blijven bestaan omdat het is wat we zijn. We nodigen jullie uit om met ons samen te wandelen. We houden onvoorwaardelijk van jullie.

 

 

Ik Ben,Michael

 

Oefening

 

Heb je de intentie om op het pad van dienstbaarheid te gaan lopen of niet? Schrijf in je werkboek uitgebreid jou redenen waarom wel of waarom niet. Besef dat het niet minder spiritueel is als je kiest om een ander pad nu te kiezen. Als je intentie is om ergens carriere te maken en veel geld te verdienen omdat dit je passie heeft, ben je even goed spiritueel bezig.

 

Loop je soms allang op het pad van dienstbaarheid? Omschrijf in je werkboek hoe je werk of je bezigheden beleeft. Wat heeft dienstbaarheid aan je leven toegevoegd? Ervaar je meer vrede, tevredenheid of vreugde? Voelt je ego zich ook gestreeld bij het gevoel dat hij voor anderen belangrijk is en nodig?

 

Verdien je soms je levensonderhoud in de dienstsector? Ben je ervan bewust van de vreugde en vrede dat je werk je bezorgd? Heb je soms de neiging om je aandacht te veel  op het uitvoeren van je taken te richten en te weinig aan het intermenselijk contact? Ervaar je op dat gebied  problemen? Schrijf  je ervaringen, frustraties of onvrede in je werkboek.

 

De volgende oefening zou misschien jou kunnen helpen om dichter bij je liefde te komen ondanks de drukte om je heen:

 

Sta 10 minuten eerder op en besteed  ze voor onderstaande korte meditatie:

 

 

Sluit je ogen, richt je aandacht naar binnen, laat je gedachten trager worden en focus je  op je hartstreek. Voel je hart kloppen en zet haar in het witgouden licht. Maak vanuit je hart contact met je hogere zelf en je ziel en vraag God je vader en moeder om zijn onvoorwaardelijke liefde. Ervaar de liefde van God,laat je tranen van ontroering gaan en vul je hart en je hele wezen met God’s liefde. Blijf net zolang van God’s liefde genieten totdat je voldaan voelt. Ga vervolgens naar je werk in de vaste overtuiging dat je hart zal stralen en de harten van de anderen zal raken.  Voer in alle rust en concentratie je taken en aanvaard de werkomstandigheden zoals ze nu zijn. Je licht zal overal om je heen stralen.

 

Relaties in de vierde dimensie

27-06-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De tijd is nu rijp  om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en je eigen kracht en levenspad op te eisen.

Lees verder...

Velen onder jullie, broeders en zusters van de vierde dimensie, staan nog met een been  in de derde dualistische realiteit en met het andere tasten ze de paden van de vierde af.

 

Deze paden leiden naar zelfonderzoek en het onthullen van je diepste wensen en verlangens,  je kwaliteiten en je beperkingen. De paden van de vierde dimensie zijn niet te tellen  en de nieuwsgierigheid van degenen die deze bewandelen is groot. Kennis van het zelf en kennis van de kansen en mogelijkheden die het leven biedt zijn de drijfveren achter deze zoektocht.

 

Op deze tocht staat iedereen alleen voor, lieve children of love. Deze overgangsfase ( de vierde dimensie)  van dualiteit naar eenheid wordt gekenmerkt door een sterke focus op het individu. Iedereen  verlangt om zijn eigen zoektocht te maken naar zijn eigen waarheid, op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd. In de dualistische  3D realiteit zijn relaties gebaseerd op  een vast sjabloon waar de rollen van mannen en vrouwen omschreven staan binnen de cultuur waar de relatie deel vanuit maakt. In de westerse cultuur worden mannen hoger dan vrouwen gewaardeerd met als gevolg het ontstaan van relaties die op afhankelijkheid gebaseerd zijn. Naar mate de scherpte van de 3D realiteit vervaagt worden alle relaties die op afhankelijkheid gebaseerd zijn zwaar op de proef gesteld.

 

Lieve broeders en zusters, alles is energie, zowel de vaste materie als de onstoffelijke realiteit van de geest zoals gedachten en emoties. Alles is met elkaar in interactie en beïnvloedt elkaar in een eeuwigdurende dans. Alles is voortdurend aan het veranderen zowel door de innerlijke processen als door de invloeden van Alles Wat is.

 

Jullie zijn lichtbolletjes die met onzichtbare draden verbonden zijn met het web van alles wat leeft. Daarom zijn jullie voortdurend aan verandering onderhevig. Iedere gedachte, emotie en handeling van een van jullie is voelbaar door het hele universum.

 

Verandering, lieve vrienden, is de sleutel tot schepping; scheppen is niets anders dan de patronen veranderen van wat altijd Is. Jullie fysieke en geestelijke lichamen zijn voortdurend in beweging en veranderen continu. Iedere fractie van een seconde sterven delen van jullie lichamen om ruimte te maken voor de schepping van nieuwe. Jullie leven is niets anders dan continu sterven en opnieuw geboren worden, zowel op micro als op macro niveau. Vanuit onze perspectief  nemen we jullie waar als lichtpatronen in alle kleuren van de regenboog die voortdurend aan het verschuiven en veranderen zijn. Jullie perceptie in de tijd is traag. Jullie worden gewaar van de veranderingen pas als deze door de fysieke zintuigen waargenomen kunnen worden.

 

Jullie ontwikkeling op aarde loopt van pasgeborene, baby, jong volwassen, volwassen en ouderdom. Jullie zielcyclus op aarde doorloopt dezelfde stadia. Van pasgeborene ziel, babyziel, jongvolwassen ziel, volwassen ziel en oude ziel. Iedere leeftijd zowel op het fysieke als op zielniveau is even belangrijk en waardevol en draagt bij het eindresultaat, namelijk het voltooien van de cyclus om aan een volgende of nieuwe te beginnen.

 

Iedere leeftijd wordt gekenmerkt door specifieke interesses, uitdagingen en levenslessen. De diverse zielsleeftijden die samen een groep, familie, team of samenleving vormen, zorgen voor de nodige uitdagingen en lessen die ieder lid zich voorgenomen heeft om te leren. Alle relaties zijn gebaseerd op de sterke behoefte van het Bewustzijn om te groeien, zich te ontwikkelen en te expanderen. Jullie, lieve children of love, worden onbewust tot elkaar aangetrokken omdat jullie ziel elkaar herkent en zich de contracten herinnert die jullie in de hogere dimensies met elkaar hebben afgesloten voor de betreffende incarnatie.

 

Als jong volwassenen worden jullie tot elkaar aangetrokken en binnen de regels van jullie cultuur  gaan jullie een gezin samen stichten. Jullie koesteren een berg verwachtingen aan elkaar, jullie leunen op elkaar op materieel en  emotioneel niveau en jullie creëren situaties die de onderlinge afhankelijkheid bestendigen. In de 3D werkelijkheid werkt deze vorm van relaties perfect. Hoe afhankelijker van elkaar, hoe sterker de band en hoe “groter de liefde”.

 

De zielsleeftijd met haar uitdagingen en lessen openbaart zich  tussen het 30-40ste levensjaar. Tot die tijd doorlopen jullie alleen de fysieke levenscyclus. Vanaf die tijd, als de zielsleeftijd zich heeft geopenbaard beginnen meestal de relatieproblemen en vele relaties halen de eindstreep niet. Laat ik wat specifieker zijn. Een volwassen man of vrouw van 40+ beseft plotseling dat hij/zij ontevreden is met zijn/haar leven en partner. Over dat fenomeen hebben jullie een mooi term voor bedacht namelijk midlifecrisis.

 

Inderdaad, de midlifecrisis valt samen met de geboorte en ontwikkeling van de zielsleeftijd met haar eigen behoeften, verlangens, uitdagingen en lessen. Als een man van 40+ met een zielsleeftijd van jongvolwassenen ontwaakt, beseft hij plotseling dat zijn leven als ambtenaar en gezinshoofd, saai en onbevredigend is. Hij verlangt naar succes, carrière, materiele bezittingen, succes bij andere vrouwen of een geheel nieuwe loopbaan.

 

In de 3D dimensie zou hij zich aan de heersende normen en waarden vasthouden en bij zijn gezin en oude werkkring blijven omdat dit nu eenmaal van hem verwacht werd. In de 4D werkelijkheid is men volledig op zichzelf gericht en plichten, normen en waarden uit de 3D tijd zijn op de achtergrond getreden. Hij hoort de roep van zijn ziel, hij verlangt naar avontuur, grootsheid en succes op alle gebieden en hij wordt ongelukkig.

 

Als dezelfde persoon nu getrouwd is met een jong volwassen ziel levert niet zoveel problemen voor de relatie. Maar als hij getrouwd is met een volwassen ziel dan ontstaan grote problemen. Volwassen zielen zijn geïnteresseerd in menselijke relaties, in het hoe en waarom der dingen. Ze willen alles begrijpen, analyseren en zijn dol op psychologische spelletjes en intieme, diepgaande gesprekken.

 

In de 3D werkelijkheid zou deze vrouw zich diep ongelukkig voelen maar haar echtgenoot door dik en dun steunen en zelfs zijn buitenechtelijke escapades tolereren. Ze zou de pijn en vernedering voor lief nemen en voor elke prijs haar huwelijk behouden. In de 4D werkelijkheid zou dezelfde vrouw voor zichzelf kiezen en haar echtgenoot zijn eigen ontwikkeling gunnen.

 

Dat is de rede lieve broeders en zusters dat relaties in deze 4D werkelijkheid zo zwaar te verduren krijgen. Relaties die 20 jaar en langer stand hebben gehouden vallen plotseling uit elkaar. In de 4D tijd staat het individu en zijn persoonlijke en spirituele groei centraal.

 

Relaties dienen als een spiegel om jezelf te herkennen en te leren kennen. Om je behoeften en verlangens te ontdekken, je eigen kracht te voelen en je eigen pad te herinneren. Het leerproces vindt nog steeds plaats door de confrontatie met het anderszijn van de partner, de gevolgen die dat op je heeft en  door je reactie daarop.

 

 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lessen. Iedere relatie biedt een kans om een van je lessen te leren. Maar het gebrek of het missen van een relatie bieden evengoed kans om je lessen te ervaren.

 

Jullie  worden nu uitgedaagd om een versneld groei te ondergaan vanwege de plaats van de aarde in het zonnestelsel. Jullie kunnen nu kiezen om je eigen persoonlijke en spirituele groei ofwel binnen of buiten de relatie te ondergaan. Het maakt niets uit lieverds waar jullie de eigen lessen leren. Waar het om gaat is dat jullie de eigen kracht op gaan eisen, je afkomst en einddoel gaat herinneren en je eigen leven gaat leiden als een spirituele krijger.

 

Naar mate de vierde dimensie vervaagt en de vijfde begint door te schemeren krijgen relaties een andere vorm en inhoud. Het ik gaat vervagen om plaats te maken voor de geboorte van het wij. Het individuele belang zal plaats maken voor het grootste goed voor het geheel. Het persoonlijke gewin zal getransformeerd worden in het wereldse gewin.

 

Individuen, groepen,ondernemingen en staten zullen in termen van het hoogste doel voor iedereen en alles wat leeft leven , denken en handelen. De scheiding tussen de seksen zal minder scherp worden en aan het einde van de vijfde dimensie zal deze vervangen worden door het androgyne type mens.

 

In de tussentijd zullen de typische mannelijke en vrouwelijke eigenschappen hun status verliezen en plaats maken voor eigenschappen die de gewenste uitkomsten bieden en eigenschappen  die zorgen voor verwarring, angst en chaos.

 

De overgang van typisch man en typisch vrouw naar het androgyne genre zal heel geleidelijk plaats vinden de komende paar honderd jaar. Waarde oordelen omtrent het mannelijk en vrouwelijk status zullen verdwijnen.

 

Relaties zullen niet meer gebaseerd worden op de oude bekende voortplanting en  overlevingsinstinct maar op aanvullende en verrijkende eigenschappen waarmee de partners zich verder kunnen ontplooien en het allergrootste  kunnen dienen.

 

Relaties zullen een bron van vreugde en liefde worden in plaats van zware verplichtingen afkomstig uit angst en onwetendheid. Relaties zullen geen vaste vorm meer hebben. Ze zullen net zo veranderlijk zijn als de mens en alles wat leeft. Een relatie is een levend organisme. Het is onmogelijk om iets wat leeft vast te leggen in een blijvende vorm.

 

Eigenschappen als trouw, plichtsbesef, opoffering en medeleven zullen een andere invulling krijgen als het wij besef het bewustzijn heeft veroverd. Is er dan plichtsbesef mogelijk als de liefde voor jezelf en de ander samenvallen? Is er opoffering mogelijk als de drijfveer onvoorwaardelijke liefde is? En hoe kan medelijden voor een ander bestaan als jullie beseffen dat ieder zijn eigen keuzes maakt en dat alle mensen broeders en zusters van elkaar zijn met dezelfde potentieel?

 

Hoe kun je je partner in een levenspatroon vastzetten dat niet bij hem/haar past als je beseft dat je daarmee je broeder of zuster in de weg staat om de eigen leven te leiden?

 

Lieve broeders en zusters, bereiden jullie alvast voor een geheel nieuwe vorm van relaties, leefvormen en leefpatronen.

 

De eenheidsdimensie wordt het gouden tijdperk in het huidige cyclus dat jullie op aarde aan het voltooien zijn. Een tijd van licht, liefde en vreugde.

 

We houden onvoorwaardelijk van jullie en zijn trots op jullie vorderingen ook al merken jullie deze nog niet.

 

 

Ik ben, Michael

 

 

 

Oefeningen

 1. Zijn je relaties, partner, vrienden, bekenden, veranderd de afgelopen jaren?  Hoe voel je eronder? Omschrijf in je werkboek het proces van loslaten. Is dit proces nog steeds aan de gang? Heb je daar moeite mee? Schrijf je gevoelens en je gedachten erover.
 2. Wat doe je met relaties en oude vriendschappen die vervuld zijn en wrijving of onbehagen met zich mee brengen? Blijf je uit de heersende normen vast houden aan trouw blijven? Een eigenschap die bij jullie heel erg hoog gewaardeerd wordt? Wacht je en hoop je dat de ander de relatie verbreekt?  Of neem je zelf het initiatief en bespreek je de relatie met de ander? Schrijf erover in je werkboek. Schrijf alles wat er in je opkomt zonder te oordelen. Als de oordelen om je oren vliegen, kijk rustig en geduldig naar, aanvaardt ze als een deel van jezelf en als je ze niet meer wenst te koesteren laat ze zonder ze te veroordelen los.
 3. Besef dat deze geprogrammeerde waardeoordelen het bagage is van je ego en dat ze tot heden hun diensten aan jou  hebben bewezen. Bedank ze en schenk ze vervolgens aan het universum of aan God of aan je gids. Zij zullen deze onmiddellijk in liefde transformeren. Herhaal deze oefening zo vaak als je denkt dat je het nodig hebt.
 4. Neem in je omgeving de relaties tussen de mensen waar, als een toeschouwer die uit een ander planeet op aarde tijdelijk is neergedaald. Doe hetzelfde als je naar films, documentaires of soaps. Kijk hoe mensen met elkaar omgaan. Onderken de klassieke 3D relaties en de verschillende fases van de 4D relaties aan de hand van hoe mensen met elkaar omgaan. Televisie soaps zijn gemaakt doorgaans door volwassen zielen die zich in relaties verdiepen en deze onderzoeken. Overigens een groot deel in de westerse wereld bestaat uit volwassen zielen die hun laatste lessen op de 3D en 4D aarde kwamen afronden om vervolgens als oude zielen op de nieuwe aarde terug te keren.

Gefragmenteerde versus geïntegreerde ascensie

13-06-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Deze periode in jullie geschiedenis is van groot belang voor jullie evolutie als Gods schepsel.

Lees verder...

Vele oude zielen zijn in deze tijd geïncarneerd om gebruik te maken van de gunstige planetaire omstandigheden en in een snelle tempo over te gaan naar de volgende fase van hun evolutionaire cyclus. De grootste concentratie oude zielen bevindt zich in het Westen en met name in IJsland, Tsjechië en Nederland vooral  in Amsterdam.

 

Van de andere kant van de sluiers zijn we meer dan 100 jaar geleden begonnen om informatie naar de aarde door te sturen omtrent de aard van het bewustzijn en de evolutie van deze. In meerdere culturen was het magisch jaar 2012 het einde van het tijdperk omdat deze de planetaire cyclus van 26.000 jaar eindigde. De laatste twintig jaar heeft mijn familie de taak op zich genomen om de informatie die nodig is naar de aarde door te sluizen en het hele project van informatie verstrekken door de Geascendeerde Meesters en andere vergevorderde wezens uit andere planeten te coördineren.

 

Duizenden personen op aarde zijn kanaal voor spirituele informatie met betrekking tot de komende ascensie mogelijkheid. Naarmate de tijd vordert zal voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet mogelijk zijn om kanaal te worden en zijn eigen informatie te halen.

 

Ieder kanaal is een goddelijk vonk, woonachtig in een fysieke lichaam, met een unieke persoonlijkheid, een unieke mentale, astrale en spirituele patroon. Dat betekent dat ieder kanaal de doorgechannelde informatie door de filters van zijn persoonlijkheid interpreteert en naar buiten brengt. Zolang jullie in de derde en vierde dimensie of ontwikkelingsfase bevinden speelt jullie ego en persoonlijkheid een grote rol bij de interpretatie. De wens om naar de volgende fase over te gaan kan zo groot zijn dat het ego deze gaat gebruiken voor zijn eigen doelen voornamelijk om zichzelf te bewijzen, macht over anderen te krijgen of zichzelf te verheerlijken. Dat fenomeen, lieve broeders en zusters is heel normaal en voorspelbaar en vraagt veel van jullie onderscheidingsvermogen   en jullie bewustzijn om een eigen oordeel over te vormen.

 

Zo is het gekomen dat er de opvattingen ontstonden van een gefragmenteerde ascensie. Het begrip ascensie betekent letterlijk meer licht in het energieveld van de mens. Maar het energieveld van jullie bestaat uit vele lagen waarvan de meest bekende zijn het fysieke laag, het astrale laag, het mentale laag en het spirituele laag. Er is sprake van gefragmenteerde ascensie wanneer een of meerdere lagen geascendeerd zijn. Geintegreerde ascensie daarentegen houdt in dat alle lagen verlicht zijn. In vroegere tijden was ascensie alleen mogelijk op mentaal en spiritueel niveau. De weg naar ascensie vereiste het zich terug trekken van de samenleving. Jullie kozen het klooster of het leven als kluizenaar op afgelegen plaatsen in de natuur.

 

De op komst zijnde  overgangsfase, naar het Nieuw Tijdperk, het Waterman Tijdperk, en naar de Eenheidsdimensie , vraagt een totale , geïntegreerde ascensie te midden van het dagelijks leven. We realiseren ons terdege hoe moeilijk dit voor jullie is, daarom koesteren we zoveel bewondering voor jullie, geliefde broeders en zusters.

 

Het is verleidelijk om je in een spirituele ontwikkeling te storten en je dagelijks leven, je gezin en de mensen om je heen te verwaarlozen. Het is verleidelijk om een cursus te volgen die na een week je verlichting garandeert. Het is verleidelijk om een internationaal bekende  spirituele leider te weerstaan als hij belooft voor een groot som geld je lichamen te activeren om het licht naar binnen te laten en te ascenderen.

 

Lieve children of love, jullie kunnen altijd kiezen om iets dergelijks te doen. Er zijn vele wegen die naar ascensie leiden. We zeggen alleen dat jullie niet de illusie hoeven te koesteren dat als je spirituele lichaam verlicht is dat ook je persoon verlicht is. Vroeg of laat zullen jullie erachter komen en zullen beginnen met de andere lagen ook te verlichten. We oordelen  over geen enkele  keuze die jullie maken. We leggen enkel onze visie op ascensie voor en vragen om je onderscheidingsvermogen  te gebruiken en zelf je eigen keuze en je eigen ascensieplan te maken.

 

Een geïntegreerde ascensie begint op alle lagen tegelijkertijd. Dat brengt meer balans in jullie fysieke lichaam en jullie dagelijkse leven. Het astrale en mentale lichaam kunnen jullie ontwikkelen door bewust te leven en te handelen. Dat heeft als gevolg dat jullie persoonlijkheid steeds meer groeit en in balans komt. Spirituele psychologie is de sleutel voor deze groei.

 

Onderzoek je eigen denkbeelden en overtuigingen en leer deze beheersen en je eigen keuzes daarin te maken. Onderzoek je emoties en leer deze te beheersen.  De emotionele en mentale groei  brengt licht in je lichaam en verhoogt je vibraties. Als je enigszins de baas over deze twee lichamen bent geworden en als je ego voldoende gegroeid is  om jouw leiding te kunnen  accepteren, dan pas is er ruimte en voldoende ondergrond om aan je spirituele groei meer aandacht te schenken.

 

Lieve broeders en zusters, jullie die deze brieven lezen zijn allemaal oude zielen in diverse fases van jullie ontwikkeling en jullie verlangen allemaal  bewust of onbewust naar de bevrijding van de wet van karma en wedergeboorte. Jullie verlangen naar de eenwording met jullie ziel en hogere zelf en naar de vrijheid om jullie verdere evolutie overal in het universum te kunnen voltooien.

 

We verzekeren jullie dat alle oude zielen dispensatie van hun oude karma hebben gekregen. Er is geen reden dus om voor oude karma terug te moeten komen. Maar wees bedachtzaam, lieve broeders en zusters. Jullie kunnen iedere moment nieuw karma opbouwen en deze op zeer korte termijn moeten aflossen. Dat is een groot voorrecht maar kan een vertraging brengen aan jullie ascensieproces.

 

Begin dus met bewust te leven; de tijd dat jullie op de automatische piloot konden functioneren is voor jullie, oude zielen en kandidaten voor de ascensie, voorbij. Het leren beheersen van je eigen gedachten, overtuigingen en emoties is geen overbodige luxe meer, het is een noodzaak. Bovendien werpen deze vaardigheden hun vruchten direct af. Je leven verandert geleidelijk aan. Je trekt minder negativiteit naar je toe waardoor je wensen en verlangens sneller worden gerealiseerd, je gezondheid en vitaliteit nemen toe en overvloed wordt meer de regel op alle gebieden. Hoe meer licht je in je angsten en andere duistere illusies brengt, hoe meer liefde, compassie, vreugde en kalmte je gemoed bepalen. Je vibraties gaan omhoog, je hogere centra openen als bloemen voor de zon en je schuift met gemak de sluiers die de geestelijke dimensies verborgen hielden opzij.

 

Er zijn vele manieren om een volledige, geïntegreerde ascensie te bereiken. Iedereen kiest diegene die bij zijn eigen wezen en persoonlijkheid het beste past. De snelste manier zeggen we jullie is  de weg van dienstbaarheid. Maar deze is niet voor iedereen weggelegd. Daarom zeggen we  dat de snelste weg is de weg die jullie hart aangeeft.

 

Als kunst maken het liefst is wat je doet, kun je de weg van de scheppende kunstenaar kiezen om daarmee te ascenderen. Je eigen ziel zal de juiste omstandigheden binnen dat kader scheppen waardoor je  eigen lessen kunt leren. De initiaties of de proeven of testen komen op je eigen pad en dagen je uit. Zie alsjeblieft alle tegenslag op je weg, alle pijn en ziekte als een beproeving. Aarzel nooit om te handelen. Er bestaat geen foute of goede keuze, er is alleen keuze, actie, handelen.

 

Als deze niet de beoogde resultaten brengt, zal later een nieuwe kans komen. Er zal altijd een nieuwe kans zijn, lieverds. Geen enkele ascensie weg is verkeerd of minder effectief. Of je nu een zakenman, een bestuurder, een staatsman, een huisvrouw en moeder, een arts of een loodgieter, alle wegen zijn eerbaar. Alle wegen bieden dezelfde kansen.

 

Het is niet noodzakelijk om een spiritueel leider te zijn of een genezer om sneller te ascenderen. Ook de spirituele leider en de genezer zullen hun astrale en mentale lichaam moeten leren beheersen; daarvoor zullen zij ook de nodige beproevingen ondergaan, de nodige examens moeten afleggen. Doe, lieve children of love, wat je het liefst wilt doen. Het is nooit te laat om er aan te beginnen. Alleen door te doen waar je hart ligt, wordt je evolutieproces een vreugdevolle levenswijze. Alleen dan krijg je de moed om door de moeilijke tijden door te gaan en je initiaties te ondergaan.

 

Lieve broeders en zusters, stel niet langer uit  om bewust en doelmatig je ascensieplan op te stellen en er aan te beginnen. Jullie allemaal, lezers,  zijn er allang mee bezig maar op een niet gestructureerde wijze. Kies bewust je eigen plan en begin er aan. Jullie zijn de voorhoede van degenen die de vijfde dimensie op aarde zullen gaan verankeren. Jullie zijn op aarde om de weg voor de kristaal kinderen voor te bereiden. Dat is de rede van jullie komst op aarde. Jullie zijn het simpelweg  vergeten. Maar naar mate de tijd verstrijkt zullen jullie allemaal in staat zijn om je afkomst en je levensplan je te herinneren. Wat jullie ook beslissen, weet dat we onvoorwaardelijk van Julie houden en dat zal altijd zo blijven want we kunnen niet anders. Vraag om onze hulp en je zult deze ontvangen.

 

Ik ben, Michael

 

 

 

Oefeningen

 

Tijd  voor zelfreflectie

 

Maak een tekening van je fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam. Geef ook de verschillende chakras aan op de plekken waar ze horen te zitten. Kleur alle lichamen in de kleuren die bij jou opkomen.

 

Kijk naar het geheel, kijk naar het wezen die je bent op dit moment op deze plek op de aarde. Vindt je jezelf in harmonie? Zijn de kleuren helder en in balans met elkaar? Hoe is de verhouding tussen de verschillende lichamen? Omhullen de kleuren het geheel van je fysieke lichaam? Dijen sommige kleuren ver boven en/of onder je fysieke lichaam? Blijven sommige kleuren steken in het gebied rondom je hoofd en boven lichaam? Welke lichamen zijn bij jou het sterkst vertegenwoordigd? Welke zijn nog niet voldoende ontwikkeld?

 

Denk over na, vraag de hulp van je hogere zelf en schrijf in je werkboek hoe je over jezelf denkt.  Maak vervolgens een plan om de verschillende lichamen meer in harmonie met elkaar te brengen.

 

Bij welk lichaam wil je beginnen? Je persoonlijkheid en je fysieke omhulsel? Je mentale en emotionele? Of je spirituele? Misschien overweeg je om aan meerdere tegelijk te beginnen of zelfs aan allemaal. Maak vervolgens een concrete werkplan. Bijvoorbeeld werken aan gezonde leefstijl, werken aan het versterken van je persoonlijkheid (zelfvertrouwen, bewust denken-voelen-en handelen) mediteren en meer in spirituele boeken verdiepen.

 

Herhaal de oefening minstens 1x per maand en noteer de vorderingen en verandering. Merk op of je tekening van jezelf ook mee verandert.

 

De weg naar ascensie

03-06-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Jullie bewandelen allemaal het pad van  ascensie.  

Sommige van jullie zijn er net opgekomen, voelen zich onwennig, soms ook angstig en besluiten alsnog om tijdelijk van het pad af te gaan. Anderen lopen er vastberaden al een tijdje op en nemen de hobbels, kuilen, moeilijk begaanbare stukken en onverwachte klim en daal partijen op de koop toe. Er zijn ook onder jullie die het einde van het pad naderen. Ze nemen de laatste klimpartij met de gladde en scherpe hellingen terwijl ze al zicht op het einde hebben. Aan het einde van het pad staat een grote poort, gemaakt van het licht van de regenboog. Bij de poort staan onnoemelijk veel wezens van licht van alle universa en melkwegstelsels jubelend te wachten om jullie binnen de poort te verwelkomen.

Lees verder...

Eenmaal binnen, betreden jullie de vijfde dimensie, de dimensie van Eenheid. In deze dimensie daalt jullie hogere zelf geleidelijk in jullie fysieke lichaam en persoonlijkheid en begint beide te besturen. Jullie hogere zelf is het onsterfelijke goddelijke aspect in jullie dat leven na leven jullie begeleidt en via jullie intuïtie zijn stem hoorbaar tracht te krijgen.

