Brieven van Michael

Brieven van MichaelDit boek is samengesteld uit een aantal brieven van Michael die doorgegeven zijn in 2009 en 2010.

Een voorproefje uit het boek:

Je herinneringen zijn je leven zoals je dat beleeft. En weten jullie ook dat jullie zelf je eigen leven en werkelijkheid creëren?

Jullie zijn meesters, mijn vrienden, children of love. Jullie zijn scheppers zoals jullie vader. Jullie zijn allemaal dappere scheppers die zich vrijwillig aangeboden hebben om naar de aardse dimensie af te dalen en alles te vergeten om het bewustzijn te dienen. Zowel jullie persoonlijke bewustzijn als het Bewustzijn, de Schepping en de Schepper, God jullie vader, jullie ware essentie.

Wat is groei? Groei betekent in onze ogen in je kracht staan. Het besef dat je nooit en te nimmer slachtoffer kan zijn, maar dat je altijd een meester bent, die soms de goede en soms de verkeerde beslissingen neemt.

Schuld,lieve vrienden, children of love, bestaat niet. Schrap het woord uit je vocabulaire en vervang het door verantwoordelijkheid.

Brieven van Michael is verkrijgbaar door bij ons te bestellen via het contactformulier. Tegen verzendkosten van 5,10 euro sturen wij u het boek toe.

IBANnr: NL12 RABO 0385.88.686 tnv  E. Karanika/The children of love,  Baarn.

De Trilogie

Ik ben geweldig, jij ook?

Ik voel me fantastisch, jij ook?

Je kunt meer dan je denkt.

Deze 3 boeken heb ik geschreven tussen 2002 en 2005. In die periode was ik, net als mijn cliënten, gefascineerd door het idee dat wij mensen in staat zijn ons leven zelf vorm te geven. Dit alles door meester te worden over onze gedachten, gevoelens en ons handelen. Dit thema is over de hele wereld uitvoerig beschreven. Het blijft boeiend en actueel.

In de loop van de jaren  besefte ik nog sterker hoe belangrijk het is om onze gedachten, gevoelens en handelingen te beheersen. Dit is de namelijk sleutel  om onze huidige bewustzijnsontwikkeling te overstijgen en in het eenheidsbewustzijn toe te treden.

Ik ontdekte dat alleen door mediteren, lezen en weten, wij mensen niet ver zullen komen. De enige manier om onszelf te overstijgen is door voortdurend bewust te zijn van ons denken, voelen en handelen. Zodat we ze kunnen veranderen.

Ik wens dat deze trilogie jullie zal inspireren om op eigen wijze de zoektocht naar je diepste en routinematige gedachten, gevoelens en handelingen te ontdekken en te veranderen.

Deze boeken zijn uitgegeven door Unieboek, Houten en inmiddels uit de markt genomen. We bieden de trilogie hier aan in de vorm van gratis te downloaden boeken.

 

Ik ben geweldigIk ben geweldig, jij ook?

Als kind leer je te gehoorzamen aan allerlei ‘ongeschreven wetten’ van de opvoeders en de samenleving. Als volwassenen hanteren we nog steeds veel van die aangeleerde overtuigingen die meestal ons ongelukkig maken. Gelukkig zijn we heel goed in staat om zelf te beslissen wat goed is en wat niet. Dit boek wijst je de weg om je aangeleerde en irrationele aannames te onderkennen en deze te veranderen.

Download hier het boek in PDF-formaat

 

 

Ik voel me fantastischIk voel me fantastisch, jij ook?

We hebben allemaal dagelijks te maken met onze emoties en vaak spelen er een of twee emoties de hoofdrol in ons leven. Dat maakt ons tot het type dat we zijn. Elk type heeft zijn positieve eigenschappen of we nu een bange vogel, een gifslang, een cactus of een genotsjunk zijn. Helaas worden we vaak gekweld door emoties en zouden we graag wat minder bang, boos of verdrietig willen zijn. Dit boek helpt je om bewust te worden van je eigen emotionele kwelgeesten en leert je hoe je er mee om kunt gaan.

Download hier het boek in PDF-formaat

 

 

Je kunt meerJe kunt meer dan je denkt.

Als we onze gedachten en emoties beheersen, dan pas kunnen we ons open stellen voor de spirituele dimensie. Die geeft toegang tot de ongekende krachten van onze intuïtie, ons hogere zelf en onze begeleiders uit de onzichtbare wereld. Dit boek leert je deze spirituele krachten toe te passen zodat je je kunt verbinden met het eenheidsbewustzijn.

Download hier het boek in PDF-formaat