 

Op deze versmelting heeft jullie hogere zelf altijd naar verlangt en geduldig op gewacht. Hij heeft jullie tijdens het hele traject naar toe geleid. Toen de sluiers tussen hemel en aarde dik en ondoordringbaar waren, was contact met jullie alleen mogelijk in de droomtoestand en in momenten waar jullie de dood in de ogen keken. De laatste honderd jaar begonnen de sluiers geleidelijk aan dunner te worden. Dat maakte de communicatie met jullie hogere zelf steeds meer mogelijk en wij konden door middel van enkele personen die spiritueel hoog ontwikkeld waren onze informatie naar jullie sturen.

 

Lieve children of love, jullie hebben de afgelopen honderd jaar enorme veranderingen ondergaan. Een groot aantal onder de mensheid loopt op het pad van ascensie. Jullie overgang naar de vijfde dimensie staat al vast. Jullie hebben op zielsniveau de beslissing reeds genomen. Maar op de planeet van de vrije keuze is de bedoeling, volgens de regels van het spel, dat jullie persoonlijkheid, jullie ego, jullie kleine ikzelf, toestemming geeft aan het hogere zelf om in te dalen en de leiding over te nemen.  Als de beslissende meerderheid onder jullie bij de poort van ascentie staat, dan pas kan jullie planeet en alles wat erop leeft in een snelle tempo de vijfde dimensie binnen treden.

 

Het pad van ascensie, broeders en zusters is grillig en  zit vol verrassingen. Het vraagt veel van jullie mentale, emotionele en fysieke lichaam.  Het eerste deel van het pad is een uitdaging voor jullie mentale lichaam en is het moeilijkste en zwaarste. Tijdens deze rit haken veel broeders en zusters af. Deze trip eist van jullie denkvermogen om veel van de oude vertrouwde overtuigingen los te laten en open te staan voor nieuwe ideeën. Daar is jullie persoonlijkheid als de dood voor. Voor velen lijkt net alsof de grond onder de voeten vandaan gehaald wordt.

 

Het vertrouwen in een God dat boven jullie stond, die vaste regels en eisen stelde, die beloonde maar ook altijd terecht straffen uitdeelde, gaf jullie vertrouwen in het leven. Miljoenen jaren hebben jullie daarin geloofd. Miljoenen jaren overtuigingen zijn in het DNA gaan zitten en van generatie tot generatie doorgegeven. Religieuze leiders en instituten zijn de bakens van jullie bestaan geweest tot plotseling  zomaar iemand vertelt dat je zelf een god bent, tijdelijk in een fysieke lichaam woonachtig.

 

En dat is nog niet alles. Hij vertelt ook  nog dat je op de planeet van de vrije keuze leeft en dat je zelf in staat bent om je leven vorm te geven. Het gaat nog verder. Hij vertelt daarbij dat je leven op aarde maar een spel is die je zelf bedacht hebt omdat je God en  schepper van het universum bent. Nu komt het  moeilijkste deel om te geloven: Er bestaat  geen goed of kwaad omdat beide  de twee uiteinden van een lijn zijn. Dit betekent dat een dief of een moordenaar net zo goed een goddelijk aspect is zoals jezelf, een brave burger. En nu komt  het aller moeilijkste deel : Het is niet meer nodig  om te oordelen en te veroordelen.

 

Jullie ego, broeders en zusters,  raakt totaal van slag, voelt zich onzeker, en weigert om die begrippen toe te laten al is het maar zelfs om ze te onderzoeken. Het ego vindt het veel eenvoudiger om het oordeel erop de plakken”het is onmogelijk, het bestaat niet”; zaak gesloten.

 

Maar naarmate de sluiers steeds dunner worden en de vibraties van jullie moeder de planeet steeds hoger, dringt jullie hogere zelf door jullie bewustzijn steeds vaker door, al is het soms maar  voor enkele seconden.  En dan is er magie; in een flits  voelen jullie een soort nieuwsgierigheid; het denkvermogen staat vervolgens toe om er wat meer erover te weten en begint een voorzichtige zoektocht naar alternatieve geneeswijzen en helderzienden die berichten van overleden doorgeven, de toekomst voorspellen en moorden oplossen. Vaak verzint het hogere zelf een list en schept een dramatische levens situatie of ziekte. Het emotionele lichaam raakt erbij overbelast en waanhoop dwingt het denkvermogen om flexibeler te zijn en nieuwe mogelijkheden van genezing en omgaan met de pijnlijke situatie, aan te nemen. Het hogere zelf krijgt steeds meer toegang in het bewustzijn en het denkvermogen.

 

Deze fase van flirten met nieuwe ideeën maar toch bij het oude houden duurt het langst.

 

Jullie, lieve children of love, kunnen  heerlijk zo plotseling van gedachten en stemming veranderen. Dat maakt jullie ook zo uniek in het universum. Jullie verstand en intellect gaan steeds meer de absurditeit van de oude overtuigingen beseffen. Opeens en geheel onverwachts werp je al het oude af en stort je fanatiek in het nieuwe.  In deze fase op de weg zijn jullie zeer kwetsbaar; jullie kunnen gemakkelijk onjuiste informatie voor waar aannemen en jullie kunnen nieuwe leiders blind volgen en verdedigen ten koste van anderen. Als deze fase voorbij is, is de kans dat jullie van het pad afgaan gering.

 

Maar de weg is lang. Er breekt een nieuwe fase aan waarin jullie eigen onderscheidingsvermogen en eigen mening en kracht zich gaat profileren. Jullie beginnen de andersdenkenden te accepteren en zelfs te respecteren met behoud van de eigen mening, jullie gaan steeds meer in jullie kracht staan en op eigen ideeën en denkbeelden vertrouwen zonder de behoefte om deze op anderen op te willen leggen.

 

Maar dan  komen  het emotionele of astrale  lichaam en het fysieke lichaam in opstand. Het licht van het hogere zelf brengt alle donkere, onverlichte en negatieve stukken aan het licht. Het zenuwstelsel raakt overbelast en veroorzaakt een periode van emotionele verwarring, onverklaarbare woede aanvallen en terugval naar oude gedrag. Liefde wordt door alle oude zeer overschaduwd maar breekt regelmatig door en maakt deze periode draagbaar.

 

Het hogere bewustzijn is wel aanwezig tijdens deze fase maar wordt voordurend door de krachten van de persoonlijkheid en het ego aangevallen. Vele onder jullie ervaren deze periode als uiterst zwaar en moeten alle zeilen bijzetten om het vol te houden. In deze fase zijn wij voortdurend aanwezig. We wijken geen seconde van jullie zijde af maar kunnen jullie het niet gemakkelijker maken. Dit is jullie keuze en dienen wij deze te respecteren.

 

Maar ook aan deze fase komt een einde aan. Liefde stijgt vanuit het hartcentrum naar het hoofd en verbindt deze met elkaar. Jullie hogere zelf daalt steeds meer en vaker in de persoonlijkheid. Het fysieke lichaam heeft in deze en voorgaande periode heel zwaar. Het zenuwstelsel, het hart en longen en de spijsverteringsorganen worden  zwaar onder druk gezet en vertonen allerlei onaangename en soms  gevaarlijke symptomen.

 

Het fysieke lichaam wordt uitgedaagd om zijn vibraties te verhogen om de hoge vibratie van het steeds dieper indalende hoger zelf te kunnen dragen. Dat brengt ook de nodige fysieke onaangename symptomen met zich mee.Hart en long problemen komen het meest voor. Hartritme stoornissen, hartkloppingen, ademhalingsproblemen zijn in deze fase  gewoon. Jullie hoeven in principe niet ongerust daarover te zijn. Als jullie wil om in dit lichaam te ascenderen sterk genoeg is, dan is dat jullie vrije keuze en niemand kan dit tegenhouden behalve jullie zelf.

 

Zo lieve broeders en zusters, dat is in grote lijnen het pad van ascensie. Vergeet niet dat ieder van jullie het op zijn eigen unieke wijze beleefd. Voor sommigen verloopt het pad soepel en zonder bijzondere emotionele of fysieke problemen terwijl voor anderen een zware maar boeiende tocht wordt. De rede is dat ieder van jullie uniek is. Individuele karaktereigenschappen, snelheid van ontwikkeling of onafgewerkte karma spelen zeker een rol bij de beleving van de tocht langs het pad van ascensie.

 

Hoe  ook het pad verloopt  lieverds, houd voor ogen dat wij er altijd zijn om jullie door de moeilijke momenten heen te helpen, mits jullie ons er om vragen. Houd voor ogen het moment dat jullie bij de poort aankomen, stel je voor hoe het voelt als je hoger zelf volledig  je kleine zelf mag besturen; voel de  kalmte en stilte  in jezelf  die constant aanwezig is wat er ook om je heen gebeurt. Voel de oneindige liefde in jezelf die naar alles en iedereen reikt, naar vrienden en vijanden. Voel de innerlijke vrijheid om je leven te leven zoals je deze hebt gedroomd. Voel de compassie met je medemensen wat ze ook doen of zijn. Met dit resultaat voor ogen is het dan niet de moeite waard om de pieken en dalen van het pad te ondergaan?

 

Jullie zijn de scheppers en de goden, lieverds. Het is en blijft jullie vrije wil hoe, wanneer en hoe lang jullie over jullie ascensie doen. We zijn er altijd om aan jullie verzoek gehoor te geven. We houden onvoorwaardelijk van jullie en zullen op jullie wachten. Tijd bestaat in onze werkelijkheid niet, dus we hebben alle tijd!!!!

 

Ik ben, Michael

 

 

De economische crisis, in dienst van de ascenssie

26-05-2010

Lieve vrienden, children of lov,ik ben Michael. Jullie plannen om naar de vijfde dimensie over te gaan en deze in een fysieke lichaam op aarde te verankeren, krijgen steeds meer concrete vorm.

Lees verder...

Jullie zullen zeggen dat jullie er niets van merken zeker nu dat jullie economie aan het instorten is en schaarste jullie angst nog meer aanwakkert. Dat komt omdat jullie visie op de werkelijkheid in zijn totaliteit beperkt is. Dat komt  omdat deze lineair verloopt en omdat jullie voor informatie afhankelijk zijn van anderen die net zo goed een beperkte maar ook een zeer persoonlijke interpretatie van de berichtgeving doorgeven.

 

Vanuit onze positie zijn we in staat om de positie van de aarde op de ladder  van evolutie in het geheel  te overzien en deze in de tijd te plaatsen. We kunnen dus de huidige situatie weergeven terwijl we rekening houden met de ontwikkeling vanuit het verleden, het nu en de mogelijke toekomsten. Daarbij komt ook het feit dat we bij onze waarneming geen last hebben nog van oordelen en overtuigingen nog van emoties en persoonlijke meningen.

 

Lieve vrienden, de economische crisis is het gevolg van jullie evolutie op weg naar de Eenheidsdimensie. Deze biedt jullie de mogelijkheid  om jullie huidige economische stelsel  om te gooien en een nieuwe te ontwikkelen gebaseerd op andere waarden dan de huidige. Jullie economische systeem is het gevolg van jullie driedimensionaal denken en leven. Het is gebouwd op waarden en overtuigingen die het gevolg zijn van jullie afscheiding van de bron en van het verlies van jullie geheugen over jullie afkomst.

 

De belangrijkste overtuigingen waarop het huidige economische systeem gebaseerd is, zijn schaarste en angst voor het leven. Schaarste betekent als iemand ervan overtuigd is dat er nooit genoeg zal zijn. Het gevolg is zoveel mogelijk materiële dingen kopen en opslaan. Jullie zijn allemaal min of meer koopziek geworden en jullie systeem houdt deze ziekte in stand. Sterker nog jullie ziekte is noodzakelijk voor het voortbestaan van jullie economie geworden.

 

Omdat jullie vergeten zijn wie jullie zijn, vrezen jullie voortdurend voor je welzijn en leven en beschouwen jullie de broeders en zusters als concurrenten, vijanden, dieven en soms potentiële geweldenaren. Deze levenshouding heeft als gevolg dat iedereen zoveel mogelijk probeert binnen te halen en de anderen  uit te schakelen, benadelen en overheersen. Winst maken  bevordert de creativiteit, is jullie overtuiging, met als gevolg dat de  prijzen stijgen en het gevoel van schaarste en de angst om te overleven steeds groter worden.

 

Een werkomgeving waar samenwerking , gelijkwaardigheid, wederzijdse respect en vernieuwing in dienst van het algehele welzijn, is daarentegen  de beste motivatie; helaas mislukken vroeg of laat jullie pogingen tot samenwerking door de behoefte om beter, sneller en succesvoller te zijn dan al de anderen ten koste van het project en de anderen. Deze non-productieve houding houden jullie in ere als gezonde drijfveer om te excelleren en wordt zelfs beloont ook al gaat deze ten koste van de belangen van het geheel.

 

De behoefte aan steeds meer en meer materiële en ook immateriële zaken is een andere waarde waarop jullie economische systeem stoelt. Jullie onverzadigbare honger naar meer geld, bezittingen, succes of roem is de motor die jullie economie in stand houdt. In het begin is dit systeem nuttig geweest en heeft zijn diensten bewezen; het grootste deel van jullie planeet leeft nu in een zekere mate van welvaart daardoor. Deze drijfveren waren ook nodig in het begin om jullie creativiteit te prikkelen en om jullie aan te zetten jullie grootste plannen waar te maken. Maar jullie zijn gegroeid lieve kinderen. Ook al zijn jullie nog niet bewust van jullie vorderingen we zien tot onze vreugde de vorderingen die jullie hebben gemaakt.

 

Jullie staan er nog lang niet op de plaats die jullie toebehoort. Jullie leven nog steeds voor een deel in het duister. Angst en schaarste veroorzaken niet alleen maar een economische crisis maar nog steeds oorlog, geweld en machtsmisbruik. Maar lieve, lieve children of love, wij zien hoe jullie in grote getallen en in een zeer snelle tempo uit jullie droom ontwaken en plotseling beseffen dat er werkelijk iets ernstig mis is met jullie. Jullie moeder geeft haar grenzen duidelijk aan en plotseling luisteren jullie naar haar kreten om hulp.

 

De sociale en politieke misstanden die de economische crisis aan het licht heeft gebracht heeft jullie grondvesten hevig geschud. Jullie beschermers, de mensen waar jullie tegen op keken bleken profiteurs en bedriegers te zijn geweest. Jullie blinde vertrouwen aan  politieke partijen, ideologieën, personen met aanzien en organisaties is verdwenen. Jullie trillen nog een beetje van angst, jullie zijn verontwaardigd, bedrogen en berooid  maar jullie beginnen steeds meer in te zien dat de enige die jullie kunnen vertrouwen is en blijft jezelf.

 

Uit bittere noodzaak, die overigens jullie zelf tot stand hebben gebracht, gaan jullie toch maar  in de eigen kracht staan. Het systeem van de oude overtuigingen brokkelt  steeds verder af; jullie gaan steeds meer elkaar zoeken en bij  elkaar steun zoeken. De sluiers worden steeds dunner, lieve vrienden. De herinneringen sijpelen steeds meer doorheen; ook de herinnering dat jullie kinderen van god zijn die tijdelijk in een fysieke lichaam verblijven en op weg zijn terug naar de bron. Die herinnering is momenteel vaag maar onbewust komt ze alsnog tot uiting in jullie normen en waarden en jullie handelingen. De communicatie technologie van mobielen telefonie en internet brengt jullie bij elkaar. De landsgrenzen en de nationale of religieuze identiteit worden steeds vager ook al bestaan  er nog steeds een aantal extreme haarden van de oude wereld.

 

De nieuwe wereld, de nieuwe aarde in de vijfde dimensie is geboren, lieve children of love. Bij deze horen nieuwe overtuigingen, nieuwe waarden en een nieuwe economische en culturele stelsel. De nieuwe economie zal de werkelijke betekenis van het woord weergeven, namelijk het met wijsheid beheren van het huis. Economie veronderstelt een balans tussen wat er binnenkomt en wat er uit gaat. Als de basis overtuiging van de beheerder schaarste is dan worden grote reserves opgebouwd ten koste van de balans. Als de overtuiging van de beheerder overvloed is dan is er evenwicht tussen wat er binnenkomt en wat er uitgaat.

 

Overvloed, lieve vrienden zal de basis van de nieuwe economie worden, zowel op individueel, landelijk en wereld nivo. Overvloed is jullie natuurlijke staat lieve broeders en zusters.

 

In onze geestelijke wereld hebben wij geen economische stelsel nodig omdat we niet van materie afhankelijk zijn. In een fysieke dimensie horen er ook fysieke behoeftes. In de derde dimensie werden alle behoeftes door angst begeleidt en dat leidde altijd in het onvervuld blijven van deze waardoor de overtuiging van schaarste de boventoon voerde. In de vijfde dimensie en zolang jullie beslissen om in een fysieke lichaam te blijven, zullen er altijd behoeftes bestaan maar deze zullen vergezeld worden door de overtuiging van overvloed met als gevolg dat alle behoeftes bijna onmiddellijk vervuld zullen worden. Dat klinkt waarschijnlijk ongeloofwaardig in jullie oren nu maar wij verzekeren jullie, lieve broeders en zusters dat de tijd zal komen. Tenzij jullie anders beslissen, uiteraard. Vergeet niet, jullie zijn de meesters, wij dienen jullie vrije wil en we komen in actie alleen als jullie naar ons vragen. Op dit moment ziet jullie mogelijke toekomst eruit als of de vijfde dimensie diep in de aarde is verankerd.

 

Jullie nieuwe economische stelsel dat op overvloed gebaseerd zal zijn zal andere doelen hebben dan winst maken. Winst maken op papier en in geld uitgedrukt  zal niet meer nodig zijn. De winstoogmerk zal bestaan uit welzijn en  vreugde voor het geheel. Individuele winst ten koste van het geheel zal niet meer mogelijk zijn. Als iedereen ontwaakt is zal het niet meer mogelijk zijn om een broeder of zuster te schaden. Het individuele denken zal vervangen worden door het wij denken. Individuen, groeperingen, landen en continenten zullen minder belangrijk zijn dan het welzijn van de mensheid en het leven als geheel. Niet de politieke of religieuze leiders zullen worden geëerd maar het Leven zelf.

 

In de derde dimensie is werken een noodzakelijke activiteit die vaak stress en ziekte veroorzaakt. Zonder werken is er geen geld, zonder geld is er geen leven. Werken is dus een “moeten”. In het gunstigste geval levert werk niet alleen geld maar ook status, erkenning of macht. In de nieuwe wereld verandert werken in een activiteit die niet alleen maar geld levert maar ook vreugde, inspiratie, creativiteit en waardevolle relaties. Geld blijft een betaalmiddel maar verliest zijn status van macht en aanzien.

 

Er zullen altijd individuele verschillen tussen jullie blijven bestaan. Jullie persoonlijkheid behoudt haar uniekheid en dat zal zichtbaar worden in de interesses, de talenten en vaardigheden  waarmee ieder van jullie ermee uitgerust is. Maar de hoeveelheid geld, bezittingen en macht zullen  geen enkele rol meer spelen voor het verkrijgen van succes of status. Met als gevolg dat jullie niet meer geïnteresseerd zullen zijn in deze zaken.

 

Jullie interesses zullen slechts  het gebruiken  en genieten van materiële dingen die jullie leven gemakkelijk en aangenaam  maken, omvatten. Het kopen en bezitten van allerlei materiële zaken zal voor een groot deel vervangen worden door andere wijzen voor het gebruiken en genieten van deze zaken zoals huizen, vervoermiddelen, diverse apparaten en machines en zelfs reizen. Het samen met anderen delen van deze zaken zal in de naaste toekomst steeds meer voorkomen. Ruilen van materiële zaken, deze in bruikleen nemen en  leasen zullen de koopdrang bedwingen en het huidige economische model dat op consumptie gebaseerd is vervangen. Duurzaamheid en respect voor de materie zullen op nieuw in ere worden hersteld.

 

De creativiteit van jullie ontwerpers en wetenschappers zal de ruimte krijgen om zich niet alleen naar commerciële doeleinden te richten maar naar nieuwe ontwikkelingen die in dienst zullen staan voor het algemeen welzijn van de planeet en de mensheid. De medische wetenschap en de technologische ontwikkelingen zullen in de naaste toekomst en binnen de nieuwe economische stelsel spectaculaire ontwikkelingen ondergaan die geen commerciële doeleinden zijn maar in dienst staan voor de planeet en de mensheid.

 

Zodra  het huidige economische programma aan zijn einde is gekomen en zowel winst als macht de doelen niet meer bepalen, zal jullie huidige energie probleem opgelost worden. Het huidige probleem van energie tekorten is puur het gevolg van jullie denkwijze vanuit schaarste. Lieve children of love, energie is om jullie heen en is oneindig. Energie bestaat in overvloed. Maar is niet verhandelbaar en levert geen winst. Schaarste resulteert in winst, overvloed resulteert in welzijn en geluk voor iedereen.

 

Zodra jullie het energieprobleem hebben opgelost begint het spel van het creëren van de nieuwe wereld met de nu nog onvoorstelbare mogelijkheden. Tijdmachines en tijdreizen, vervoer door middel van teleportatie, reizen in en buiten het universum en  natuurlijk een gezond, vitaal en onsterfelijk fysieke lichaam . Maar voordat jullie aan deze nieuwe avontuur gaan beginnen is het noodzakelijk om het huidige economische systeem en denken af te breken. Het afbraak proces is gestart, lieve broeders en zusters. Treur niet. Wees daarentegen blij en trots. Jullie nieuwe avontuur is begonnen. In plaats van je zorgen over de toekomst te maken, over je baan, je huis en je huidige comfortabele leven, verwelkom in blijdschap de nieuwe tijd.

 

Begin te denken in termen van overvloed. Er is altijd genoeg voor iedereen, lieve broeder en zuster. Het kopen van allerlei leuke materiële dingen hoort bij jullie manier van leven. Jullie kopen om het kopen zelf. Jullie scheppen plezier in de activiteit van het in bezit nemen van een ding. Het is voor jullie een plezierige bezigheid geworden, maar lieverds, wees eerlijk naar jezelf. Heb je al deze dingen om je heen nodig? Wat is de functie dan van het kopen? De leegte in jezelf vullen? Mijn lieve zuster weet er alles van en toch  blijft ze nog steeds kopen en er plezier aan beleven.

 

Als de economische crisis jou heeft getroffen, maak er gebruik van om ervan te groeien naar het nivo dat je ziel voor je bestemd heeft. Laat deze prachtige gelegenheid niet voorbij gaan. Zoek naar je werkelijke verlangens, gebruik je creativiteit en ga op zoek naar nieuwe manieren om je leegte te vullen. Denk aan wie je werkelijk bent, denk aan de hoeveelheid kracht die in jezelf verborgen ligt, maak deze wakker en schep je nieuwe werkelijkheid. Deze keer zonder de materiële weelde die je misschien gewend was. En als je het moeilijk hebt, roep ons om hulp en raad en we zullen er zijn.

 

Lieve broeders en zusters, we koesteren veel respect voor het spel dat jullie aan het spelen zijn, we zijn er trots op jullie en we houden onvoorwaardelijk van jullie.

 

IK ben, Michael

 

 

Bewust sterven 2

13-05-2010

Lieve vrienden, Children of Love. Ik ben Michael. Geleidelijk aan ontwaken jullie uit de droomtoestand waarin jullie de laatste 30.000 jaar hebben verkeerd.

Lees verder...

De eerste lichtstralen dringen door de sluiers heen en bereiken jullie bewustzijn. Als een droom, een vaag gevoel en weten sijpelen de herinneringen door over wie jullie werkelijk zijn en  waarom jullie op aarde zijn. Het sterk verlangen naar autonomie, naar het recht op vrije meningsuiting, de behoefte aan erkenning en respect, het verzet tegen discriminatie en de behoefte aan een democratische stelsel zijn vage herinneringen  aan jullie ware identiteit. Ze verschenen in jullie bewustzijn omstreeks  2.500 jaar geleden en leven nu sterk in jullie bewustzijn met als gevolg dat er nog steeds strijd wordt gevoerd om dit geboorterecht te verkrijgen.

 

Lieve broeders en zusters,  jullie zijn kinderen van God en daarom dragen jullie alle eigenschappen van God, onze vader en moeder. Jullie zijn goden tijdelijk gehuisvest in een fysieke lichaam. Jullie leven op aarde de droom dat onze vader en moeder ooit gedroomd hebben, jullie beleven als fysieke wezens de hele scala aan mentale en emotionele gewaarwordingen en dienen als zodanig het Centrale Bewustzijn, het goddelijke bewustzijn waaruit iedere nieuwe schepping uit voorkomt. Jullie zijn de creatieve dienaren van God terwijl wij engelen de boodschappers van God zijn. Wij hebben geen vrije wil, wij dienen onvoorwaardelijk onze vader en moeder en onze broeders en zusters. Jullie daarentegen zijn de trotste bezitters van de vrije wil en niemand mag dit recht schenden. Jullie zijn vrij om te kiezen wanneer en waar je geboren wilt worden en jullie zijn zelfs vrij om jullie lessen niet meer op aarde te volgen maar elders. Bijgevolg zijn jullie vrij om te kiezen hoe en wanneer je lichaam wil verlaten.

 

Toen jullie volledig in de droomtoestand zijn beland zijn jullie volledig jullie afkomst vergeten en belandden jullie in de werkelijkheid waar angst overheerst. Zoals ook alle hoogontwikkelde dieren zijn jullie uitgerust met het overlevingsinstinct  en de drang om te paren. Die twee condities garanderen het voortbestaan van jullie soort. Voor velen onder jullie werd de droom een nachtmerrie. Maar de drang tot overleving zorgde dat jullie intellect en jullie bewustzijn groeiden. Om de angst hanteerbaar te maken zochten jullie toevlucht bij een hogere Macht. Daaruit konden jullie moed, troost en verlichting uit putten. Naar mate jullie hersenen, jullie rede en intellect groeiden, nog steeds in de droom, werden jullie hogere machten, goden geleidelijk aan maakten jullie instituten en organisaties en religies van. En dit alles om de diepe angst voor het leven en de dood hanteerbaar te maken. Toen jullie droombewustzijn en verstand een zekere groei hadden ondergaan riepen julie zielen de hulp van jullie broeders en zusters in de hogere sferen. Onze geliefde meester Sananda incarneerde op aarde als Jesus de Christus  om met zijn leven jullie te laten zien wie jullie werkelijk waren en welke vermogens in jullie schuilden. Het ultieme les die jullie gegeven heeft was het toestaan om zich te laten kruisingen, de meest pijnlijke dood mogelijk,  om vervolgens uit de dood te rijzen. Voor de meester persoonlijk was dat leven op aarde zijn initiatie tot de zevende dimensie. Jullie hebben van zijn leringen datgene gebruikt wat jullie angst kon verlichten en wat macht verschafte aan enkele machtwellustelingen. In naam van onze vader en moeder zijn er oorlogen en  miljarden broeders en zusters verloren hun leven. Toen meester Gautama de Boeddha later incarneerde was de grond vruchtbaarder zodat zijn zaden tot mooie bloemen konden groeien. Ruim honderd jaar geleden ontmoetten het Christendom en het Boeddhisme, het oosten en het Westen, elkaar. Dat was genoeg reden tot jubelen in onze sferen. Toen besloten jullie zielen dat het tijd was om de weg terug naar huis te nemen. Toen riepen jullie concreet onze hulp en we kwamen.

 

Het Christendom heeft strenge regels opgesteld omtrent sterven en het leven na de dood. Deze zijn in de begintijd opgesteld zowel uit een behoefte om macht en controle over de massa’s te krijgen maar ze boden tevens structuur en veiligheid aan de grote massa. Dat laatste had tot gevolg dat er ruimte werd gecreëerd om de geest en het intellect maar ook het creatieve brein te ontwikkelen. Architectuur, beeldende kunsten, wetenschap en literatuur bloeiden uitbundig in het westen terwijl het oosten zich passief opstelde met het idee”wat er nu niet is, komt in het volgend leven wel”. De kern van het Christendom druiste tegen de fundamentele waarden die Jesus op aarde had uitgedragen. Zo werd de mythe van goed en kwaad, straf en beloning hel en hemel gecreëerd. Iedere uiting van individualiteit en spiritualiteit werd met de dood bestraft. Alle denken die afweek van de strikte christelijke regels werden niet getolereerd en als ketterij beschouwd. Intuïtie en spiritualiteit waren streng verboden. Het was zelfs mogelijk om je schulden, als je deze bekende, af te kopen. De eigen kracht, de vrije wil, alle fundamentele rechten van de mens werden afgenomen. Het recht om anderen te doden werd getolereerd aan degenen die macht hadden maar het recht om jezelf van het leven te beroven werd bestraft.

 

Lieve broeders en zusters, jullie overtuigingen omtrent wie jullie zijn, wie god is en over leven na de dood zijn generaties lang in jullie cellulaire geheugen opgeslagen. Het was tot vijftig jaar geleden bijna onmogelijk om deze uit te wissen. Maar nu niet meer. Velen onder jullie hebben de geestelijke dwaling van de voorouders ingezien en hebben reeds de oude overtuigingen zelf kunnen veranderen. Inmiddels door de verhoging van de vibraties rondom de aarde en bij jullie zelf wordt het cellulair geheugen uit zichzelf schoongemaakt. Alle overtuigingen die niet overeenkomen met de huidige vibraties worden uit zichzelf gewist. Grijp, lieve vrienden deze gelegenheid en vervang de oude met je eigen waarheid. We zijn gekomen om jullie geheugen op te frissen maar ieder van jullie zal zijn persoonlijke herinneringen aan thuis moeten ophalen.  Nu is de tijd voor jullie rijp om je geboorte recht op te eisen. Het is tijd om in je kracht te gaan staan en je vrije wil te gebruiken. En als je het gevoel hebt dat je niets meer op aarde te zoeken hebt, luister serieus naar die stem. Wees stil en roep ons om hulp. Samen kunnen we kijken wat het  best mogelijke toekomst voor jou en je naasten is. Praat met je dierbaren erover. Leg hen uit wat je motieven zijn, wat je verwachtingen zijn. Maak er je eigen afscheidsfeest van. Hetzelfde wat je zou doen als je op reis zou gaan. Emigreren, daar lijkt het op. Jullie zijn vrij om alles te doen wat jullie willen ook om fouten te maken. Er bestaat niet zoiets als een bestraffende vader of God. Er bestaat alleen oorzaak en gevolg. Daarom zeggen we jullie voordat je een beslissing ergens over neemt, denk aan de consequenties. Als de gevolgen van je keuze je niet bevallen kun je altijd een andere keuze maken. Als je denkt dat je hier op aarde mee klaar ben bedenk dat het niet zo hoef te zijn. Verveling, teleurstelling, pijn en verdriet kunnen je parten spelen. Als dit het geval blijkt te zijn, niets aan de hand, vrienden. Jullie worden daarvoor heus niet gestraft. Maar je lessen zul je in een volgend bestaan, op aarde of elders alsnog moeten leren. Dat is het gevolg van een vroegtijdige vertrek. Je ziel  houdt nauwkeurig bij je credits en debets op het gebied van je geestelijke ontwikkeling. Als de les wat je ziel wilt leren geduld en acceptatie zijn en als jij genoeg hebt van je chronische ziekte of gebrek zul je in een andere leven geduld en acceptatie moeten leren.

 

We hebben jullie, broeders en zusters in de geest,  eerder op de hoogte gesteld van de algehele dispensatie van karma die enkele jaren geleden uitgesproken is door de raad van Ascentie waarvan onze geliefde meester Sananda de voorzitter is. Dat betreft alleen oude karma. De wet van oorzaak en gevolg is een universele wet en zal altijd geldig blijven. Nog altijd zal iedere actie een reactie ontketenen en iedere oorzaak zal gevolg hebben. Sterker nog, door de verhoging van de algehele vibratie van de aarde lijkt alsof tijd sneller gaat. Dit betekent dat de gevolgen van iedere actie of beslissing veel sneller zullen komen dan vroeger. Nog honderd jaar geleden merkte jullie de gevolgen van jullie daden en gedachten niet eens. Jullie konden deze pas na jullie fysieke dood overzien zodat jullie je volgende leven daar op aan kon stemmen. Nu merken jullie snel, zeer snel en soms onmiddellijk de gevolgen. Hoe hoger jullie individuele vibraties zijn hoe sneller de gevolgen van je acties verschijnen. Wees dus voorzichtig met iedere beslissing en actie die je neemt. We zeggen jullie leef bewust, weet wat je doet, overdenk de eventuele gevolgen van je keuze. Wees bewust wat je denkt, wat je voelt want ook gedachten en gevoelens hebben gevolgen.

 

Lieve Children of Love, jullie kunnen je  niet meer permitteren om op de automatische piloot te leven want alles wat je onbewust denkt en voelt manifesteert zich onmiddellijk op het fysieke vlak. Raak niet in paniek door onze woorden. Jullie zijn in staat om bewust te leven en sterk genoeg om van je fouten te leren. Wees dus niet verkrampt over wat je denkt en voelt. Durf fouten te maken zodat je ervan kan leren. Gebruik je kracht en je vrije wil op alle fronten. Maak je keuzes vanuit kracht en nooit vanuit zwakte. Keuzes uit angst en zwakte brengen nooit de beoogde resultaten, lieve vrienden. Wees gerust, lieverds, wat jullie ook doen we houden onvoorwaardelijk van jullie en als jullie tijd gekomen is staan we klaar bij de poort om jullie te verwelkomen. Wees zeker van dat lijden  niet een noodzakelijke voorwaarde om je lichaam te verlaten is. Dat hadden jullie vroeger nodig maar nu niet meer. Bereid je dus goed voor, voor je afscheid van dit lichaam. Wees deze dankbaar voor zijn diensten. Roep ons om je te komen ophalen en we zullen er zijn. De komende tijd zal meer informatie naar jullie toekomen over hoe jullie je kunnen voorbereiden om te sterven. De technieken zijn zeer oud en werden duizenden jaren toegepast in Tibet door hoogontwikkelde monniken. Jullie hoeven in de toekomst geen wrede dood te ondergaan, jullie zullen zelf het moment kiezen in overleg met jullie ziel en jullie kunnen door middel van de wil het lichaam verlaten op dezelfde manier als jullie een mantel uitdoen. Deze tijd duurt niet lang meer. We houden onvoorwaardelijk van jullie.

 

Ik ben Michael

 

 

Bewust sterven 1

12-05-2010

Lieve vrienden, Children of Love, ik ben Michael. Heel lang geleden, om jullie taal te gebruiken, begonnen jullie, vonkjes van het goddelijk licht, jullie reis naar de lagere dimensies.

Lees verder...

Hoe lager jullie daalden, hoe meer jullie vergaten wie jullie werkelijk waren. Jullie hebben uiteindelijk de derde dimensie bereikt,  het laagste punt van jullie decentie of anders gezegd het laagste punt van de val in de duisternis.  Let op,  lieve kinderen, ik blijf jullie 3D (driedimensionale) taal gebruiken!

 

In de derde dimensie is de sluier tussen het fysieke en het geestelijke bestaan dik en  ondoordringbaar. Alle herinneringen van thuis en van jullie afkomst zijn in een dikke mist omhuld. Jullie zijn afgesneden van je wortels en voelen daarom angstig en eenzaam. In de derde dimensie overheerst de angst, de emotie met de laagste vibratie. Angst om te leven en angst om te sterven.

 

In de loop van jullie verblijf in de derde dimensie is jullie geest, jullie gedachten en gevoelens, steeds meer ontwikkeld. Door de ontwikkeling van het intellect is de fysieke werkelijkheid ontwikkeld in een nogal comfortabele plek om te vertoeven. Bijna op alle plekken op de aarde is het mogelijk om te leven met een dak boven het hoofd en voedsel binnen bereik. Dankzij de snelle groei van  het intellect de laatste honderd jaar  hebben jullie enorme ontwikkeling gemaakt op het gebied van techniek, leefomstandigheden en medische zorg.

 

We zijn trots op jullie broeders en zusters, als we jullie  vooruitgang in de laatste vijf duizend jaar zien. Door de huidige ontwikkeling van de techniek en de leefomstandigheden is jullie leven op aarde verlengd met tientallen jaren. Maar jullie angst voor de dood is niet veranderd. Erger nog. Deze is  alleen maar sterker geworden, zeker omdat jullie verstand daar geen grip op kan krijgen.

 

Angst is niet weg te denken zolang jullie in het duister leven. Ook al zou  je niets meer te vrezen hebben, zal je ego voor voldoende angstaanjagend omstandigheden zorgen zodat je in de vibratie van angst kan  blijven vertoeven.  Angst hoort eenmaal bij de 3D werkelijkheid.

 

Met grote vreugde volgen we jullie dappere stappen naar het licht. Iedere seconde komen jullie een klein stapje dichter bij het licht. Toen jullie besloten om gebruik te maken van de gunstige planetaire omstandigheden om naar de volgende evolutionaire fase over te gaan, naar de vijfde dimensie, jubelde het hele universum van vreugde.

 

Massaal kwamen jullie geestelijke broeders en zusters om te helpen. Onze gezamenlijke inspanningen werden beloond. Er is nu veel meer licht op jullie planeet. Velen hebben de roep van hun ziel gehoord en zijn naar het licht gekeerd. Er lopen myriaden lichtlijnen van de centrale zon naar jullie moeder aarde; het is een oogverblindende lichtweefsel  dat jullie planeet omringd en alles met elkaar verbind.

 

Hoe meer licht op de planeet komt hoe hoger de vibratie van jullie moeder wordt. De allerhoogste lichtfrequentie is vind je bij onvoorwaardelijke liefde. De liefde van onze vader en moeder die ons met elkaar samenbrengt en alles wat leeft creëert. Hoe meer licht en liefde op de planeet en jullie harten stroomt hoe meer wordt angst verdreven. Overal waar licht schijnt verdwijnt automatisch de duisternis. Het is een universele of zoals jullie zouden zeggen een natuurkundige wetmatigheid.

 

Daarom zeggen we: houd jullie niet meer bezig met angst en alles wat ervan afkomstig is. Vecht er niet tegen. Het is niet nodig. Focus je op  liefde en op alles wat ervan afkomstig is. Zoek het licht op, in je hart, bij je kind of broer of bij een onbekende broer of zus. Zoek vrede, vergeving, tolerantie, acceptatie en respect voor alles wat leeft, bekend of onbekend. Zoek verbinding in plaats van scheiding. Zoek toenadering in plaats van afstand.

 

Evolutie betekent het vermogen om meer licht en liefde vast te kunnen houden. In de dagelijkse 3D praktijk betekent  begrip en tolerantie, respect en compassie. Licht en liefde betekenen meer creativiteit, meer succes en meer geluksgevoel. Hoe hoger je vibraties worden, hoe gemakkelijker het leven voor je ogen zich ontvouwd. Alles gaat moeiteloos.

 

Geen angst meer ervaren, betekent automatisch succes, overvloed, vrede en liefde.

 

Lieve broeders en zusters, we houden zoveel van jullie en we wachten totdat we onze liefde met ieder van jullie persoonlijk kunnen delen. We wachten totdat jullie ons gaan herinneren. We wachten totdat jullie afkomst en essentie gaan herinneren. We wachten totdat we weer met elkaar herenigd worden. Zodra jullie je essentie hebt herinnerd verdwijnt onmiddellijk de allergrootste angst van jullie allemaal, namelijk de angst om te sterven.

 

Maar lieve children of Love, beseffen jullie nu dat angst om te sterven een illusie van de duisternis  is?

 

Sterven betekent geboren worden in de geestelijke werkelijkheid, je thuisplaats.

 

Sterven bestaat niet. Sterven is een illusie van de 3D werkelijkheid. Het enige wat er is, is leven in verschillende gedaantes en vormen. Je geest, je essentie bestaat eeuwig. Hij is altijd geweest en zal ook altijd zijn.

 

Leven Is.

 

Op het moment dat je “sterft” stap je uit je fysieke jasje en word je op nieuw in de geest geboren. Je stapt de vrijheid, de vreugde en de liefde in. Bij je geboorte op aarde stap je in een veel te strakke fysieke jas en leef je onbewust de eerste twintig jaar terwijl je fysieke jas steeds verder groeit om je geest comfortabel te kunnen huisvesten. Je bewustzijn groeit geleidelijk en bereikt zijn top op het moment dat je ziel besluit om het lichaam te verlaten.

 

In de 3D dimensie kun je niet verder groeien dan jezelf overgeven  aan een God die buiten jezelf bestaat en maar vertrouwen (geloven ) dat je altijd krijgt wat je verdient en / of dat je terug mag komen om je karma af te lossen.

 

Lieve broeders en zusters, de 3D dimensie is nu verleden tijd. Jullie geliefde planeet is reeds naar de vierde dimensie overgegaan en stevent rechtstreeks naar de vijfde toe. Dat betekent in jullie dagelijkse  praktijk dat er op moment velen broeders en zusters hun afkomst herinnerd hebben en de vrees voor de dood achter zich hebben gelaten.

 

Steeds meer mensen verlangen naar een bewuste dood.  Bewust in de zin van alert en bewust het fysieke lichaam verlaten en in volle bewustzijn, vreugdevol de geestelijke dimensie intreden.

 

Bewust sterven betekent ook dat velen onder jullie verlangen naar het recht om zelf te beslissen wanneer ze hun lichaam willen verlaten. In de 3D bewustzijn nam je het recht in eigen hand en pleegde je zelfmoord of liet je euthanasie toepassen. Beide sterfwijzen zijn vrijwillig door het ego gekozen  maar afkomstig vanuit waanhoop en angst. Vanuit de wens van de ziel gezien zijn ze beide onbewust en onvrijwillig.

 

Bewust sterven houdt in, een beslissing dat in overleg met  je ziel of hogere zelf is genomen. Deze beslissing wordt alleen vanuit het hart ingegeven in alle rust en vrede. Ze dient zich aan als een wel overwogen verlangen om terug naar huis te keren. Ze komt niet uit angst voor het leven of voor pijn en aftakeling van het fysieke lichaam maar puur uit het verlangen om naar huis te keren met of zonder concrete plan om terug op aarde terug te keren.

 

Het recht om te sterven op jullie eigen tijd is jullie geboorterecht lieve Children of Love.  Het recht om het moment en de wijze van sterven te kiezen is jullie constitutionele recht. Het is een Universele Wet die jullie gekozen hebben nog voordat jullie reis naar de aarde begonnen.

 

Aan  het begin van jullie reis toen nog de herinnering van jullie wezen en afkomst nog vaag in het bewustzijn aanwezig was, konden jullie vertrekken wanneer jullie ziel haar plan had afgerond. In het begin waren de sluiers tussen hemel en aarde niet zo dik en was communicatie met jullie ziel vanzelfsprekend. Pas toen de rede haar intrede deed werden de sluiers steeds dikker en dikker. In de laatste fase van de derde dimensie zijn de sluiers het meest ondoordringbaar en het verstand zegeviert.

 

Nu dat jullie naar de vierde dimensie zijn overgegaan worden de dikke sluiers weer dunner en de communicatie komt weer op gang. Door de nog vage herinnering van jullie zelfbeschikkingsrecht en jullie vrije wil die voor iedereen in het Universum bindend is, is het onderwerp “vrijwillig het leven verlaten”voor vele ontwikkelde zielen actueel geworden. Jullie voelen de nieuwe tijd  haarscherp aan,lieve broeders en zusters. Jullie hoeven maar op jullie hogere zelf af te stemmen om te weten wat jullie plan op aarde is en vervolgens zelf beslissen of jullie het ook af willen maken of niet.

 

Jullie hebben  het recht van de vrije wil zowel in de 3d als de vierde en vijfde dimensie. Jullie kunnen vanuit je 3D bewustzijn zonder enige straf de plannen van je ziel op elk moment veranderen. Jullie kunnen vanuit de 4 of 5 dimensionale bewustzijn wel in overleg met je ziel alsnog je levensplan bijstellen.

 

Zeker in deze roerige overgangstijden zullen velen onder jullie die een zekere leeftijd hebben bereikt bewust kiezen om voortijdig te vertrekken en om vervolgens terug in een nieuw fris en jong lichaam terug te komen. Weer anderen hebben hun levensplan aangepast met verlenging van hun leven juist omdat ze de transitie tijd bewust mee willen maken.

 

Het is altijd een fascinerende tijd om op aarde te zijn. Maar het is nog spannender en boeiender  om de overgang naar de vijfde mee te maken in een oude lichaam. Dat laatste  is een bijzondere gelegenheid om je bewustzijn te verruimen met de ervaring van het verjongen en reactiveren van een oude fysieke lichaam.

 

Het is een uiterst spannende en boeiende tijd voor jullie op aarde, het universum en de kosmos. Iedereen voelt en ervaart de verandering en is nieuwsgierig naar het  experiment aarde-mens. Het experiment van de Vrije Wil.

 

Lieve Children of Love we kunnen jullie verzekeren dat jullie overgang naar de vijfde dimensie reeds plaats heeft gevonden in de etherische sfeer. Het hologram van de Nieuwe Aarde is gereed. Het is nu aan jullie om deze naar de 3D wereld te halen en te verankeren. Jullie kunnen kiezen  wanneer en ook  hoelang jullie erover willen doen. Wat jullie ook beslissen, we houden onvoorwaardelijk van jullie en staan altijd klaar om jullie te helpen.

 

Ik Ben Michael

 

 

Twijfels

28-02-2010

Twijfelzucht kan heel ons bestaan verwoesten tot een definitieve puinhoop. Epicurus

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. We houden van jullie en we hebben veel respect  voor jullie keuze om vrijwillig uit het licht te stappen,  steeds dieper de duisternis af te dalen om vervolgens van daaruit weer terug naar het licht te wandelen. Jullie hebben de onmetelijke liefde verlaten om voortdurend in angst te leven. We kunnen jullie niet genoeg onze respect en dankbaarheid betuigen.

Lees verder...

Op dit moment beseffen jullie niet wat wij bedoelen. In jullie ogen zijn wij hoogstaande wezens die  beter weten dan jullie. Het is jullie geleerd dat als je volgens de wetten van God leeft en goede daden verricht op onze hulp, als God’s afgevaardigden, kunt rekenen. Dergelijke gedachten lieve childeren of love, ontspringen uit de duisternis waar de angst met de scepter zwaait.

 

Overal waar angst is zijn er ook macht en onmacht, straf en beloning, alwetendheid en onwetendheid en ook waardigheid  en onwaardigheid. Beseffen jullie dat licht en duisternis  en alles wat eruit voor komt, alleen maar  de regels zijn waarbinnen jullie spel zich afspeelt? De dualiteit van licht en duisternis, goed en kwaad biedt jullie de kans om iedere moment te kunnen kiezen en zo jullie persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

 

Door de keuzes die jullie maken ontstaan namelijk gevolgen die aangenaam of pijnlijk zijn. Door deze te ervaren groeit niet alleen jullie individuele bewustzijn maar ook Het Veld van het Universele Bewustzijn. Anders gezegd, door jullie ingenieuze spel van de vrije wil dijt het goddelijke Bewustzijn steeds meer uit. God expandeert zichzelf door zijn delen te laten expanderen.

 

Wij engelen hebben gekozen voor de weg van dienstbaarheid maar jullie hebben gekozen voor de weg van de schepping.

 

Om dit spel te kunnen spelen hebben jullie het menselijk bewustzijn  met de sluiers van vergetelheid omhuld. Jullie zijn vergeten wie je bent  en wat je op aarde komt doen. Vanaf  het prille begin in jullie mensengeschiedenis voelden jullie de behoefte om  in een grotere macht te geloven. Deze macht, God, stelde regels. Wie de regels respecteerde werd beloond, wie deze overtrad werd gestraft. Maar het geloof in een hogere macht en het nastreven of het overtreden van de regels, gaf zin in jullie bestaan. Deze basale vorm van zingeving heeft miljoenen mensenjaren geduurd. Pas de laatste 30.000 jaar groeide jullie rede en intellect waardoor blind geloven steeds moeilijker werd. De rede bombardeerde jullie met vragen die een verstandelijke antwoord en bewijzen eisten. Maar niemand kon deze beantwoorden  en bewijzen leveren.

 

Zingeving is de belangrijkste drijfveer voor het leven op aardegeweest. Zonder drijfveren, verlaat de ziel vrij snel het toneel van de vrije wil.

 

We zeggen jullie dat er veel broeders en zusters in deze tijd lijden onder het verlies van het vermogen om te geloven, onder het onvermogen om antwoorden te vinden op de vragen van hun rede en onder het gebrek aan zingeving en drijfveren.

 

Deze tijden  zijn de moeilijkste jaren op aarde, lieverds. Ze zijn pijnvoller en moeizamer dan de begin tijden op aarde toen jullie na hoogstens twintig jaar stierven  als voer voor de dieren,  of aan gebrek aan voedsel en warmte. De overgangsjaren van de derde naar de vijfde zijn behoorlijk zwaar.

 

Jullie staan met het ene been in het licht en het andere in de duisternis. Bij iedere poging om het been uit de duisternis op te tillen borrelt angst omhoog en slaan twijfels toe. Het gevoel groeit enorm snel maar jullie behoefte aan verstandelijke antwoorden en bewijzen ook. Het gevoel en het verstand hebben nooit in jullie evolutieproces zo lijn tegenover elkaar gestaan als in deze overgangstijd.

 

Jullie worden tot boeken, ideeën en groepen aangetrokken; jullie voelen je vertrouwd en aangenaam bij deze ideeën; soms fantaseren jullie ook heimelijk hoe het zou zijn als ze waar zouden  zijn.

 

Jullie verlangen diep van binnen dat deze waar zouden blijken te zijn maar jullie vergeten dat niemand anders kan zorgen dat ze waar zijn behalve jullie zelf. En zodra jullie op jezelf wordt geworpen slaan de twijfels toe.

 

De vierde dimensie is de dimensie van twijfelen. We weten wel hoe jullie ziel eronder lijd, we voelen jullie pijn en we willen niets liever dan jullie van de sluier bevrijden zodat jullie met eigen ogen het licht kunnen aanschouwen. Helaas mogen we dit niet doen, tenzij jullie ons er om vragen. Maar  dan nog we mogen jullie alleen  binnen bepaalde grenzen helpen.

 

We mogen nooit de wet van de vrije wil en de wet van respect voor ieder levend wezen overtreden. Zien jullie hoe bevoorrecht jullie ten opzichte van ons zijn? Jullie mogen doen wat jullie willen en niemand houdt jullie tegen. Jullie zijn vrij om te denken, om te kiezen en om te scheppen. We zijn dienaren en onze taak is de universele wetten te respecteren. We zouden ze nooit kunnen overtreden omdat we alleen lichtwezens zijn en we geen duister kennen. Dat maakt dat onze leven in het licht anders uitziet dan jullie leven in de dualiteit van licht en duister. Daarom bewonderen we jullie keuze om in het spel te gaan want we weten als geen ander hoe zwaar dit is.

*

Twijfels komen uit angst om het oude vertrouwde te verlaten en voor iets nieuws te gaan.

 

Twijfels komen voort uit  angst om je kracht en geboorterecht op te eisen en om de verantwoordelijkheid dat dit met zich meebrengt te dragen. Waar zijn jullie bang voor, lieve broeders en zusters in het licht?

 

Wie is er echter bang voor zijn kracht? Wie twijfelt aan zijn gevoelens? Wie vraagt om antwoorden? Het is jullie ego, lieve children of love. Het voertuig van jullie fysieke expressie, die in deze fase van jullie evolutie door het verstand overheerst wordt. Het ego is datgene die jullie lijden veroorzaakt.

 

Besef vrienden, jullie zijn niet alleen een ego. Jullie zijn de scheppers  van het  ego en het verstand. Jullie maken deel uit van je ziel die een schat aan ervaringen en wijsheid in zichzelf draagt, jullie zijn vonken van god, direct uit de Bron afkomstig die gekozen hebben om in een fysieke lichaam en werkelijkheid te incarneren in deze tijd en ruimte. Jullie zijn geïncarneerde zielen die zich in het fysieke bestaan  manifest maken door middel van het ego.

 

En ja, iedereen is  in staat om zijn  eigen ego zelf op nieuw op te voeden.  Jullie zijn vrij om jullie ideeën over de waarheid en jullie eigen zingeving te kiezen. Nergens staat er straf op.

 

Is jullie ego soms bang om door zijn omgeving afgewezen te worden voor zijn nieuwe ideeën? Is jullie ego soms bang om zichzelf te verliezen of  zijn controle kwijt te raken, zodra hij zijn denkkaders wijzigt? Is jullie ego soms bang voor de teleurstelling en de afgang als het blijkt dat de nieuwe ideeën bedrog  zijn of afkomstig van een rijke “fantasie”? Is jullie ego soms  bang om het nieuwe, het onzekere toekomst in te stappen en ja er tegen te zeggen?

 

Angst en twijfels komen voort als het hart gesloten voor liefde en licht blijft.

 

Existentiële en zingevings- vraagstukken kunnen niet door de rede alleen worden opgelost. Het gevoel moet er mee instemmen. Geloven is een gevoel en dus een kwestie van het hart. Jullie intuïtie is het zintuig van het hart. Jullie hart is het voertuig van je ziel. Het intermediair tussen je ziel en je bewustzijn is je hogere zelf. Via je intuïtie ontvang je de berichten van je hart en ziel en maak je contact met je hogere zelf. Deze laatste heeft toegang tot je multidimentionale zelf, je ziel en het alom tegenwoordig  goddelijk Bewustzijn.

 

Nieuw kennis kan pas geïntegreerd worden als het gevoel en het verstand op een lijn zijn. In jullie cultuur overheerst het verstand waardoor intuïtieve kennis achter blijft en ruimte wordt gecreëerd voor twijfels en existentieel lijden.

 

Als je onder je twijfels lijdt vraag de hulp van je hogere zelf en onze hulp om jou te helpen je hart te openen en jou te inspireren. Overtuig je ego dat het niets te vrezen hebt. Overtuig het dat een verbond met het hogere zelf een betere optie is dat meer rust, geluk, vreugde en veiligheid biedt.

 

Vecht niet tegen je twijfels, vrienden. Accepteer ze, erken ze als een van jou schepselen  en zeg hen dat je ze niet meer nodig hebt. Ze hebben hun werk goed gedaan, ze hebben jou tegen een eventuele vergissing gewaarschuwd maar daarbij houdt hun taak ook op. Laat ze met dankbaarheid gaan. Ertegen vechten genereert negatieve energie die uiteindelijk niet het gewenste resultaat opbrengt. Dankbaarheid  daarentegen genereert positieve energie waarmee je eigen doelen kan bereiken.

 

Neem je twijfels altijd serieus, lief child of love. Je hebt ze zelf ooit geactiveerd om jezelf te beschermen. Onderzoek ze met je gevoel en je verstand. Als je verstand geen uitkomst biedt rest je niets anders dan op je gevoel te vertrouwen. Blijf nooit hangen in je twijfels. Twijfels mogen niet lang duren. Zie je ze als waarschuwingslichten. Onderzoek ze en neem vervolgens een beslissing. Geen enkele beslissing is voor eeuwig. Je kunt ieder moment je beslissing herzien.

 

Twijfels over existentiële vragen kwellen jullie in deze tijd van overgang. Het licht breekt door de dunner geworden sluiers  maar schijnt nog niet sterk genoeg om jullie duistere stukken in het licht te zetten. Verlies de moed niet, broeders en zusters in het licht. Aanvaard de gevolgen van je keuze en draag ze met vreugde.

 

Vreugde is net als dankbaarheid een andere sleutel om je doelen te bereiken. Lichtheid en vreugde helen je pijn en maken je hart klaar om het licht te ontvangen.

 

Humor is ook een effectieve  sleutel. Humor kan je twijfels als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Waarom zouden  jullie niet liefdevol om je kind-deel in jezelf  kunnen lachen? Jullie lachen altijd tegen kleine kinderen, toch? Je ego is niets meer of minder dan een onvolwassen versie van jezelf. Het verdient, onvoorwaardelijke liefde, bescherming en opvoeding. Het is namelijk niet het ego die jullie opvoedt  maar jullie, lieve children of love, zijn degenen die het ego voortdurend dienen op te voeden.

 

De opvoeding van het ego houdt nooit op zolang jullie niet volledig in het licht staan. Als het moment aanbreekt dat het hogere zelf met het ego samensmelten komen jullie met beide benen in het licht te staan. Dan is de vijfde dimensie op aarde verankerd en jullie fysieke bestaan voltooid. De dualiteit is verdwenen, liefde is de verbindende factor geworden en het bewustzijn heeft de Eenheid bereikt.

 

Tot die tijd spelen jullie het spel vrolijk mee en wij verheugen ons ondertussen op het moment van onze hereniging. We houden onvoorwaardelijk van jullie,

 

Ik ben Michael

 

 

Meditatie

 

Bij het schrijven van de oefeningen  kreeg ik bij deze brief ,onverwachts door Michael de volgende meditatie :

 

Ga comfortabel zitten met je rug recht en je voeten op de grond. Richt je aandacht naar binnen, observeer je ademhaling en ontspan je lichaam. Laat vanuit je kruin een dikke kabel groeien en veranker deze in de centrale zon, jullie vader en moeder. Zie hoe het gouden licht van de zon langs de kabel je lichaam binnenstroomt en verlicht. Vanuit je stuitje laat nu een kabel groeien en veranker deze in  het middelpunt van de aarde, jullie moeder. Zie dan hoe het stralend wit licht van jullie moeder langs de kabel je lichaam binnen stroomt. Zie hoe beide lichten met elkaar vermengen en als een witgouden stralend  licht ieder cel van je fysiek en etherisch lichaam vullen.

 

Observeer nu je gedachtestroom als een waarnemer. Neem iedere gedachte waar en laat deze vervolgens los net zolang totdat je gedachtestroom traag verloopt.

 

Vanuit de innerlijke stilte maak contact met je hart. Hoe voelt je hart aan? Als je spanning om je hartstreek ervaart, neem deze waar en ontspan je hartstreek vervolgens. Adem een paar keer in en uit vanuit je hart en zie hoe deze steeds opener en ruimer wordt. Laat een witgouden koord vanuit je hart ontspringen en stuurt deze naar mij, Michael. Ik sta altijd voor je klaar, child of love. Voel hoe mijn onmetelijke liefde je hart binnen stroomt en je angsten doet verdwijnen. Aanvaard mijn licht en liefde en voel wat er met je doet.

 

Nu wij door je witgouden koord met elkaar verbonden zijn kun je altijd op ieder moment me aanroepen. Het enige wat je hoef te doen is het witgouden lijntje vanuit je hart naar me toe werpen en ik zal er zijn. Kom met je vragen en ze zullen beantwoord worden. Kom met je angsten en ze zullen in liefde getransformeerd worden.

 

We staan altijd voor je klaar, lief child of love en we houden onvoorwaardelijk van je

 

Ik  ben Michael

 

Eigenliefde

22-02-2010

Zondig tegen uzelf, o Ziel, zondig tegen uzelf! Maar dan zult ge geen tijd meer hebben om uzelf te eren!

Marcus Aurelius  ( boek twee )

Lees verder...

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Jullie zijn liefde, pure liefde, jullie zijn goden in een fysieke omhulsel en spelen het Spel van mens zijn. Om het spel te kunnen spelen hebben jullie de sluiers van vergetelheid om je heen getrokken. Jullie hebben de regels van het spel bepaald en een aantal beperkingen op jezelf gelegd. De beperkingen van het fysieke bestaan, van tijd, ruimte, zwaartekracht, geboorte en dood en een blanco bewustzijn bij iedere start. Toen het Spel begon was de enige uitrusting van jullie bewustzijn de overlevingsinstincten. Deze werden gecodeerd in jullie DNA die uit twee in elkaar verstrengelde strengen bestaat.

 

Oorspronkelijk bestaat jullie DNA uit twaalf strengen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Twee fysieke strengen en 10 magnetische strengen. De laatste omvatten codes die niet van toepassing waren in de condities waarin jullie kozen het mensenbestaan te starten. Jullie waren gedurende miljoenen jaren enkel bezig met overleven in een fysieke wereld die gevaarlijk en eindig is.

 

We hebben met bewondering jullie experiment gade geslagen en we hebben wanneer het mogelijk was getracht jullie bij het spel te helpen. De rede waarom wij jullie lasten niet kunnen verlichten, is dat jullie een belangrijke spelregel hadden ingesteld, de regel van de vrije wil. Als ik spreek over wij  bedoel ik alle wezens van de hogere dimensies achter de sluiers. Met de conditie van de vrije wil  hebben jullie de wens kenbaar gemaakt om het Spel alleen te willen spelen. En we moesten jullie wens respecteren. Dat is een van onze kosmische wetten. Respect hebben voor ieder ander God’s expressie.

 

Liefde is gecodeerd in jullie DNA, vrienden,  omdat ze net als angst van levensbelang is voor het overleven van jullie fysieke lichaam. Liefde en angst zijn de twee uitersten van jullie emotionele scala die jullie van scheppende kracht voorziet. Hoe jullie met deze emoties omgaan is tevens in het DNA gecodeerd onder aspecten van de persoonlijkheid

 

Als jullie thuis verblijven tussen twee fysieke levens in, kiezen jullie de blauwdruk van jullie volgende leven. Eerst stel je vast welke lessen je tijdens dat leven wilt leren en vervolgens kies je de ouders die de voor jou juiste DNA eigenschappen bezitten. Karmische banden speelden tot voor kort ook een rol bij de keuze van de familie waar je geboren werd.

 

In de loop van  de evolutie besloten jullie om jullie verstand en intellect te ontwikkelen. Daarmee werd jullie verblijf op aarde steeds veiliger en langer. Binnen de dualiteit is jullie bewustzijn ontwikkeld tot introspectie, een ontwikkeling die de scala van emoties heeft verfijnd en uitgebreid.

 

Bij het begin van het Spel zochten jullie veiligheid en troost bij een hogere Macht. Deze kreeg de gedaante van een berg, een rots of een aanbeeld. Religie, het geloof in een hogere macht buiten jezelf is ook een overlevingsstrategie en maakt ook deel uit van jullie DNA. Naarmate jullie evolueerden, veranderden ook jullie Goden. Ze begonnen menselijke eigenschappen te vertonen omdat de sluiers steeds dunner begonnen te worden en jullie glimpen van jullie afkomst herinnerden.

 

In het westen werd de grootste religie het Christendom. Jezus een hoogstaande meester, bekend in de sferen onder de naam Sananda,  incarneerde op aarde om als voorbeeld te dienen en om  jullie  te helpen  je eigen afkomst en essentie te herinneren.  Maar jullie waren nog niet sterk genoeg om de kracht  bij jezelf te houden. Personen met macht gebruikten het Christendom die heel snel jullie zielen raakte, om hun onderdanen klein, machteloos en rustig te houden. Ze stelden een aantal wetten, normen en waarden door de leringen van Jezus te misbruiken. Een van de belangrijkste misleidingen waar jullie nog aan vast zitten is het hele begrip liefde. Jezus heeft jullie herinnering willen prikkelen door de uitspraak “houd van de ander als van jezelf”.

 

Met andere woorden jij en de ander zijn een. Liefde is onverdeeld en je kan dan pas van een  ander houden als je eerst van jezelf houdt.

 

Helaas interpreteerden de kerkvaders die uitspraak als het verheerlijken van  zelf opoffering en het veroordelen en zelfs straffen van eigenliefde en de zorg voor jezelf.  De leringen van Jezus die uit de Eenheidsdimensie afkomstig waren, werden vertaald in termen van afscheiding en dualisme, van liefde en haat, zelfzorg en het wegcijferen van jezelf, straf en beloning, hemel en hel, god en de duivel. Jullie intellect die steeds meer ontwikkelde binnen de dualiteit werd steeds creatiever en stelde nog veel meer logische gevolgtrekkingen binnen het dualisme die tot de culturele geloofsovertuigingen zijn gaan behoren. En ondanks jullie huidige evolutie, en ondanks het feit dat jullie in de vierde dimensie verblijven en voor de drempel van de vijfde staan, spelen deze geloofsovertuigingen jullie nog steeds parten.

*

Hoe kan ik van mezelf leren houden? Het lijkt me niet moeilijk om de wereld lief te hebben, maar eigenliefde is voor mij vreemd.

 

Lieve child of love, het is onmogelijk om niet van jezelf te houden. Als je van anderen kunt houden , houd je ontegenzeggelijk ook van jezelf. Ik ben bang dat je geconditioneerde ego je parten speelt. Het is je ego die je verbiedt om de liefde voor jezelf toe te laten. Jullie onbewuste speelt een grote rol in de manier waarop jullie in het leven staan.

 

De collectieve culturele  geloofsovertuigingen zijn heel sterk. Generaties lang hebben zij door middel van opvoeding en sociale beïnvloeding  jullie denkwijze  bepaald. Jullie hebben geleerd om uitsluitend naar anderen en met name naar autoriteiten, je ouders, onderwijzers, de kerk, te luisteren en deze te volgen.

 

Volgzaamheid werd beloond, eigenwijsheid was gevaarlijk. Het leidde tot ketterij en deze kon  je leven kosten. Dit patroon is in jullie DNA opgenomen en wordt nog steeds naar de volgende generaties doorgegeven.

 

Maar nu is de tijd gekomen om een einde te maken aan de veronderstelling dat jullie de autoriteiten en de heersende normen moeten volgen om veilig te leven en om succes te hebben. Nu is de tijd gekomen om jullie geboorterecht op te eisen en voor je eigen mening, je eigen gevoel en je eigen weten op te komen en deze te volgen.

 

Jullie ego zal zeker hevig protesteren. Angstzweet zal  soms bij jullie uitbreken. Wees mild voor je ego, hij weet niet beter. Stel het gerust, respecteer zijn angst maar ga er niet in mee. Luister naar je gevoel. Vindt je het nog steeds een zonde om van jezelf te houden? En als je antwoord ja is, waarom dan wel? Spreek je eigen gedachten vrijuit. En ik bedoel hiermee, echt je eigen gedachten en niet de gedachten die je van anderen hebt aangenomen.

*

 

Hoe je de liefde voor jezelf kan tonen?

 

Allereerst door respect te hebben voor de persoon die je bent. Hoor ik je denken dat je niet veel voorstelt? Dat is ook een aangenomen veronderstelling. Natuurlijk stel je veel voor net zo veel als ieder ander. Je bent God, in een fysieke lichaam die je zelf hebt geschapen. Hoe kan God een onwaardige fysieke lichaam scheppen? Onmogelijk. Ook al is je fysieke lichaam onvolkomen, ook al is je persoonlijkheid ziek of zwak of vertoont veel mankementen, ook al is je leven een puinhoop, dan ben je nog steeds een schepsel van  de God die je bent en je hebt je eigen condities zelf geschapen met een bepaalde doel.

 

Jullie zijn in potentie volmaakt, ook als fysieke schepsels. Maar jullie kozen zelf voor de vergetelheid en voor het wordingsproces. Jullie dienen een heilig doel, door de zelf geschapen onvolmaaktheden. Namelijk de evolutie van het bewustzijn, van jullie individuele  bewustzijn.

 

Vanuit penibele situaties en pijnlijke omstandigheden is jullie bewustzijn in staat om te leren, te groeien en verder te ontwikkelen. Ik ben met jullie eens; vanuit jullie perspectief bekeken is  jullie leerproces onzichtbaar. Soms maken jullie herhaaldelijk dezelfde fouten tijdens een leven maar ook tijdens verschillende levens.

 

We zijn niet aan tijd gebonden en daarom kunnen we jullie leer en ontwikkelingsproces volgen op dezelfde manier als  jullie naar een schilderij kijken. Alles in ons perspectief vindt gelijktijdig plaats. Wat voor jullie een miljard jaren betekent, is voor ons een ogenblik. We kunnen tegelijkertijd jullie start en jullie eindfase zien.

 

We  zien jullie als een vonkje van onze schepper die met een grootscheepse plan het leven in geslingerd werd, we zien jullie geliefde planeet uit het water oprijzen en vorm krijgen, we zien hoe het minerale rijk, het planten en het dierenrijk ontstaan en evolueren en we zien hoe jullie, scheppers van het universum,  een fysieke jas om jullie heen trokken en dikke sluiers erom heen wikkelen.

 

We zien jullie ploeteren in een wereld vol gevaren, we volgen de ontwikkeling van jullie fysieke omhulsel en van jullie bewustzijn en we horen tot onze vreugde hoe jullie niet zo lang geleden besloten om de planeet als geheel naar de vijfde dimensie op te tillen.

 

Hoe kun je dan niet van jezelf houden? Hoe kun jezelf en  je medemensen veroordelen, haten, en van het leven beroven? Het is alleen maar jullie ego die zoiets doet. Jullie ego is de vertolker van jullie bewustzijn en brengt jullie persoonlijkheid tot leven. Houd van je ego, want je kunt niets op aarde manifesteren zonder zijn aanwezigheid.

 

Maar wees bewust dat je niet je ego bent. Je bent zijn schepper en je hebt toegestaan dat andere mensen grotendeels deze opgevoed hebben.

 

Neem lieve children of love nu de touwtjes in eigen handen. Het is tijd om je ego zelf te her-opvoeden. Laat aan je hogere zelf deze taak. Laat je hogere zelf plaats nemen in je ego en leef voortaan vanuit je hogere zelf. En zo zal geschiedden, lieve children of love. Ook dat kunnen wij vanuit onze perspectief zien. We zien,  vreedzame, liefdevolle en vreugdevolle  broeders en zusters in een fysieke lichaam hun paradijs op aarde op nieuw scheppen.

 

We houden zielsveel van jullie,

 

Ik ben, Michael

 

Oefeningen

Oefening 1.

Geef een eerlijk antwoord op de vraag: Houd je onvoorwaardelijk van jezelf?

 

Als het antwoord een volmondig JA is, gefeliciteerd! Je hoef de andere oefeningen niet te maken. Als het antwoord JA MAAR…. is, ga door met de rest van de oefeningen. Als het antwoord een volmondig NEEN is, besteed dan extra aandacht aan oefening 2.

Oefening 2

 

Doe deze oefening  minstens een keer in de week en noteer je gevoelens en je antwoorden erbij. Zie je verandering daarin?

 • Beschrijf in je werkboek zo concreet mogelijk wat je voor je zelf voelt.
 • Benoem een aantal kenmerken en eigenschappen  waar je wel tevreden over jezelf bent. Ook kleine dingen zoals je lengte, je haar of je geduld zijn zeer waardevol om vermeld te worden.
 • Benoem een aantal kenmerken en eigenschappen  bij jezelf waar je een hekel aan hebt. Ook onbenullige dingen zijn van belang.
 • Zou je van jezelf kunnen houden als je een aantal kenmerken en eigenschappen  waar je een hekel aan hebt zou veranderen?  Schrijf op welke eigenschappen je op korte termijn wilt veranderen en welke op latere tijdstip. Maak een lijstje met je prioriteiten. Zorg dat je wel reële eisen bij jezelf stelt.
 • Nu dat je weet dat je van goddelijke afkomst bent, ben je bereid om alleen van je essentie onvoorwaardelijk te houden? Als je moeite hebt met de aanname dat je van goddelijk afkomst bent, ben je dan bereid om tijdelijk deze aan te nemen en vervolgens antwoord op deze vraag te geven?
 • Waar voel je je beter bij? Bij de aanname dat je niets voorstelt en dus een hekel aan jezelf hebt of bij het geloven dat je wel een goddelijke essentie bent tijdelijk in een lichaam en een ego en dus onvoorwaardelijk van jezelf houdt?
 • Als je besloot om onvoorwaardelijk van je essentie te houden omdat deze van goddelijk afkomst is kun je accepteren dat het onvolmaakte deel van jezelf ook goddelijk is maar wel in wording?
 • Ben je nu bereid om onvoorwaardelijk van jezelf te houden zoals je nu bent met al je onvolkomenheden en te accepteren dat je god in wording bent?

Affirmatie

 

Herhaal in stilte deze affirmatie zo vaak als je kunt. Je ego moet er aan deze nieuwe overtuiging wennen en herhaling is daar belangrijk voor. Wees geduldig en liefdevol voor je ego. Stel het gerust als hij bang wordt en tegenstribbelt.

 

Ik ben een kind van god tijdelijk in een fysieke lichaam en een ego en als zodanig ben ik in essentie alleen liefde. Ik aanvaard en respecteer mijn onvolkomenheden en die van de anderen Ik hou onvoorwaardelijk van mezelf en alle anderen omdat ze ook goden zijn. Iedere dag groeien mijn inzichten en liefde meer en meer.

 

 

 

 

 

Ziektes van deze tijd

16-02-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Jullie leven in een zeer boeiende maar tevens zeer moeilijke tijd.

Het is een tijd van verwarring, van veranderingen op allerlei sociaal maatschappelijke gebieden en ook een tijd van natuurrampen en klimaatsveranderingen. Allemaal redenen die angst , onzekerheid en stress veroorzaken. Maar er zijn ook andere  onzichtbare en voor jullie nog onbekende redenen die veel angst en stress teweegbrengen.

Lees verder...

Jullie moeder aarde is haar positie ten opzichte van de andere planeten en de zon aan het veranderen. Dat is het gevolg van jullie beslissing om het fysieke bestaan op aarde naar een hogere evolutie plan op te tillen namelijk naar de vijfde dimensie, de eenheidsdimensie.

 

Een hogere dimensie houdt in, hogere vibraties, hogere energiefrequenties. Maar jullie planeet staat niet op zichzelf. Ze maakt deel uit van de constellatie van de zon en van het universum dat op zijn beurt ook deel uitmaakt van de kosmos en Al wat Is. Jullie opkomende ascenssie brengt heel wat teweeg, lieve mensen. En het hoort ook zo, want dat is wat leven in wezen  is; energie die voortdurend in beweging  en verandering is. De verhoging van de trillingen van de planeet heeft ook op jullie fysieke lichaam dat deel uitmaakt van de planeet effect.

 

De zon, jullie planetaire centrum, is verbonden met de Centrale Zon, de bron van alle leven en krijgt in de vorm van elektromagnetische impulsen zijn energie die op zijn beurt weer naar zijn planeten doorstuurt. Om de ascenssie te kunnen voltooien heeft jullie aarde haar positie ten opzichte van de zon veranderd met als gevolg dat jullie steeds vaker en voor steeds langere periodes krachtige elektromagnetische golven van een hogere frequentie dan voorheen, ontvangen.

 

Nog geen honderd jaar geleden ontvingen jullie een dergelijke zonne-golf eens in de zo vele jaren, de laatste tijd lijkt het vanuit onze perspectief alsof jullie gebombardeerd worden met sterke elektromagnetische golven van hogere vibraties. Deze hogere vibraties  resoneren niet met de huidige vibraties van de derde dimensie en veroorzaken allerlei problemen in jullie fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen.

 

Ze verstoren het oude evenwicht op alle gebieden en daaruit ontstaan klimaatsverandering, heftige natuur fenomenen, sociaal-maatschappelijke en economische onrust en verwarring. Jullie zelf, ervaren lichamelijke ongemakken en  emotionele,mentale en spirituele onbalans. Deze roerige tijden tussen de derde en vijfde dimensie vormen de vierde dimensie. Deze is de dimensie van veranderingen en aanpassingen op alle niveaus van jullie bestaan.

 

Jullie fysieke lichaam is de spiegel van jullie emotionele, mentale en spirituele componenten. En omdat jullie nog steeds gehecht aan de fysieke ervaringen zijn,projecteren jullie alle innerlijke onrust op het lichaam. Realiseren jullie, lieve kinderen, hoe kwetsbaar jullie fysieke lichaam is? Hij moet de hogere energie golven zien te transformeren maar ook de gevolgen van jullie emotionele, mentale en spirituele verwarring. Geen wonder dat steeds meer mensen last hebben van onverklaarbare lichamelijke ongemakken.

 

Jullie willen  voor alles een logische verklaring hebben. Jullie verstand krijgt dan pas rust als hij kan begrijpen wat er aan de hand is. Jullie wetenschappers zijn voortdurend bezig niet alleen nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen maar ook nieuwe ziektes aan het licht te brengen. Zodra iets een naam heeft wordt het voor jullie begrijpelijk en vervolgens makkelijker om ermee om te gaan.

 

Helaas  heeft deze oude gewoonte  een groot  nadeel;  zodra het woord ziekte valt  gaan jullie onmiddellijk je  als patiënt gedragen. Vervolgens dragen jullie,  de eigen kracht over aan de ziekte en de behandelaars. Het diagnosticeren en benoemen van ziekte kreeg in jullie cultuur sinds ruim drie honderd jaar grote beladenheid. Het gaf hoop, verdriet, woede, angst, onmacht en verlies. Deze emoties zijn gegrift in jullie onbewuste en worden direct geactiveerd zodra het woord ziekte genoemd wordt.

 

We vragen jullie om zorgvuldig met het woord ziekte om te gaan. We zeggen dat jullie zelf alle ziekte op een onbewuste niveau creëren en we zeggen ook dat jullie de enige dokters zijn om ze te genezen. Jullie geest schept en vernietigt.

 

Geef je kracht niet aan derden, artsen en genezers van allerlei aard. Hou de eindverantwoordelijkheid  van je genezing in eigen hand. Zie deze broeders en zusters als specialisten in een bepaald aspect van het herstelproces. De diverse geneeswijzen stimuleren alleen het zelfgenezend vermogen van jullie systeem. Niemand kan je genezen als  je zelf niet meewerkt. Het genezingsproces kan alleen  plaats vinden door een intense samenwerking tussen arts of genezer en de persoon die om hulp heeft gevraagd.  Daarmee bedoel we dat de wil om te genezen krachtig moet zijn zowel op bewuste als onbewuste nivo. De relatie tussen arts en patiënt is heilig. Een goede arts erkend het zelfgenezende vermogen van ieder mens en helpt om deze te herstellen.

 

Het zal niet zo lang meer duren totdat operaties en agressieve medicamenten zullen verdwijnen. De medische wetenschap zal binnen 100 jaar geheel getransformeerd worden. Het onderkennen, herkennen en werkbaar maken van diverse soorten helende stralen uit het licht zal pijnlijke onderzoeken en behandelingen overbodig maken. Kleur, licht en klank zullen de geneeskunde efficiënt en effectief maken.

 

Na honderd jaar als de vijfde dimensie voor een deel op de planeet verankerd is, zal ziekte steeds zeldzamer worden totdat deze uit het toneel van het leven op aarde verdwijnt als de vijfde dimensie volledig verankerd is. Jullie angst voor de dood zal ook verdwijnen. Het verlaten van het fysieke lichaam  zal een vrijwillige keuze zijn en een vreugdevolle gebeurtenis.

 

Men zal altijd de keuze hebben om zijn huidige fysieke lichaam te behouden zolang als hij wenst of deze voor een nieuwe te verwisselen of zelfs te kiezen om een tijd naar andere dimensies of planeten te verhuizen waar het fysieke lichaam overbodig is. Dat is jullie toekomst lieve vrienden, children of love, De toekomst die jullie al geschreven hebben. Op dit moment  staan  jullie aan het prille begin van deze nieuwe tijd nog sterker,  jullie kunnen alsnog kiezen om jullie scenario te wijzigen en er een nieuwe te schrijven.

 

Vraag  van een lezer: Ik heb ME/CVS= Chronische Vermoeidheids syndroom. Wat is de bedoeling van deze ziekte?Hoe kan ik een ommekeer bewerkstelligen om mijn  balans weer te herstellen en minder moe te zijn? Is het mogelijk dat de medische wetenschap zich zo ontwikkeld dat artsen binnenkort deze ziekte lichamelijk kunnen diagnosticeren en genezen?

 

Wat een grappige naam hebben jullie verzonnen om aan te geven dat jullie heel moe zijn! Extreme vermoeidheid  samen met hartkloppingen en onregelmatige hartslag als allergieën zijn de meest voorkomende ongemakken van de vierde dimensie. Dat is het gevolg van de inspanning van het fysieke lichaam dat zich aan de hogere vibraties probeert aan te passen. Waarom sommige onder jullie extreme symptomen vertonen  en anderen in het geheel niet of nauwelijks zijn er diverse oorzaken:

 • Het aanwezige evenwicht tussen het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam. Hoe meer balans tussen de verschillende lichamen bestaat hoe minder  klachten met ervaart. De mate van het bestaande evenwicht zegt niets over de bewustzijnsstaat en de hoogte van de vibraties van de persoon. De meeste klachten vertonen mensen die midden in de veranderingen zitten. De mensen met geen of nauwelijks fysieke ongemakken zijn of degenen die nog stevig in de derde dimensie verankerd zijn en zich niet bewust van de huidige overgangs- tijd zijn of  degenen die   verder in de vijfde dimensie verankerd zijn en hun evenwicht hebben hersteld. We kunnen jullie verzekeren dat er nog weinig dergelijke mensen op  aarde zijn. Deze vijfdimensionale broeders en zusters  zijn voor jullie niet zichtbaar of herkenbaar. Ze zijn over het algemeen gewone, bescheiden en anonieme burgers of zonderlingen.
 • Extreme overgevoeligheid van het autonome zenuwstelsel. Het zijn de mensen met een sterk ontwikkeld  zesde zintuig of zoals jullie ze zo mooi noemen, mensen met esp. ( extra sensory perception). Deze broeders en zusters hebben het zwaarst. Ze ontvangen de meeste prikkels en ze reageren het heftigst erop.
 • Leefwijze en stress verzwakken het fysieke lichaam en verstoren het evenwicht. Na een heftige periode is jullie fysieke lichaam zeer kwetsbaar. Het energiepeil daalt met alle gevolgen van dien.

Chronische oververmoeidheid is een typische ongemak van deze tijd. De medische wetenschap in haar huidige structuur en werkwijze zal nooit in staat zijn om een specifieke fysieke afwijking te diagnosticeren omdat er de juiste diagnostische instrumenten daarvoor ontbreken. De fysieke afwijking van oververmoeidheid is te vinden in de hersenen en met name in de hypofyse die het autonome zenuwstelsel reguleert. Bovendien zal een dergelijke diagnose geen effect hebben op een eventuele behandeling. Een verstoorde evenwicht is namelijk niet te herstellen met de huidige  reguliere  medicamenten.

 

Lieve zuster, jij bent er zelf in staat om je verloren evenwicht te hervinden. Maar in jullie dimensie kost het tijd. Luister naar je lichaam. Het heeft moeilijk om zich aan de energieën die hij moet verwerken, aan te passen. Als het fysieke lichaam verzwakt  en het evenwicht zoek is,is je systeem niet goed in staat zich van externe invloeden  af te sluiten en  zichzelf te beschermen.

 

Zorg dat je iedere moment van de dag alert en bewust in het hier en nu blijft. Als onaangename gevoelens zoals angst, frustratie of verdriet je overvallen durf ze onder ogen te zien, deze te benoemen om vervolgens ze los te laten.

 

Bedenk dat je niet je gevoelens bent, of je lichaam. Je bent de schepper van deze en als zodanig kun je iedere moment deze transformeren.

 

Vraag onze familie om bescherming. Dat is onze taak. Vraag het iedere keer dat je denkt dat je hulp nodig hebt. Wees voortdurend dankbaar voor de geschenken die het universum je gegeven hebt en nog iedere dag naar je toe stuurt.

 

Roep Rafael en zijn familieleden om heling van je fysieke lichaam en het herstellen van je evenwicht. Roep en hij zal er zijn.

 

Luister naar de signalen van je lichaam en respecteer zijn grenzen. Wees gerust, we zeggen je dat deze onprettige ongemakken van voorbijgaande aard zijn. Verzet je er niet tegen. Hoe meer verzet, ergernis, teleurstelling en stress hoe langer  de ongemakken aanhouden. Heb vertrouwen in het zelfregulerende vermogen van je fysieke lichaam. Heb vertrouwen aan de spirit die je bent. We zien dat juist dit laatste nog steeds aan jullie ontbreekt.

 

Op verstandelijk en op intellectueel nivo begrijpen jullie, kinderen van de vierde dimensie, dat jullie aard en afkomst goddelijk, spirit, is. Hellaas is deze kennis nog niet in jullie emotionele en fysieke lichaam verankerd. Dat is kenmerkend  voor de vierde dimensie. Heb geduld met jezelf. Spreek je ego liefdevol toe als een ouder die zijn kind een belangrijke levensles toespreekt.

 

Jullie ego is namelijk bang om zijn oude identiteit los te laten. Het is bang om in zijn kracht te staan en vanuit zijn goddelijke afkomst in naam van de Vader zichzelf te genezen. Onze taak lieve broeders en zusters is om jullie ieder moment bij te staan. We zijn de boodschappers en de beschermers van God en dus ook van jullie. Vraag en je zult ontvangen!!!

 

We houden onvoorwaardelijk van jullie,

 

Ik ben, Michael

 

 

De ziekte van Alzheimer

14-02-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Het is een eer en een genoegen om jullie vragen te mogen beantwoorden. We zijn de boodschappers en de helpers van God.

Lees verder...

Jullie zijn goden die tijdelijk gekozen hebben om in een fysieke lichaam te verblijven om het Bewustzijn te dienen door  te scheppen. Zien jullie dan niet dat jullie de scheppers zijn en dat wij jullie dienaren zijn?

 

Neen,lieve broeders en zusters, we verlagen ons niet, omdat wij geen ego en geen oordelen kennen. Een schepper en zijn dienaar zijn beide goden met verschillende functies die even waardevol en noodzakelijk zijn om het Leven te dienen. We zijn jullie dankbaar dat jullie ons de gelegenheid geven om te zijn wie we zijn, namelijk pure liefde die we van nature met onze broeders en zusters in alle dimensies graag delen.

 

Vraag: Mijn man lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Hijzelf heeft geen probleem ermee maar ik wel. Ik mis de communicatie en gezelligheid en vlucht daarom in mijn werk en allerlei activiteiten buitenshuis. Is deze ziekte zijn keuze geweest? Hoe moet ik ernaar kijken en vooral hoe moet ik  ermee omgaan? Ik wil zo graag in liefde en mededogen zijn, maar het is moeilijk om daar bij te komen in deze situatie.

 

De ziekte van Alzheimer zoals jullie deze manier van zijn noemen is een zijnstoestand van de laatste vijftig jaar en is door jullie bedacht om de overgangsperiode op een non-actieve manier mee te maken. Allereerst zeggen wij jullie dat er geen sprake van ziekte is. Jullie, lieve kinderen hebben de neiging om alles wat afwijkt van de norm van lichamelijke en geestelijke gezondheid met ziekte te bestempelen. Dat is niet zo erg op zichzelf, omdat jullie het liefst door woorden communiceren, maar het woord ziekte veroorzaakt zowel voor de “patiënt”als voor zijn omgeving en de samenleving een reeks van gevolgen die zeer onaangenaam zijn. Het woord ziekte vraagt om behandeling en behandeling bestaat voorlopig niet en zal ook op korte termijn niet  komen omdat de ziekte uit zichzelf zal verdwijnen als deze niet meer nodig blijkt te zijn. Natuurlijk vinden jullie medici en wetenschappers afwijkingen in de hersenen maar die zijn het gevolg van de toestand van zijn die de bewoner van dat lichaam uit vrije wil heeft geschapen. Is het jullie opgevallen dat er het aantal mensen die in een Alzheimer toestand kiest te verblijven enorm is toegenomen en neemt nog steeds toe? Neen, het zijn geen organische oorzaken ervoor. Het is een keuze van de spirit. Er zijn verschillende redenen waarom iemand voor de Alzheimertoestand kiest:

 • Door geen deel aan de samenlevingsprocessen te nemen zijn ze in staat om de wereld om zich heen oprecht en zonder oordelen waar te nemen. Doordat het kortetermijn geheugen meestal  niet actief is, hebben ze de gelegenheid om telkens hetzelfde waar te nemen maar vanuit verschillende invalshoeken afhankelijk van het moment zelf. Dat is een zeer ingenieuze manier om honderden levenservaringen in een leven op te doen. Om het concreet te maken, zeggen we jullie dat in die toestand van zijn ontmoet men dezelfde persoon honderden keren en altijd  in het hier en nu, vrij van associaties en meningen. Hoeveel van jullie kunnen beweren dat ze in staat zijn om hun kind, echtgenoot of vriend iedere keer op nieuw met een frisse blik te ontmoeten? Hoe meer het korte termijn geheugen uitgeschakeld blijft hoe groter het aantal versies van hetzelfde beeld of situatie er zijn. In de “normale”zijnstoestand, die jullie gezond vermenen, zitten jullie opgescheept met de zegen en tevens het handicap van het geheugen. Dat maakt het waarnemen zonder oordelen zo enorm moeilijk. Jullie zitten gevangen in jullie intellect, het verleden en de toekomst. Jullie zien  meestal maar een versie van een persoon, een ding of een situatie. Bij iedere waarneming dringen het verleden en de toekomst zich op. Het vraagt veel training en doorzettingsvermogen om onbevooroordeeld en in volle vrijheid, in het moment zelf, iets of iemand waar te nemen. Door de toestand van Alzheimer bij jezelf op te roepen hoef je alleen maar het verre verleden bij je te dragen.
 • Er zijn net zoveel Alzheimer vormen als mensen die de toestand hebben opgeroepen. Mensen die op nogal jonge leeftijd ervoor kiezen, anderen die op veel latere leeftijd in belanden, mensen die kiezen voor een lichte vorm ervan net genoeg om de kans te krijgen die ervaringen op te doen die ze wensen en weer anderen die kiezen om zich terug te trekken in hun eigen wereld. Deze laatste categorie leeft voortdurend alsof ze voor de buis of voor een toneel zitten en naar het toneelstuk van het leven op aarde kijken. Soms kiezen ze om in hun persoonlijke toneelstuk te stappen en deze op nieuw van een afstand te bekijken. Sommigen zijn in staat om hun eigen levenstoneelstuk te herschrijven en de nieuwe versie op nieuw te beleven. Dat maakt jullie erg verward en angstig.
 • De Alzheimer toestand heeft niet alleen impact op de persoon zelf maar ook op zijn directe omgeving. Voornamelijk voor de partner. Over het algemeen is Alzheimer een gezamenlijke levensplan van de partners en/of de kinderen. Het plan is gesmede nog voordat ze op aarde incarneerden tussen zielsverwanten die met een bepaalde doel samen als partners op aarde kwamen. Voor de partner is een geweldige uitdaging en een kans om te leren los te laten bij zijn eigen kracht komen, maar vooral om onvoorwaardelijk van zichzelf en de persoon te houden. We weten dat jullie nog steeds veel moeite hebben om eigenliefde en liefde voor een ander als eenheid te zien. Liefde is onverdeeld en kent geen oordelen of voorwaarden. Jullie hebben gekozen voor deze evolutie van jullie bewustzijn, jullie hebben gekozen om in deze overgangstijd op aarde te zijn en jullie hebben de eigen uitdagingen en kansen geschapen om daarmee aan de overgang mee te werken. De Alzheimer toestand biedt voor beide partijen een uitstekende kans.

Voor de broeders en zusters die voor de Alzheimer toestand hebben gekozen is het niet altijd even gemakkelijk zoals jullie soms denken. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van het bewustzijn en de lessen die de persoon daarmee wilt leren. Sommige broeders en zusters moeten een harde strijd met hun ego voeren. Deze bezorgt hen angst en nachtmerries alsook veel verdriet, frustratie en woede. Sommige kiezen om bewust deze emoties te voelen met als gevolg dat ze gebukt gaan onder enorme angstgevoelens die hun plannen dwarsbomen. Ieder levert op zijn eigen manier de strijd met zijn eigen demonen en deze vraagt respect, mededogen en compassie van zijn omgeving.

 

We zeggen jullie dat we veel onwetendheid bij jullie merken over wat de Alzheimer toestand betekent voor de persoon die ervoor gekozen heeft. Jullie hebben medelijden met ze en ook met hun naasten en dat is nu het laatste wat ze beide kunnen gebruiken. Jullie hebben moeite met hun emotionele uitbarstingen en verwarring en proberen hen te helpen door ze te drogeren of door medicamenten die geen effect hebben behalve bijwerkingen.

 

We vragen jullie namens alles broeders en zusters die in voor deze toestand gekozen hebben om geduld, respect en mededogen te hebben. Ze hebben geen medicatie nodig om het proces te vertragen. Ze zijn uitstekend bij in staat om hun eigen proces te regelen. Ze nemen de tijd die ze nodig hebben. We horen ze schreeuwen naar hun  gezonde broeders en zusters: Hou van me, laat me los, laat me mijn weg gaan, volg je eigen weg. Je hoef niet ons te bezoeken uit plicht, kom alleen als je ons echt wilt ontmoeten.

 

We zeggen jullie, children of loven, als jullie open staan om ze in onvoorwaardelijke liefde en acceptatie te ontmoeten dan zijn ze altijd bereid om de sluiers te openen en in een korte moment te ontmoeten. Maak gebruik van deze momenten, houd ze vast en zeg ze hoeveel ze van ze houdt. Zeg ze ook dat je respect hebt voor hun keuze en hun moeilijke opgave.

 

Voor jullie, lieve broeders en zusters die met een partner in Alzheimer toestand leven, zeggen we: pak je kans, durf in je kracht te gaan staan. Laat het verleden los, richt je tot het heden. Pak ieder minuut waar communicatie mogelijk is en vertel hoeveel van hem/haar houdt. Toon respect voor hun teruggetrokkenheid. Het is geen onverschilligheid, ze zijn nooit gestopt met van jullie te houden, misschien meer dan ooit, maar ze volgen vastberaden hun levensplan.

 

Vergeet niet, dat misschien ook jou plan is geweest. En anders, grijp de kans om het beste uit jezelf en de situatie  te halen. Jullie spel is fascinerend en we zijn vol mededogen met jullie ingewikkelde en pijnlijke levensscenario’s. We zien hoe jullie lijden maar we mogen jullie niet uit het lijden verlossen. Dat zijn nu eenmaal de regels die jullie ooit opgesteld hebben toen jullie het Spel op aarde bedachten.

 

We kunnen jullie helpen om jezelf uit je lijden te verlossen door vanuit onze perspectief  informatie door te geven en hopen dat we  daarmee jullie inspireren en het juiste knop  raken waarmee jullie zelf kunnen bevrijden. Onze liefde is onvoorwaardelijk. We zijn trots op jullie verrichtingen, we bewonderen jullie doorzettingsvermogen en jullie voorliefde voor drama en sensatie.

 

Voel de grote scala van emoties, lieve children of love, laat ze omhoog komen, maar bedenk dat je niet je emoties bent. Je bent slechts de schepper van deze en als zodanig kun je ook kiezen om ze te laten gaan. Hetzelfde geldt ook voor je gedachten, je plannen en je verlangens. Je bent slechts de schepper van deze en bijgevolg kun je ze ieder moment veranderen, intrekken en laten varen. Je bent niet je fysieke lichaam, kinderen, niet je emoties en ook niet je gedachten. Je bent niet je verleden of je toekomst. Je bent GOD in een fysieke lichaam die alles kan scheppen wat er in zijn gedachten maar opkomt en je existeert alleen in het heden, in dat ene moment. Keer op keer. En iedere keer ben je uniek. Geen enkele moment is hetzelfde.

 

We houden van jullie,

 

Ik ben, Michael

 

 

Michael antwoordt 3

10-02-2010

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Op verzoek van mijn geliefde zuster hebben jullie vragen gesteld en we gaan vandaag een aantal beantwoorden op een manier die voor meerdere van jullie van belang zou kunnen zijn.

Lees verder...

Jullie zijn met elkaar door ontbreekbare lijnen verbonden, lieve vrienden en jullie werken allemaal samen voor een en hetzelfde doel: jullie zelf en jullie geliefde planeet te helpen ascenderen. De informatie is niet meer bestemd voor een of een beperkte aantal personen maar gaat iedereen aan. Vergeet niet dat jullie alleen als geheel, mensheid en planeet, kunnen ascenderen en niet als individuen. Dit betekent dat jullie verantwoordelijk zijn om de informatie zoveel mogelijk door te geven. Door  persoonlijke vragen te stellen geven jullie de gelegenheid aan alle broeders en zusters die door ons verleende antwoorden, informatie, ook te lezen. Vragen stellen opent niet alleen voor jezelf maar ook voor velen nieuwe inzichten, nieuwe kennis die net de doorslag kunnen geven om iemand in zijn kracht te zetten of zijn liefde en afkomst te herinneren. Alles wat jullie doen lieve children of love, heeft effect op alles en iedereen. Daarom zeggen we dat jullie een zeer pretentieuze plan hebben opgezet. Daarom bewonderen we jullie creativiteit, moed en doorzettingsvermogen. Daarom zijn we trots op jullie. Wees ieder moment bewust, lieve kinderen, van wat je denkt, wat je voelt en van wat je doet of laat. Daarmee bepaal je je toekomst en de toekomst van je broeders en zusters en jullie moeder, onze geliefde lady aarde. Schrik niet terug van deze verantwoordelijkheid. Jullie hebben reeds bewezen dat jullie in staat zijn om deze te dragen. Richt jullie aandacht naar jullie geweldige verrichtingen. Neem waar de donkere zijde die nog steeds op de planeet werkzaam is maar laat je niet door haar meeslepen. Verbindt geen emoties daaraan en geen gedachten of oordelen. Hoe minder aandacht dat deze krijgt hoe zwakker dat zij wordt. Hoe meer aandacht het licht krijgt hoe sterker dat dit wordt. De keuze is niet moeilijk toch?

 

Vraag: Ik werk met mensen die zeer autistisch, doof en /of slechthorend, slechtziend, blind met een verstandelijke beperking. Mijn vragen zijn: hoe worden deze mensen gezien vanuit de spirituele wereld? Wat hebben wij van hun te leren? Hoe kunnen wij hen helpen en begeleiden binnen de structuur van de zorginstelling? Helaas sta ik onder aan de ladder van de organisatie en heb ik niet veel te zeggen, maar wat kan ik doen om de zorg te verbeteren? Wat kan de insteek zijn binnen mijn organisatie/andere zorg organisaties, zodat er een ommekeer mogelijk gemaakt kan worden in de zorg?

 

Lieve kindere, children of love, “deze mensen” zijn je broeders en zusters. Dat zijn jullie vergeten in de loop van jullie ingenieuze spel. In de loop van jullie evolutie is “deze groep mensen”verafschuwd, gedood, veroordeeld en als hinderlijk en  een zware last gezien. Naar mate jullie hoger op de schaal van evolutie kwamen verdween de gewoonte om ze te doden of te verwaarlozen. Ervoor in de plaats zijn medelijden en uitgebreide zorg voor het fysieke lichaam gekomen. De afschuw is er nog steeds, de vooroordelen zijn er nog steeds alleen zitten ver weggestopt in het onbewuste. Jullie blijven ze in speciale huizen stoppen onder het mom van betere verzorging. Maar jullie verwaarlozen nog steeds deze broeders en zusters die anders zijn dan de meeste onder jullie. Jullie verzorgen alleen de mantel waarin hun ziel huist. Maar zitten ze niet op te wachten. Ze zijn niet geïnteresseerd hoeveel jaren hun fysieke omhulsel het uithoudt. Jullie zijn er alleen daarin gefocust om jullie schuldgevoelens te sussen. Lieve broeders en zusters. Heb geen medelijden met deze zielen en voel je je niet schuldig. Het is hun keuze om in een dergelijk lichaam te komen. Ieder van jullie heeft het ongetwijfeld ooit gedaan. Het is ook een ervaring op aarde in een fysieke lichaam.

 

Niet alle mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben dezelfde achtergrond. Niet iedereen is gekomen met het zelfde levensdoel. Ik zal een aantal veel voorkomende redenen noemen waarom een ziel kiest om een keer in een lichaam met beperkingen te incarneren.

 • Jonge zielen die net hun reis op het aardse Spel beginnen en geen ervaring met een fysieke lichaam hebben.
 • Sterrenkinderen. Hoogontwikkelde zielen uit verre planeten en sterren die op aarde een aantal levens in een fysieke lichaam willen meemaken. De laatste jaren zijn er veel sterrenkinderen in lichamen met beperkingen geïncarneerd om zich voor te bereiden voor de tijd die komen zal en waarin hun bijdrage noodzakelijk zal zijn om de vijfde dimensie op de planeet te verankeren.
 • Karma. In het verleden was karma de meest voorkomende rede om in een afwijkende lichaam te incarneren. Oude afspraken met ouders, en andere familie leden. De intensieve zorg voor een kind kan een geweldige les in discipline, toewijding en belangeloze liefde zijn.
 • De laatste jaren komen deze zielen op aarde met een duidelijke boodschap. Leer van ons onvoorwaardelijk  te houden. We hebben jullie liefde nodig maar we kunnen niet iets tastbaars voor terug geven. Ze schreeuwen voortdurend. Houd van ons. We zijn jullie broeders. We houden van jullie.

Voor dat we verder gaan iets verduidelijken. Jullie gebruiken de worden “ achterlijk” of “verstandelijke achterstand”. Is het ooit in jullie opgekomen dat er geen sprake van achterstand kan zijn maar van anders zijn of misschien dat ze veel verder dan jullie zouden kunnen zijn? Waarom stempelen jullie iedereen die anders is dan de meerderheid als gek of  met verstandelijke beperking? Zou het ook mogelijk kunnen zijn dat jullie een beperking hebben om hun taal te spreken? Die mogelijkheid zal direct afgewezen worden met als argument dat medisch onderzoek heeft bewezen dat er sprake is van hersenbeschadiging. Maar wie zegt dat de instrumenten waarmee jullie de hersenen onderzoeken ook voldoende ontwikkeld zijn? En wie zegt dat jullie  kennis om de afwijkingen te interpreteren voldoende is? We zeggen jullie dat jullie medische wetenschap nog steeds in de kinderschoenen staat. We zeggen jullie ook dat jullie medische kennis over de hersenen net zo primitief is als een paar honderd jaar geleden. In de gouden eeuw dat nog moet beginnen zullen jullie pas wonderen verrichten. De medische wetenschap zal een enorme evolutie ondergaan samen met de technologische ontwikkelingen op dit gebied. Over honderd jaar kijken jullie liefdevol terug naar jullie onwetendheid en kinderlijke denkwijze. We mogen geen feiten onthullen omdat jullie spel is en jullie moeten het spelen zoals jullie het willen. Maar vanuit onze positie en mogelijkheden kunnen we verder dan jullie kijken. En aangezien wij geen tijd kennen kunnen wij zien dat jullie een mogelijkheid reeds hebben geschapen waarin jullie de vijfde dimensie hebben verankerd met alle gevolgen van dien. Maar er zijn vele alternatieve mogelijkheden die jullie kunnen kiezen. Jullie kunnen alsnog kiezen om niet te ascenderen met alle gevolgen van dien. De keuze staat nog steeds open al ziet het er vanuit onze perspectief bekeken zo goed als zeker dat jullie de sprong omhoog zullen wagen.

 

Jullie broeders en zusters met een verstandelijke beperking hebben andere delen van hun hersenen verder ontwikkeld dan jullie zelf. Alleen hun intellect is minder ontwikkeld en bij sommige geheel onontwikkeld. Vergelijk ze met normale mensen  kinderen en pasgeborenen. De afwezigheid van voldoende/geen intellectuele vaardigheden maakt de communicatie op verstandelijke nivo onmogelijk. De afwezigheid van zintuigen maakt de communicatie moeilijk. Zij kunnen niet aangeven wat ze nodig hebben of wat ze denken en voelen op jullie bekende wijze. Door middel van woorden. Maar er zijn ook andere manieren om met ze in contact te komen. Jullie zullen andere communicatie wijzen pas vinden als jullie de diep gewortelde overtuiging  dat ze verstandelijke achterstand hebben, los gelaten hebben. Zet de bril “hij begrijpt toch niets” af. Vervolgens kijk, observeer hun lichaamstaal en de  uitdrukking op hun gezicht. Dat hoeft geen extra tijd te kosten. De bril afzetten vergt een zekere geestelijke  inspanning en kan dan pas plaats vinden als jullie bewustzijn open gaat.

 

Als jij oprecht verlangt om het leven van de mensen waarmee je werkt aangenaam te maken dien je eerst kritisch naar jezelf en je beweegredenen te kijken. Wat zijn je verborgen oordelen over deze broeders en zusters? Durf je ze naar het licht te brengen? Of schaam je je soms? Voel jij je schuldig dat jij kan zien, horen en communiceren en zij niet? Vindt je het oneerlijk? Ben je boos op de God die zoiets bedacht heeft? Vindt je soms dat zij met dit leven boeten doen voor slechte daden in vorige levens? Stel je ook de vraag aan je zelf: waarom kies ik om in deze instelling met deze categorie cliënten te werken? Doe ik het uit liefde, uit schuldgevoel en medelijden of omdat ik diep in mezelf voel dat ze me iets te leren hebben?

 

Stel deze vragen, voordat je naar je werk gaat, iedere dag aan jezelf en schrijf je antwoorden op. Kijk vervolgens wat er gebeurt. Weet je lief kind, je kan het leven van je medemensen pas aangenaam maken als je zelf aangenaam en vrij in jezelf zit. Als je de ballast van oude denkwijzen en culturele lasten van je af hebt geworpen. Als je met liefde en enthousiasme iedere dag naar je werk gaat. We zeggen jullie dat deze zielen een vele malen grotere gevoeligheidsontwikkeling staan als jullie “normale”mensen. Ze zijn namelijk niet belast met het verstand en het ego, die lastige zaken die jullie reis zo boeiend maar ook zo moeilijk maken. Ze staan in direct contact met de werelden achter de sluier en daar putten ze hun kracht en informatie. Hun levenstaak is om de beperkingen en vervolgens de mogelijkheden van het fysieke lichaam te exploreren. Hun instinctieve emoties zoals angst en liefde zijn evengoed aanwezig als bij iedere mens alleen hun expressie van deze is anders. Jullie zouden zeggen is primitief, bijna dierlijk. Woede is er een vorm van. Of ze pijn hebben, of ze angstig zijn de enige expressie vorm is woede. Zo communiceren ze. De redenen van hun pijn en angst zijn afkomstig van het fysieke omhulsel dat niet krijgt wat hij nodig heeft, van het gebrek aan emotionele en affectieve liefde, en van de negatieve vibraties om hen heen. Als jullie een slechte dag hebben reken maar op dat de groep waarmee je werkt extra prikkelbaar en onhandelbaar is. Daarentegen als de omgeving waarin ze leven hogere vibraties heeft, liefdevol, vreugdevol is, dan voelen zij zich veilig en een beetje thuis. We zeggen jullie dat ze niet tegen lagere vibraties tegen kunnen. Ze komen uit het licht en zijn belandt in de duisternis. Het is hun keuze en daarom is het niet nodig om medelijden me ze te hebben. Maar ze verdienen jullie respect. Een medemens benaderen vanuit respect in plaats vanuit medelijden kan wonderen verrichten.

 

We zeggen jullie dat binnen niet al te lange tijd als de vijfde dimensie op aarde geïmplementeerd zal worden zullen de inzichten omtrent deze medemensen ook veranderen. Dat zal zichtbaar worden in de verblijfplaatsen van deze groepen. Ze zullen kleinschalig worden, omringd door natuur, met veel planten en huisdieren. Het dieet zal een grote rol bij het welzijn spelen als de nadruk op het fysieke lichaam en de soms tegennatuurlijke levensverlenging van het fysieke lichaam. Licht, kleur, geluid en  muziek zullen de nieuwe behandel methodes worden. De communicatie zal via de hersengolven plaats vinden door middel van intentie. Zij doen het voortdurend maar jullie staan er nog niet open voor om hun hersengolven op te vangen. Naar mate jullie vibraties omhoog gaan en de sluiers tussen de  fysieke en de geestelijke werkelijkheid steeds dunner worden zullen bepaalde hersendelen in het achterhoofd  geactiveerd worden waardoor jullie op een natuurlijke wijze met de andere kant van de sluier en met elkaar non verbaal zullen communiceren. Taal zal geen noodzaak meer zijn maar een genoegen. Jullie broeders en zusters staan er klaar voor om jullie te helpen nieuwe vermogens en hersenactiviteiten te ontwikkelen. Ze verdienen respect en dankbaarheid.

 

In de loop van de komende honderd jaar  zal de noodzaak om in een dergelijke omhulsel te incarneren steeds meer afnemen en over twee honderd jaar in het geheel verdwijnen.

 

We houden van jullie,

 

Ik ben Michael

 

De kristalkinderen

01-02-2010

Lieve kinderen, children of love, ik ben Michael. De kristalkinderen zijn in aantocht. Hun voorlopers worden nu op aarde geboren om hun komst  voor te bereiden.

Lees verder...

Jullie zien en ervaren dat veel kleine kinderen zich anders gedragen dan jullie verwachten. Ze schijnen veel eerder rijp te worden alsof iemand hun ontwikkelingstempo versnelt. Jullie wijten deze vroege en snelle ontwikkeling  aan de hoeveelheid prikkels en media die de kinderen met informatie overstelpen.

 

Veel ouders ondervinden problemen in de opvoeding. Veel kinderen lijken onhandelbaar of zijn hyperkinetisch en weer andere lijden aan een vorm van depressie. Ze sluiten in zichzelf op en leven in hun eigen wereldje. Veel voorkomende problemen bij baby’s is veel huilen, schrikken en angstig reageren zonder enige aanwijsbare rede. Bij pubers komt ontsporing uit de gebaande paden ook steeds meer voor. Pubers vluchten graag in drugs en alcohol of in  computerspelletjes. Jullie hebben ondertussen een aantal  psychische aandoeningen bedacht om deze fenomenen een plaats te geven en om ze te kunnen behandelen.

 

Jullie streven om de kinderen te helpen is oprecht en zuiver maar we zegen jullie dat de kinderen niet ziek zijn en het is niet terecht en niet bevorderlijk voor de kinderen om een stigma van afwijking of ziekte te krijgen. De kinderen die dergelijke problemen zullen ondervinden worden veelvuldig geboren en hun aantal zal steeds meer toenemen. Het gaat om kinderen met kristallijnen energie, lieve vrienden. De hoeveelheid kristallijnen energie verschilt per kind maar kinderen die vanaf nu geboren worden zullen steeds meer kristallijnen energie meebrengen.

 

Kristallijnen energie is de op een na hoogste energie frequentie  in het heelal. Het zuiver wit licht, de energie van God, de energie van de Bron is het witgouden licht en de energie trilling die leven schept. De kristallijnen energie is de hoogste trilling die het fysieke lichaam in de nabije toekomst zou kunnen verdragen. De kristallijnen energie is de energie van de vijfde dimensie en van de dimensies die nog hoger in de ladder staan. Er zijn altijd kinderen geboren die groot percentage kristallijnen energie in zichzelf droegen. Veel  onder jullie zijn kinderen met kristallijnen energie, de ene wat meer of minder dan de andere. Jullie zijn allemaal op aarde gekomen om de collectieve vibratie van de planeet te verhogen zodat de ascensie  plaats kan vinden. Dat is ook de rede dat op dit moment zoveel kinderen met steeds grotere percentages kristallijnen energie op aarde geboren worden. Ze komen om de ascensie en vervolgens het installeren van de vijfde dimensie voor te bereiden. Met hun kristallijnen energie dragen ze bij tot het verhogen van de collectieve energiefrequentie van de mensheid en de planeet als geheel.

 

Hoe herkennen  jullie kinderen en mensen met kristallijnen energie? Simpelweg omdat ze geen doorsnee mensen zijn. Ze zijn allemaal op hun eigen individuele manier bijzonder. Nee, lieve children of love, ze verrichten geen wonderen en ze hoeven niet hun gaven tentoon te stellen. Hoe ze zich in het dagelijks leven zich manifesteren hangt af van hun individuele levensplan dat voor hun geboorte met behulp van hun hogere zelf en hun gidsen en begeleiders hebben opgesteld. Sommigen hebben als plan om wel  hun gaven, helderziendheid of genezing, naar buiten te brengen en op allerlei manier deze in dienst van de samenleving te stellen. Weer anderen  zijn leraar op allerlei gebieden geworden of hebben een wetenschappelijke carrière als taak vooral op het gebied van technologie. Alle mensen die  excelleren op nieuwe ontwikkelingen, politieke taken, medische ontwikkelingen, spirituele ontwikkeling, dragen in ieder geval een groot percentage kristalenergie in zich.

 

Maar jullie kunnen mensen met zeer hoge percentage kristalenergie vinden ook  tussen de anonieme medeburgers. Je herken ze door hun vriendelijke lach en vergeet niet soort herkent altijd zijn eigen soort. Met andere woorden je kunt ze niet herkennen als je zelf geen kristalenergie in  je draagt. Sommige hoogontwikkelde zielen met grote percentage kristalenergie hebben als levensplan om toeschouwers te zijn van het menselijke soort. Met hun hoge energie vibratie dragen  aan het verhogen van de collectieve vibratie van de aarde bij en tegelijkertijd bestuderen ze hoe het is om mens te zijn. Ze zijn de mensen in je buurt die je zelden ziet of spreekt. Ze zijn de excentriekelingen die geen deel aan het mensenspel nemen. Ze kennen de gedragscodes nog niet omdat ze zelden of nooit eerder op de planeet hebben geleefd. Ze komen van de sterren en hebben zich vrijwillig gemeld om bij het installeren van de vijfde dimensie op aarde te helpen.  Ze willen wel aan het grootste experiment van het universum deel nemen. Ze willen mee werken aan het verankeren van de vijfde dimensie. Die mensen komen in hun volgende leven  als kristaal kinderen op aarde.  

 

De kristalkinderen, de kinderen met honderd procent kristallijnen energie zullen beginnen te incarneren pas na 2012. Alle kinderen de komende vijftig jaren zullen kinderen zijn met veel kristallijnen of met honderd procent kristallijnen energie. Pas na twee tot drie honderd jaren zullen alle mensen op aarde vanuit kristallijnen energie bestaan. Hoe zullen we de kristal kinderen herkennen? Ze zullen als een heldere zon stralen. Hun uitstraling zal uitzonderlijk zijn en ze zullen grote hoeveelheid mensen naar zich toe trekken. Hun aantrekkingskracht zal enorm zijn vanwege de zuivere liefde die door hen heen stroomt. Vanaf het begin zullen de kinderen uitgerust zijn met alle vormen van helderziendheid en zullen ze helende vermogens hebben. Ze zullen van jongs af aan wonderen verrichten. We zeggen jullie dat er een klein aantal kristalkinderen reeds op aarde leven en ze hebben allemaal specifieke taken die in deze overgangstijd noodzakelijk zijn om jullie ascensie mogelijk te maken. De huidige kristalkinderen zijn oude zielen die veel op aarde hebben geleefd en hebben daarom geen aanpassingsproblemen.

 

Alle kinderen die in deze tijd leven of geboren worden hebben speciale opvoeding nodig. Jullie oude opvoedingsmethodes zijn niet meer geschikt voor de nieuwe kinderen. In plaats dat jullie de kinderen voor een ziekte of afwijking behandelen zou het toepasselijker zijn om de ouders te leren hoe ze met hun kinderen dienen om te gaan. Veel van deze kinderen komen van  andere sterren en hebben weinig of nooit  eerder op aarde geleefd. Ze moeten aan hun fysieke lichaam wennen en dat is de rede dat ze gefrustreerd raken en veel huilen of later in zichzelf sluiten. Ze kennen jullie omgangscodes en communicatie regels niet. Deze zitten amper in hun DNA aangezien hun eerste of een van de weinig incarnaties zijn. Ze moeten dus alles ervaren en ondergaan en het enige wat ze nodig hebben is de onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van  hun ouders en de omgeving. Dat is ook de rede dat jullie behandelmethodes niet adequaat zijn.

 

Het is onmogelijk om de kinderen te laten veranderen. Ze moeten alleen de ruimte krijgen om zichzelf in deze nieuwe omstandigheden aan te passen. Ze zijn allemaal bijzonder intelligent en leren heel snel mits de omgeving hen het toelaat. Houd van ze, lieve mensen, het zijn je broeders en zusters van de sterren. Geef ze de ruimte, veroordeel hun gedrag niet. Laat ze zien hoe de sociale omgang op dit moment hier op aarde werkt zonder hen als personen af te wijzen of van een stempel, junk, adhd, autist of mongool te voorzien. Deze kinderen kunnen met de juiste begeleiding hun voorgenomen taak in het leven bereiken. Deze kan variëren van wetenschapper tot gewoon toeschouwer.

 

Vergeet niet dat hun vooraanstaande doel is om met hun hoge energievibratie de collectieve vibratie van jullie planeet te verhogen zodat de overgang naar de vijfde dimensie plaats kan vinden. Als jullie kinderen of kleinkinderen hebben, vergeet niet dat ze allemaal een bepaalde percentage kristallijnen energie in zich dragen en dat heeft effect op hun fysieke, emotionele, mentale en spirituele vermogens.

 

Vergelijk jullie kinderen nooit met anderen. We zeggen jullie dat geen enkele kind te vinden is die met  een andere te vergelijken is. Geen een probleem of “aandoening”op dezelfde wijze behandeld  kan worden. Geen een opvoedingsmethode kan bij  alle kinderen  toegepast worden. Ieder kind heeft een eigen begeleidingswijze nodig. Ieder autist is uniek en dient als individu geholpen te worden. Ieder kind met het Down syndroom heeft zijn eigen unieke begeleidingsmanier nodig omdat hij ook een eigen levensplan heeft. Het enige wat ze allemaal niet kunnen missen is jullie liefde en acceptatie. Deze is van zo’n grote levensbelang als  zuurstof .

 

Alleen door jullie onvoorwaardelijke liefde kunnen ze op aarde gedijen en hun taak vervullen. We zeggen jullie dat de rede dat ze allemaal zo verschillend zijn is dat ieder kind een ander achtergrond heeft. Het zijn kinderen uit andere  planeten en sterren, zelfs uit ander universa. Er komen geen jonge zielen meer op aarde. We bedoelen hiermee, kinderen die eerdere incarnaties op aarde hebben gehad en dat ze nog  van de derde dimensie willen leren. Voor deze zielen worden er al voorzieningen getroffen zodat ze toch hun ontwikkeling op een dimensionaal planeet met dezelfde condities als de aarde, kunnen volgen.  Experiment Aarde 2 is reeds gestart en dat zal niet lang meer duren totdat de condities van de derde dimensie daar gereed zijn. Op dit moment wordt Aarde 2 reeds  door de voorlopers van jullie huidige mensverschijning bewoond. Er zijn vele kandidaten uit deze en andere universa die met het experiment aarde en mens mee willen doen.

 

Een nieuwe eigenschap van alle nieuwgeboren kinderen is het feit dat ze zonder karma worden geboren. Ze kunnen uiteraard karma tijdens hun leven creëren maar ook tijdens dezelfde leven ook aflossen. Hetzelfde geldt voor ieder van jullie die momenteel op aarde verblijft. Jullie hebben in het jaar 2000 allemaal dispensatie van jullie oude karma gekregen. Deze conditie maakt de ascensie mogelijk. Jullie begrijpen wel dat er niet mogelijk is om naar de vijfde over te gaan met een rugzak vol karma. Dat neemt niet weg dat jullie iedere dag karma op nieuw kunnen bouwen maar de boemerang komt snel genoeg terug zodat jullie van de ervaring kunnen leren en het karma kunnen aflossen.

 

Lieve kinderen, children of love, we houden van jullie, we hebben veel respect voor jullie en we staan klaar om antwoord op jullie vragen te geven en om onze hulp aan te reiken.

 

Ik Ben Michael

 

 

Michael antwoordt 2

28-01-2010

Lieve kinderen, children of love, ik ben Michael. Vraag: Het is sinds kort niet meer mogelijk om oude karma af te lossen. Karma is er toch altijd, wat wordt hier mee bedoeld?

Lees verder...

Het is inderdaad niet meer mogelijk om oude karma op aarde af te lossen omdat binnenkort het einde luidt van de oude arde in de derde dimensie. De rede is dat jullie planeet haar trillingen heeft verhoogd waardoor onder anderen ook de tijd wordt beïnvloedt. De tijd verloopt sneller; het moment van de conceptie van een idee en het materialiseren van deze is nu al aanzienlijk verkort. Dat maakt dus onmogelijk om karma van de ene naar de volgende incarnatie mee te nemen. Karma zal altijd blijven bestaan omdat de fundamentele structuur van het universum is. Oorzaak leidt tot gevolg. Niets gebeurt zonder enige gevolg. Iedere gedachte, ieder gevoel en iedere actie veroorzaakt een rimpeling in de energetische structuur van het universum , deze rimpeling reist rond en keert altijd bij de afzender terug. De oorspronkelijke bewoners van Australie die uit de oude Lemurie afkomstig zijn hebben de werking van het universum, de oorzaak en gevolg in de fysieke werkelijkheid weergegeven met de boemerang. Als je iets de ruimte instuurt  ontvangt je per retour altijd terug. Onderweg naar zijn oorsprong raakt het vele zielen die weer op hun beurt weer andere raken. Alles is met alles verbonden, lieve kinderen. Maar vergeet de andere universele wet niet,  namelijk dat energieën die met elkaar resoneren elkaar aantrekken terwijl energieën van een andere vibratie elkaar ongemoeid laten. Als jullie een gedachte met lage vibraties, een negatieve gedachte, de wereld in sturen, trekt deze in haar baan van de terugweg alleen energieën van gelijkwaardige vibraties. Op een gegeven moment krijgt je het gevolg van je oorspronkelijke gedachte in meervoud terug. De heer Jesus heeft de oorzaak en gevolg  principe uitgebeeld in zijn uitspraak “je zal oogsten wat je gezaaid hebt”. Wat wij toevoegen,  is dat de oogst altijd overvloediger is dan datgene wat je gezaaid hebt. Soms, lieve kinderen, is een glimlach naar een medemens genoeg om je dag in vreugde en overvloed te mogen doorbrengen. In de derde dimensie toen de tijd langzaam verliep was er niet voldoende tijd om in dezelfde leven je les te leren door de gevolgen van je daden te ervaren. Je bouwde je karma op en nam je delen van deze in de opdrachten van je volgende incarnatie. Daarom duurde de evolutie van het bewustzijn in de derde dimensie ook zo lang. Jullie hadden vele levens op aarde nodig om je een stap verder te komen. En karma, oorzaak en gevolg was een uitstekende conditie om vanuit je ervaringen te leren. In deze tijd dat de vierde dimensie al ver gevorderd is en de tijd veel sneller verloopt is het oude karma concept onmogelijk. Daarom hebben zielen die besloten hebben om naar de vijfde dimensie  te ascenderen, dispensatie van hun oude karma gekregen. En zielen die verder in de derde dimensie willen incarneren om hun ontwikkeling daar voort te zetten worden sinds kort niet meer geïncarneerd. Maar de wet van oorzaak en gevolg zal altijd blijven bestaan omdat deze een universele wet is. Alleen het opgebouwde karma zal in dezelfde leven afgelost worden. Wees op je hoede, lieve kinderen, wat je denkt, wat je voelt en wat je onderneemt. De boemerang komt zonder genade in een korte tijd naar je terug. In de vierde dimensie waar nu jullie verblijven kunnen jullie op de boemerang nog even wachten totdat deze terug is. Maar als jullie bewust bent van datgene wat je de wereld in stuurt kun je wachten en erop rekenen wat de gevolgen zullen zijn. Daar is er geen ontkomen aan. Daarom is bewust leven in het hier en nu niet alleen een mooi streven geworden maar een bittere noodzaak. Wees dus bewust van wat je denkt, wat je voelt en wat je doet want deze drie bepalen de kwaliteit van je leven. Gelukkig hebben jullie nu nog steeds de tijd om foute gedachten, gevoelens en acties te corrigeren om te voorkomen dat ze uitgezonden worden.  Als jullie bewust worden dat je in een negatieve bui bent en vervolgens negatieve gedachten uitzendt, constateer dat feit, blijf rustig eronder, oordeel en veroordeel jezelf niet en richt je aandacht naar liefdevolle of vreugdevolle gedachten. Als je iets gedaan hebt en direct je realiseert dat geen positieve actie was, neem dit feit waar, blijf rustig en liefdevol naar jezelf toe en richt je aandacht naar iets anders. Mijn lieve vriendin, heeft de gewoonte om zichzelf een schouderklopje te geven en te roepen”volgende keer beter, meid”. We vinden dit heel grappig.

 

In de vijfde dimensie zal iedere oorzaak onmiddellijk ook gevolg hebben. Dan is er geen tijd meer om de boemerang terug te roepen. Daarom is de vierde dimensie zo belangrijke tijd voor jullie. Jullie hebben nu de gelegenheid om te oefenen. Om bewust jezelf en je leven te vormen. De vierde dimensie is de tijd om te groeien. Gebruik die tijd. Durf naar jezelf te kijken. Vergeet niet dat je God bent die tijdelijk in een fysieke lichaam verblijft. Vergeet niet dat dit jouw keuze is geweest. Jij hebt gekozen om je evolutie te voltooien  als mens. Houd van jezelf. Heb respect voor wat je tot nu toe hebt bereikt. Wees geduldig met je ego die nog steeds bang is om zijn oude positie op te geven. Veroordeel dus niet jezelf als je “fouten”maakt. Er bestaan geen fouten , lieverds, er is alleen leren door ervaring. Hoe meer je bewust bent van je fouten, hoe sneller je leert en hoe minder karma je produceert. Zie je fouten met opgeheven hoofd onder ogen. Geef ze toe en vergeef direct je kleine ego. Omhels je het liefdevol als een ouder die zijn kind geruststelt. Houd onvoorwaardelijk van jezelf hoe je ook bent en wat je ook doet. Geniet van deze boeiende tijd in de vierde dimensie. Je kwam er juist voor. Om alles uit jezelf en je leven te halen wat erin zat.

 

Vraag: Het lijkt me bijna te mooi om waar te zijn als je in je kracht zit, dat je vanzelfsprekend de god in ieder ander erkent. Ikzelf heb het gevoel dat ik nog vele malen zal moeten incarneren om zo zuiver te kunnen denken. Er zit ook een soort verlangen van mij daarin.

 

Jouw woorden lieve zuster, hebben ons diep geraakt. We bewonderen en respecteren je moed om in deze tijd op aarde te willen zijn. Je verlangen om een te worden met de onvoorwaardelijke liefde  en je twijfels over wie je werkelijk bent samen met je bescheidenheid zijn het kenmerk van de vierde dimensie. Met een been in de vijfde en met de andere in de derde. We zeggen je zuster dat jij en alle anderen die in de vierde dimensie nu leven niet meer zo vele levens nodig zullen hebben om te leven als de god die je bent op aarde. Degenen die nu in de vierde dimensie leven hebben als reeds besloten om de vijfde dimensie op aarde te helpen verankeren. Dat proces van verankering zal twee tot drie honderd jaar aardse tijd duren. Jullie zullen ongetwijfeld terug keren om jullie werk af te maken en om jullie verlangen uiteindelijk te verwezenlijken. Jullie zullen als goden op aarde leven. En dat duurt niet meer zo lang. De levensduur van een fysieke voertuig zal de komende tijd heel snel verlengt worden. Niet meer in de tempo dat dit fenomeen in het verleden plaats vond maar vele malen sneller. We zeggen jullie dat velen onder jullie langer dan honderd jaar op aarde zullen verblijven. En we zeggen jullie dat in jullie volgende incarnatie de levensduur bijna twee honderd jaar zal zijn. Als de vijfde dimensie eenmaal op aarde is verankerd zullen jullie net zolang jullie fysieke lichaam behouden als gewenst. Het zal ook mogelijk zijn om met jullie fysieke lichaam naar de geestelijke wereld te reizen en weer in jullie lichaam terugkeren. Het fysieke lichaam zal onsterfelijk zijn. Jullie zullen van lichaam veranderen zoals jullie nu met kleding omgaan. Als mijn lieve zuster haar outfit niet meer mooi vindt geeft ze deze weg en koop ze een nieuwe voor in de plaats. Jullie fysieke lichaam is in essentie niets anders dan een kleed en een voertuig voor jullie ziel. Dat zal ook het  enige verschil zijn tussen jullie godmensen en ons engelen. Eenmaal in de vijfde dimensie zal het ook mogelijk zijn  te kiezen om jullie fysieke lichaam voorgoed te verlaten en bij onze rijk aan te sluiten. Jullie zullen de menselijke engelen worden, met of zonder fysieke lichaam.

 

Begrijpen jullie nu als wij zeggen dat niet zo lang meer zal duren totdat jullie volledig in het licht komen?  We verheugen ons nu al op onze hereniging. Koest het verlangen om naar het licht te gaan. Want het is jullie verlangen waarmee jullie de vijfde dimensie weven. Blijf ernaar verlangen in de wetenschap dat jullie nu al ieder moment in het licht kunnen stappen. Jullie staan al met een been in de vijfde!! Sta zolang mogelijk dan op je ene been en probeer de andere ook over te hevelen. Ook al is dit voor even. Ervaar de schoonheid van het schitterende wit licht van de zuivere liefde. Deze liefde zit ook in ieder cel van je fysieke lichaam. Schuif eens de sluier van vergetelheid opzij en herinner de Bron waar je vandaan komt. Een moment van herinnering kan je systeem al herprogrammeren.

 

We houden onvoorwaardelijk van jullie,

 

Ik Ben, Michael

 

 

Michael antwoordt 1

26-01-2010

Lieve kinderen, children of love, ik ben Michael. Vraag:Wat houdt de kritische datum aan het einde van 2012 in?

Lees verder...

 

21 december 2012 is volgens het planetaire kalender het einde van de 25.000 cyclus. Bij het einde van iedere cyclus zijn de planetaire en kosmische omstandigheden het meest geschikt voor drastische veranderingen bij een planeet. Iedere drastische verandering bij een planeet heeft effect op alle planeten in het universum en ook buiten het universum. Alles in de  kosmos die alle universa en alles Wat Is omvat staat in verbinding met elkaar. Stel de kosmos voor als een oceaan. Als je een steen erin gooit zul je de kringen eromheen groter en groter zien worden. Uiteindelijk veroorzaakt de kleine steen beweging in de hele oceaan omdat toch alle druppels water aan elkaar hangen.

 

Op 21 december 2012 eindigt de oude cyclus om plaats te maken voor de nieuwe. Jullie hadden oorspronkelijk het plan bedacht om aan het einde van cyclus de planeet te laten overgaan naar een andere baan met als gevolg het vernietigen van het fysieke leven op aarde. Het voltooien van de derde dimensie was jullie oorspronkelijke plan.

 

Aan het einde van de 19de eeuw begonnen jullie te denken om jullie plan te wijzigen en de evolutie verder te laten doorgaan. Aan de oproep van jullie, vrienden, gaven we gehoor en we begonnen vanuit onze kant van de sluier om informatie naar jullie door te sluizen via een aantal hoogbegaafde mediums. Alice Bailey en  Madame Blavatsky brachten de oosterse kennis en wijsheid naar het westen en geleidelijk aan groeide het verlangen bij jullie om op een andere wijze op aarde te leven, nu als wijze mannen en vrouwen, zonder oorlog, honger en uitbuiting.

 

Na de tweede wereld oorlog was de beslissende meerderheid van de stemmen die voor het behouden van de planeet waren, bereikt en sindsdien begonnen steeds meer oude zielen en vooral zielen die het einde van Atlantis meegemaakt hadden te incarneren. De oude zielen hadden er maar een verlangen. Deze keer zou de aarde in haar fysieke vorm naar de vijfde evolutiefase van het bewustzijn overgaan. Deze keer zouden ze  het paradijs op aarde vestigen en zou de mensheid zich haar oorsprong en haar werkelijke wezen herinneren. Ze zouden gedurende een paar honderd jaar de vijfde dimensie weven om vervolgens deze op aarde te verankeren.

 

Het nieuw plan werd enthousiast door het hele universum ontvangen en vanuit alle dimensies kwam er hulp bij. Hoe dichterbij de datum 21 december 2012 kwam hoe meer de aarde haar vibraties verhoogde  doordat haar oude plaats ten opzichte van de zon steeds veranderde. Door de verhoging van de vibraties van de aarde werden de sluiers die de fysieke met de geestelijke werelden scheiden steeds dunner zodat er steeds meer mensen in staat werden gesteld om onze informatie te kunnen channelen en doorgeven.

 

Jullie weten dat de aarde de planeet van de vrije wil is. Dit betekent dat er collectieve verandering dan pas mogelijk is als de beslissende meerderheid voor de verandering bereikt is.  Omdat er nog steeds jonge zielen en zielen die met andere doelen  op aarde verblijven is de beslissende meerderheid nog steeds niet bereikt ook al is het aantal bijna zover.

 

Jullie moeder planeet heeft natuurlijk ook met jullie plan ingestemd en is ze zelf ook aan het voorbereiden, op fysiek en geestelijk niveau. Haar fysieke veranderingen hebben als gevolg vele natuurrampen die weer op hun beurt de gelegenheid geven aan jonge zielen en aan zielen die de overgang niet mee wensen te maken, te vertrekken.

 

+ Noot van de schrijver Op 21 december 2012 zal de beslissende meerderheid van mensen die de vijfde dimensie op aarde willen vestigen bereikt zijn. Vanuit onze positie kunnen we dit waarnemen maar dit houdt niet in dat jullie op je lauweren kunnen gaan rusten. Het is en blijft jullie vrije wil, lieve broeders en zusters. Jullie kunnen alsnog van mening veranderen. De komende jaren zullen kritiek voor jullie toekomst zijn. Daarom is ieder persoonlijk inzet  noodzakelijk, lieve children of love.

 

Vanaf 22 december 2010  zal de vijfde dimensie op de aarde neer dalen. Dit proces zal 200-300 jaar duren. Als het neerdalen voltooid is zal de vijfde dimensie op aarde verankerd zijn met alle consequenties van dien.

 

De derde dimensie De derde dimensie is de dimensie van dualiteit, van zwart of wit van goed of kwaad. Het bewustzijn en het fysieke brein zijn polair geprogrammeerd. Ook het fysieke brein  bestaat uit twee afzonderlijke delen met diverse functies zoals het rechter en linkerhersenhelft.

 

In de derde dimensie kunnen jullie iets kennen of begrijpen alleen door middel van tegenstellingen. Jullie leren wat wit is als jullie ook het zwart hebben gezien. Jullie leren wat jullie gelukkig maakt als jullie ervaren hebben wat jullie ongelukkig maakt. Dat is ook de rede dat jullie vermogen om te oordelen hebben ontwikkeld; om snel nieuwe dingen van een etiket te kunnen voorzien. Iets kan alleen slecht of goed zijn, zwart of wit, rijk of arm.

 

Julie vermogen om te denken en te oordelen  is door machtige instituten, organisaties en mensen misbruikt en geprogrammeerd op een  wijze die voor hen de meeste macht en profijt gaf. Zo hebben jullie in de derde dimensie  een cultuur tot stand gebracht van ontelbare regels, normen en waarden die vanaf jullie geboorte bij jullie geïnstalleerd worden door wat jullie opvoeding noemen.

 

Aangeleerde kennis is van grote waarde terwijl eigen  kennis als waardeloos wordt gezien. Jullie geven jullie kracht aan de machtigen en jullie lijden massaal aan een gevoel van onderwaardering en aan  minderwaardigheidsgevoelens.

 

In de derde dimensie zijn het ego, jullie voertuig van de ziel, en jullie hogere zelf, jullie goddelijke afkomst en wezen, van elkaar gescheiden. Onderlinge  communicatie is daardoor  onmogelijk. Tenzij iemand “bijzonder” of “begaafd” is. Deze broeders en zusters  noemen jullie, paranormaal begaafd, helderziend  of gek. In de derde dimensie zijn jullie niet alleen van jullie hogere essentie gescheiden maar ook van elkaar. Ieder voor zich, is de overlevingsstrategie. Want overleven is het belangrijkste doel op aarde.

 

De vijfde dimensie De vijfde dimensie is de dimensie van Eenheid. Het bewustzijn is in staat om tegenstellingen met elkaar te verbinden en deze te zien als  de uitersten van een en dezelfde lijn. Ook de fysieke hersenen veranderen en de linker en rechter hersenhelft worden met elkaar verbonden door de pijnappelklier aan de achterkant van het hoofd. Tezamen vormen ze dan een driehoek.

 

Het driehoek wordt ook het symbool van de vijfde dimensie. Verstand en gevoel komen op een lijn te staan en worden met het derde punt , de ziel, verbonden. Het Eenheidsbewustzijn zal voor de vereniging van het ego met het hogere zelf zorgen en ook voor de verbinding met alle mensen en alles wat Is.

 

Eigen verworven kennis zal de regel worden terwijl aangeleerde kennis zal verdwijnen aangezien alles wat jullie nodig hebben tot jullie beschikking zal zijn. Het vermogen tot oordelen zal vervangen worden door het onderscheidingvermogen. Oordelen wordt overbodig.

 

Handelen uit liefde zal vanzelfsprekend zijn. Door activering van grotere delen van de hersenen zullen  helderziendheid, helderhorendheid, en helderwetendheid   voor iedereen gewoon zijn. Dat heeft als gevolg voor de structuur van jullie samenleving. Het zal niet meer mogelijk zijn om geheimen of informatie achter te houden. Dat geldt voor individuen maar ook voor instellingen en overheden. Alles zal helder zijn. Ook de communicatie zal vereenvoudigd worden. Kennisoverdracht zal in een fractie van seconde plaats vinden en het onderwijs zal daarom een ander karakter krijgen.

 

Wat betreft de “ paranormaal begaafden” onder jullie,  deze zullen  uit de belangstelling verdwijnen omdat wat nu bijzonder of “abnormaal” is, zal  voortaan de regel zijn. Daar verheugen we ons nu al op. Om eindelijk met onze broeders en zusters direct te kunnen communiceren. We kunnen dan ongehinderd onze expertises uitwisselen en van elkaar leren.

 

De vierde dimensie De vierde dimensie is de overgangsdimensie tussen de derde en de vierde. Ze is eind zestiger jaren begonnen toen de belangstelling voor alles wat anders was begon. Alle oude zielen die de laatste dertig jaar geboren zijn met als doel “werken aan de overgang” zijn direct in de vierde dimensie beland.

 

Ze staan met een been in de derde, vanwege de “opvoeding”en de invloed van de omgeving en met het andere in de vijfde vanwege de dunne sluiers die ze hebben als gevolg van hun hogere vibratie. In het begin noemden jullie deze mensen de onaangepasten, de vreemde vogels, de asociale, de mensen met psychische problemen, de paragnosten of de alternatieven, de new age mensen, en als laatste etiket gebruiken jullie de lichtwerkers. En de populatie lichtwerkers is enorm gegroeid.

 

De belangstelling voor alles wat er tussen hemel en aarde zich bevindt, groeit met de dag. Jullie zijn net kinderen die een nieuw spelgoed hebben gekregen. Dat nieuw speelgoed maakt jullie vrolijk en gelukkig en hoe meer jullie leren hoe nieuwsgieriger ook  jullie worden. Jullie dorst naar informatie is ongekend.

 

Maar we kunnen nog steeds de vraag met gemak aan, lieve broeders en zusters.  Het is een eer voor ons om jullie te mogen helpen en samen het nieuw spel op aarde voor te bereiden. Helaas kunnen we niet jullie leed wegnemen. Dat mogen we niet omdat jullie de spelregels hebben gemaakt. Maar we kunnen jullie troosten en moed inspreken als jullie erom vragen.

 

De vierde dimensie is de moeilijkste fase.

 

Jullie fysieke lichaam moet aan de hogere vibraties aangepast worden en dit gaat gepaard met diverse lichamelijke ongemakken waar de reguliere zorg geen raad mee weet. Het oude evenwicht die de ouderen onder jullie hadden,  heeft plaats gemaakt voor instabiliteit, labiliteit, explosie van emoties en geestelijke onbalans. Houd vol, vrienden, children of love. We houden van jullie, onvoorwaardelijk

 

IK ben Michael

 

Oefening

 • Herken je om je heen de karakteristieke verschillen tussen de derde en de vierde dimensie? Als je dit nog moeilijk vindt hier een goede leidraad:
 • Karakteristieke eigenschappen van mensen en situaties van de derde dimensie: zwart-wit denken, conflicten, oorlog en alles wat er omheen speelt, familie ruzies die jarenlang geen oplossing vinden, machtspelletjes tussen individuen, instellingen en overheden, wrok gevoelens, onbuigzame houding, intolerantie, racisme en andere
 • Karakteristieke eigenschappen van mensen en situaties die het vierdimensionale bewustzijn hebben: denken in en/en oplossingen, tolerantie, bemiddelen tussen individuen, instellingen en overheden voor samenwerking en oplossing van conflicten, denken in meerdere mogelijkheden, keuzes maken uit vrije wil, streven en werken naar vrede, fouten maken en deze snel herkennen, bereidheid om van eigen fouten te leren, gelijke verdeling van goederen en gelijke mogelijkheden voor ieder mens op aarde, handelen uit liefde, respect en acceptatie, en nog veel meer.
 • Als je televisie kijkt naar nieuws, actualiteiten of soaps en films, houd je werkboek bij de hand en noteer de handelingen en gebeurtenis met een 3D of een 4D karakter die je opvallen.
 • Als je daar vaardig bent geworden, begin met zelfreflectie. Noteer in je dagboek je 3D en 4D gedachten, gevoelens en handelingen. Wees eerlijk en schaam je nergens voor.

Leven in de vierde dimensie

25-01-2010

Lieve kinderen, children of love, ik ben Michael. Jullie leven al enkele jaren in de vierde dimensie. De fase voor de grote sprong naar de vijfde.

Lees verder...

Het is de moeilijkste tijd in  de evolutie van jullie menssoort en we bewonderen jullie moed en kracht om te kiezen in deze roerige tijden te incarneren. Leven en functioneren in de vierde dimensie betekent dat jullie spirit in een veel te strakke jas gevangen zit en dat die moet zien te functioneren in een veel te donkere en kleine ruimte.

 

Geen wonder dat sommige onder jullie het gevoel hebben  dat ze hun sociale omgeving en hun oude leefstijl, ontgroeid zijn. Vele andere en vooral pubers en jonge mensen hebben het gevoel dat ze niet  thuis op de aarde horen maar dat ze uit een andere planeet komen. Jullie hebben veel te kampen met ziektes als stress, depressie en onverklaarbare lichamelijke ongemakken die door jullie artsen niet als en ziekte onderkend worden. Deze lasten zijn goed te begrijpen als jullie bedenken dat enerzijds jullie bewustzijn de derde dualistische dimensie ontgroeid is maar anderzijds een groot deel van de mensheid en zeker de structuren van de samenleving nog steeds midden in de strijd van de dualiteit bevinden. Geen wonder dat jullie met tegenzin naar jullie werk gaan en dat er steeds meer mensen naar een eigen bedrijf verlangen.

 

Lieve broeders en zusters, children of love, we kunnen jullie zware last niet uit handen nemen, omdat jullie eigen spelregels het niet toelaten. Jullie hebben zelf de vrije wil als een van de condities voor het mens-zijn ingesteld. Maar beschouw ons als wezens die vanuit hun positie veel verder dan jullie kunnen kijken. We zijn de torenwachters en kunnen daarom heel ver kijken.

 

Daarom zeggen we dat jullie het licht en de liefde die in jullie harten leeft zoveel mogelijk met anderen moeten delen. Iedere keer dat jullie een vriend of de buurman een troostrijke woord aanbieden, of iemand een schouderklopje geven, ontsteken jullie het licht bij de ander. Wat de ander ermee doet is niet jullie verantwoordelijkheid.  Als  meester van de vrije wil kan hij het nieuw licht koesteren of het meteen uitdoven.

 

Maar door deze daad, lieve children of love, hebben jullie het eigen licht gevoed door dit te laten opvlammen en een ander te verlichten. Het is niet van belang hoe groot je liefdesdaad is. Zelfs je glimlach kan het licht bij jezelf en een ander doen ontsteken. En als het licht bij iemand ontstoken is kan de persoon zelf kiezen om deze te laten branden en vervolgens op zijn beurt deze aan anderen door te geven.

 

De fysieke resultaten van een liefdesuiting  zijn meestal niet zichtbaar. Daarom denken jullie soms “ik heb toch niets belangrijks voor je gedaan” of  nog erger, jullie denken vaak dat je niets te geven hebt omdat je niet de juiste opleiding of kennis hebt. Lieve kinderen, we zouden graag aan jullie willen laten zien wat wij vanuit onze positie en leefcondities zien.

 

Het is iedere keer een wonderbaarlijke schouwspel  als het witgouden licht van de zuivere liefde zich in alle kleuren van het lichtspectrum uiteenvalt iedere keer dat iemand van jullie glimlacht, een oude man die zijn partner heeft verloren te hulp schiet of als jullie ontroerd raken door een zonnestraal die door jullie raam op de bloemen op de vensterbank valt.

 

Die ontroering door het licht herinnert jullie aan thuis, aan de bron waar jullie ontsproten zijn. Jullie zelf zijn het licht en de liefde maar jullie spelregels dwongen jullie om dit te vergeten zodat jullie vanuit de duisternis zelf het licht konden vinden en eren en verspreiden; daarmee bewijzen jullie het hele universum en alle andere universa een dienst.

 

Het grootste struikelblok  bij jullie huidige taak is dat jullie massaal lijden aan een misplaatste vorm van bescheidenheid en vaak ook nog door gevoelens van onwaardig zijn. Dat is het gevolg van jullie afgescheidenheid en verdringing van jullie ware identiteit. Dit uit zich fysiek in het DNA en de hersenen die nog niet volledig geactiveerd zijn.

 

Lieve kinderen, iedere keer dat jullie je onwaardig voelen, wordt jullie licht een beetje gedoofd. Bescheidenheid was inderdaad in de derde dimensie, door de onwetendheid van de kerkleiders, een deugd. We moeten jullie teleurstellen als we  vertellen dat bescheidenheid juist een “zonde”is. Natuurlijk bestaan deugden en zonden niet  in het echt, alleen in jullie gedachten en taalgebruik. Maar jullie weten inmiddels  dat gedachten de bron zijn van iedere schepping .

 

Om het gewenste resultaat te bereiken dienen jullie de juiste gedachten vooraf te koesteren. Iedere keer dat iemand denkt  dat bescheidenheid een deugd is , wordt zijn  eigen scheppingskracht  in ernstige mate belemmert. En als deze niet vrij kan stromen dooft het licht in jullie.

 

Probeer nu de waarheid onder ogen te zien, broeders en zusters. Jullie zijn goden, jullie zijn  the children of love, jullie hebben de derde dimensie op de aarde gevestigd en jullie zijn nu op weg om de vijfde op aarde te vestigen. Hoe past bescheidenheid in deze scenario?

 

Bescheidenheid hoort thuis in de derde dimensie waar jullie een God buiten jezelf aanbaden. In deze fase moesten jullie de Macht buiten jezelf gehoorzamen en dus bescheidenheid werd als een deugd gezien. Laat je kracht nu bloeien, kinderen. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bewaak je eigen kracht. Deze behoort aan jou en uitsluitend aan jou.

 

Als je toch voor bescheidenheid kiest, zullen we jou net zo lief hebben. Onze liefde en respect is onvoorwaardelijk. Maar we bieden jullie een helikopter vieuw aan. Het is jullie keuze wat je ermee doet.

 

Vanuit onze helikopter vieuw zeggen we jullie, broeders en zusters  in de vierde dimensie, ga in je eigen kracht staan en laat je licht schijnen. Stap in je passie, wat deze ook mag zijn, want het is  je passie die  je licht  helderder laat schijnen. Zoek anderen op die dezelfde passie delen en steek een liefdes vuur aan. Deze zal met haar vonken  nieuwe lichtpunten aansteken.

 

Wees toch niet teleurgesteld als je uitgezonden licht meteen uitdooft of als je uitgestoken hand geweigerd wordt. Heb nooit verwachtingen. In het oude paradigma, de derde dimensie, werd liefde alleen waardevol beschouwd als deze wederzijds was. Jullie hebben veel onder deze conditie geleden, lieve kinderen. Teleurstelling, de pijn van de afwijzing, boosheid, soms woede en de angst en  het leed van eenzaamheid.

 

Echte liefde is onvoorwaardelijk en woont in je hart, mensenbroeders.  De levenskracht, de goddelijke vonk dat de bron van alle schepping is , IS alleen, zonder enige voorwaarde.

 

In het oude paradigma schiepen jullie voldoening alleen  als je liefde werd beantwoord. Dan pas voelden je geliefd, belangrijk, waardevol. In het nieuwe paradigma van de vijfde dimensie is de vreugde van het geven alleen belangrijk. De voldoening van geliefd worden, is overbodig geworden.  Jullie weten immers dan dat jullie goden zijn, jullie houden onvoorwaardelijk van de Godmens die jullie zijn en  in een  lichaam leeft om het spel uit te spelen. Jullie zijn van niemand afhankelijk om geliefd te voelen, omdat jullie onvoorwaardelijk van jezelf houden. Maar wat een vreugde om je liefde met anderen te delen!!!! Wat een genot!!!!

 

Begin nu alvast, om iedere dag je liefde met een ander te delen zonder iets voor terug te verwachten. Geef, vrienden, geef in vreugde en geniet. Het met anderen delen van liefde, gedachten, emoties en materiële goederen wordt jullie nieuwe paradigma die jullie nu nog bezig zijn om te weven.

 

Iedere dag vrienden, weven jullie stukje bij stukje jullie nieuw grootse plan, het vestigen van de vijfde dimensie op aarde. Jullie doen dat doormiddel van jullie gedachten. Jullie bedenken letterlijk jullie nieuwe plan zoals jullie het ook gedaan hebben met de derde dimensie. Ga  iedere dag aan het nieuwe plan werken, vrienden.

 

Bedenk hoe het zou kunnen zijn en voelen als je onvoorwaardelijk  van jezelf zou houden, als iedereen respect voor ieder ander zou hebben, als iedereen zijn mening vrij zou kunnen uiten zonder de angst van afkeuring of bestraffing.

 

Bedenk hoe het zou zijn als iedereen zichzelf zou durven te zijn en zijn passie zou kunnen volgen. Bedenk hoe het onderwijs getransformeerd zou moeten worden en hoe het rechtssysteem dan zou moeten functioneren. Denk je dat er nog gevangenissen zou bestaan of oorlogen of terrorisme en racisme?

 

Durf te dromen, vrienden, want je dromen van nu zijn de realiteit van morgen. Deel je dromen met anderen, durf het risico te lopen dat je uitgelachen zou worden en durf respect op te brengen voor ieder’s mening, afwijzing of afkeuring.

 

Raak elkaar aan, omdat jullie fysieke lichaam de liefdes aanraking nodig heeft om in leven te blijven. Respecteer toch degenen die niet aangeraakt wensen te worden. Weten jullie wat er gebeurt als jullie elkaar aanraken? We zien dan een uiteen vallen van het wit licht in alle kleuren van het spectrum als de twee verschillende energieën met elkaar zich vermengen. Beide energievelden laden elkaar op en de levensenergie stroomt door iedere cel van jullie fysieke lichaam.

 

Toch raden we jullie aan om altijd je  onderscheidingsvermogen   scherp te houden. In de huidige roerige tijden kunnen de onderlinge trillingsfrequenties zeer uiteenlopend zijn en dat kan onaangename gevolgen hebben. Vermijd dus aanraking als je zelf of de ander niet verankerd is in zijn fysieke kracht en zijn liefde. De kans dan dat jullie elkaar met negatieve energie besmetten is groot. Dat hoort eenmaal bij de vierde dimensie. Daarom  is het scherp houden van het onderscheidingsvermogen van het grootste belang.

 

Lieve children of love, we zeggen dat  jullie  voornemens om naar de volgende evolutionaire fase van het bewustzijn over te gaan, zullen slagen en wij zullen jubelen in de hemel. Wezens uit de kosmos zullen toestromen om van jullie experiment te leren en om jullie voorbeeld te volgen.

 

We houden van jullie,

 

Ik ben Michael

 

 

Oefening

 • Maak er een gewoonte van om iedere dag bewust je liefde naar een ander uit te dragen, op je eigen persoonlijke wijze.
 • Ervaar de vreugde, voldoening of ontroering van het geven.  Geef iedere dag iets aan een ander zonder iets er voor terug te verwachten. Een glimlach, een bloem of zelfs een groet aan een vreemdeling op straat.
 • Wat schenkt meer voldoening volgens jou, liefde geven of geliefd zijn. En waarom? Schrijf  je ervaringen en je gedachten over dit onderwerp.
 • Wat weerhoudt je om je gevoelens en gedachten met anderen te delen? Schrijf in je werkboek je ervaringen, gedachten en gevoelens erover.

De vierde dimensie

21-01-2010

Lieve kinderen, children of love, ik ben Michael.Het nieuw jaar 2010 dat jullie op gang hebben gebracht brengt jullie dichter bij de kritische datum aan het einde van 2012.

Lees verder...

Ieder moment vanaf nu telt, lieve kinderen. Jullie omvangrijke en pretentieuze  plan om de planeet naar de vijfde dimensie op te tillen heeft  inmiddels de aandacht  van alle wezens van jullie universum  naar jullie gericht. Maar ook vele entiteiten van andere universa  zijn massaal hierheen getrokken om jullie grootscheepse experiment te volgen. Het is namelijk nog nooit eerder vertoont dat een planeet van de derde dimensie door de vierde naar de vijfde opgetild wordt. Wat er tot nog toe plaats vond is dat een planeet nadat de derde dimensie had bereikt vernietigd werd geheel of gedeeltelijk, zodat een nieuw cyclus van evolutie kon beginnen. Dat gaf gelegenheid aan nieuwe zielen om te incarneren voor hun eerste fundamentele lessen in een fysiek lichaam. De vervolg opleiding vanaf de vijfde dimensie vond plaats in vijfdimensionale sferen en planeten maar zonder een fysiek lichaam. Het fysieke bestaan stopte na de derde dimensie en de evolutie van de ziel ging verder in een etherische lichaam.

 

Jullie hebben eerder geprobeerd  om de vijfde dimensie op de planeet te vestigen. Jullie hebben groot deel van de vierde afgelegd en toen de vijfde begon vorm te krijgen en jullie in je kracht stonden maakten jullie de keuze om jullie continent te vernietigen de evolutie te stoppen. Dat vond plaats in de oude Lemurie en Atlantis, lieve broeders en zusters. Vele van jullie die nu deze brieven lezen hebben in die periode geleefd. Velen onder jullie hebben ervaren de gevolgen van hun keuzes in die tijd en velen herinneren zich nu de hoogstaande cultuur die toen heerste.

 

Massaal kwamen jullie terug in deze kritische  tijd met het intense verlangen om jullie bijdrage te leveren om deze keer van de overgang een succes te maken. Jullie kennen de valkuilen van het ego. Jullie kennen ook de kracht van liefde maar ook de kracht van de intentie en de woorden. Begrijpen jullie nu waarom alle aandacht op jullie is gericht? Begrijpen jullie waarom zoveel oude zielen nu op aarde gekomen zijn om deze boeiende tijd mee te maken? En naar mate de tijd dringt incarneren er steeds meer oude zielen van hogere dimensies op aarde om de kristallijnen energie van de vijfde dimensie op de planeet te vestigen.

 

Lieve broeders en zusters jullie leven in een spannende en boeiende tijd die de vierde dimensie vertegenwoordigt. De vierde dimensie is de fase van overgang van de derde naar de vijfde. Op alle gebieden is een overgangstijd een zware maar ook zeer interessante tijd. Overgang betekent gebrek aan balans op alle fronten. Jullie fysieke  lichaam krijgt zwaar te verduren. De aarde heeft haar frequenties reeds verhoogd, haar plaats in het zonnestelsel is aan het verschuiven, jullie krijgen steeds vaker sterke magnetische straling vanuit de zon en jullie fysieke lichaam probeert zo goed als kwaad zich aan deze nieuwe trillingen aan te passen. Jullie bewustzijn evolueert sneller dan jullie fysieke lichaam dat het amper kan bijhouden.

 

De laatste twintig jaar zijn de magnetische impulsen uit de zon enorm toegenomen. Jullie verhouding met de zon is sterk aan het veranderen. Jullie planeet is aan het kantelen en jullie ozonlaag is steeds dunner geworden. Dat maakt de verhoging van de trillingsfrequentie van de planeet mogelijk en jullie fysieke lichaam moet ook volgen. Maar als de frequenties van het lichaam verhogen terwijl het bewustzijn van een individu niet mee kan groeien omdat dit niet in zijn contract past, is het onmogelijk voor dit individu om verder op de planeet te leven. Jullie moeder geeft aan iedereen die vertrekken wilt omdat zijn lessen op de fysieke planeet in de derde dimensie voltooid zijn, de gelegenheid om dit ook daadwerkelijk te doen.

 

Natuurrampen zijn de laatste twintig jaar sterk toegenomen en ze zullen verder toenemen totdat iedereen die vertrekken wilt op een waardige manier ook kan vertrekken om zijn verdere ontwikkeling elders te volgen. Niet alleen jonge zielen zullen vertrekken. Ook zielen die besloten om in deze periode op aarde te incarneren om een laatste stuk karma af te lossen zullen mee vertrekken. Het is sinds kort niet meer mogelijk om oude karma af te  lossen. Voor de zielen die nu op aarde in de vierde dimensie leven is door de planetaire raad dispensatie geschonken.

 

Degenen die op aarde blijven zijn die zielen die bewust hebben gekozen om te incarneren om de overgang bewust mee te maken en om vervolgens te helpen de vijfde dimensie op aarde te verankeren. Dat geldt ook voor alle kinderen die nu geboren worden. Ze komen uitsluitend  met dit doel voor ogen. De kristallijnen kinderen hebben ook hun intrede gemaakt. En vanaf nu zullen er heel veel volgen.

 

Lieve children of love, we houden van jullie en we staan altijd klaar om jullie roep om hulp in te willigen. Niet alleen jullie fysieke lichaam heeft het zwaar te verduren, ook jullie emotionele, mentale en spirituele lichamen bevinden zich in een crisis. Jullie fysieke zenuwstelsel is zeer verzwakt vanwege de aanpassingsfase aan de hogere trillingen met als gevolg dat jullie emoties alle kanten uitschieten. Neerslachtigheid, onevenwichtigheid, wisselvallige en tegenstrijdige emoties en overgevoeligheid voor alle prikkels van buitenaf.

 

Jullie oude opvattingen en overtuigingen die voor jullie gevoel van veiligheid zorgden, liggen aan diggelen. We zien hoe jullie wanhopig  telkens switchen van een oude naar een nieuwe opvatting of geloof en we voelen jullie angst om het oude los te laten. Ook jullie spirituele opvattingen zijn aan het veranderen en dat zorgt ook voor innerlijke conflicten, schuldgevoelens en onzekerheid.

 

Doordat jullie opvattingen aan het veranderen zijn, verandert daarmee ook jullie gedrag naar buiten toe. Jullie oude levensstijl past niet meer in jullie visie maar een nieuw levensstijl is ook best eng. Veranderingen brengen verlies met zich mee en daar hebben jullie het moeilijk mee, lieve kinderen. Jullie ego dat zich bedreigt voelt zorgt voor veel innerlijke strijd, onbalans en onveiligheid. We bewonderen jullie moed om iedere dag door te zetten, we willen jullie graag bij helpen maar jullie moeten het ons eerst vragen. De wet van de vrije wil, lieverds. Deze geldt ook voor jullie. Jullie mogen ook niet de problemen van een ander oplossen als deze er niet om vraagt?Barmhartigheid betekent niet dat je een ander zijn kracht afneemt. Barmhartigheid houdt in met respect iemand helpen in zijn kracht te komen zodat hij zelf zijn problemen kan oplossen.

 

De vierde dimensie is de tijd om jullie ware identiteit en afkomst te herinneren en in jullie kracht te komen. En als je eenmaal  in je kracht bent zul je vanzelfsprekend de god in ieder ander herkennen en de ander als zodanig ook behandelen.

 

Denk niet dat je beter bent dan een ander, ook niet als de ander een terrorist is die honderden mensen opblaast. In die terrorist zit dezelfde goddelijke vonk en dezelfde mogelijkheden dan in ieder ander. Jullie, children of love in de vierde dimensie, stop met oordelen en veroordelen.

 

Besef dat je van iedereen kan houden omdat je zelf een god bent en onvoorwaardelijk van iedereen  houdt.

 

Het verschil tussen een heilige en een terrorist is de ontwikkeling van het bewustzijn. Dezelfde verschil dat is tussen een kind van drie en een volwassene van zestig. Bedenk bovendien dat de terrorist er zelf voor gekozen heeft om deze taak op zich te nemen om de ervaring van haat en destructie te ervaren maar ook om gelegenheid te bieden aan anderen om te vertrekken zoals in hun gezamenlijk contract ook stond beschreven.

 

En wie maakt de contracten, kinderen? Jullie goden zelf. In de hemelsfeer waar jullie verblijven tussen de verschillende levens door. Er is geen god die oordeelt of veroordeelt. Jullie zijn de ingenieus en architecten van het leven op de planeet en van jullie levens. Voor alles wat er in jou leven plaats vindt heb je zelf voor gekozen. Ook om ziek te worden, om verlamd in een rolstoel te liggen en alleen maar met je ogen te kunnen knipperen. Niets overkomt je. Alles gebeurt met jou instemming. Maar zolang de sluiers voor je derde oog dicht zijn kun je niets meer herinneren. Gelukkig worden de sluiers tussen jullie en onze dimensies steeds dunner en kleine scheurtjes zorgen dat jullie flarden van jullie afkomst herinneren.

 

Children of love in de vierde dimensie, wat jullie dood noemen is een illusie. Het leven kan niet vernietigd worden. Ook de materie, jullie fysieke lichaam kan niet vernietigd worden en verdwijnen. Materie en geest kunnen alleen maar transformeren, veranderen. Jullie zijn bang voor de dood omdat jullie vergeten zijn dat jullie een geest zijn, een god die tijdelijk in een fysieke lichaam verblijft. Eer het leven op aarde, eer alle materiële scheppingen en eer ook de dood. Want dood is niets anders dan voortzetten van leven in een andere vorm. Geboren worden is ook door gaan vanuit het perspectief waar je voor je geboorte verblijft. En is  daarom net zo beangstigend als doodgaan op aarde. Het verschil is dat je geboorte heeft je zelf gepland maar het blijft toch een spannende gebeurtenis. Je dood op aarde heb je ook zelf gepland alleen ben je het vergeten zoals je ook je afkomst ben vergeten.

 

Zorg goed voor jullie fysieke lichaam en jullie welzijn. Gebruik je tijd op aarde om alles waar van droomt te realiseren. Geniet van ieder moment ook als je de waanhoop nabij bent. Waanhoop is een gevoel dat je ego produceert vanuit zijn angst en onwetendheid. Voel de waanhoop, laat het gevoel tot je bewustzijn doordringen en beslis vervolgens of je het nog langer vast wilt houden of los kunt laten. Jullie, lieve kinderen zijn de ontwerpers van het ego en van de derde dimensie waar dualiteit de modus is. Haal alles eruit wat erin zit. Leer daarmee wat je wel wil doen, wilt denken en voelen. Vind je passie en ga het achterna. Door voor jezelf te zorgen, draag je het beste bij dat aan het einde van 2012 de absolute meerderheid van mensen in de vierde dimensie,  bereikt wordt. Prediken, anderen bekeren heeft geen zin. Een god bekeert een andere god niet. Een god straalt zijn licht alleen. Hij  omhelst en helpt de anderen die naar zijn licht toegetrokken worden.

 

Leven als een vierdimensionaal wezen te midden van de derde dimensie is een moeilijke uitdaging. Zorg dan dat je regelmatig met andere gelijkgestemden bij elkaar komt. Laat jullie licht met elkaar zich verbinden. Zijn kracht wordt dan vermenigvuldigd. Laat jezelf in dat licht koesteren, geniet. Daarmee kom je steeds meer in je eigen kracht te staan. Vermijd zoveel mogelijk plaatsten en mensen die je kracht stelen. In deze fase van jullie ontwikkeling en onder de huidige omstandigheden ben je kwetsbaar. Bescherm daarom jezelf. Je fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen zijn nog lang niet in balans en dat maakt jullie zo kwetsbaar. Daarom lieve children of love, zorg goed voor jezelf.

 

We houden van jullie,

 

Ik ben, Michael

 

Oefening

 1. Hoe goed zorg je voor jezelf? Is het eerst de ander en dan pas ik? Neem je eigen tijd om uit te rusten, te mediteren, naar muziek te luisteren of zomaar te zijn? Wat vind je belangrijker de mensen in je omgeving, partner, kinderen, je werk of je eigen rust en vrede? Noteer in je dagboek hoe vaak je tijd voor jezelf neemt.
 2. Wil je graag meehelpen om de aarde naar de vijfde dimensie op te tillen? Luister naar je hart voordat je hier antwoord op geeft. Je krijgt geen pluim  of je wordt niet veroordeeld  over welk antwoord je ook geeft. Besef dat geen goed of foute antwoord bestaat. Probeer je te herinneren met wat voor doel je op aarde kwam. Geef de eerste beste antwoord die in je opkomt. Schakel je verstand voor eventjes maar uit.
 3. Als je levensdoel is om de aarde naar het licht te brengen hoe wil je deze doel vorm in de praktijk geven?
 4. Doe deze oefening verschillende keren in de loop van de komende maanden. Zie of er verandering is in je antwoorden maar ook in je reactie op deze vragen.

 

Vertrouwen

31-12-2009

Lieve kinderen, children of love, ik ben Michael. Oudejaarsavond is een moment om bewust naar het afgelopen jaar terug te reizen en om de balans op te maken wat 2009 jullie gebracht heeft.

Lees verder...

Sommigen zullen ongetwijfeld teleurgesteld zijn, verbitterd en wrokkig. Anderen zullen onverschillig blijven en niet eens de moeite nemen om terug in de tijd te reizen en weer anderen zullen tevreden en dankbaar naar het afgelopen jaar terug kijken. Hoe het ook voor jullie uitpakt, lieve broeders en zusters, blijf  niet aan je overpeinzingen hangen en zorg vooral dat je niet door  je gevoelens meegesleept wordt.

 

Kijk naar je eigen leven als een waarnemer. Onderken de gebeurtenissen, neem je gevoelens waar maar oordeel ze niet. Ik weet hoe moeilijk dit voor jullie is. Zodra jullie ergens aan denken staan jullie direct klaar met een stempel om de gedachte of gebeurtenis van een etiket van goed of slecht te voorzien. Zodra intense gevoelens naar boven komen hebben jullie de gewoonte om deze direct af te wijzen en weg te stoppen of erin te blijven zwelgen.

 

Begrijp lieve kinderen,dat oordelen over gebeurtenissen, gedachten en gevoelens het werk van jullie ego is. Deze is getraind om alsmaar te oordelen zodat hij  controle over de situatie kan houden. Jullie ego is een voertuig van je geest in de derde dimensie en voor het bewustzijn dat bij deze hoort. Maar wie heeft het ego geschapen? God, natuurlijk. En wie is God? Jullie, zijn de goden die gekozen hebben om tijdelijk in een fysieke lichaam te wonen en zich via het ego te uiten.

 

Dus als jullie zelf jullie eigen ego geschapen hebben, vanuit je goddelijke zelf, kun je deze ook weer beïnvloeden. Het ego wordt geactiveerd als een kind ongeveer vier jaar oud is. De omgeving , opvoeders en cultuur , vormen het ego dat overigens de blauwdruk van de persoonlijkheid in zich draagt. Zonder ego is geen actieve leven in jullie dimensie mogelijk. Hoe zwak en ziek een ego kan zijn blijft deze de persoonlijkheid kenmerken tot de dood van het fysieke lichaam. Na de dood wordt deze opgenomen  in het grote bewustzijn als deel van de identiteit.

 

Hoe zwakker het ego is hoe angstiger deze is en hoe meer deze controle op situaties nodig heeft om te overleven. Oordelen over gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en anderen is een zeer geliefde manier om orde op zaken te stellen en de controle in eigen hand te houden.

 

Lieve kinderen, children of love, jullie zijn allemaal zonder enkele uitzondering goden vermomd als mens van vlees en bloed. Laat deze woorden je ego binnen dringen. Spreek je ego aan vanuit je godzijn en vraag hem om deze overtuiging  tijdelijk aan te nemen. Geloof dat dit mogelijk zou zijn.

 

Denk aan hoe geweldig en veilig het zou zijn als je deze overtuiging eigen zou maken. Dan is het niet meer nodig om ergens bang voor te zijn,om onzeker te zijn  of machteloos  en slachtoffer te voelen. Dan heb je een stempel om alles van een etiket te voorzien niet meer nodig. Geen oordelen meer. Alleen de feiten waarnemen en de gevolgen ervaren. Want dan is er vertrouwen. Vertrouwen om in  je eigen kracht te gaan staan. Vertrouwen voor het verleden en de toekomst. Geen oordelen meer. Geen verhalen weven om gebeurtenissen en gevoelens om deze te kunnen plaatsen. Blind vertrouwen in jezelf is onmogelijk als je ego nog zwak, onzeker en angstig is. Zorg dus dat je ego zich open durf te stellen voor zijn eigen schepper, zijn goddelijke aspect.

 

Jullie noemen deze goddelijke aspect, je Zelf of je hogere zelf in tegenstelling tot je kleine zelf, je driedimensionale ikje met zijn ego als voertuig. In de tijden die komen zullen wordt jullie ego verenigd met zijn schepper, het hogere zelf. Vanuit deze eenwording zal onvoorwaardelijke vertrouwen voortkomen als gevolg van de liefdes energie die jullie persoonlijkheid zal overstromen en besturen.

 

Het nieuw aardse jaar, 2010, brengt jullie een stapje dichter bij jullie bestemming. Jullie, lieve broeders en zussen stevenen op de volgende evolutiesprong van jullie bewustzijn, de vijfde dimensie, de Eenheidsdimensie, af. Het jaar 2012, dat het einde van de cyclus van  25.000 jaar voor de aarde betekent, is altijd in het bewustzijn van de mensheid opgeslagen als het einde van het leven op aarde.

 

En inderdaad, mijn broeders, het was ook zo. Jullie hadden  oorspronkelijk het plan om de aarde tot de derde dimensie op te tillen daar ervaringen op te doen en vervolgens deze te laten vernietigen. In dat scenario zouden jullie ontwikkeling verder voortzetten in een andere planeet die reeds in de vijfde dimensie verbleef.

 

Het hele universum was verbaasd en er heerste grote opwinding toen jullie ruim honderd jaar geleden besloten om jullie ontwikkeling voorbij de derde dimensie op aarde te laten plaatsvinden. Jullie experiment op aarde was al fascinerend genoeg voor alle leven in het universum. Jullie eerdere pogingen  om naar de vijfde dimensie over te gaan waren mislukt.  Jullie beslissing om dit experiment op nieuw te proberen  bracht grote ontsteltenis maar ook veel bewondering en respect voor jullie, onze dappere broeders en zusters.

 

Gelukkig hebben jullie destijds zelf ingezien dat de laatste poging om te ascenderen in de tijd van Atlantis, onbedachtzaam was omdat toen de planetaire omstandigheden niet optimaal waren. Ruim honderd jaar geleden voorzagen jullie dat rond het einde van de +dertigjarige cyclus van de aarde de planetaire omstandigheden gunstiger zouden zijn.

 

Wij, aan deze kant van de sluier hebben jullie beslissing toegejuicht en de hulptroepen uit het hele universum  zijn direct toegesneld. Oude zielen die ooit mens zijn geweest besloten om naar de aarde terug te keren om de eerste voorbereidingen te treffen. Ze zijn kanalen geworden voor  engelen en meesters die informatie doorsluisden naar de aarde. Ze zijn grote leiders, schrijvers, maar ook gewone onderwijzers, hulpverleners en wetenschappers geworden om met hun energie en  uitstraling de trilling van mensen en  aarde te verhogen. Vanuit onze kant van de sluier werd aan het magnetisch veld van de aarde gewerkt. Als de aarde haar trilling zou verhogen dat zou het magnetisch veld en het evenwicht tussen de planeten zodanig verstoren dat vele planeten uit hun positie zouden moeten verdwijnen. De technologie op aarde moest worden ontwikkeld zodat jullie met elkaar konden communiceren van grote afstanden. Een net zou moeten worden ontwikkeld op aarde dat alle mensen in contact met elkaar zou brengen. Mobiele telefonie en internet zijn nu gereed ook al zullen in het komend jaar nieuwe ontwikkelingen op de markt komen die de communicatie voor iedereen op aarde steeds vanzelfsprekend zullen maken.

 

Lieve kinderen, dit is maar het begin. De veranderingen die zullen komen zullen verbazingwekkend zijn. Laat je niet erdoor schrikken. Oordeel ze niet, ook al zal het niet altijd gemakkelijk zijn. Vertrouw erop dat wat er ook gebeurt het plan dient. Jullie goddelijke plan om jullie bewustzijn in het fysieke lichaam naar de vijfde dimensie op te tillen.

 

Laat de veranderingen en ingrijpende gebeurtenissen over je heen gaan; laat je niet door verdriet of medeleven mee slepen. Herinner je dat dood gaan onmogelijk is. Het leven is veranderlijk maar niet te vernietigen.

 

Jullie geliefde moeder aarde verhoogd dagelijks haar trillingsfrequentie met als gevolg dat er zuivering plaats vindt die voor jullie als fysieke bewoners grote veranderingen mee zullen brengen. Velen onder jullie zullen de aarde verlaten door natuurrampen en terroristische activiteiten. De meeste onder hen hebben reeds besloten om de aarde te verlaten en hun ontwikkeling in een andere planeet voor te zetten. Laat je dus niet door je emoties meeslepen.

 

Accepteer je angst, je verdriet, je afschuw en je afkeuring. Neem ze waar en laat ze vervolgens los in het besef dat het allemaal voor de overgang noodzakelijk is. Het zijn geen offers. Laat je niet misleiden door je menselijke gevoelens en ideeën over opoffering, slachtoffers en medelijden. Vervang deze laatste door mededogen.

 

Niemand is hier slachtoffer. Slachtoffers bestaan niet. Hoe kan namelijk een god het slachtoffer zijn van een ramp of een andere god? Onmogelijk lieve mensen. Het zijn keuzes die door het hogere zelf zijn genomen nog voor de afdaling op aarde. Er gebeurt niets lieve mensen, zonder jullie toestemming. Jullie zijn wezens die een vrije wil hebben; en iedereen in het universum moet  deze respecteren.

 

Bedenk dat er een moment zal komen dat jullie, jullie afkomst gaan herinneren. Voorlopig moeten jullie het doen met informatie uit de andere kant van de sluier, oude informatie die reeds op aarde bestaat en geloof. Geloven en vertrouwen dat het moment van herinnering spoedig zal komen. Maak ook gebruik, lieve mensen van je gezond verstand, je logische denken en vooral door je instinct om te streven naar geluk en harmonie.

 

Overweeg goed voordat je onze informatie gaat geloven. Ervaar eerst wat deze met je doet. Maakt  ze je ongelukkig? Maakt ze  je boos? Of maakt deze informatie je bang? Als dat laatste het geval is vergeet alles wat ik jullie vertel. Iedereen moet  beslissen wanneer het juiste moment  voor hem/haar is aangebroken  om onze informatie binnen te laten. Als onze woorden je vreugde en rust schenken laat deze binnenstromen en ieder cel van je lichaam doordringen. Kun je een voorstelling maken, lief kind, hoe je leven eruit komt te zien als je bereid bent om aan te nemen dat je een god bent tijdelijk vermomd als een fysieke lichaam? Hoe zou je dan voelen? Vol vertrouwen? Krachtig? Liefdevol? Gelukkig?

 

Het komend jaar wordt voor miljoenen mensen  tijd om deze beslissing te nemen. Mediteer regelmatig daarover en vertrouw erop dat je opeens het weet. Neem dan je beslissing wat deze ook moge zijn. Er bestaan geen verkeerde beslissingen!!!! Vertrouw daarop. Vertrouw, vertrouw, vertrouw, lieve mensen, children of love.

 

Ik hou van jullie,

 

Ik ben, Michael

 

 

 

Oefening

 

 • Herhaal zo vaak als mogelijk de volgende goddelijke waarheid: Ik ben een kind van God, tijdelijk woonachtig in een fysiek lichaam. Ik heb gedachten, maak ik ben niet mijn gedachten, ik ben in staat om deze zelf te kiezen Ik heb gevoelens, maar ik ben niet mijn gevoelens, ik ben in staat om deze zelf  te kiezen. Ik heb een ego maar ik ben niet mijn ego. Mijn ego is mijn instrument om mezelf in de wereld te manifesteren. Ik kan mijn ego zelf herprogrammeren  en besturen.
 • Beschouw je ego als je kind en spreek hem zo vaak als mogelijk vanuit je hoger zelf , als een ouder. Vertel hem dat hij een prachtig instrument is dat door zijn hogere zelf bezield kan worden en een gelukkige en liefdevolle leven tegemoet kan komen.
 • Als je angstig bent, besef dat dit maar een gevoel is. Voel de angst en laat deze vervolgens weer gaan. Vervang vervolgens deze door vertrouwen of liefde.

 

Angst

29-10-2009

Lieve vrienden, children of love, Ik ben Michael. Bij deze een antwoord op een collectieve vraag die onze dimensie voortdurend binnendringt:

Lees verder...

 

De grootste plaag, de grootste epidemie en de grootste bedreiging op jullie gezondheid en ontwikkeling is  in deze tijd een sterke emotie die jullie angst noemen. Jullie lijden massaal aan deze ziekte die een gemoedstoestand van voortdurende stress met zich meebrengt.

 

In onze dimensie van bestaan kennen we geen emoties en we leren enorm van jullie scala aan emoties en gevoelens. Soms benijden we jullie soort dat jullie  boos kunnen worden, dat jullie via jullie stoffelijk lichaam van voedsel, warmte of van een koele bries kunnen genieten dat jullie met jullie vingers het gras of de zachte vacht van een poes kunnen voelen, maar we hebben echt met jullie te doen als we jullie er onderdoor zien gaan aan hevige angst en stress.

 

Lieve vrienden angst is inherent aan jullie fysieke lichaam, jullie hebben dat gevoel nodig om jullie zelf van gevaren van buiten af te kunnen beschermen. Om jullie  een onnodige vroegtijdige dood te kunnen besparen. Maar het is nooit de bedoeling geweest dat jullie zelfs er aan dood zouden kunnen gaan. Jullie weten het inmiddels ook wel dat vele ziektes die tot de dood leiden het gevolg zijn van een gemoedstoestand van angst en stress. Jullie begrijpen wel dat stress het directe gevolg van angst is. Angst dat je niet aan de gestelde eisen voldoet, angst dat je ziek of dood kan gaan, angst dat je niet op tijd ergens komt of je gestelde doelen niet op tijd bereikt. Jullie samenleving is inmiddels doorgedrongen door angst en stress en dat vormt een groot gevaar voor jullie plannen om verder te gaan in je evolutieproces.  Angst maakt je fysieke lichaam kapot want de stoffen die in je lichaam vrijkomen belemmeren de vernieuwing van je cellen en sturen het dna van ieder celgroep in de waar waardoor  vernieuwde cellen met een verkeerde programma je lichaam uit balans halen en jullie noemen dit ziekte. Ziek zijn is voor ons zoals we jullie zien een groep van miljarden cellen die uit balans zijn. En dit geldt zowel voor fysieke als voor psychische ziektes. Maar angst tast niet alleen maar je fysieke voertuig , ze belemmert jullie ontwikkeling omdat ze bewustzijnsvernauwend werkt. We vinden het heel erg als we niet met onze zuster kunnen communiceren omdat ze weer eens doodsbang is dat haar hart onregelmatig slaat of dat ze iets niet kan. Gelukkig komt het tweede punt bijna niet meer voor maar het eerste punt weeft soms een dikke sluier waar we niet doorheen kunnen komen. Lieve children of love, besef dat jullie angst die met alle beste bedoelingen door jullie in het leven is geroepen,  ondertussen een conditionering is geworden. Dat betekent dat jullie denken niet meer controle erop kan uitoefenen. Maar en hier komt het, lieve vrienden jullie kunnen jullie gedachten veranderen omdat jullie vrij zijn om te denken en te doen wat je wilt. En je bent dus ook in staat om van je verslavingen en conditioneringen af te komen simpelweg door je gedachten te veranderen. Mijn lieve zuster vervalt steeds in haar oude gedachte dat doodgaan eng is omdat ze er niets van weet. En te bedenken dat ze zelf haar leven na de dood zelf voor eventjes  heeft mogen ervaren. Zo sterk kunnen oude gedachten en overtuigingen zijn,mijn vrienden

 

Maar er bestaat niets wat jullie niet kunnen. Als jullie daarin vertrouwen zou hebben dan zou jullie leven onmiddellijk eenvoudiger, rustiger, harmonieuzer, gezonder en gelukkiger zijn. Weet lieve vrienden dat de dood niets anders is dan een reisje naar een ander land, in dit geval naar een andere dimensie waar je je leven voort zet. Leven is niet te vernietigen. Dood is dus ook leven zonder je fysieke mantel.

 

We hebben veel respect lieve vrienden voor jullie mens-experiment waarin jullie toestonden om je eigen identiteit en je verbinding met de Bron en het bewustzijn volledig te verbreken om geleidelijk aan stukjes bij beetjes opnieuw op te  bouwen. Jullie zijn op jullie reis terug naar de Bron heel ver gekomen. De sluiers die ons scheiden zijn dun geworden en jullie krijgen steeds meer herinnerringen van Thuis. We staan altijd klaar om met jullie te communiceren. Schuif alsjeblieft de sluier opzij en spreek ons aan; en we zullen er altijd zijn.

 

Lieve children of love, jullie essentie is liefde en liefde is het tegengif van angst. Waar liefde is kan geen angst gedijen. De tijd is nabij dat jullie massaal bij je essentie gaat komen. Je essentie staat altijd naast je als je schaduw die altijd en overal je volgt. Mijn zuster  noemt haar essentie  hogere zelf dus laten we die naam maar gebruiken.  Je hogere zelf is het kanaal waardoor  je met alle dimensies in contact kan komen. Je hogere zelf trilt in  een veel hogere frequentie dan je fysieke lichaam, je brein, je intellect en je ego. En dat is de rede waarom jullie niet direct met je hogere zelf kunnen communiceren. Dat is de rede dat je hogere zelf naast je moet lopen in plaats dat het  met jou samen in je fysieke lichaam verblijft.

 

Kijk lieve vrienden, de tijd dat jullie de vijfde dimensie zullen binnentreden is niet ver meer.

 

De aarde heeft haar frequenties reeds verhoogd en jullie fysieke lichamen trillen ook meet haar mee. Jullie staan aan de poort van de vijfde dimensie. En voordat jullie de dimensie binnen zullen treden zal iets geweldigs plaats vinden. Je hogere zelf zal je lichaam en geest binnentreden. Je ego zal zijn nieuwe metgezel hartelijk begroeten en samen zullen ze uitdrukking aan hun essentie via het gezamenlijk stoffelijk lichaam geven. De eenwording zal een moment van onuitsprekelijke vreugde zijn. De hemelen zullen juichen, trompetten geschal zal klinken en alle broeders en zusters van dit en andere universa zullen applaudisseren, net zoals ze dat nu ook doen wanneer en mens zich met zijn hogere zelf verenigd en de vijfde dimensie binnen treedt.

 

Na de eenwording zul je nooit meer angst en stress ervaren. Je lichaam zal in balans komen en je zult nooit meer ziek worden en buiten je toestemming om dood gaan. Je zult je lichaam verlaten pas wanneer je  naar nieuwe avonturen verlangt.

 

Jullie leven nu in een moeilijke tijd. De tijd van overgang. Jullie behoren niet meer aan de derde dimensie maar ook niet aan de vijfde. De overgangsperiode dat we als de vierde dimensie aanduiden is de aller-moeilijkste. En daarom staan we altijd klaar om onze dappere vrienden bij te staan. We bewonderen jullie moed iedere keer dat jullie na een angstaanval of een woede uitbarsting of een grote teleurstelling weer opstaan en liefdevol je leven weer oppakken alsof er niets gebeurt is. We bewonderen ten zeerste jullie veerkracht om telkens, keer op keer, leven na leven van jullie verkeerde beslissingen en acties te willen leren. Het is jullie vrije keuze mijn vrienden om keer op keer op aarde geboren te worden. Het is jullie vrije keuze om die omstandigheden te scheppen die soms onmogelijk moeilijk kunnen zijn, waarbinnen jullie lessen kunnen krijgen. Het is bewonderenswaardig vrienden dat jullie de enige species in de kosmos zijn die geen respect voor jullie zelf hebben. Omdat jullie vergeten zijn wie jullie zijn.

 

Hef je hoofd omhoog vriend, wees trots op wie je bent en op wat je doet. Ook al veroordeelt de hele wereld je als een mislukkeling of zelfs als een misdadiger, weet dat je god bent die de moed heeft om tijdelijk in een stoffelijk lichaam te wonen en een les te leren. Want iedere keer dat jij een les leert, dien je het grote bewustzijn waaruit iedere wezen in de kosmos kennis eruit kan putten zodat hijzelf ook verder kan groeien. Begrijpen jullie nu wel waarom wij jullie zoveel bewonderen en respecteren? Omdat jullie liefde oneindig is. Omdat jullie een moeilijke missie uitvoeren voor alle wezens in de kosmos in naam van God de Almachtige. Jullie zijn dappere dienaars die alles moesten vergeten om God en zijn Schepping te mogen dienen.

 

Dit zijn onze woorden om jullie te eren en aan te moedigen om door te gaan en wel met een opgeheven hoofd. Iedere keer dat angst of twijfel je bekruipt, lees onze woorden over wie je bent en met welke missie op aarde je bent. Hou van jezelf, hou van alles wat leeft, laat je koesteren in de liefde die jouw essentie is en nodig zo vaak als je kunt je hogere zelf uit voor een kennismakingsgesprek of  een advies.  Laat je hart open voor je hogere zelf zodat hij binnen kan komen. Spreek je ego aan. Overtuig deze dat het voor iedereen beter zou zijn om samen te wonen en te werken met een ander deel die tot nu toe buitengesloten was. Besef dat jij meer bent dan je ego. Je bent je hogere zelf en je maak gebruik van je lichaam en je ego om je in de fysieke wereld je uit te drukken.

 

Houd van jezelf, vriend, we houden veel van jullie,

 

Ik Ben

 

Michael

 

 

De cel van liefde

13-09-2009

Dit is een tekst dat vanmorgen 13 september 2009 doorgegeven is door Aartsengel Michael. Michael is mijn beschermengel en mijn inspiratie voor de laatste paar jaar. Ik hoor naar zijn zegge bij de Michael familie;

Lees verder...

   Hij is altijd bij me geweest van het moment dat ik als een vonk van god, de Bron verliet en aan mijn avontuur begon. Tot voor kort kon ik hem niet horen of zien. Ik heb hem wel altijd gevoeld. Een paar weken geleden vroeg hij me om een groep met mensen op te starten. Ik had geen idee wat hij daarmee bedoelde maar hij wilde niet meer over vertellen. Ik moest maar erop vertrouwen dat de informatie op tijd zou komen. Een uur geleden voelde ik de behoefte om achter de pc te zitten en te beginnen met schrijven. We zitten midden in een verhuizing, rondom mijn bureau staan verhuisdozen opgestapeld en ik heb nog duizenden dingen te doen. Ik vond zijn verzoek bizar maar kennelijk hanteren engelen andere prioriteiten dan ik. Hier volgt zijn informatie. Voor wie dit leest,

 

Veel liefs, Katerina

 

De cel van liefdeDegenen die tot de cel van liefde zich aangetrokken voelen, hebben de stem van Thuis hen  horen roepen. Ze voelen zich in hun huidige thuis niet compleet. Sommige hebben het gevoel dat ze iets missen terwijl ze alles hebben wat ze gelukkig zou moeten maken. Anderen weten niet wat ze willen. Ze zijn niet gelukkig in hun huidige leven, hun baan of carrière en hoppen van de ene job naar de andere. Ze zoeken wanhopig naar nieuwe uitdagingen maar na korte tijd vervelen zich en gaan weer op zoek naar nieuwe. Weer anderen voelen een soort heimwee, maar kunnen niet benoemen naar wat. De meeste mensen die de stem van thuis hebben gehoord zijn voortdurend op zoek naar zingeving. Ze zoeken deze vaak buiten zichzelf. Ze denken deze te vinden in de perfecte partner, de rol van moeder, carrière, een religie, een ideaal of een sociale groepering waarin ze zichzelf in kunnen herkennen.

 

Lieve broeders en zusters, stop met het zoeken naar vervulling buiten jezelf. De plaats waar je vervulling, zingeving, rust en harmonie zult vinden ligt al in jezelf. Je bent een goddelijk wezen, een vonk van God of Al wat is, die gekozen heeft om tijdelijk in een fysiek lichaam te wonen om de Schepping te dienen en om zichzelf te herinneren. Als zoon of dochter van God beziet je alle kwaliteiten, eigenschappen en wijsheid die je nodig hebt om zelf de weg naar huis te vinden.

 

We leven nu in een tijd in de geschiedenis van de evolutie van de mens dat deze het diepste punt van zijn afdaling in de materie heeft bereikt. Zowel de aarde als alles wat er op leeft hebben hun trillingsfrequentie zodanig verlaagd, dat een punt was gekomen dat de mensheid moest kiezen tussen totale vernietiging en terugkeer naar de Bron om op nieuw te beginnen of alsnog proberen omhoog te klimmen en de weg naar Thuis bewust te vinden.

 

Ongeveer honderd jaar geleden besloten jullie om de afdaling om te keren en bewust jullie trillingen en jullie bewustzijn te verhogen. Wij aan deze kant van de sluier juichten jullie beslissing en massaal kwamen we om jullie daarbij te helpen. Informatie werd aan het begin van de negentiende eeuw doorgegeven door een paar begaafde broeders en zusters uit het Oosten die de nieuwe ideeën en grondbeginselen van het nieuw bewustzijn verspreidden.

 

Nu, een kleine honderd jaar verder is jullie frequentie flink omhoog gegaan en in een stroomversnelling gaat verder omhoog. En ik heb het niet alleen over jullie als mens. Hetzelfde is gaande bij jullie moeder aarde. Vanaf onze kant kunnen we waarnemen de turbulentie waarin jullie aarde en alles wat erop leeft, zich bevindt. De aarde beeft, de vulkanen barsten uit, stormen vegen hele dorpen weg, overstromingen voeren mensenlevens naar de oceanen terug, mensen laten in naam van God zichzelf exploderen en nemen tientallen anderen mee het graf in, oorlog eist duizenden levens en een aantal dierensoorten verdwijnen of dreigen te verdwijnen. Vele van jullie hebben besloten om terug naar Thuis te gaan om in een later tijdstip weer terug te komen. We hebben bewondering en respect voor jullie moed om in deze roerige tijden op aarde te verblijven om haar te helpen naar de volgende dimensie van bestaan over te gaan. We houden veel van jullie en staan ieder moment klaar om te helpen zodra jullie erom vragen. Zie je we kunnen niets voor jullie doen als jullie er niet om vragen. Dat is een Wet van het universum die we allemaal moeten respecteren. Jullie zijn machtige wezens want jullie zijn de enige in het hele universum die genieten van het geschenk van de vrije wil. Jullie beseffen alleen nog niet jullie kracht en geven deze weg aan derden die beweren dat ze de wijsheid in pacht hebben.

 

Op dit moment is de gemiddelde verhogingen van jullie trillingen zo groot geworden dat de sluiers die onze werelden scheiden heel dun zijn geworden. In de hele wereld zijn miljoenen mensen inmiddels die contact met ons leggen. En dit feit schenkt ons vreugde. We sluizen informatie door duizenden mensen heen en er zijn om jullie heen legioenen engelen en meesters die er aan meewerken. Sinds enige tijd zijn we samen begonnen met het oprichten van cellen van liefde over de hele wereld.

 

Het doel van de cellen van liefde is om te helpen de aarde en haar bewoners over te gaan naar de vijfde dimensie van de evolutie die veel dichter bij Thuis is dan jullie je kunnen voorstellen. Degenen die deel uitmaken van een cel werken gezamenlijk en met hulp van onze zijde om in hun kracht te komen. Hoe dit in zijn werk gaat? Tijdens jullie bijenkomst verhogen we jullie trillingsfrequentie zodat jullie ontvankelijk worden om de informatie die we doorgeven te verwerken en te integreren. Onder de leden van de cel zijn een of meerdere broeders of zusters die in staat zijn onze boodschappen te verwoorden en met jullie te delen. Hoe hoog het nivo van de cel van liefde wordt hangt van jullie intentie af. Hiermee bedoel ik, hoeveel liefdesenergie dat een cel genereert, is afhankelijk van de intentie van de leden. Vergeet niet dat jullie machtige individuen zijn en dus alles tot stand kunnen brengen wat jullie willen.

 

Waarom de cellen van liefde? Er zijn een aantal redenen aan de grondslag van de cellen. Er is een universele wetmatigheid dat energieën met hogere trillingen, het lagere omhoog trekken. Maar wees alert! Het omgekeerde geldt ook! Door samen te zijn met dezelfde intentie genereren jullie veel meer energie dan een enkeling. De groei van het bewustzijn gaat dus sneller als jullie in een groep samenwerken dan individueel. En als de groep een grote hoeveelheid liefde, universele goddelijke energie, genereert kan deze energie ook doorgestuurd worden en als tegenwicht dienen voor de tegengestelden krachten. Jullie leven in een dualistische dimensie waar tegengestelde krachten om de macht strijden. Maar wees gerust, jullie stevenen hard op af naar de vijfde dimensie, de dimensie van de eenheid. De positieve en negatieve krachten, het Yin en Yang, zullen blijven bestaan maar niet meer tegenover elkaar maar als een verlengde van elkaar. De strijd is dan voorbij. Er breken tijden aan van harmonie, evenwicht, keuzes vanuit respect en liefde, van bruggen slaan en van zoeken naar overeenkomsten in plaats van gefocust zijn op verschillen.

 

Vele potentiële deelnemers aan een cel zijn bang of voor ons omdat ze ons nog niet kunnen zien of voelen of voor de negativiteit van een aantal deelnemers en met name voor hun eigen donkere zijde. En terwijl ze toch zich tot de cel aangetrokken worden, blijven toch weg. Lieve broeders en zusters, wat jullie ook beslissen om te doen, we houden even veel van jullie. Jullie zijn goddelijke vonken gehuisvest tijdelijk in een fysiek lichaam. De beslissing om in de vijfde dimensie over te gaan is al genomen door jullie. Vanuit onze perspectief van tijd en ruimte zijn jullie al overgegaan. Het is een zaak van jullie aardse tijd totdat de aarde getransformeerd wordt in een vijfdimensionale planeet, in een planeet van liefde, in een planeet waar de kinderen van liefde wonen en scheppen.

 

De vijfde dimensie zal jullie nieuw thuis worden en jullie zullen allemaal herinneren wie jullie in wezen zijn. Iedereen op aarde zal zijn geboorterecht en zijn hereniging met zijn hogere zelf, het deel dat nu nog steeds afgescheiden is van jullie, opeisen. In de vijfde dimensie zijn de sluiers opgelost en kunnen we eindelijk met elkaar vrij communiceren en gezamenlijk tot grote scheppingen komen.

 

Lieve broeders en zusters, kom naar de cellen vrijwillig om je geboorte recht op vreugde, overvloed en wijsheid op te eisen. Maar kom naar de cel alleen als je bereid bent om je eigen verantwoordelijkheid voor wie je bent en voor wat je verlangt te aanvaarden. De cellen zijn geen therapiegroepen, zoals ze jullie noemen. Er is geen therapeut of een ander almachtig en alwetend persoon die de leiding heeft. Het zijn plekken voor mensen die hun eigen kracht opeisen door de verantwoordelijkheid voor alles wat ze denken voelen of doen nemen.

 

Iedereen in de cel is verantwoordelijk alleen voor zichzelf. Maar is er eigenlijk verschil tussen jezelf en een ander? Maar natuurlijk niet, lieve mensen. Jullie zijn allemaal vonken van de Goddelijke kracht, de Bron, jullie spelen samen het spel dat jullie realiteit noemen en jullie zijn elkaars spiegels. Jullie zijn in wezen een met elkaar en met alles wat leeft, maar leven in de illusie van afgescheidenheid en dualiteit. In de cel zullen jullie de eenheid die jullie zijn ervaren en tegelijkertijd zullen jullie beseffen dat je een uniek individu bent die je eigen unieke creatie is. De cellen van liefde zijn plaatsen voor inspiratie, gedeelde vreugde, wijsheid, acceptatie en liefde.

 

Ik houd van jullie Ik ben Michael